DOÇ.DR. ESRA YÜRÜMEZ    
Adı : ESRA
Soyadı : YÜRÜMEZ
E-posta : esolmaz@ankara.edu.tr, esrayurumez@gmail.com
Tel : 5956630
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN DİZİNİ  

                                                                                     

Adı Soyadı: Esra YÜRÜMEZ

 

Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1982

 

 

ÖĞRENIM DURUMU

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans /Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2006

Tıpta Uzmanlık

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı veHastalıkları

Ankara Üniversitesi

2011

 

 

TIPTA UZMANLIK TEZI

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uykunun Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi

 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Birim Günay Kılıç

 

 

 

GÖREVLER

 

Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen hekim

 

 

Mecburi Hizmet, Kırgözler Sağlık Ocağı, Tokat

2006-2007

Asistan hekim

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2007-2011

Uzman hekim

 

 

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012-2014

Yard. Doç. Dr.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı

2014-2017

Uz. Dr.

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Mayıs 2017-

 Doç. Dr.: Ağustos 2018-

 

BILIMSEL KURULUŞLARA ÜYELIKLER

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği

Bebek Ruh Sağlığı Derneği

International Society on Early Intervention (ISEI)

International Developmental Pediatrics Association (IDPA) 

YABANCI DIL

İngilizce, Nisan 2017 YDS puanı: 76.25, 2018 YÖKDİL: 97.5

 

SERTİFİKA PROGRAMLARI                                           

2008                           Çocuğun Cinsel İstismarı Kursu, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı

                                   Derneği, Ankara.     

2008                           Aile Terapilerine Giriş Kursu, Prof. Dr. Oğuz E. Berksun, Ankara.

2009 – 2010               Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Ankara.

2009                           KDSADS Uygulayıcı Eğitimi, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği,

                                   Ankara.

2009                           Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Adli Görüşme Teknikleri Kursu,

                                   Prof. Dr. Resmiye Oral, Prof. Dr. Betül Ulukol, Ankara.

2009                           Bebek Ruh Sağlığında Değerlendirme, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı  

                                   Derneği, Ankara.     

2009                           Aile Psikoterapileri, Prof. Dr. Emine Z. Kılıç, Türkiye Psikiyatri Derneği,

                                   Ankara.                 

2010                           Serinkanlı Çocuk Eğitim Programı, Prof. Dr. Emine Gül Kapçı, Ankara.

2011                           Duygusal Ulaşılabilirlik Kısa Klinik Formu Eğtimi, Prof. Dr. Zeynep

                                   Biringen, Ankara.               

2012 – 2014               Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (Teorik Ders)


                                   Psychomedipe İlişki Psikoterapileri Enstitüsü, İstanbul.

 

2012                           Yeterlik Belgesi

                                   Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu

 

 

BİLİMSEL YAYINLAR                                             :

A. SCI, SCI- Expanded ve SSCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Yürümez, E., Akça, Ö. F., Uğur, Ç., Uslu, R. I., & Kılıç, B. G. (2014). Mothers’ alexithymia, depression and anxiety levels and their association with the quality of mother-infant relationship: A preliminary study. International journal of psychiatry in clinical practice, 18(3), 190-196.

A2. Yurumez, E., Yazici, E., Gumus, Y. Y., Yazici, A. B., & Gursoy, S. (2014). Temperament and Character Traits of Parents of Children With ADHD. Journal of attention disorders, 1087054714561292.

A3. Gul, H., Yürümez, E., Yaylalı, F. H., & Gül, A. (2015). The perceptions of pediatricians regarding their self-efficacy in child neglect and abuse. Turkish journal of pediatrics, 57(5), 475-481.

A4. Yurumez, E., & Kılıç, B. G. (2016). Relationship between sleep problems and quality of life in children with ADHD. Journal of attention disorders, 20(1), 34-40.

A5. Uran, P., Yürümez, E., Aysev, A., & Kılıç, B. G. (2016). Premenstrual syndrome health-related quality of life and psychiatric comorbidity in a clinical adolescent sample: a cross-sectional study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 1-5.

A6. Yazici, E., Yurumez, E., Yazici, A. B., Gumus, Y., Y., Erol, A. (2016). Affective Temperaments in Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Archives of Neuropsychiatry, 54(2), 149.

A7. Gul, H., Yurumez Solmaz, E., Gul, A., Oner, O. (2017). Facebook overuse and addiction among Turkish adolescents: are ADHD and ADHD related problems risk factors? Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-11.

A8. Ugur, C., Tunca, H., Sekmen, E., Uneri, O. S., Alisik, M., Erel, O., Solmaz, E. (2017). A comparative study of the oxidative stres indices of children with autism and healthy children. Anatolian Journal of Psychiatry. DOI: 10.5455/apd.276094.

A9. Ugur, C., Sertcelik, M., Uneri, O. S., Senses Dinc, G., Sekmen, E., Solmaz, E. (2017). Evaluation of serum urotensin-II levels of children with attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. Anatolian Journal of Psychiatry. DOI: 10.5455/apd.263095.

 A10. Solmaz, E., Ugur, C., Sertçelik, M. (2018). The Assessment of Serum Omentin Levels of Children with Autism Spectrum Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. DOI:10.1080/24750573.2017.1421397, (Kontrol No: 3771844)

A11. Ugur, C., Üneri, Ö., Yurumez, E. (2018). Anti PCA/Yo levels in autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder. PONTE Journal. DOI: 10.21506/j.ponte.2018.4.4

A12.Ugur, C., Uneri, O., Goker, Z., Sekmen, E., Aydemir, H., Solmaz, E. (2018). The Assessment of Serum Lipid Profiles of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Psychiatry Research. DOI: 10.1016/j.psychres.2018.04.006.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

B1. Gurkan, C.K., Yurumez, E., Yaylali, F.H., Aktas, E., Akça, Ö.F., Aysev, F.A. (2013). Anxiety comorbidity in ADHD and its influence on quality of life (P-34-010). Attention Deficit Hyperactivity Disorders, 5:239. (4th World Congress on ADHD) Milan, Italy.

B2. Yurumez, E., Uran, P., Kilic, B.G., Ugur, C. Comparison of the quality of mother-infant dyad relationship in terms of alexythimia level of mothers. Eur Child Adolesc Psychiatry. 20 Suppl 1: s. 181,  Abstracts of the 14th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. June 11-15, 2011. Helsinki, Finland.

B3. Gurkan, C.K., Yurumez, E., Akca, O.F., Bilgic, A., Turkoglu, S., Kilic, B.G., Aysev, A. (2011). The effect of treatment on multiple symptom domains and quality of life in children and adolescents with ADHD: a 3-year follow-up study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 20 Suppl 1: s. 170,  Abstracts of the 14th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. June 11-15, 2011. Helsinki, Finland.

B4. Uran, P., Yurumez, E., Kilic, BG., Aysev, A. Premenstrual syndrome in adolescents: frequency, severity, psychiatric co-morbidity and quality of life. Eur Child Adolesc Psychiatry. 20 Suppl 1: s. 166,  Abstracts of the 14th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. June 11-15, 2011. Helsinki, Finland.

B5. Gul, H., Gul, A., Yurumez, E. Dissociative symptoms in adolescents with anxiety disorders. Abstracts of the 8th International Congress on Psychopharmacology. April 20-24, 2016. Antalya, Turkey.

B6. Gul, H., Gul, A., Yurumez, E. Relationship of hematological variables and comorbidity to symptom ratings of children with attention deficit hyperactivity disorder.  Abstracts of the 8th International Congress on Psychopharmacology. April 20-24, 2016. Antalya, Turkey.

B7. Yurumez, E., Ugur, C. The relation of birth order in attention deficit hyperactivity disorder. 8th International Congress on Psychopharmacology.  April 20-24, 2016. Antalya, Turkey. (Sözel bildiri)

B8. Ugur, C., Uneri, O., Solmaz, E.Y. Cerebellar cell antibodies in children with autism spectrum disorder or attention deficit hyperactivity disorder. 27th Congress of Child and Adolescent Psychiatry. May 10-13, 2017. İzmir, Turkey. (Sözel bildiri)

B9. Ugur, C., Sertcelik, M., Uneri, O. S., Senses Dinc, G., Sekmen, E., Solmaz, E. (2017). Evaluation of serum urotensin-II levels of children with attention deficit hyperactivity disorder and autism spectrum disorder. 9th International Congress on Psychopharmacology.  April 26-30, 2017. Antalya, Turkey. (Sözel bildiri)

B10. Kilic, B.G., Bingoler Pekcici, E.B., Yurumez Solmaz, E., Ozalp Akin, E., Ertem, I. Towards building a transdisciplinary workforce: child and adolescent psychiatry resident rotation in developmental pediatrics. 2nd International Developmental Pediatrics Association Congress. December 7-10 2017. Mumbai, India.

B11. Temeltürk, R., D., Yürümez, E. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Selektif Mutizm Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018, İstanbul, Türkiye.

B12. Gürel, Y., Solmaz, E., Eroğlu, M. Bardet-Biedel Sendromu Olan Bir Çocukta Özgül Fobi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018, İstanbul, Türkiye.

B13. Gümüş, Y.,Y., Yürümez, E. Okula Başlangıç Yaşının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı ve Belirti Şiddetine Etkisi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018, İstanbul, Türkiye. (Sözel bildiri)

B14. Yurumez, E., Babayigit, T. The Sociodemographic and Clinical Assessment of Children Applied to The Infant Mental Health Unit of An Outpatient Clinic. 11th International Congress on Psychopharmacology.  April 18-21, 2019. Antalya, Turkey. (Sözel bildiri)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler      

C1. Gümüş, Y.Y., & Yürümez, E. (2014). Assessment of the applications to Kocaeli Derince Research and Education Hospital in 2012 and 2013 to obtain disabled children's health board report. Journal of Experimental & Clinical Medicine, 31(4).

C2. Gül, H., Yürümez, E., Gül, A., Kılıç, H.T., & Ay, M.G. (2016). Öğretmenlerin Özgül Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Çok Merkezli Bir Çalışma. Ortadogu Medical Journal/Ortadogu Tip Dergisi, 8(2).

C3. Yürümez, E. (2014). Özürlü Sağlık Kuruluna Başvuran Çocuk Psikiyatrisi Hastalarının Değerlendirilmesi. Ortadogu Medical Journal/Ortadogu Tip Dergisi,6(2).

C4. Solmaz, E.Y., Ayberk, U. (2017). Developmental screening of healthy children between 6-24 months. The European Research Journal. 3(3): 250-258. DOI: 10.18621/eurj.304447

C5. Ugur, C., Yurumez, E., Yilmazer, Y. (2018). Emotional and Behavioral Problems in Infants and Preschool Children: Prevalence and Sociodemographic Risk Factors. The European Research Journal. DOI: 10.18621/eurj.379887.

C6. Gül, H., Yürümez, E., Gül, A. (2017). Ergenlerde ilk intihar girişimi: dürtüsellik ve kötü çocukluk çağı yaşantıları arasındaki ilişki. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 24(1).

C7. Yürümez, E., Uğur, Ç. (2017). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun Doğum Sırası ile İlişkisi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 24(3).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Gürkan, K., Yürümez, E., Yaylalı, H., Aktaş, E., Akça, Ö.F., Aysev, A. (2011). DEHB’de Anksiyete Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Özet Kitabı, s.216-217,  21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ‘Zorlu Yaşam Olayları’, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

D2. Yürümez, E., Uran, P., Uğur, Ç., Akça, Ö.F., Kılıç, B.G., Aysev, A. Anne-bebek İlişki Kalitesinin Annelerin Aleksitimi Düzeyiyle Karşılaştırılması. Özet Kitabı, s.153-154,  21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ‘Zorlu Yaşam Olayları’, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

D3. Uran, P., Yürümez, E., Kılıç, B.G., Aysev, A. Ergenlerde Premenstrüel Sendrom: Sıklığı, Şiddeti, Psikiyatrik Komorbidite ve Yaşam Kalitesi. Özet Kitabı, s.174-175,  21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ‘Zorlu Yaşam Olayları’, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

D4. Yürümez, E., Kılıç, B.G., Aysev, A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Uykunun Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24 – 27 Nisan 2012, Abant, Bolu.(Sözel bildiri)

D5. Gül H., Gül A., Solmaz Yürümez E. Ensest Mağduru Çacukların Hikayeleri: Bir Tematik Analiz Örneği. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan, 2016. İzmir, Türkiye.

D6. Gül H., Gül A., Solmaz Yürümez E. Ergenlerde Depresyon, Çocukluk Çağı Travmaları ve Depresyon. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan, 2016. İzmir, Türkiye.

D7. Ayberk Ü., Yürümez E. 6-24 Ay Aralığındaki Sağlıklı Çocukların Gelişiminin Değerlendirmesi. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 9-13 Kasım, 2016. Antalya, Türkiye.

D8. Temeltürk, R.D., Yürümez, E. Otizm Spektrum Bozukluğu ve Selektif Mutizm Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. İstanbul, Türkiye.

D9. Gürel, Y., Solmaz, E., Eroğlu, M. Bardet-Biedl Sendromu Olan Bir Çocukta Özgül Fobi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. İstanbul, Türkiye.

D10. Gümüş, Y.Y., Yürümez, E. Okula Başlangıç Yaşının Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı ve Belirti Şiddetine Etkisi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs, 2018. İstanbul, Türkiye. (sözel bildiri).

Ulusal yayınevlerince basılan kitap bölümü

Oyun Döneminde Kardeş Doğumu. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, 2018, Ankara.

Sunum ve Dersler                                      

Onkolojik Hastalıklarda Konsültasyon Liyezon (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Konsültasyon ve Liyezon Çalışmaları Paneli) 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan, 2016. İzmir, Türkiye.

Çocuk İstismarı ve İhmali (Kadın ve Çocuk İstismarına Multidisipliner Yaklaşım Paneli). Ufuk’ta Psikoloji Etkinlikleri ‘Psikolojik Travmalar’, 28 Nisan, 2015. Ankara, Türkiye.

Çocukluktan Erişkinliğe Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. Ufuk Üniversitesi Nöropsikiyatri Günleri, 29 Nisan, 2015. Ankara, Türkiye.

Down Sendromlu Çocuklarda Psikiyatrik Yaklaşım. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği, 21 Mart 2019, Ankara Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi, Ankara, Türkiye.

Otizmin Erken Bulguları. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Sempozyumu, 2 Nisan 2019, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Domestic difficulties encountered by children with ID and family approaches. 11th International Congress on Psychopharmacology.  April 18-21, 2019. Antalya, Turkey.

2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı süresince Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 5 çocuk ve ergen psikiyatrisi dersleri.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı süresince Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Stajı, uygulama dersleri.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı süresince Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Stajı, teorik ve uygulama dersleri.

2018-2019 AÜTF Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık eğitimi

Diğer Görevler  

Prof.Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen 29. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu (14-16 Şubat-Ankara) bilimsel sekreteryası ve düzenleme kurulu üyeliği

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyeliği (2018-)

Çocuğa Yönelik Uzman Müdahale Ekiplerinin Oluşturulması Eğitimi eğitimcisi, 10-20 Aralık 2018, Kızılcahamam-Ankara