PROF.DR. EZEL TAVŞANCIL    
Adı : EZEL
Soyadı : TAVŞANCIL
E-posta : etavsancil@ankara.edu.tr, etavsancil@gmail.com
Tel : 312 3633350/3114
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ