PROF.DR. ERAY TÜCCAR    
Adı : ERAY
Soyadı : TÜCCAR
E-posta : etuccar@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5958241
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
EPosta:etuccar@medicine.ankara.edu.tr
Telefon:595 82 41
Adres:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Morfoloji Binası 06100 Sıhhiye/ANKARA