ARŞ.GÖR. ERTAN ÜNLÜ    
Adı : ERTAN
Soyadı : ÜNLÜ
E-posta : eunlu@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1100
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖĞRENİM DURUMU

2013- Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı

Tez Adı: 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Merkez-Taşra Bağlamında Sarrafların İlişki Ağları: Bir Sosyal Ağ Analizi Yöntemi Denemesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hülya Taş

2010-2013 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı

Tez adı: Özeroğulları: 15-16. yüzyıllar

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yılmaz Kurt

2006-2010 Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

GÖREVLER

2010- Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

YAYINLAR

Kitaplar

- (Yılmaz Kurt ile birlikte), Çukurova Tarihinin Kaynakları 6, 1572 Tarihli Sis (Kozan) Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, TTK, Ankara 2014.

Makaleler

-   Ertan Ünlü, “18. Yüzyılda Sarraf Katlleri: "Devlet Malına Halel"in mi, Hizipleşmenin mi Kurbanları?”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, S. 52, İstanbul 2018, s. 99-133.

- Ertan Ünlü, "18. Yüzyılda Osmanlı Eliti Bir Darphane Sarrafının Muhallefatı: Bedros Nam-ı Diğer Petraki", OTAM, s. 43, Ankara 2018, s. 281-317.

- (Yılmaz Kurt ile birlikte), “Çukurova Âyanları II: Hasanpaşazâdeler (Karslızâdeler) ile İlgili Arşiv Belgeleri II”, Belgeler, 34/38, Ankara 2016, s. 17-86.

- (Yılmaz Kurt ile birlikte), “Çukurova Âyanları I. Hasanpaşazâdeler İle İlgili Arşiv Belgeleri I (20 belge ile birlikte)”, Belgeler, 33/37, Ankara 2014, s. 57-115.

Kitap Tanıtımı

- “Yılmaz Kurt-Muhammed Ceyhan, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi , 31/51, Ankara 2012, s. 283-284

- “Tatjana Paić Vukić, The World of Mustafa Muhibbi, a Kadı from Sarajevo, The Isis Press, Istanbul, 2011, 237 p.”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 29, Ankara 211, s. 233-236.

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

- Ertan Ünlü, “18. yüzyılda sarraf katilleri: "Devlet malına halel"in mi, yoksa hizipleşme kurbanları mı?”, CIEPO-22, Trabzon, 4-8 Ekim 2016.

PROJELER

16L0649002 Nolu Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destekli projede yardımcı araştırmacı (08/06/2016-08/06/2018).

Proje Adı: “18. Yüzyılın İkinci Yarısında Merkez-Taşra Bağlamında Sarrafların İlişki Ağları: Bir Sosyal Ağ Analizi Yöntemi Denemesi”,

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hülya Taş

DİĞER FAALİYETLER

- Yardımcı Editör, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S. 39, Ankara 2016.

- Yayına Hazırlayan (Yılmaz Kurt ile birlikte), Uluslararası Piri Reis Sempozyumu Bildiriler, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Ankara 2014.

- Yardımcı Editör, Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu Bildiriler I-II cilt, Ankara 2012.