PROF.DR. AHMET NEJAT EVSAHİBİOĞLU    
Adı : AHMET NEJAT
Soyadı : EVSAHİBİOĞLU
E-posta : evsahibi@ankara.edu.tr
Tel : 312 596 1216
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Telefon :(312) 596 1216
E-posta :evsahibi@ankara.edu.tr
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : // - Ilgaz
Bilimdalı :Tarımsal Yapılar ve Sulama
Yabancı Dil :İngilizce, Fransızca
Uzmanlık Alanları :Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Sulama, Sulama Zamanı Planlaması, Toprak-Bitki-Atmosfer İlişkileri

Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1996

AÜZF Kültürteknik Bölümü

Doç. Dr.
1988

AÜZF Kültürteknik Bölümü

 
Ödüller ve Burslar
- Course in Comprehensive Rural Regional Development Planning Settlement Study Centre (Recognised by United Nations Rehovot,Israel
- Post-Graduate Course in Comprehensive Rural Regional Development Planning, December 1978- September 1979, Settlement Study Centre Rehovot,Israel
- Regional Development Planning Project, University of Cape Coast Ghana, West Africa
- Professional Development Programme Covering Various Aspects of Remote Sensing, Cranfield Institute of Technology, Faculty of Agricultural Engineering, Food Production and Rural Land Use (NCAE), Silsoe, Bedford, England
- Course on Data Analysis and Simulation Program (DASI), 26-31 May 1986, The University of Çukurova and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- A Traning Course on Simulation of Plant Growth and Production 14-25 January 1991, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
- A Traning Course (follow-up version) on Simulation of Plant Growth and Production 21-29 October 1991, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
Verdiği Lisans Dersleri
- Kültürteknikte Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Biyolojik ve Fiziksel Sistem Analizi
- Sulama Sistemleri
- Mühendislik Matematiği
- Statik-Mukavemet
- Meteoroloji
Verdiği Lisansüstü Dersleri
- Tarımsal Üretim Sistemlerinde Çevre Kontrolü
- Kültürteknikte Uzaktan Algılama
Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Orta Anadolu Koşullarında Bazı Baklagillerde Uzaktan Algılama Teknikleri ile Verim Tahminleri.
  Destekleyen : BAP (-1995)
 • TÜRBÜT-Uzaktan Algılama Teknikleri ile Türkiye Buğday Üretim Tahminleri
  Destekleyen : TUBITAK (-1993)
 • Uzaktan Algılama Teknolojisinden Yararlanarak Yöresel Bitki Su tüketimi tahminleri
  Destekleyen : BAP (-1996)
 • Yeni Teknolojilerle Sulama Zamanlarının Planlanması
  Destekleyen : DPT (-1997)
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisinden Yararlanarak Türkiye’de Havzalar Düzeyinde Yer altı Su Kirliliğinin Modellenmesi 
  Destekleyen : DPT (-)
 • Yayınlar
 • Seçilmiş Bazı Yayınları
 • Evsahibioğlu, A.N. 2011. Uzaktan Algılama Teknikleri ile Bitkisel Üretim ve Verim Tahminleri. Spektrometrelerin Tarımsal Üretim Planlanmasında Kullanılması.Kurs Notları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6-8 Aralık 2010.Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2011. Integration of Remote Sensing Technology to Geographic Information System for Sustainable Planning of Water Resources, II.International Water Forum. 3-5 May 2011 Sütlüce Congress center, İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N., T.Aküzüm ve B. Çakmak. 2010. Su Yönetimi, Su Kullanım Stratejileri ve Sınır Aşan Sular. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 11-15 Ocak 2010. Milli Kütüphane Konferans Salonu, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2010. A Mathematical Model and GIS Integration for Agricultural Irrigation Scheduling. The Fifth International Symposium on Application of Wavelets to Real World Problems, İstanbul Aydın University, 3-8 June 2010 Istanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2010. Hydrological Analysis of Ground water by Using Remote Sensing Technology. The 3rd Internatinonal Multiconference on Engineering and Technological Innovation: IMETI 2010. 29 June -02 July 2010, Orlando, U.S.A., Paper ID No: FA 687 LS.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Çakmak. 2010. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegre Kullanımı. I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Çakmak. 2010. Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Planlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegre Kullanımı. I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2010 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2010. Uzaktan Algılama Teknolojisi ile Yeraltı Suyu Hidrolojik Analizi. I. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Simpozyumu, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi, 20-22 Ekim 2010, Karaman.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2009. Usage Passibilities of Remote Sensing Technology for Irrigation system Planning. Fith International World Water Forum. 16-22 Manch 2009 Sütlüce Congress Centre, Haliç, İstanbul, Turkey
 • Evsahibioğlu, A.N. and G.D.Kesmez. 2009. CROPWAT: A Mathematical Model for Irrigation Practices IV th International Workshop on Applications of Wavelets to Real World Problems. IWW 2009, June 5-7, 2009. Kocaeli University, ICTP, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Kocaeli University, Kocaeli.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve G. Çaycı. 2009. Tarımda Teknoloji Kullanımı. TRT 2, Bu Toprağın Sesi, 20 Ekim 2009, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve Ö.Yılmaz. 2009. Ülkemizde ve Avrupa’da Arazi Toplulaştırması. Toprak Mülkiyeti Sempozyumu. Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, 17-18 Aralık 2009. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Sulama Sistemlerinin Yönetiminde Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılma Olanakları. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. V.Bölge Müdürlüğü Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı 15-16 mayıs 2008. DSİ Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Yüzyılımızda Dünyada ve Türkiye’de Su Sorunu ve Çözüm Yolları Üretmede Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanımı. TRT GAP TV. 9 Nisan 2008 Çarşamba Yapımcı:Nilgün Şandır, Sunucu:Mehmet Efe. Bu Toprağın Sesi Programı. 08.00-09.00, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Remote Sensing Technology for Renewable Resource Management in Turkey: Water Resources and Irrigation System Planning. 4.Internatıonal Conference on Renewable Resources and Biorefineries. 1-4 June 2008. Rotterdam The Netherlands.
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Sulu Tarım Alanlarında Küçük Parselli Bitki Desenlerinin Uzaktan Algılanma Potansiyeli. II. Uzaktan Algılama Kongresi. Kayseri Üniversitesi, İTÜ, TÜBİTAK, ID:45. 13-15 Ekim 2008 Kayseri
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Su Kaynaklarının Etkin ve Sürdürülebilir Kullanımı. Tarım Sürdürülebilir mi? Panel Sürdürülebilir Tarım Geliştirme Derneği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bolu Valiliği 17 Aralık 2008, Bolu
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Sulama Sistemlerinin Yönetiminde Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılma Olanakları, DSİ Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı 15-16 Mayıs 2008 DSİ, Ankara
 • Evsahibioğlu, A.N. 2008. Yüzyılımızda Dünyada ve Türkiye’de Su Sorunu ve Çözüm Yolları Üretmede Uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanımı. TRT GAP TV. 9 Nisan 2008, Ankara
 • Evsahibioğlu, A.N.2007. Uzaktan Algılama Teknolojisinin Tarımda Uygulanması TRT GAP. 10 Mayıs 2007 Yapımcı: Selim Peksarı. 08.30-09.45 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.2007. Land-Use Planning by Integration of Remote sensing and Geographic Information Technologies. 22.International Conference on Computer. Electrical and System Science and Engineering (CESSE 2007) 27-29.07.2007. Volume.22.p:590-594 Praque. Czech Republic.
 • Evsahibioğlu, A.N.2006. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin Entegrasyonu ile Arazi Kullanım Planlaması. 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay Paneli 2006. İTÜ. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N.2006. Tübitak Çocuk ve Genç Faaliyetleri. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı Yıl:3 Sayı:4 Ekim-Kasım-Aralık 2006. s:10-11 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.2005. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Şanlıurfa-Harran Ovalarında Taban Suyu ve Tuzluluk Problemleri ve Çözüm Önerileri. EXPO Channel Tv, Vakıf 2000. 21.00-22.00
 • Evsahibioğlu, A.N.2005. Suyun Önemi. Dünya Su Günü. 22 Mart 2005. Kanal B (Başkent Üniversitesi Tv). Yapımcı Özgün Özgenç. Gökkuşağı Programı. 15.00-15.30 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.2005. Suyun Stratejik Önemi, GAP ve Sınıraşan Sular. Kanal B (Başkent Üniversitesi Tv). Mithat Sirmen 30 Nisan 2005. 20.00-21.00 Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., D.Altınbilek, C.Dündar. N.Şekerdağ, İ.Bahçeci, H.Orta. 2005. Sınır Aşan Suların Stratejik Önemi. 22 Mart Dünya Su Günü. Kanal B Yapımcılar:Vecdi Seviğ, Muzaffer Gençdoğan. 20.00-22.00. Başkent Üniversitesi Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve A.Ünlükara. 2003. Basınçlı Sulama Sistemleri ve Uygun Sulama Sisteminin Seçimi. 2.Ulusal Sulama Kongresi. 16-19 Ekim 2003. s:441-444. Pine Bay Holiday Resort Kuşadası, Aydın.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve A.Ünlükara. 2001. Su Kaynaklarının Aşırı Kullanımından Kaynaklanan Çevresel Sorunların Uydu Görüntülerinden Yararlanılarak Gözlemlenmesi (Aral Gölü Örneği). 1.Ulusal Sulama Kongresi. 8-11 Kasım 2001. s.281-287. Belek, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N.2000. Kağıt Üretiminde Yararlanılacak Tahıl Saplarına (Buğday ve Arpa) İlişkin Üretim Düzeylerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. TOPRAKSU 2000-1.Ocak 2008. Yıl:8, s:17-19, s:17-19. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.1999. Uzaktan Algılama ve Çevre Uygulamaları. Pankobirlik Eğitim Kursu. 11-16 Haziran 1999. Alanya.
 • Evsahibioğlu, A.N.1999. Sulama Teknolojisindeki Yeni Gelişmeler. Pankobirlik Eğitim Kursu. 11-16 Haziran 1999. Alanya.
 • Evsahibioğlu, A.N.1999. Estimation of Evapotranspiration Rates Using Remotely-Sensed Data and the Tergra Model. International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies. TÜBİTAK, İTÜ. P.87-102. 20-22 October 1999. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Benli.1999. Su Dağıtım Sistemlerinin Yönetiminde Bir Uzaktan Algılama ve Modelleme Entegrasyonu Yaklaşımı. VII. Kültürteknik Kongresi. Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK 11-14 Kasım 1999. Kapadokya.
 • Evsahibioğlu, A.N.1998. Türkiye’de Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Kullanılması Sorunları. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi Kongresi. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. 7 Şubat 1998. TÜBİTAK Mustafa İnan Salonu, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.1998. Verim Tahmin Yöntemleri ve Uzaktan Algılama. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Simpozyumu. Türk Ziraat Mühendisleri Birliği. TOBB konferans Salonu. 29-30 nisan 1998. Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N.1998. Uzaktan Algılama Tekniklerinin Tarımda, Tarım Mühendisliğinde ve Sulama Çalışmalarında Kullanılması. Pankobirlik. S.S.Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği. Ziraat Mühendisleri Semineri. 7-12 Eylül 1998. Akçay.
 • Evsahibioğlu, A.N.ve B. Benli.1998. Türkiye’de Geomatik Teknolojisinin Tarımda ve Agrometeorolojide Uygulama Sorunları ve Geliştirilme Olanakları. Tarım ve Orman Meteorolojisi ’98 Sempozyumu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi. 21-23 Ekim 1998. s. 284-291. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B. Benli. 1998. EPIC Simülasyon Modeli Yardımı ile Bitki Verim Tahminleri. Tarım ve Orman Meteorolojisi ’98 Sempozyumu. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi. 21-23 Ekim 1998. s. 296-300. İstanbul.
 • Evsahibioğlu, A.N.1997. Uçaklara Takılı Uzaktan Algılama Sistemlerinin Tarımsal Uygulamalar Açısından Önemi. III.Uzaktan Algılama ve Türkiye’deki Uygulamaları Semineri. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB), Harita Genel Komutanlığı, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ, YTÜ. 16-18 Mayıs 1997. Uludağ, Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N.1997. Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisi ve Kültürteknik Çalışmalarında Uzaktan Algılama ile Entegrasyonu. 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği. 5-8 Haziran 1997.s.227-235. Kirazlıyayla-Uludağ-Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Identification and Area Estimation of Agricultural Crops by Computer Processing of Remotely-Sended Data. TÜBİTAK, DOĞA, Turkish Journal of Physics, Volume 19, Number 10, 1995, pp. 1302-1308, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1995. TÜRBÜT Projesinde Uzaktan Algılama Teknikleri ve Agroklimatolojik Yaklaşımın Bitkisel Üretim Tahminleri İçin Entegrasyonu. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Bölümü, Teknik Rapor UTB: 95/22, Mayıs 1995, 36 s., Gebze, Kocaeli.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Orta Anadolu Koşullarında Bazı Baklagillerde Uzaktan Algılama Teknikleri ile Verim Tahminleri. 5.Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama) 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 235-246, Kemer, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Infrared Termometre Teknikleri ile Armut Ağaçlarında Su Tüketimi Tahminleri. 5. Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama) 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 247-261, Kemer, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B.Ayan, 1995. Uzaktan Algılama Teknolojisinden Yararlanarak Ankara Mürted Ovasında Arazi Örtüsünün Belirlenmesi. Türkiye İkinci ARC/INFO ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı, Bildiriler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 19-20 Haziran 1995, 19 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Utilization of Remote Sensing Techniques for Evapotranspiration Estimates of Agricultural Crops. 17th International Cartographic Conference. 10th General Assemly of ICA (International Cartographic Assocation), Proceedings 2, Cartography Crossing Borders, 3-9 September 1995, pp. 1806-1812, Barcelona, Catalunya, ESPANA.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) Uzaktan Algılama Teknolojisinin Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları. TOPRAKSU Dergisi, 8 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Kağıt Üretiminde Yararlanılacak Tahıl Saplarına (Buğday ve Arpa) İlişkin Üretim Düzeylerinin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi. TOPRAKSU Dergisi, 6 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Uzay Bilimleri Teknolojisi Bölümü (UBİTEK) Uzaktan Algılama Komisyonu Faaliyetlerine İlişkin Güncelleştirilmiş Rapor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 6 s., Gebze.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B.Ayan, 1995. Bitki Su Tüketimi ve Sulama Zamanı Planlamasında Kullanılan Çağdaş Yaklaşımlar. 5.Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama), 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 171-185, Kemer, Antalya.
 • Ayan,B. ve A.N.Evsahibioğlu, 1995. Uzaktan Algılama Tekniklerinin Toprak Nem Düzeyi Tahminlerinde Kullanılma Olanakları. 5.Kültürteknik Kongresi Bildirileri (Sulama), 30 Mart - 2 Nisan 1995, Kültürteknik Derneği, s. 271-282, Kemer, Antalya.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Remote Sensing for Agricultural Water Management and Crop Yield Prediction. Second Eurasian Symposium on Space Sciences and Technologies, 27-29 September 1995, 8 p., Bakü, Azerbaycan.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. Tarımsal Üretim Sistemlerinde Çevre Kontrolu. Kültürtekniğe Giriş, Editör: A.Balaban, A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayın No: 1402, Ders Kitabı: 404, 203 s., s. 15-31, Ankara. (Ders Kitabı)
 • Evsahibioğlu, A.N., 1995. (Genel Editör), Geographic Information Systems: A Management Perspective, 1991, Stan Aronoff, WDL Publications, 294 p., Ottawa, Canada. (Ders Kitabı)
 • Ayan, B. ve A.N.Evsahibioğlu, 1994. Uzaktan Algılama Teknikleriyle Domates Bitkisinde Su Tüketimi ve Verim Tahminleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1353, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No:747, 32s., Ankara.
 • Ranjbar, B. ve A.N.Evsahibioğlu, 1994. Ankara Köprüköy Sulamasında Su Kullanım ve Dağıtım Etkinliğinin Saptanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1354, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No :748, 24 s., Ankara.
 • Yanılmaz (Koçak),D. ve A.N.Evsahibioğlu, 1994. Sulama Suyu Tuzluluğunun Soya Fasulyesinin Çimlenmesi Üzerine Etkisi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1364, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler No :754, 40 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1994. Uzaktan Algılama Teknikleri ile Trakya Bölgesinde Buğday Ekim Alanı ve Üretim Tahminleri. II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri, Harita Genel Komutanlığı, DSİ Bursa Uludağ Eğitim Tesisleri, 16-22 Mayıs 1994, s.176-193, Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve B.Ayan, 1994. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanarak Bitki Su Tüketimi Tahmini Olanakları. Topraksu Dergisi, No:94/2 s.10-13, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1994. II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri Sonuç Bildirgesi. Panel, Harita Genel Komutanlığı, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 15-17 Mayıs 1994, s. 387-393, Uludağ, Bursa.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1994. Mühendislik Matematiği Ders Kitabı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1339, Ders Kitabı No:388, Ankara. (Ders Kitabı)
 • Aküzüm, T., Z.Erözel, A.N.Evsahibioğlu, S.Kodal, A.Tokgöz, F.Öztürk, M.Beyribey, F.Selenay ve E.Yurtsever, 1994. Meteoroloji I Ders Kitabı. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1325, Ders Kitabı No:384, Ankara. (Ders Kitabı)
 • Evsahibioğlu, A.N., 1994. UBİTEK Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları. 18-22 Nisan 1994, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Uzay Teknolojileri Bölümü, s. 1-9, Gebze, Kocaeli. (Teksir)
 • Koçtekin,F. ve A.N.Evsahibioğlu, 1993. Radyometrik Ölçümlerin Buğday Verim Tahminlerinde Kullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt (Vol) No: 43 Fasikül No:1-2, s.15-24, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. and E.Benli, 1993. Remote Sensing of Wheat Yields Using Landsat Data in Some Provinces of Turkey. Proceedings, International Symposium Operationalization of Remote Sensing, 19-23 April 1993, Vol. 8, pp: 157-167, Enschede, The Netherlands.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1993. Sulama Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Seminer Notları, 13-24 Eylül 1993, Tarsus Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, 35 s., Tarsus. (Teksir)
 • Evsahibioğlu, A.N. and M.Tankut, 1992. Agricultural Land-Cover and Forest Classification of Landsat data in the Province of Bolu. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 2-14 August 1992, Washington D.C., Volume XXIX, Part B4, Commission IV, pp. 289-295, USA.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve S.Kodal, 1992. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanılarak Ankara ve Çankırı İllerinde Buğday Üretim Tahminleri, IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, s. 673-685, Erzurum.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1992. Damla Sulama Sistemlerinde Lateral Boru Büyüklüklerinin Grafiksel Yöntemle Saptanması. TOPRAKSU, Ağustos 1992, Yıl:1, Sayı: 3, s. 21-24, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. and M.Tankut, 1990. Spectral Pattern Recognition Using SPOT Data in the Province of Ankara. Third European Erdas User Group Meeting, May 28-31 1990, 11 p., Bad Tölz, Germany.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1989. Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanarak Biber Bitkisinde Su Tüketimi Tahminleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt Vol No: 40 Fasikül No:1-2, s.51-63, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1989. Radyometrik Ölçümlerle Yeşil Dolmalık Biberde Yaprak Alan İndeksi ve Verim Tahminleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt Vol No: 40 Fasikül No:1-2, s.65-78, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N. ve T.Aküzüm, 1989. Patates Bitkisi Su Tüketiminin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Tahmini. M.S.B. Harita Genel Komutanlığı Uzaktan Algılama Semineri, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, 21-22 Mart 1989, 257 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1989. Türkiye Uzaktan Algılama Milli Politikası. M.S.B. Harita Genel Komutanlığı Uzaktan Algılama Paneli, Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, 22 Mart 1989, s. 239-257, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve Z.Erözel, 1988. Antitranspirantın Marul Bitkisi Su Tüketimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Cilt Vol No: 39 Fasikül No:1-2, s.25-36, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve M.Beyribey, 1988. Devrekani Sulama Projesinde Etkinliğin İzlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Vol: 39 Fasikül No:1-2, s.37-46, Ankara.
 • Aküzüm, T., A.N.Evsahibioğlu ve N.B.Girgin, 1988. Spektral Radyometrik Ölçümlerin Patates Verim Tahminlerinde Kullanılma Olanakları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı Vol : 39 Fasikül No:1-2, s.165-176, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1988. Radyometrik Ölçümlerle Yeşil Dolmalık Biberde Yaprak Alan İndeksi, Bitki Su Tüketimi ve Verim Tahminleri. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi, TÜBİTAK-TOAG, E.Ü.Z.F. Kültürteknik Bölümü. E.Ü.Atatürk Kültür Merkezi, 20-23 Eylül 1988, s.130-144, İzmir.
 • Evsahibioğlu,A.N., S.Kodal, A.Tokgöz, M.Beyribey ve N.B.Girgin, 1988. Tarımsal Projelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesinde Veri Analizi. III.Ulusal Kültürteknik Kongresi. TÜBİTAK-TOAG, E.Ü.Z.F. Kültürteknik Bölümü. E.Ü.Atatürk Kültür Merkezi, 20-23 Eylül 1988, s. 98-110, İzmir.
 • Korukçu, A. ve A.N.Evsahibioğlu, 1987. Şeker Pancarında Yaprak Alan İndeks Değerlerinin Su Tüketimi Tahminlerinde Kullanılma Olanakları. Şeker, Ocak 1987, Sayı:120, Yıl:33, s.29-38, Ankara.
 • Evsahibioğlu,A.N., 1987. Toprak Neminin Ölçülmesinde İzotopların Kullanılması. Radyoizotopların Tarımsal Hidrolojide Kullanılması, Kurs Notları, 19-22 Ekim 1987, Ankara Nükleer Tarım Araştırma Merkezi (ANTAM), s.43-55, Ankara. (Teksir)
 • Ayyıldız,M., Y.Güngör, T.Aküzüm, Z.Erözel, O.Yıldırım, A.N.Evsahibioğlu, S.Kodal, A.Tokgöz, F.Öztürk, F.Selenay ve N.B.Girgin, 1986. Güneydoğu Anadolu Projesinde Uygulanabilecek Sulama Teknolojileri. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu (Ayrı Basım), 18-21 Kasım 1986, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TÜBİTAK, T.C.Ziraat Bankası, s.305-328, Ankara.
 • Sönmez, N., İ. Girgin ve A.N.Evsahibioğlu, 1985. Çölde Su Hasadı (Harvesting Water In The Desert). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:926, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:534, 17s., Ankara.
 • Sönmez, N., M.Ayyıldız, Z.Erözel ve A.N.Evsahibioğlu, 1985. Toprak Rutubeti ile Yaprak Gözenek Dirençleri Arasındaki İlişkinin Marul Bitkisinde Farklı Anti-Transpirant Dozlarında Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:938, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:538, 25s., Ankara.
 • Ayyıldız, M. ve A.N.Evsahibioğlu, 1985. Verim Tahmininde Yeni Yaklaşımlar Üzerinde bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:939, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:539, 19s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N. ve A.Korukçu, 1984. Şeker Pancarının Sulama Zamanlarının Planlanması Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No:KT.3, 18 s., Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1983. Estimation of Evapotranspiration Rates Using Thermal Radiometric Data and The Tergra Model. Remote Sensing Report, ISSN 0306-6355, University of Reading, Geography Department, December 1983, 55 p England.
 • Korukçu, A. ve A.N.Evsahibioğlu, 1982. Sulama Zamanı Planlama Yöntemlerinin Şeker Pancarı Yaprak Verimine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, sayı:1, Cilt:1, Yıl:1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, s.69-88, Bursa.
 • Korukçu, A. ve A.N.Evsahibioğlu, 1981. Soya Fasulyesi ve Sulaması. Tarım ve Mühendislik, T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası, Sayı:6, Ekim 1981, s.24-28, Ankara.
 • Evsahibioğlu, A.N., 1993. Görüntü İşleme Teknikleri. TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Uzay Bilimleri Teknolojisi Bölümü, 1.Temel Uzaktan Algılama Kursu Ders Notları, 3-7 Mayıs 1993, s. 142-176, Gebze-Kocaeli. (Teksir)
 • Diğer
  - Turkish Journal of Agriculture and Forestry (TÜBİTAK) Ocak 2003-Ocak 2007 tarihleri arasında “Editorial Advisory Board”üyeliği
  - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Bölümünde Bilim Danışmanlığı (1991-2005 yılları arasında)
  - Internatıonal Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Üyesi (22 Mayıs 2002-30 Ağustos 2004)
  - Tarım ve çevre komisyonu Üyeliği (27.11.1989-20.12.1991)
  - Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı Türkiye Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Üyeliği (9.6.1989)
  - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Gelişme Alanı Harran Ovası Arazi Düzenlemesi Teknik Komite Yedek Üyeliği (22.10.1990-15.11.1992)
  - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Çevre Mevzuatı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği (23.7.1993)
  - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Uzay Bilimleri Teknolojisi Bölümü (UBİTEK) Üyeliği (28.12.1992-28.2.1995)
  - Uzaktan Algılama Eğitim Komisyonu Üyeliği (26.2.1993-28.2.1995)
  - Uzaktan Algılama Yer İstasyonu Fizibilite Komisyonu Üyeliği (16.2.1993-28.2.1995)
  - Türkiye Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Uçaklara Takılı Uzaktan Algılama Sistemleri Komisyonu Üyeliği (16.9.1994)