PROF.DR. ZEYNEP EYİLETEN    
Adı : ZEYNEP
Soyadı : EYİLETEN
E-posta : eyileten@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03125956084
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : KALP DAMAR CERRAHISI ANABILIMDALI