DR.ÖĞR.ÜYESİ EREN YÜKSEL    
Adı : EREN
Soyadı : YÜKSEL
E-posta : eyuksel@media.ankara.edu.tr
Tel : 3197714/ 230
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Dr. Öğretim Üyesi Eren Yüksel

Ankara Üniversitesi

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon Sinema Bölümü

3197714 (230)

eyuksel@media.ankara.edu.tr

 

YAYINLAR

 

Ulusal Hakemli Dergide Makale:

Yüksel, Eren (2017). “Bir Uyarlama Örneği Olarak Yeraltı Filmi” Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 8 (1): 39-59.

Yüksel, Eren (2016). “Güneşi Gördüm ve Teslimiyet Filmlerinde Trans Kimliklerin Mekansal Örgütlenmesi ve Sınırlılıkları.” Fe Dergi: Feminist Eleştiri 8 (2): 138-148.

Yüksel, Eren (2015). "Kadın Yönetmenlerin Filmlerinde Erkeklik Temsilleri ve Şiddet." Doğu ve Batı 74 (Sinema Tutkusu III): 135-151.

Yüksel, Eren (2013). “Babalar ve Oğullar: 2000’ler Türkiye Sinemasında Erkeklik Krizi.” Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 4 (2): 41- 67.

Yüksel, Eren (2013). “Bir Savaş Anlatısı Olarak Nefes: Vatan Sağolsun ve Hegemonik Erkekliğin Krizi.” Fe Dergi: Feminist Eleştiri 5 (1): 15- 31.

Yüksel, Eren (2012). “1990 Sonrası Türkiye Sinemasında Etnik Kimliklerin Temsili.” Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 3 (1): 7- 28.

 

Derleme Kitapta Bölüm:

Yüksel, Eren (2018). "Carol'da Eşcinsel Arzu ve Mutluluk Vaadi." Perdeyi Aralamak: Filmlerde Anlatı ve Eleştiri. S. Ruken Öztürk & Hasan Akbulut (Ed.). İstanbul: Ayrıntı.

Yüksel, Eren (2012). “Dikizcinin Egemen Bakışı.” Oğuz Onaran İçin: Sinemada Hayat Var. Seçil Büker ve S. Ruken Öztürk (der.) içinde. Ankara: De Ki. 151- 160.

Yüksel, Eren (2011). “Yılmaz Güney Sinemasında Kadın İmgesi.” Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler. Serpil Kırel (der.) içinde. İstanbul: Parşömen Yayıncılık. 225- 250.

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:


Yüksel, Eren (2018). "Dunkirk Filminde Militarizmin ve Ulusal Kimliğin İnşası."5. International Communication and Media Studies Conference. 8-9 Kasım 2018. Famagusta, Cyprus.


Yüksel, Eren (2018). “Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sinema.” 16th International Symposium Communication in the Millennium. 25-28 Nisan 2018. Eskişehir, Türkiye.

 

Yüksel, Eren (2017).  “The Construction of Militarism and Gender in the Films Based on the Battle of Çanakkale.” 6th International Conference on Gender Studies, Gender, Conflict, War and Peace. 23-25 Mart 2017. Famagusta, North Cyprus.

 

Yüksel, Eren (2015). “The Spatial Organization and Discrimination of Transgender Identities in Turkish Cinema.” 15th European Cinema Research Forum Conference. 7-8 Temmuz 2015. Galway, Ireland.

 

Yüksel, Eren (2014). “12 Eylül Filmlerinde Erkeklik Krizi ve Kimliğinin İnşası.”1st International Symposium on Men and Masculinities: “Identities, Cultures, Societies” (1.Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu: “Kimlikler, Kültürler, Toplumlar”). 11-13 Eylül 2014. İzmir Tepekule Kongre Merkezi, İzmir.

 

Yüksel, Eren (2014).  “2000 Sonrası Türkiye Sinemasında Kadın Yönetmenlerin Filmlerinde Erkek Kimliğinin İnşası.” Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar Sempozyumu. 8-9 Mayıs 2014. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Güzelyurt.

 

Yüksel, Eren (2013). “Üç Maymun’da Toplumsal Cinsiyet İlişkileri.” Second International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties. 17-19 Haziran 2013.  İzmir Üniversitesi, İzmir.

 

Yüksel, Eren (2013). “Zeki Demirkubuz ve Yeraltı.”  XVI. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: Sinema ve Edebiyat. 2-4 Mayıs 2013. Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.


Yüksel, Eren (2009). "1980'den Sonra Türk Sinemasında Etnik ve Dinsel Kimliklerin Temsili." Karaburun Bilim Kongresi: 80'den Sonra. 3-6 Eylül 2009. Karaburun, İzmir.


Yüksel, Eren;  Şipal, Bercis Mani; Dinçer, Özgün;  Yıldız Tahincioğlu, A Nevin; Karabağ, Çağla; Çoban, Hatice ve Burcu Canar (2007). "Zihinsel Haritaları Okumayı Denemek: Üniversite gençliği Güncel Konuları Nasıl Düşünüyor?"10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. 28- 30.11.2007. ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 

 

Kitap Eleştirisi:

Yüksel, Eren (2014). “Yeni Kitaplar.”  Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 5 (1): 133- 138.

 

Çağrılı Konuşmalar:

Yüksel, Eren, “Film Çözümlemesi: Karanlık Sular.” Japon Güzü: Japon Filmleri Haftası. 11- 15 Ekim 2010. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu.