DOÇ. DR. FIRAT AKÇA    
Adı : FIRAT
Soyadı : AKÇA
E-posta : fakca@ankara.edu.tr
Tel : 03122211601/1643
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Antrenörlük Eğitimi Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/firat-akca-30573
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı: Fırat Akça

Doğum Tarihi: 28.04.1981

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Hacettepe Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor- Hareket ve Antrenman Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2006

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor-Hareket ve Antrenman Bilimleri

Gazi Üniversitesi

2010

Post Doktora

Faculty of Health and Life Sciences/Exercise and Sport Science

 

Oxford Brookes University

 

2011


Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
2000 metre kürek ergometresi testinde performansı etkileyen faktörler ve bu faktörlerin birbirleriyle ilişkileri, Prof.Dr Caner Açıkada.

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türkiye Kano Milli Takımı Durgunsu Kayakçılarının Antropometrik-Somatotip Özellikleri ve Çeşitli Performans Testi Sonuçlarının Performansla ilişkisinin incelenmesi, Yrd.Doç.Dr Sürhat Müniroğlu.

 

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Kürek sporunda performans tahmin formülü oluşturmada kullanılabilir fiziksel ve fizyolojik parametrelerin belirlenmesi, Prof.Dr Kadir Gökdemir.


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

2007-2010

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi

2010-2013

Post Doctorate Researcher

Oxford Brookes University

2010-2011

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

2013-2015

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi

2015-devam ediyor


ÖZGEÇMİŞ DETAYLARI İÇİN KİŞİSEL PDF DOSYASINI İNCELEYİNİZ.