DOÇ. DR. FIRAT AKÇA    
Adı : FIRAT
Soyadı : AKÇA
E-posta : fakca@ankara.edu.tr
Tel : 03122211601/1643
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Antrenörlük Eğitimi Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/firat-akca
Kişisel Akademik Bilgiler


Adı Soyadı: Fırat Akça

Doğum Tarihi: 28.04.1981

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Hacettepe Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Beden Eğitimi ve Spor- Hareket ve Antrenman Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2006

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor-Hareket ve Antrenman Bilimleri

Gazi  Üniversitesi

2010Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
2000 metre kürek ergometresi testinde performansı etkileyen faktörler ve bu faktörlerin birbirleriyle ilişkileri, Prof.Dr Caner Açıkada.

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Türkiye Kano Milli Takımı Durgunsu Kayakçılarının Antropometrik-Somatotip Özellikleri ve Çeşitli Performans Testi Sonuçlarının Performansla ilişkisinin incelenmesi, Yrd.Doç.Dr Sürhat Müniroğlu.

 

Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: Kürek sporunda performans tahmin formülü oluşturmada kullanılabilir fiziksel ve fizyolojik parametrelerin belirlenmesi, Prof.Dr Kadir Gökdemir.


Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

2007-2010

Araştırma Görevlisi Dr.

Ankara Üniversitesi

2010-2013

Post Doctorate Researcher

Oxford Brookes University

2010-2011

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

2013-2015

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi

2015-devam ediyor


Üniversitede Verdiği Dersler

Spor ve Beslenme (Lisans)

Sporda Ergojenik Yardım (Lisans)

Biyomekanik (Lisans)

Antrenman Planlamasında Özel Konular (Lisans)

Kayak (Lisans)

Kürek (Lisans)

Kano (Lisans)

Modern Yaşamda Egzersiz Uygulamaları ve Beslenme İlişkisi (Yüksek Lisans)      

Performans Beslenmesi Uygulamalarında Son Gelişmeler (Yüksek Lisans)

Healthy Life, Nutrition and Sport (İngilizce Yüksek Lisans)

Ergogenic Aids and Nutrition for Performance (İngilizce Yüksek Lisans)

Performans Beslenmesinde Ergojenik Yardım (Doktora)     

Performans Sporunda Doping Uygulamaları (Doktora)

ÖZGEÇMİŞ DETAYLARI İÇİN KİŞİSEL PDF DOSYASINI İNCELEYİNİZ.