ÖĞR. GÖR. FATİH GÜNAY    
Adı : FATİH
Soyadı : GÜNAY
E-posta : fatihgunay@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum tarihi : 05.04.1977

Doğum yeri : Lüleburgaz/Kırklareli

Uyruğu : T.C.

Medeni durumu: Bekar

Telefon: 0 312 5955763

E-posta adresi: drfatgun@hotmail.com

 

 

Eğitim durumu:

      1883-1988 Atatürk İlköğretim Okulu, Lüleburgaz

      1988-1991 Merkez Ortaokulu, Lüleburgaz

      1991-1994 Lüleburgaz Lisesi, Lülebugaz

      1994 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü     

      1996-2002 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

Mezuniyet sonrası eğitim ve çalışmalar:

Aralık 2002- Haziran 2008 :   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve   

                                                Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık eğitimi

 

Yabancı dil : İngilizce (ÜDS:82.5/100)

 

Uzmanlık tezi:

       AÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’da Görülen Hastane İnfeksiyonlarının Etyoloji, Epidemiyoloji, Klinik Özellikler ve Etkenlerin Duyarlılığı Bakımından İncelenmesi,  2008

İş Deneyimleri:

 

Ekim 2008-Eylül 2009: Askerlik Hizmeti (Gaziantep)

 

Ekim 2009-Ağustos 2013: Ahlat Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak zorunlu hizmet görevi.

 

Eylül 2013-Nisan 2014: Babaeski Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev süreci 

 

Nisan 2014’ten itibaren Ankara Ünv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. Ve Hast. ABD’da görev yapmaktayım.