DOÇ. DR. FİLİZ BAKAR ATEŞ    
Adı : FİLİZ
Soyadı : BAKAR ATEŞ
E-posta : fbakar@ankara.edu.tr
Tel : 2033055
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/filiz-bakar-ates
Kişisel Akademik Bilgiler


I.       Eğitimi


2007-2012 : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

                     Biyokimya Anabilim Dalı, Doktora

 

 2004-2007 : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

                      Biyokimya Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans


 2000-2004 : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Lisans


II.      Akademik Unvanlar


2018 : Doçent  

 

2014-2018 : Dr.Öğr.Üyesi


2005-2014: Araştırma Görevlisi


III.     Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar


Türk Biyokimya Derneği

Moleküler Kanser Araştırma Derneği

European Association of Cancer Research (EACR)


IV.     Bilimsel Etkinlikleri

·Seminerler: 

-LDL Oksidasyonu ve Klinik Sonuçları 

-Annexinlerin Yapı ve Fonksiyonları

-Otoimmün Hastalıklarda Annexinlerin Rolü

 

·Sertifikalar

-e-Egitmen Sertifikası, Ankara Üniversitesi Uzaktan Egitim Merkezi e-Egitmen Sertifikası, 2018

-Ankara Üniversitesi Egiticilerin Egitimi Sertifikası, 2014


 V. Yurtdışı Araştırma

Erasmus Staj Eğitimi Hareketliliği, Westfalische-Wilhelms Universitate, Münster, Almanya, 2010


VI.   Araştırma Alanları

Lipoproteinlerin oksidasyonu ve oksidasyona yatkınlık çalışmaları
Antioksidan enzim sistemleri
Anneksinlerin diyabet ve kanser gelişimindeki rolleri,
Annexin gen ekspresyonu ve trombotik yolaktaki rollerinin araştırılması
Bitkisel ve sentetik ilaç etken maddelerinin, hücre kültürü modellerinde, antikanser etki mekanizmalarının araştırılması

Kanser-inflamasyon ilişkisinde genetik değişiklikler

 

VII.   Ödüller

1. Ankara Üniversitesi Tesvik Ödülü, 2018

2. Mustafa Nevzat Eczacılık Ödüllleri, Tez Jüri Özel Ödülü, Mustafa Nevzat Ilaç Firması, 2014

VIII.   Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verilen Dersler

 

Kanser Biyokimyası (Lisansüstü)

Hücre Kültürü Teorik ve Uygulama (Lisansüstü)

Biyokimyada İleri Araştırma Teknikleri Teorik ve Uygulama (Lisansüstü)

Biyokimyada Matematiksel Problem Çözümü (Lisansüstü)

Doku Biyokimyası (Lisansüstü)

Protein Biyosentezi ve Regülasyonu (Lisansüstü)

Lipoprotein İzolasyonu ve Pürifikasyonu (Lisansüstü)

Hücre Biyolojisi (Lisansüstü)

Metabolik Regülasyon (Lisansüstü)

Metabolik Entegrasyon ve Kontrolü (Lisansüstü)

Biyokimyasal Hesaplamalar (Lisansüstü)

Biyokimya Teorik ve Uygulama (Lisans)

Klinik Biyokimya (Lisans)

Beslenme Biyokimyası (Lisans)

Hastalıkların Biyokimyasal Temeli (Lisans)

 

IX.   Bilimsel Yayın Listesi

 SCI Kapsamındaki Uluslararası Yayınlar

1.  Salar S, Kanca A, Bakar-Ates F, Bastan A. (2019). Repeated low doses of dexamethasone as a pretreatment for induction of parturition in Simmental cows. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. DOI: 10.3906/vet-1904-55

2.   Kilic-Kurt Z, Bakar-Ates F, Bahat M (2019). N,N?-diaryl urea derivatives: Molecular docking, molecular properties prediction and anticancer evaluation. Journal of Molecular Structure, 1193, 239-246.

3.  Ergul M, Bakar-Ates F. (2019). RO3280, A Novel PLK1 Inhibitor, Suppressed Proliferation of MCF-7 Breast Cancer Cells Through Induction of Cell Cycle Arrest at G2/M Point. Anticancer Agents Med Chem, DOI: 10.2174/1871520619666190618162828 

4.    Bakar-Ates F., Ozkan A. (2019). The combined treatment of brassinin and imatinib synergistically downregulated the expression of MMP-9 in SW480 colon cancer cells. Phytotherapy Research, Doi: 10.1002/ptr.6233

5.   Kilic-Kurt Z, Bakar-Ates F, Aka Y, Kutuk O (2019). Design, synthesis and in vitro apoptotic mechanism of novel pyrrolopyrimidine derivatives. Bioorganic Chemistry, Doi: 10.1016/j.bioorg.2018.10.060

6.   Ozmen N, Kaya-Sezginer E, Bakar-Ates F. (2018). The Cellular Uptake and Apoptotic Efficiency of Colchicine is Correlated with Down-regulation of MMP-9 mRNA Expression in SW480 Colon Cancer Cells. Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, Doi: 10.2174/1871520618666180821102047.

7.   Karaca A, Bakar-Ates F, Ersöz Gulcelik N. (2018). Decreased Spexin Levels in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes. Medical Principles and Practise, Doi: 10.1159/000493482.

8.   Kilic-Kurt Z, Bakar-Ates F, Karakas B, Kutuk O. (2018). Cytotoxic and apoptotic effects of novel pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives containing urea moieties on cancer cells, Anticancer Agents in Medicinal Chemistry, Doi: 10.2174/1871520618666180605082026.

9.    Hoxha S, Kaya-Sezginer E, Bakar-Ates F, Kokturk O, Toygar-Memikoğlu U, (2018). Effect of semi-rapid maxillary expansion in children with obstructive sleep apnea syndrome: 5-month follow-up study. Sleep and Breathing, Doi: 10.1007/s11325-018-1636-4.

10    Karaaslan C, Bakar-Ates F, Goker AH (2018). Antiproliferative activity of synthesized some new benzimidazole carboxamidines against MCF-7 breast carcinoma cells. Zeitschrift für Naturforschung C, 73(3-4), 137-145. 

11.  Bakar F, Kiliç Kurt Z Çaglayan MG, Ölgen S (2017). The Effects of 1,3,5-trisubstituted Indole Derivatives on Cell Growth, Apoptosis and MMP-2/9 mRNA Expression of MCF-7 Human Breast Cancer Cells. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry,17(5), 762-767., Doi: 10.2174/1871520616666160802115737

12.   Sengel Türk CT, Hasçiçek C, Bakar F, Simsek E (2017). Comparative Evaluation of Nimesulide-Loaded Nanoparticles for Anticancer Activity Against Breast Cancer Cells. AAPS PharmSciTech, 18(2), 393-403., Doi: 10.1208/s12249-016-0514-2 (Yayın No: 1643316)

13.   Hasçiçek C, Sengel Türk CT, Gümüstas M, Özkan SA, Bakar F, Evcimen N, Savaser A, Özkan Y (2017). Fulvestrant-loaded polymer-based nanoparticles for local drug delivery: Preparation and in vitro characterization. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 40, 73-82., Doi: 10.1016/j.jddst.2017.06.001 

14.  Karaca A, Omma T, Dura Deveci C, Bakar F, Dogan K, Aral Y, Ersoz Gulcelik N (2016). Neopterin and hsCRP are not correlated in gestational diabetes mellitus. Gynecological Endocrinology, 32(12), 977-981., Doi: 10.1080/09513590.2016.1193850 

15.  Bakar F, Karakaya S, Delimustafaoglu Bostanlik FG, Kilic CS (2016). Anticancer Effect of Ferulago mughlea Pesmen Apiaceae on Cancer Cell Proliferation. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 15(3), 501-504. 

16.  Bakar F (2016). Cucurbitacin B enhances the anticancer effect of imatinib mesylate through inhibition of MMP 2 expression in MCF 7 and SW480 tumor cell lines. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 16(6), 747-754. 

17.  Kilic Kurt Z, Bakar F, Olgen S (2015). Synthesis Biological and Computational Evaluation of Novel 1 3 5 Substituted Indolin 2 one Derivatives as Inhibitors of Src Tyrosine Kinase. Archiv der Pharmazie, 348(10), 715-729., Doi: 10.1002/ardp.201500109 

18.  Püsküllü MO, Karaaslan C, Bakar F, Göker AH (2015). Synthesis and potent cytotoxicity of some novel imidazopyridine derivatives against MCF 7 human breast adenocarcinoma cell line. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 51(8), 723-733., Doi:10.1007/s10593-015-1765-7 

19.  Bakar F, Çaglayan MG, Onur F, Nebioglu S, Palabiyik IM (2015). Gold Nanoparticle Lignan Complexes Inhibited MCF 7 Cell Proliferation in vitro A Novel Conjugation for Cancer Therapy. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, 15(3), 336- 344., Doi: 10.2174/1871520614666141202144152 

20.  Amanova A, Kendi Celebi Z, Bakar F, Caglayan MG, Keven K (2014). Colchicine levels in chronic kidney diseases and kidney transplant recipients using tacrolimus. Clinical Transplantation, 28(10), 1177-1183., Doi: 10.1111/ctr.12448 

21.  Bakar F, Unluturk U, Baskal N, Nebioglu S (2013). Annexin V Expression and Anti Annexin V Antibodies in Type 1 Diabetes. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(3), 932-937., Doi: 10.1210/jc.2013-2592 

22.  Olgen S, Bakar F, Aydin S, Nebioglu MD, Nebioglu S (2013). Synthesis of new indole 2 carboxamide and 3 acetamide derivatives and evaluation their antioxidant properties. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 28(1), 58-64., Doi:10.3109/14756366.2011.631183 

23.  Bakar F, Unluturk U, Baskal N, Nebioglu S (2013). Anti prothrombin antibodies in type 1 diabetes mellitus. Turkish Journal of Biochemistry, 38(4), 432-437., Doi:10.5505/tjb.2013.69188 

24.  Bakar F, Keven K, Dogru B, Aktan F, Ertürk S, Tüzüner A, Erbay B, Nebioglu S (2009). Low Density Lipoprotein Oxidizability and the Alteration of Its Fatty Acid Content in Renal Transplant Recipients Treated With Cyclosporine Tacrolimus. Transplantation Proceedings, 41(5), 1630 - 1633., Doi:10.1016/j.transproceed.2009.01.091 

 

SCI Dışı Uluslararası Yayınlar

25.  Ozkan E, Bakar-Ates F (2020). The Trinity of Matrixmetalloproteinases, Inflammation and Cancer: A Literature Review of Recent Updates, Antiinflamm Antiallergy Agents Med Chem, Doi: 10.2174/1871523018666191023141807.   

26.  Bakar-Ates F, Mizrak-Kaya D. (2018). The Investigation of Relationship Between Annexin A1 Gene Expression and Inflammation in Colorectal Cancer Patients, Acta Oncologica Turcica, 51(2): 159-165, Doi: 10.5505/aot.2018.29591.  

27.  Bakar-Ates F, Ozmen N, Kaya-Sezginer E, Kurt EE. (2018). Effects of Colchicine on Cell Cycle Arrest and MMP-2 mRNA Expression in MCF 7 Breast Adenocarcinoma Cells, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, Doi: 10.5505/TurkHijyen.2018.22755   

28.  Bahadir Acikara O, Ergene Oz B, Bakar F, Saltan HG, Nebioglu S (2017). Evaluation of Antioxidant Activities and Phenolic Compounds of Scorzonera latifolia (Fisch. Mey.) DC. Collected from Different Geographic Origins in Turkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 14(2), 179-184., Doi: 10.4274/tjps.57070 

29. Karakaya S, Bakar F, Kilic CS. (2016). The effect of hippomarathrum microcarpum petrov (Apiaceae) growing in Turkey on PC3 cancer cell proliferation. J. Fac. Pharm. Ankara, 40(2), 19-25.

30.  Bakar F, Bahadir Acikara O, Ergene B, Nebioglu S, Saltan HG (2015). Antioxidant Activity and Phytochemical Screening of Some Asteraceae Plants.Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 12(2), 123-132. 

31.  Hascicek C, Sengel Türk CT, Gümüstas M, Özkan SA, Bakar F, Evcimen N, Savaser A, Ozkan Y (2014). Influence of Polymer Molecular Weight on in vitro Characteristics and Cytotoxicity of Fulvestrant Loaded Nanoparticles. Current Drug Therapy, 9(4), 239-249., Doi: 10.2174/1574885510999150505171338 

32.  Bakar F, Aktan F, Keven K, Dogru B, Tüzüner A, Erbay B, Nebioglu S (2013). Evaluation of Oxidative Stress in Renal Transplant Recipients Treated with Cyclosporine Tacrolimus Role of HDL and Heme Oxygenase. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 10(1), 9-17. 

Kongrelerde Sunulan Sözlü Bildiriler 

1.  BAKAR-ATES FILIZ, OZKAN ERVA, SENGEL TURK CEYDA TUBA (2018). Cucurbitacin B Loaded Lipid Polymer Hybrid Nanocarriers Induced a Significant Decrease in Mitochondrial Membrane Potential in Breast Cancer Cells. HDIR-5, Translating Science into Medicine, Zagreb, Croatia. 

2.  BAKAR-ATES FILIZ, OZKAN ERVA, SENGEL TURK CEYDA TUBA (2018). Anticancer Effect of Cucurbitacin B Loaded Hybrid Nanocarriers on Human Breast Cancer Cells. 29thNational Biochemistry Congress, Bodrum, Turkey. 

3.     FATIH GUNAY, NISA EDA CULLAS ILARSLAN, FILIZ BAKAR, KIYMET DENIZ, YUSUF KAGAN KADIOGLU, SIBEL KIRAN, NAZAN COBANOGLU (2018). Assessment of the effect of exposure to environmental tobacco smoke on hair heavy metal levels in children. ERS International Congress, Paris, France.

4.     ÇELIK AYBÜKE, BAKAR ATES FILIZ (2018). The Effects of IL-6 on MMP-2 mRNA Expression in MCF-7 Breast Adenocarcinoma Cells. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences,115 

5.     ÖZMEN NURI,BAKAR ATES FILIZ (2018). The Anticancer Effects of Camalexin-Imatinib Combination on MCF-7 Breast Cancer Cells. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 112

6.     KAYA SEZGINER ECEM,BAKAR ATES FILIZ,HOXHA SAIMIR,TOYGAR MEMIKOGLU TÜLIN UFUK (2018). Semi-Rapid Maxillary Expansion Orthodontic Treatment Decreased Kallikrein-1 Levels in Children with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 109 

7.     ÖZKAN ERVA,BAKAR ATES FILIZ (2018). Brassinin Synergistically Induced The Anticancer Effects of Imatinib in SW480 Colon Cancer Cells. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 88 

8.  BAKAR FILIZ,MIZRAK KAYA DILSA (2017). The Relationship Between Osteocalcin/Adiponectin Levels And Inflammatory Microenvironment In Colorectal Cancer Patients. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series, 45 

9.     BAKAR FILIZ,MIZRAK DILSA (2017). DOWN-REGULATION OF ANNEXIN I IS CORRELATED WITH INFLAMMATORY MEDIATORS IN COLORECTAL CARCINOMA. VI. International Congress on Molecular Medicine 

10.  SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,BAKAR FILIZ (2017). Antiproliferative Activity and Safety of Lonidamine Encapsulated PEG-block-PCL Nanocarriers Against SW480 Colon Cancer Cells. VI.International Congress of Molecular Medicine 

11.  SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,HASÇIÇEK CANAN,EKIM OKAN,ALÇIGIR MEHMET ERAY,BAKAR FILIZ (2017). Design and In-Vivo Model Based Evaluation of Lonidamine Loaded Hybrid Nanoparticles for Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. 22nd International Biomedical Science Technology Symposium 

12.  BAKAR FILIZ,ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN,KILIÇ KURT ZÜHAL,PALABIYIK ISMAIL MURAT,ÖLGEN SÜREYYA (2015). The Effects Of Newly Synthesized Indole 3 Amine Derivatives On Mmp 2 Activity In Breast Cancer Cells. 26th International Symposium on Pharmacautical and Biomedical Analysis (PBA 2015), 60 

Kongrelerde Sunulan Poster Bildiriler 

13.  SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,ÖZMEN NURI,BAKAR ATES FILIZ (2018). Preparation and Optimization of Cucurbitacin B Loaded Core-Shell Type Hybrid Nanoparticles Using a Full Factorial Design Study. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 289 (Özet Bildiri/Poster)

14.  KILIÇ KURT ZÜHAL,KURT EMIN EMRE,BAKAR ATES FILIZ (2018). The Receptor Tyrosine Kinase Inhibitory Activities and Molecular Docking Studies of Some Pyrrolo[2,3-D] Pyrimidine Derivatives.12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 412 (Özet Bildiri/Poster)

15.  KARAKAYA SONGÜL,BAKAR ATES FILIZ,KILIÇ CEYDA SIBEL,DUMAN HAYRI (2018). Anticancer Effect of Extracts and Isolated Compounds From The Roots of Ferulago Pachyloba (Fenzl) Boiss., (Apiaceae) on Cancer Cell Proliferation. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 129 (Özet Bildiri/Poster)

16.  GÜNBATAN TUGBA,BAKAR ATES FILIZ,GÜRBÜZ ILHAN,KILIÇ CEYDA SIBEL,KARAKÜÇÜK M,DUMAN HAYRI (2018). Cytotoxic Activity of Ethanolic Extract and Some Fractions of the Roots of Ferulago Macrosiadia Boiss Balansa Against SW480 and MCF-7 Cancer Cell Lines. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 191 (Özet Bildiri/Poster)

17.  KARAKAYA SONGÜL,BAKAR ATES FILIZ,KILIÇ CEYDA SIBEL,DUMAN HAYRI (2018). Anticancer Effect of Extracts and Isolated Compounds From The Roots of Ferulago Blancheana Post Ex Boiss. (Apiaceae) on Cancer Cell Proliferation. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 128 (Özet Bildiri/Poster)

18.  SAHINER ZEYNEP,KARACA ANARA,BAKAR ATES FILIZ,AKGÜL GIRAY,GÜLÇELIK MEHMET ALI,ERSÖZ GÜLÇELIK NESE (2018). FGF21 levels in patients with breast cancer. 20th European Congress of Endocrinology, 56, 597, Doi: 10.1530/endoabs.56.EP92 (Özet Bildiri/Poster)

19.  KARACA ANARA,BAKAR ATES FILIZ,ERSÖZ GÜLÇELIK NESE (2018). Decreased spexin levels in patients with type 1 diabetes. 20th European Congress of Endocrinology, 56, 296, Doi:10.1530/endoabs.56.P353 (Özet Bildiri/Poster)

20.  ÇELIK AYBÜKE,BAKAR FILIZ (2017). The Effects of ß-elaterin nd Metformin Combination on Cell Cycle and Apoptosis in MCF-7 Human Breast Cancer Cells. 2ndInternational Gazi Pharma Symposium Series, 367 (Özet Bildiri/Poster)

21.  BAKAR FILIZ,GÜNBATAN TUGBA,KILIÇ CEYDA SIBEL,GÜRBÜZ ILHAN,DUMAN HAYRI (2017). Cytotoxic Activity Of Ethanolic Extracts of The Roots Of Some Ferulago W. Koch Species Against SW480, PC-3 AND MCF-7 Cancer Cell Lines. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series, 347 (Özet Bildiri/Poster)

22.  KILIÇ KURT ZÜHAL,BAKAR FILIZ,KARAKAS BAHRIYE,KÜTÜK ÖZGÜR (2017). SYNTHESIS AND IN VITRO ANTICANCER ACTIVITIES OF NOVEL PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDINE DERIVATIVES CONTAINING UREA MOIETY. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series, 74 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3631986) 

23.  ÖZKAN ERVA,ÖZMEN NURI,BAKAR FILIZ (2017). THE EFFECTS OF LONIDAMINE AND QUERCETIN COMBINATION ON CELL GROWTH AND APOPTOSIS OF MCF-7 BREAST CANCER CELLS. 2ndInternational Gazi Pharma Symposium Series, 366 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3631987)

24.  ÖZMEN NURI,KAYA SEZGINER ECEM,BAKAR FILIZ (2017). THE EFFECTS OF COLCHICINE ON CELL GROWTH AND APOPTOSIS OF SW480 HUMAN COLORECTAL CANCER CELLS. 2ndInternational Gazi Pharma Symposium Series, 173 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3631863)

25.  KARAKAYA SONGÜL,BAKAR FILIZ,KILIÇ CEYDA SIBEL (2017). Anticancer Effect of Ethanolic Extract and Isolated Coumarins from the Roots of Ferulago trachycarpa Boiss. (Apiaceae) on Cancer Cell Proliferation. 3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, 83 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3631852)

26.  KARAKAYA SONGÜL,BAKAR FILIZ,KILIÇ CEYDA SIBEL (2017). Anticancer Effect of Aqueous Extract of Ferulago trachycarpa Boiss. (Apiaceae) on Cancer Cell Proliferation. 3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, 84 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3631853)

27.  KARACA ANARA,ERSÖZ GÜLÇELIK NESE,BAKAR FILIZ,AKGÜL G,SAHINER Z,GÜLÇELIK MEHMET ALI (2017). Differential roles of carboxylated and uncarboxylated Osteocalcin instage I breast cancer as a diagnostic biomarker. ece (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3526452)

28.  HASÇIÇEK CANAN,SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,BAKAR FILIZ,EVCIMEN NET,GÜMÜSTAS MEHMET,ÖZKAN SIBEL AYSIL,SAVASER AYHAN,ÖZKAN YALÇIN (2016). Antiproliferative Potential of Nanoparticle Based Delivery System of Fulvestrant on MCF 7 Human Breast Cancer Cells. 2016 AAPS Annual Meeting and Exposition (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3256765)

29.  BAKAR FILIZ (2016). Cucurbitacin B increased the anticancer effect of imatinib mesylate through inhibiton of matrix metalloproteinase 2 expression in colorectal cancer cells. 41st FEBS Congress, 283(1), 329-330. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3013827)

30.  Karaca Anara,Omma Tülay,Dura Deveci Canan,BAKAR FILIZ,Dogan Kübra,Aral Yalçın,Ersöz Gülçelik Nese (2016). Can the Neopterin Levels be Changed so Far Gestational Diabetes Mellitus and Postpartum. Endocrine Society's 98th Annual Meeting and Expo (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2818457)

31.  KILIÇ KURT ZÜHAL,BAKAR FILIZ,ÖLGEN SÜREYYA (2015). Molecular Docking and Biological Evaluation of Some Indole Derivatives as Inhibitors of Gelatinases MMP 2 and MMP 9. 3rdInternational BAU Drug Design Congress, 92 (/)(Yayın No:1638850)

32.  BAKAR FILIZ (2015). Effects of newly synthesized indoline 2 thione derivatives on cell growth apoptosis and MMP 9 expression of MCF 7 cells. European Pharma Congress, 2(04), Doi: 10.4172/2376-0419.S1.006 (/)(Yayın No:1939962)

33.  BAKAR FILIZ,ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN,PALABIYIK ISMAIL MURAT,KILIÇ KURT ZÜHAL,ÖLGEN SÜREYYA (2015). Newly synthesized indole 3 imine 2 on derivatives inhibited MMP 9 mRNA expression of human breast cancer cells. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 42-43. (Özet Bildiri/)(Yayın No:1637849)

34.  KARAKAYA SONGÜL,BAKAR FILIZ,KILIÇ CEYDA SIBEL (2015). The effects of lyophilized extract of roots of Ferulago trachycarpa fenzl boiss apiaceae on cancer cell proliferation. 11thInternational Symposium on Pharmaceutical Sciences, 411-412. (/)(Yayın No:1638380)

35.  BAKAR FILIZ (2015). elaterin increased the effect of low dose imatinib mesylate on apoptosis of MCF-7 cancer cells. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 208-209.

36.  ÜNLÜTÜRK UGUR,BAKAR FILIZ,ÜRÜN YÜKSEL,NEBIOGLU SERPIL,UYSAL ALI RIZA (2015). Effect of metformin on sex steroid levels in postmenopausal type 2 diabetic patients. 17th European Congress of Endocrinology, 37, Doi: 10.1530/endoabs.37.EP129 

37.  KARAASLAN ÇIGDEM,GÖKER ALI HAKAN,BAKAR FILIZ (2015). Antiproliferative activity of newly synthesized some benzimidazole derivatives against breast carcinoma cell line MCF 7. EACR Sponsord 3rd Anticancer Agent Development Congress 

38.  BAKAR FILIZ,PALABIYIK ISMAIL MURAT,ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN,ÖLGEN SÜREYYA (2015). Effects of newly synthesized indole derivatives on proliferation apoptosis and MMP 2 expression of MCF 7 human breast adenocarcinoma cells. EACR Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, 44 (Özet Bildiri/)

39.  NEBIOGLU SERPIL,BAKAR FILIZ,MIZRAK KAYA DILSA,IÇLI FIKRI (2014). Annexin V Expression and It s Relation With Inflammatory Mediators In Colorectal Cancer Patients. World Cancer Congress, 10(9), 177 

40.  KILIÇ KURT ZÜHAL,BAKAR FILIZ,ÖLGEN SÜREYYA (2014). Synthesis biological activity and molecular docking studies of novel 3 substituted benzylidene 5 4 fluorophenyl indolin 2 on derivatives as inhibitors of C Src Tyrosine Kinase. 4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 130 

41.  ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN,PALABIYIK ISMAIL MURAT,BAKAR FILIZ,NEBIOGLU SERPIL,ONUR FEYYAZ (2014). Synthesis and characterization of lignan B Cd AuNP complexes. 6th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience (SIWAN6), 148 

42.  KILIÇ KURT ZÜHAL,BAKAR FILIZ,ÖLGEN SÜREYYA (2014). Novel indolin 2 on derivatives as C Src Tyrosine Kinase inhibitors Synthesis biological evaluation and molecular docking study. 4thInternational Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 131

43.  HASÇIÇEK CANAN,SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,BAKAR FILIZ,EVCIMEN NET,GÜMÜSTAS MEHMET,ÖZKAN SIBEL AYSIL,SAVASER AYHAN,ÖZKAN YALÇIN (2014). Fabrication of fulvestrant loaded modified released nanoparticles Effect of copolymer molecular weight on particle characteristics. 4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4),136

44.  KARAKAYA SONGÜL,BAKAR FILIZ,KILIÇ CEYDA SIBEL (2014). In vitro anticancer activity of Heliothropium dolosum De not H Lasiocarpum Fisch et Mey and H Hirsutissimum Grauer Boraginaceae growing in Turkey against human prostat carcinoma. 23rd SILAE Congress, 200

45.  EKSI GÜLNUR,BAKAR FILIZ,BONA MEHMET,KILIÇ CEYDA SIBEL,GENÇLER ÖZKAN AYSE MINE (2014). A new endemic subspecies of Allium Phanerantherum Amaryllidaceae from Hatay Turkey and its antiproliferative effects on MCF 7 human breast cancer. 23rd SILAE Congress, 190

46.  HASÇIÇEK CANAN,SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,BAKAR FILIZ,EVCIMEN NET,GÜMÜSTAS MEHMET,ÖZKAN SIBEL AYSIL,SAVASER AYHAN,KILIÇ KURT ZÜHAL,ÖZKAN YALÇIN (2014). Fulvestrant loaded PLGA nanoparticles Influence of polymer copolymer composition on in vitro anti proliferative potencies against MCF 7 breast cancer cells. 17th International Pharmaceutical Technology Symposium, 203-205. 

47.  KAYA ECEM,BAKAR FILIZ,NEBIOGLU SERPIL (2014). The fatty acid composition of type 1 diabetic patients in Turkish population and its relation with glycosylated hemoglobin. FEBS EMBO 2014, 281, 65-784., Doi: 10.1111/febs.12919 

48.  BAKAR FILIZ,ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN,ONUR FEYYAZ,NEBIOGLU SERPIL,PALABIYIK ISMAIL MURAT (2014). Gold nanoparticle conjugated lignan derivatives inhibited the proliferation of MCF-7 human breast cancer cells. 23rd Biennial Congress of the European Association for Cancer, 50(5), 178-179. 

49.  PÜSKÜLLÜ MUSTAFA ORHAN,KARAASLAN ÇIGDEM,BAKAR FILIZ,GÖKER ALI HAKAN (2014). Synthesis and potent anticancer activitios of some novel imidazopyridine derivatives. 50thInternational Conference on Medicinal Chemistry, 177 

50.  AMANOVA ANARA,KENDI ÇELEBI ZEYNEP,BAKAR FILIZ,ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN,KEVEN KENAN (2014). Colchicine levels in chronic kidney diseases and kidney transplant recipients using Tacrolimus. 51st Congress of the European Renal Association (ERA) European-Dialysis and Transplant-Association (EDTA), 29(3), 304 

51.  BAKAR FILIZ,EVCIMEN NET,SENGEL TÜRK CEYDA TUBA,HASÇIÇEK CANAN (2014). The Effect of fulvestrant to aromatase activity on human preadipocyte cells. 2nd EACR Sponsored Anticancer Agents Congress, 119 

52.  KARAASLAN ÇIGDEM,GÖKER ALI HAKAN,BAKAR FILIZ (2014). Antiproliferative activity of newly synthesized 4 1H Benzimidazole 2 yl amino Benzimidamide against breast carcinoma cell line MCF-7, 2nd EACR Sponsored Anticancer Agents Congress, 107 

53.  BAKAR FILIZ,PALABIYIK ISMAIL MURAT,ÇAGLAYAN MEHMET GÖKHAN (2014). The Time and concentration dependent inhibition of human breast cancer cell proliferation by lariciresinol and pinoresinol. 2nd EACR Sponsored Anticancer Agents Congress, 118

54.  BAKAR FILIZ,ÜNLÜTÜRK UGUR,BASKAL NILGÜN,NEBIOGLU SERPIL (2013). Anti 2GPI Antibodies in Type 1 Diabetes Mellitus An Evaluation for Turkish Population. World Diabetes Congress

55.  BAKAR FILIZ,ÜNLÜTÜRK UGUR,BASKAL NILGÜN,NEBIOGLU SERPIL (2013). Autoimmune Anti prothrombin Antibodies in Type 1 Diabetes Mellitus. 15th International Congress of Immunology, 888 

56.  BAKAR FILIZ,ÜNLÜTÜRK UGUR,BASKAL NILGÜN,NEBIOGLU SERPIL (2012). Annexin II and Annexin V Proteins Evaluation for Type 1 Diabetes Mellitus. The 4th EMBO Meeting, Advancing The Life Sciences, 221-222. (/)(Yayın No:1638862)

57.  BAKAR FILIZ,ÜNLÜTÜRK UGUR,BASKAL NILGÜN,NEBIOGLU SERPIL (2012). Annexın II proteins An evaluation for type 1 diabetes mellitus. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 431 (/)(Yayın No:1638680)

58.  BAKAR FILIZ,ÜNLÜTÜRK UGUR,BASKAL NILGÜN,NEBIOGLU SERPIL (2011). Annexin V protein and anti annexin V antibodies Determination of their roles on thrombotic events occured in type I diabetes mellitus. 36th FEBS Congress of the Biochemistry for Tomorrows Medicine, 407 

59.  BAKAR FILIZ,ÜNLÜTÜRK UGUR,AGBAHT KEMAL,BASKAL NILGÜN,NEBIOGLU SERPIL (2011). Annexin V protein and anti annexin V antibodies determination of their roles on thrombotic events occured in type I diabetes mellitus. 36th FEBS Congress, 278(1), 407 

60.  BAKAR FILIZ,ÖLGEN SÜREYYA,NEBIOGLU SERPIL,NEBIOGLU MEHMET DOGU (2009). Study on the Designing and Antioxidant Properties of New N H Indole 2 Carboxamide and 3 Acetamide Derivatives and Their Activation Potential on Heme Oxygenase. Molecular Modelling from Dynamical, Biomolecular and Materials Nanotechnology Perspectives

61.  ÖZKAN TÜLIN,BAKAR FILIZ,KARABAY ARZU ZEYNEP,AKINCI ASLI,ALTINOK BUKET,KARADAG AYNUR,AYDOS OYA SENA,SUNGUROGLU ASUMAN (2009). Wheatgrass extract affects lipid peroxidation levels in human promyelocytic leukemia cell line HL 60. 34th FEBS Congress, 276, 334. 

62.  BAKAR FILIZ,KEVEN KENAN,TÜZÜNER ACAR,ERBAY BÜLENT,NEBIOGLU SERPIL (2009). Heme oxygenase activity in lymphocytes of renal transplantation patients treated with Cyclosporin Tacrolimus. 34th FEBS Congress, 276, 300 

63.  BAKAR FILIZ,AKTAN FÜGEN,KEVEN KENAN,DOGRU BILGEHAN,TÜZÜNER ACAR,ERBAY BÜLENT,NEBIOGLU SERPIL (2009). Fatty acid composition of HDL in renal transplant recipients treated with Cyclosporin Tacrolimus. III. International Congress of Molecular Medicine, 61(3), 343-344. (/)(Yayın No:1638197)

64.  BAKAR FILIZ,AKBASLI AYSE CEYLAN,AKTAN FÜGEN,KEVEN KENAN,ERTÜRK SEHSUVAR,TÜZÜNER ACAR,ERBAY BÜLENT,NEBIOGLU SERPIL (2006). Oxidative stress and susceptibility of LDL to oxidation in renal transplant recipients. 31st FEBS Congress, 273(1), 160