PROF.DR. FİGEN ŞERMET    
Adı : FİGEN
Soyadı : ŞERMET
E-posta : fbatioglu@ankara.edu.tr, fbatioglu@gmail.com
Tel : 0312 5956265
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Ankara doğumludur. Orta öğrenimini Ankara Anadolu Lisesi ve Ankara Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuştur. 2 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Hastanesinde mecburi hizmetini yapmış,. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1992 yılında göz ihtisasını tamamlamıştır. 1992-1993 yıllarında Ankara Numune Hastanesi 2. Göz Kliniğinde, 1993-1994 yıllarında Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı’nda Göz Hastalıkları uzmanı olarak çalışmıştır. 1994 yılında öğretim görevlisi kadrosuyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Retina Biriminde çalışmaya başlamış, 1996’da yardımcı doçent, 1999’da doçent, 2006’da profesör ünvanlarını almıştır. 2009’da Columbia Üniversitesi Edward Harkness Göz Kliniği’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2004-2006 yılları arasında TOD Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Medikal Network Oftalmoloji Dergisi editörler kurulu üyesi, TOD Tıbbi Retina Birimi yönetim kurulu üyesi, AÜTF Behçet Hastalığı Multidisipliner Çalışma Grubu yönetim kurulu üyesidir. Aralık 2011 tarihinden bu yana Göz Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Ayrıca Ocular Inflammation Society ve Euretina üyelikleri vardır.  Retina-vitreus hastalıkları ve üveit konularıyla ilgilenmektedir. Uluslar arası çok merkezli çalışmalarda sorumlu ve yardımcı araştırıcı olarak yer almıştır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde basılmış 150 civarı yayını bulunmaktadır.