ÖĞR. GÖR. FATMA ÇAPCIOĞLU    
Adı : FATMA
Soyadı : ÇAPCIOĞLU
E-posta : fcapci@ankara.edu.tr
Tel : 0(312)2126800/1386
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fatma-capcioglu
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖĞRENİM BİLGİSİ

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri- Din Eğitimi                                                                                                                                                                                                 

DoktoraOsmanlı Son Dönemi Din Eğitimi Tartışmaları ve Cumhuriyete Yansımaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Çerçevesinde) (2018) Tez Danışmanı:(RECAİ DOĞAN)  

                                                                                             

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:                                                                                  

1.       Kırgızistan Din Eğitiminin Geliştirilmesi AR-GE Projesi, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, TİKA, Milli Eğitim Bakanlığı, 15/03/2017 - 15/07/2017 (ULUSLARARASI)

 

2.       Dezavantajlı Gruplarla İlgili Kurumlarda Manevi Bakım ve Psiko Sosyal Bakım Uygulamalarının İncelenmesi, Avrupa Birliği, Araştırmacı,  01/06/2015 - 01/06/2016 (ULUSLARARASI)


3.       Religiöse Bildung und Interkulturelles Lernen (RBIKL), Avrupa Birliği, Araştırmacı 01/09/2014 - 19/03/2018 (ULUSLARARASI)

 

4.       Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01/09/2014 - 31/08/2017 (ULUSLARARASI)

 

ESERLER                                                                                      

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

TOSUN CEMAL,ÇAPCIOĞLU FATMA (2015).  4 6 Yaş Kur an Kursları Öğretim Programının Dini Gelişim Kuramları Çerçevesinde İncelenmesi.  Pegem Eğitim Öğretim Dergisi, 5(5), 705-720.       

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

1.      ÇAPCIOĞLU İHSAN,ÇAPCIOĞLU FATMA (2017).  II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarının Medreselerin Islahına Yönelik Önerileri Çerçevesinde Yüksek Din Öğretiminde Klasik Geleneğe İlişkin Tartışmalar.  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

2.      ÇAPCIOĞLU FATMA,KIZILABDULLAH YILDIZ (2017).  Din Öğretiminin Birlikte Yaşamaya Katkısı-DKAB Programları ve Kültürler Arası Din ve Ahlak Öğretimi Dersi Örneği-.  Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

 

3.      KIZILABDULLAH YILDIZ,ÇAPCIOĞLU FATMA (2016).  The effect of the  Intercultural Religious and Moral Instruction  course on the perception of  others  on IDKAB  Religious Culture and Ethics Course Teacher Training Program  Students.  Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen 5. Transnationales Treffen (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

4.      ÇAPCIOĞLU İHSAN,ÇAPCIOĞLU FATMA (2015).  Popüler Kültürün Metalaştırdığı Değerlerimizi Nasıl Yeniden İnşa Edelim.  İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Uluslararası Sempozyumu, 21-29. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1877852)

 

5.      ÇAPCIOĞLU FATMA (2015).  The Other Religions in the Curriculum of Religious Culture and Ethics.  Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen 3. Transnationales Treffen (Özet Bildiri/)

        Ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

1.       Birey Toplum ve Değerler, Bölüm adı:(Affedicilik) (2018)., ÇAPCIOĞLU FATMA,  Grafiker, Editör:İhsan Çapcıoğlu Mualla Yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 34, ISBN:978-605-2233-28-3, İngilizce (Bilimsel Kitap)

 

2.       Bilimsel Araştırma Süreçleri Yöntem, Teknik ve Etiğe Girişi El Kitabı, Bölüm adı:(Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri) (2018)., ÇAPCIOĞLU FATMA,Kalkan Açıkgöz Öznur,  Grafiker, Editör:Özcan Güngör, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-605-2233-24-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

3.       Bilimsel Araştırma Süreçleri, Bölüm adı:(Nicel ve Nitel Yöntemler Arasındaki Farklar) (2018)., ÇAPCIOĞLU İHSAN,ÇAPCIOĞLU FATMA,  Grafiker Yayınları, Editör:Özcan Güngör, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 14, ISBN:978-605-2233-24-5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

4.       Din Eğitimi El Kitabı, Bölüm adı:(İmam Hatip Liseleri) (2017)., DOĞAN RECAİ,ÇAPCIOĞLU FATMA,  Grafiker, Editör:Doğan, Recai Ege, Remziye, Basım sayısı:5, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

5.       Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen, Bölüm adı:(Veränderte Wahrnehmung des Anderen Werkstattbericht zu einer Studie an der Universität Ankara) (2017), KIZILABDULLAH YILDIZ,ÇAPCIOĞLU FATMA,  Waxmann, Editör:André Ritter, Jörg Imran Schröter,Cemal Tosun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 15, Almanca (Bilimsel Kitap)

 

6.       Dezavantajlı Gruplar Psiko Sosyal ve Manevi Bakım, Bölüm adı:(Dezavantajlı Gruplara Sunulan Psiko Sosyal Destek ve Manevi Bakım Uygulamaları: Budapeşte Örneği) (2016)., ÇAPCIOĞLU İHSAN,ÇAPCIOĞLU FATMA,  Grafiker, Editör:İhsan Çapcıoğlu ve Fatma Zeynep Belen, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9247-40-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3180254)

 

7.       Din ve Ahlak Öğretimi, Bölüm adı:(Gelişim Kuramları ve Din ve Ahlak Öğretimi) (2016)., ÇAPCIOĞLU FATMA,  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim, Editör:Çapcıoğlu, Fatma ve Tosun, Cemal, Basım sayısı:1, Türkçe (Ders Kitabı)

 

8.       Temel Sosyolojik Dikotomiler, Bölüm adı:(Nitel/Nicel) (2012)., ÇAPCIOĞLU FATMA, ÇAPCIOĞLU İHSAN,  BİRLEŞİK, Editör:Chris Jenks, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 567, ISBN:9786055515713, Türkçe (Kitap Tercümesi)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.         ÇAPCIOĞLU FATMA (2015).  Affedicilik Değeri Üzerine.  Toplum Bilimleri Dergisi, 9(18), 115-138.

2.         ÇAPCIOĞLU FATMA (2006).  Türk Din Eğitimi Deneyiminin Oluşum Süreci ve Günümüz Türkiyesinde Din Eğitimine Bir Bakış.  Dini Araştırmalar, 9(25), 99-107.                                                                               

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

TOSUN CEMAL,ÇAPCIOĞLU FATMA (2015).  Bilimsel Bir Disiplin Olarak Türkiye de Din Eğitimi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Alana Katkıları.  Türkiye’de İlahiyat Tecrübesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1878629)

                 

Diğer Yayınlar                     

1.     ÇAPCIOĞLU FATMA (2017).  REA (Religious Education Association) Yıllık Kongresi.  Toplum Bilimleri, 11(22) (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)  

2.     KIZILABDULLAH YILDIZ,ÇAPCIOĞLU FATMA (2016).  Beyza Bilgin ile İlahiyatçı Kadın Kimliği Üzerine Söyleşi.  Dini Araştırmalar, 19(49), 385-389., Doi: 10.15745/da.268863  (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi)

3.     TOSUN CEMAL,ÇAPCIOĞLU FATMA (2016).  Gelişimsel Açıdan Din Eğitimi.  Din ve Toplum, 5(13), 32-41. (Ulusal) (Hakemsiz) (Özgün Makale)

4.     ÇAPCIOĞLU FATMA (2015).  Çokkültürlü Toplumlarda Din Eğitimi Modelleri Indiana Örneği.  Toplum Bilimleri Dergisi , 9(18), 293-297. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kitap Kritiği)

  

Editörlük                  

        "Toplum Bilimleri Dergisi" (Alan Endeksleri), Dergi, Motif yayıncılık, 01.01.2015-28.06.2018 

"Dini Araştırmalar" (Uluslararası Alan Endeksleri), Dergi, 01.06.2016- Devam ediyor.

"Din ve Ahlak Öğretimi", Kitap, Editör, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim


Üniversite Dışı Deneyim     

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, D.K.A.B. Öğretmeni.