PROF.DR. FİKRET DEMİRCİ    
Adı : FİKRET
Soyadı : DEMİRCİ
E-posta : fdemirci@agri.ankara.edu.tr
Tel : 312 5961119
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fikret-demirci
Kişisel Akademik Bilgiler
  1. EĞİTİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2013

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Profesör Dr.

Bitki Koruma Fitopatoloji

2007

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Doç. Dr.

Bitki Koruma Fitopatoloji

1999

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Dr.

Bitki Koruma Fitopatoloji

1992

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Y. Lisans

Bitki Koruma Fitopatoloji

1988

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Lisans

Bitki Koruma2. PROJE DENEYİMİ

Sıra No

Yer aldığınız proje

(Projenin tam adı yazılacaktır) (Proje başlangıcından sonuçlanıncaya kadar)

Projenin türü

(Kurumsal, TUBİTAK, BAB, AB vb.)

Projedeki konumunuz

(Proje yürütücüsü, araştırmacı)

1

Entomopatojen Paecilomyces farinosus (Deuteromycotina: Hyphomycetes) un Turunçgil Unlu Biti Planococcus citri (Risso) ve Bağ Unlubiti Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae) Üzerinde Etkinliği ve Bazı Fungisitlerle Etkileşimleri,”  ,.

TÜBİTAK Araştırma Projesi,  104 O 200

Yürütücü 2008

2

Bazı organik materyal ve antagonistik mikroorganizma karışımlarının değişik fungusların yol açtığı kavun solgunluğuna etkileri’’,

 

TÜBİTAK Tarımsal Araştırma Projesi, 199 O 145

Yardımcı araştırıcı, 2002.

3

Türkiyede önemli bitki hastalıkları ve ilaç kalıntılarının moleküler biyolojik yöntemlerle belirlenmesi üzerine araştırmalar”, Yardımcı

 

Devlet Planlama Teşkilatı Projesi

Araştırıcı, 2004.

4

“’Antalya, Burdur, Denizli Anason Ekim Alanlarındaki Cercospora Yanıklık Hastalığının (Cercospora sp.) Yaygınlığı ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar’’,

 

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi

2000.07.11.009,

Yardımcı araştırıcı, 2005.

5

Ankara ilinde Domateste hasat öncesi ve hasat sırasında oluşan ürün kayıplarının ekonomik analizi”  ,

 

TÜBİTAK Tarımsal Araştırma Projesi

Yardımcı araştırıcı, 2003.

6

“Çubuk ilçesi vişne bahçelerinde Entegre Mücadele Modeli Oluşturma Çalışmaları”

 

TÜBİTAK Tarımsal Araştırma Projesi, 198 O 277,

Yardımcı araştırıcı, 2004.

7

“Kimyon (Cuminum cyminum L.)’ larda yanıklığa sebep olan Alternaria sp.’ ya karşı tohum ilaçlaması ile savaşım olanakları üzerine araştırmalar”

 

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,

Yardımcı araştırıcı, 1992.

8

“Triazole grubu fungisitlerin buğdayda önemli patojen funguslar üzerine etkileri ve Tohum ilacı olarak kullanım olanakları üzerine araştırmalar”,

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi

Yardımcı araştırıcı, 1999.

9

“Bazı Bitkisel Artıkların Biberlerde Kökboğazı Yanıklığı (Phytophthora capsici Leon.)'na Etkisi”,

 

TÜBİTAK Projesi, TARP- 1643

Yardımcı araştırıcı, 2000.

10

Development of integrated pest management techniques for the control of Ascochyta blight of Chickpea. Avrupa Birliği Projesi.  

EU Project

(Avrupa Birliği Projesi)

(Yardımcı Araştırıcı)

11

Ülkemizde Konya bölgesi seker pancarı ekim alanlarında seker pancarında kök yanıklıgı ve kök çürüklügü yapan fungal ve bakteriyel etmenlerin yaygınlıklarının belirlenmesi ve mücadelesi

Tübitak

 

(Yardımcı Araştırıcı)

2015 -

12

Türkiye’nin farklı kışlaklarından toplanan enfekteli süne (Eurygaster spp.) örneklerinden izole edilmiş entomopatojen fungusların morfolojik ve moleküler yöntemlerle teşhisi.

Ankara Üniv. BAP

 

 

Yürütücü

2015-

13

Ankara ili kışlaklarında kımıl (Aelia rostrata)' larda enfeksiyonlara neden olan entomopatojen fungusların izolasyonu ve etkinliklerinin belirlenmesi

Ankara Üniv. BAP

 

Yürütücü

2012-2017


3. VERDİĞİ DERSLER

BITKI KORUMA

Lisans

BAHÇE BITKILERI HASTALIKLARI -II

Lisans

BAHÇE BITKILERI GENEL HASTALIKLARI

(Bahçe Bitkileri , Toprak Bilmi ve Bitki Besleme Bölümlerine)

Lisans

BITKI HASTALIKLARI ILE SAVASIM YÖNTEM VE ILAÇLARI

Lisans

MIKOTOKSINLER

Y.Lisans

FUNGISITLERIN BIYOLOJIK AKTIVITESININ SAPTANMASI

Y.Lisans-Doktora

TOHUM PATOLOJİSİ

Y. Lisans Doktora

FUNGİSİTLER

Y. Lisans Doktora

BİTKİ HASTALIKLARI İLE BİYOLOJİK MÜCADELE

Y. Lisans Doktora