PROF.DR. FEHMİ EKMEKÇİ    
Adı : FEHMİ
Soyadı : EKMEKÇİ
E-posta : fekmekci@science.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 67 20-1273
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fehmi-ekmekci
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı       : Fehmi EKMEKÇİ                                                            

Ünvanı                  : Prof. Dr.

Doğum Yeri        : Antakya

Doğum Tarihi    : 01.07.1956

Medeni Hali        : Evli (2 çocuklu)

Adresi                   : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

  Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 06100,

                                Tandoğan-ANKARA, Tel: (0312) 212 67 20/1273

e-mail                   : fekmekci@science.ankara.edu.tr

Yabancı Dili       : İngilizce, Arapça

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite - Enstitü

Yıl

Lisans

Astronomi-Fizik lisansı

Ege Üniversitesi,Fen Fak.

1982

Yüksek Lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü

1984

Doktora

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ank.Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü

1993

 

 

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

1986 – 1993

Yrd. Doç.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

1993 – 2004

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2004 – 2013

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

2013 -

 

 

Diğer İdari ve Akademik Görevler:

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı

1995 - 2000

A.Ü. Fen Fakültesi Eşdeğerlik Komisyonu Üyeliği

1999 - 2009

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bilimleri Arş. ve Uygl. Mrk. Yönetim Kurulu Üyeliği

2006 – 24.3.2009

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Akademik Kurul Üyeliği

2007 - 2009

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bilimleri Arş. ve Uygl. Mrk. Yönetim Kurulu Üyeliği

18.9.2012 -

 

 

Araştırma Alanları:

- Kromosferik etkin yıldızların tayflarının analizi.     

- Kromosferik etkin yıldızların fotometrik gözlemlerinin analizi.

- Yıldız etkinliği, Astrofizik.

- Pulsasyon yapan yıldızların (d Scuti ve RR Lyrae türü) dönem analizi.

 

Araştırma Projeleri:

– RS CVn Yıldızlarının Uydu İle Alınmış Moröte Tayflarının İncelenmesi, (1993),

A.Ü. Araştırma Fonu. proje no: 87-25-00-12 (Doktora tez projesi-sonuçlandı).

– Etkileşen çift yıldızların fotoelektrik ışıkölçümü, (1999),

TÜBİTAK-TBAG-1369 (araştırmacı-sonuçlandı)

Gözlemsel Araştırma Projeleri:

– Delta Scuti Türü Değişen Yıldızlar CC And ve V350 Peg’in Fotometrik Özellikleri, (2005)

   TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: 231 (yürütücü-sonuçlandı)

– Delta Scuti Türü Değişen Yıldızlar CC And ve V350 Peg’in Fotometrik Özellikleri, (2005)

    TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: 243 (yürütücü-sonuçlandı)

– V772 Her Etkin Çift Yıldız Sisteminin CCD ile Gözlemi, (2007)

   TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: TUG-T40.07.03 (yürütücü-sonuçlandı)

– V772 Her Etkin Çift Yıldız Sisteminin CCD ile Gözlemi, (2007)

   TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: TUG-YT40.07.31 (yürütücü-sonuçlandı)

– RR Lyrae Türü Değişen Yıldızlar T Sex, RR Leo ve ST Boo’nun Fotometrik Analizi,  (2007)

   TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: TUG-T40.07.02 (yürütücü-sonuçlandı)

-   Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın maddenin araştırılması, CCD ışık ölçüm gözlem projesi (2011, 2012, 2013, 2014)

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: 11AT100-154

-   Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın maddenin araştırılması, TFOS ve Coude eşel tayf gözlem projesi (2013, 2014)

TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ – Gözlem Projesi No: 13ARTT150-406-1 ; ve 14BRTT150-664

 

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı:

 

1- Osman KARAKUŞ.......................................... (Tezli Yüksek Lisans – Şubat 2001 tamamlandı)

         Tez Başlığı: s Gem Çift Sisteminin Morötesi Tayflarının Analizi

2- Taner TANRIVERDİ...................................... (Tezli Yüksek Lisans – Ocak 2003 tamamlandı)

         Tez Başlığı: A Tayf Türünden Salma Çizgili Süperdev Yıldızların Moröte Tayf Özellikleri:6 Cas, a Cyg(Deneb),

                           HR 1040

3- Selçuk TOPAL ................................................  (Tezli Yüksek Lisans – Kasım 2006 tamamlandı)

         Tez Başlığı: Delta Scuti Türü Değişen Yıldızlar CC And ve V350 Peg’in Fotometrik Özellikleri

4- Lale ÇELİK…………………….................. (Tezli Yüksek Lisans –Temmuz 2008 tamamlandı)

         Tez Başlığı: RR Lyrae Türü Değişen Yıldızlar T Sex, RR Leo ve ST Boo’nun Fotometrik Analizi

5- Figen Zehra ERİŞ............................................ (Tezli Yüksek Lisans – Ekim 2008 tamamlandı)

         Tez Başlığı: Wolf Rayet Bileşenli V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin Fotometrik ve Tayfsal Özellikleri

6- Neslihan ALAN................................................ (Tezli Yüksek Lisans – Kasım 2008 tamamlandı)

         Tez Başlığı: V772 Her Etkin Çift Yıldız Sisteminin Işıkölçüm Analizi

7- Lale ÇELİK ŞENAVCI…………………..(Doktora - Temmuz 2016 tamamlandı)

         Tez Başlığı: Blazhko Etkisi Gösteren Bazı RR Lyrae Türü Yıldızların Frekans Analizi

8- Osman KARAKUŞ………………………...(Doktora - Haziran 2019 tamamlandı)

 

Lisaans ve Lisansüstü Düzeyde Verilen Dersler :

aa)       Lisans Dersleri

- A204 Küresel Astronomi

-A211 Genel Astronomi I

-A212 Genel Astronomi II

-A303 Gök Mekaniği

-A305 Astrofizik I

-A308 Astrofizik II

-A310 Güneş Fiziği

-A401 Astrofizik II

-A403 Radyo Astronomi

-A404 Güneş Fiziği

-A406 Pratik Astronomi

-A410 Yüksek Enerji Astrofiziği

-A411 Galaksiler

-A412 Değişen Yıldızlar

-AST406 Uzun Dalga Astronomisi

 

b)    Lisansüstü Dersleri

-A503 Fotoelektrik Fotometri I

-A504 Fotoelektrik Fotometri II

-A509 Yıldız Evrimi

-A512 Uygulamalı Astrofizik II

-A518 Yıldızların İçi ve Atmosferleri için Model Yapımı

-801502 Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi

-801517 İç Yapı Modelleri

 

ESERLER:

A. SCI Tarafından Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 

A1-   "Period Variation of Six RS CVn-Type Binaries With Possible Light-Time Effect"  Berahitdin Albayrak, Ferhat Fikri Özeren, Fehmi Ekmekçi,  and Osman Demircan, 1999,  RevMexAA, 35, 3

A2-   "Chromospherically Active Binary Systems, RT And and ER Vul:1995-1998 Observations and Spot Distributions" F. Ekmekçi, F.F. Özeren, H. Ak, 2002,  Astron. Nachr., 323, 31

A3-   "IUE-newsips spectra of  s Geminorum"  F. Ekmekçi and O. Karakuş, 2002, A&A., 391, 641

A4-   "2005 Photometric observations and multiple frequencies of the d Scuti variable CC And", F. Ekmekçi, S. Topal, 2008,  New Astronomy, 13, 118

A5-   "A Photometric study of  the W UMa type eclipsing binary V376 And" G. Djurasevic, F. Ekmekçi, B. Albayrak, S.O. Selam, and S. Erkapic, 2008, RevMexAA., 44, 249

A6- "2005 Photometric observations and multiple frequencies of the d Scuti variable V350 Peg " F. Ekmekçi, S. Topal, 2009, Ap&SS., 321, 101

A7- "A Survey of  IUE Spectra of the Active Binary System UX Arietis" Fehmi Ekmekçi, 2010, PASA, 27, 1

A8- “A 2007 Photometric study and UV spectral analysis of the Wolf_Rayet binary V444 Cyg” F.Z. Eriş, F. Ekmekçi, 2011, Astron. Nachr., 332, 616

A9- “Physical parameters of some close binaries: ET Boo, V1123 Tau, V1191 Cyg, V1073 Cyg and V357 Peg”, F. Ekmekçi, A. Elmaslı, M. Yılmaz, T. Kılıçoğlu, T. Tanrıverdi, Ö. Baştürk, H.V. Şenavcı, Ş. Çalışkan, B. Albayrak, S. O. Selam, 2012, New Astronomy, 17, 603

A10- G. Djurasevic, Ö. Baştürk, O. Latkovic, M. Yılmaz, Ş. Çalışkan, T. Tanrıverdi, H.V. Şenavcı, T. Kılıçoğlu, F. Ekmekçi, 2013, “Photometric Analysis of HS Aqr, EG Cep, VW LMi and DU Boo”  The Astronomical Journal, 145, 80

A11- O. Karakuş, F. Ekmekçi, 2017, “Photometric calibration of T40 telescope system at Ankara University Kreiken Observatory (AUKR)”, Ap&SS, 362, 116

A12- O. Karakuş, F. Ekmekçi, 2020, “A survey of extended matter around chromospherically active binary systems", PASA, 37, e11

A13- O. Karakuş, F. Ekmekçi, 2021, “New Spectral Analaysis Results Within The Scope oe Extended Matter Research In The AR Lacertae Active Binary System", RMxAA, 57, 167

B. SCI Tarafından Taranmayan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

B1-   M. Hamzaoğlu, F. Ekmekçi,  E. Hamzaoğlu,  1983, "Photoelectric Observation of W UMa ( BD+56 1400 )" IAU-IBVS, no:2282

B2-   O. Demircan, E. Derman, F. Ekmekçi, 1991, "1987-1989 UBV Photometry of OO Aquilae" IAU-IBVS, no:3551

B3-   Berahitdin Albayrak, Ferhat Fikri Özeren, Fehmi Ekmekçi, 1996, "Photoelectric Minima of Four RS CVn Type Binary Systems : RT And, SV Cam, WY Cnc, and Z Her" IAU-IBVS, no:4399

B4-   F. Ekmekçi, H. Ak, 2001, "Photoelectric Minimum Times of Two RS CVn Type Binary Systems : RT And and SV Cam" IAU-IBVS, no:5174

B5-   Ak, H., Özeren, F.F., Ekmekçi, F. , 2003, "Photoelectric Minimum Times of Some Eclipsing Binary Stars" IAU-IBVS, no:5361

B6-   Şenavcı, H.V., Tanrıverdi, T., Törün, E., Elmaslı, A., Kılıçoğlu, T., Çınar, D., Sipahioğlu, S., Alan, N., Çolak, T., Yılmaz, M., Uluş, N.D., Baştürk, Ö., Çalışkan, Ş., Aydın, G.,  Ekmekçi,  F. , Albayrak, B., Selam, S.O., 2007, "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binaries" IAU-IBVS, no:5754

B7-   Kılıçoğlu, T., Baştürk, Ö., Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Tanrıverdi, T., Alan, N., Sipahioğlu, S., Aydın, G., Çelik, L., Çalışkan, Ş., Elmaslı, A., Gökay, G., Çakan, D., Demircan, Y., Ekmekçi,  F., Selam, S.O., Yüce, K., , Albayrak, B., 2007, "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars" IAU-IBVS, no:5801

B8- Yılmaz, M., Baştürk, Ö., Alan, N., Şenavcı, H.V., Tanrıverdi, T., Kılıçoğlu, T., Çalışkan, Ş., Çelik, L., Aydın, G., Çakan, D., Bilgiç, D., Uluş, N.D., Elmaslı, A., Selam, S.O., Albayrak, B., Ekmekçi,  F. , 2009, "New Times of Minima of Some Eclipsing Binary Stars and Maxima of Pulsating Stars" IAU-IBVS, no:5887

B9- Basturk, O., Bahar, E., Senavci, H. V., Kilicoglu, T., Ozavci, I., Burdanov, A.; Yilmaz, M., Caliskan, S., Tezcan, C. T., Yorukoglu, O., Ozkeles, A., Izci, D. D., Gumus, D., Avci, Z., Ozturk, D., Selam, S. O., Ekmekci, F., Albayrak, B., 2014, “Times of Minima of Eclipsing Binaries and Mid-Transit Times of Transiting Exoplanets” IAU-IBVS, no:6125

B10-Bahar, E., Yorukoglu, O., Esmer, E. M., Kilicoglu, T., Ozturk, D., Dogruel, M. B., Ozuyar, D., Gumus, D., Izci, D. D., Keten, B., Tezcan, C. T., Senavci, H. V., Yilmaz, M., Basturk, O., Selam, S. O., Ekmekci, F., Albayrak, B., Caliskan, S., Akcar, A. E., 2017, “Times of Minima of Some Eclipsing Binaries” IAU-IBVS, no:6209

B11-Özavcı, İ., Bahar, E., İzci, D.D., Özuyar, D., Karadeniz, O., Yörükoğlu, O., Sarıgül, H., Göçmen, G., Uzunçam, E., Yalçınkaya, S., Sayar, B., Torun, Ş., Üzümcü, M.A., Azizoğlu, B.S., Nasolo, Y. Yılmaz, M., Şenavcı, H.V., Kılıçoğlu, T., Baştürk, Ö., Elmaslı, A., Çalışkan, Ş., Selam, S.O., Ekmekçi, F., Demirel, O., 2019, “A List of Minima Times of Some Eclipsing Binaries”, OEJV, 0203.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C1-   F. Ekmekçi, 2010, “The results of photometric analyses of long-term BV observations of UX Arietis” in Publ. Astron. Obs. Belgrade No. 90, 131-135. (6th SREAC Meeting, Astrophysics and Astrodynamics in Balkan Countries in The International Year of Astronomy, Sept. 28 – 30, 2009, Belgrade, Serbia, Eds. Ištvan Viince and Tanyu Bonev.)

C2-   H. Ak, F. Ekmekçi, B. Albayrak, F.F. Özeren and O. Demircan, 1996, "Photometric Variability of Three Noneclipsing Active Binaries: II Peg, UX Ari, and V1762 Cyg" in Cool Stars, Stellar Systems, and The Sun, 9th Cambridge Workshop (Eds. Roberto Pallavicini and Andrea K. Dupree), ASP-Conf. Ser., Vol:109, ASP, p.635 (Poster)

C3- F.F. Özeren, B. Albayrak, F. Ekmekçi and O. Demircan, 1997, "Possible Interaction of Some RS CVn-Type Binaries With Their Environment" in The Interaction of Stars With Their Environment (Proceedings of the workshop and spring school held at Visegrad, Hungary, 23-25 May 1996), Communications From The Konkoly Observatıry of The Hungarian Academy of  Sciences-Mitteilungen Der Sternwarte Der Ungraischen Akademie Der Wissenschaften, Budapest-Svabhegy, No.100, Vol:12, Part 2, p.393 (Poster)

C4- Ekmekçi, Fehmi; Çelik, Lale;Şenavcı, H. Volkan, 2013, “RR Lyrae type stars, ST Boo and RR Leo: 2007 Observations and the preliminary results of the frequency analaysis” in Astrophysics and Space Science Proceedings, “Stellar Pulsations, Impact of New Instrumentations and New Insights”, (Eds. J.C. Suárez, R. Garrido, L.A. Balona, J. Christensen-Dalsgaard), Vol:31, List of Poster Contributions, 291-293; 2012arXiv1202.3606E (Poster) [ SCI ]

C5- Çelik, L., Ekmekçi, F., Nemec, J., Kolenberg, K., Benkő, J. M., Szabó, R., Kurtz, D. W., Kinemuchi, K., Şenavcı, H. V., 2013, “How to Correctly Stitch Together Kepler Data of a Blazhko Star” in Astrophysics and Space Science Proceedings, “Stellar Pulsations, Impact of New Instrumentations and New Insights”, (Eds. J.C. Suárez, R. Garrido, L.A. Balona, J. Christensen-Dalsgaard), Vol:31, List of Poster Contributions, 291-293; 2012arXiv1202.3607C (Poster) [ SCI ]

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1-   "d Scuti Türü Değişen Yıldızlar CC And ve V350 Peg: 2005 Yılı Fotoelektrik Fotometri Gözlemleri" Fehmi Ekmekçi, Selçuk Topal, 2006, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences, Sayı: 6, sayfa: 97

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1-   F. Ekmekçi, C. Aydın, 1989, "RS CVn Türü UX Arietis Çift Yıldız Sisteminin IUE Gözlemleri" VI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, Editör: Prof. Dr. İlhami Yavuz ,  s.219

E2-   F. Ekmekçi,, C. Aydın, İ. E. Derman, 1989, "UX Ari’nin Morötesi Gözlemlerinin Analizi" XI. Ulusal Fizik Kong. Bildiri Özetleri, AF-3, s.51

E3-   F. Ekmekçi, C. Aydın, İ.E. Derman, 1991, "UX Arietis’in Fotoelektrik Işıkölçümü" VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, Editör : Prof. Dr. Kamuran Avcıoğlu, s. 465

E4-   Fehmi Ekmekçi, Ferhat Fikri Özeren, Berahitdin Albayrak, O. Demircan, 1996,"Bazı Orta Dönemli RS CVn’lerin Dönem Değişimi" X. Ulusal Astronomi Kongresi, 2 – 6 Eylül 1996, İstanbul,  s.51

E5-   Ferhat Fikri Özeren, Berahitdin Albayrak, Fehmi Ekmekçi, O. Demircan, 1996, "Bazı Kısa Dönemli RS CVn’lerin Dönem Değişimi" X. Ulusal Astronomi Kongresi, 2 – 6 Eylül 1996, İstanbul,  s.56

E6-   Fehmi Ekmekçi, Ferhat F. Özeren, Berahitdin Albayrak, Hasan Ak, 2000, "Etkin Çift Yıldız Sistemleri RT And ve ER Vul’un 1995-1998 Gözlemleri" XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, 7 – 10 Ağustos 1999, Fırat Üniversitesi, Fizik Bölümü, Elazığ, Editörler : Cemal Aydın, Selim O. Selam, Ethem Derman, s.197

E7-   Fehmi Ekmekçi, Osman Karakuş, 2000, "Sigma Gem Sisteminin Morötesi Tayflarının Analizi" XI. Ulusal Astronomi Toplantısı, 7 – 10 Ağustos 1999, Fırat Üniversitesi, Fizik Bölümü, Elazığ, Editörler : Cemal Aydın, Selim O. Selam, Ethem Derman, s.221

E8-   Fehmi Ekmekçi, 2007, "Etkin Çift Sistem UX Arietis’in IUE-Newsips Tayfları" XV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt I, 25 Ağustos – 1 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy, İstanbul, Yayına Hazırlayanlar : Hulusi Gülseçen, Füsun Limboz, Ayşegül F. Teker,  s.317

E9-   Selçuk Topal, Fehmi Ekmekçi, 2007, "CC And ve V350 Peg’in 2005 Yılı Fotometrik Gözlemleri" XV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri Kitabı, Cilt II, 25 Ağustos – 1 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy, İstanbul, Yayına Hazırlayanlar : Hulusi Gülseçen, Füsun Limboz, Ayşegül F. Teker, s.805

E10- Figen Z. Eriş ve Fehmi Ekmekçi, 2008, "V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin 2007 Yılı Fotometrik          Gözlemleri" XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 8 - 

          12   Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Editörler : Osman       

          Demircan, Ahmet Erdem, Faruk Soydugan, Volkan Bakış, Levent Özçağ, Burak Ulaş, Cilt

          7a,  s.387

E11- Lale Çelik, Fehmi Ekmekçi, H. Volkan Şenavcı, 2008, "ST Boo ve RR Leo’nun Frekans Analizlerinin Ön Sonuçları" XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 8 – 12 Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Editörler : Osman Demircan, Ahmet Erdem, Faruk Soydugan, Volkan Bakış, Levent Özçağ, Burak Ulaş, Cilt 7b,  s.1170

E12- Neslihan Alan ve Fehmi Ekmekçi, 2008, "Etkin Çift Yıldız Sistemi V772 Her’in 2007 Yılı CCD Gözlemleri" XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 8 – 12 Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Editörler : Osman Demircan, Ahmet Erdem, Faruk Soydugan, Volkan Bakış, Levent Özçağ, Burak Ulaş, Cilt 7b,  s.1200

E13-Fehmi Ekmekçi, 2012, "Çift Yıldız Yörünge Düzlemlerinin Galaktik Konuma Göre Dağılımlarının İncelenmesi" Prof. Dr. Zeki ASLAN onuruna XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, VII. Ulusal Öğrenci Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya,   s.141

E14- Figen Z. Eriş, Fehmi Ekmekçi, Paul Crowther, 2012, "V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin Tayfsal Enerji Dağılımı ve Görsel Bölge için PoWR Model Çalışması" Prof. Dr. Zeki ASLAN onuruna XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, VII. Ulusal Öğrenci Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya,   s.169

E15- Hakan V. Şenavcı, Lale Çelik, Fehmi Ekmekçi, M. Ertan Törün, James M. Nemec, Katrien Kolenberg, Joseph M. Benko, Robert Szabo, Donald W. Kurtz, Karen Kinemuchi, 2012, "Kepler Verilerinin Analizlere Uygun Yapıya Dönüştürülmesi" Prof. Dr. Zeki ASLAN onuruna XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, VII. Ulusal Öğrenci Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya,   s.203

E16- E. Derman, O. Demircan, C. Aydın,  N. Yılmaz, S. Engin, Z. Müyesseroğlu, S. Selam, F. Ekmekçi, A. Akalın, F. Özeren, G. Kahraman, H. Dündar, B. Gürol, B. Albayrak, V. Kalkan, B. Çağırıcı, N. Aslan, 1991, “A.Ü. Gözlemevi’nde Yapılan Çift Yıldızların Fotoelektrik Fotometresi”, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, Editör : Prof. Dr. Kamuran Avcıoğlu, sayfa  499 (Poster)

E17- Fehmi Ekmekçi, Ferhat Fikri Özeren, Berahitdin Albayrak, 1996, “Bazı Kromosferik Aktif Çift Yıldızların Gözlemleri”, X. Ulusal Astronomi Kongresi, 2 - 6 Eylül 1996, İstanbul, sayfa 504 (Poster)

E18- Taner Tanrıverdi, Fehmi Ekmekçi, 2003, “Deneb ve 6 Cas’ın Morötesi Çizgi Tanısı”, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2 – 6 Eylül 2002, TUG ve Akdeniz Üniversitesi, Fizik Bölümü, Antalya, Editörler : Emre Işık, Cahit Yeşilyaprak, Timur Şahin, U. Serdar Özer, Zeki Aslan, sayfa 381 (Poster)

E19- Fehmi Ekmekçi, Ferhat Fikri Özeren, 2007, “UX Ari’nin 1991-1994 Fotometrik Gözlemleri”, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 Ağustos – 4 Eylül 2004, Kayseri, Editörler : F.F. Özeren ve İ. Küçük, sayfa 385 (Poster)

E20- Lale Çelik, Fehmi Ekmekçi, Hakan Volkan Şenavcı, 2012, "KIC 7671081 Yıldızının Frekans Analizi" Prof. Dr. Zeki ASLAN onuruna XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, VII. Ulusal Öğrenci Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya,   s.529 (Poster)

F. Popüler Bilim/Sanat/Eğitim Dergilerindeki Yayınlar:

F1- Fehmi Ekmekçi, 1987, “Gizemleri İle Pluto”, Uçantürk, sayı 306, sayfa 26

F2- Fehmi Ekmekçi(Çeviren), 1987, “Dünyada Model Uçak Motorları”, Uçantürk, sayı 306, sayfa 39

F3- Fehmi Ekmekçi(Çeviren), 1987, “Dünyanın Motorları”, Uçantürk, sayı 307, sayfa 20

F4- Fehmi Ekmekçi(Çeviren), 1987, “Dünyada Model Uçak Motorları”, Uçantürk, sayı 308, sayfa 18

F5- Fehmi Ekmekçi, 1988, “Yıldızlarası Ortam”, Uçantürk, sayı 309, sayfa 42

F6- Fehmi Ekmekçi, 2016, “Zaman ve Ölçümü Üzerine”, Popüler Bilim, sayı 246, sayfa 55

F7- Fehmi Ekmekçi, 2016, “Astroloji, Neden Astronomi Gibi Bir Bilim Dalı Değildir?”, Popüler Bilim, sayı 249, sayfa 46

F8- Fehmi Ekmekçi ve Okay Tercan, 2017, “Bünyesel Değişen Yıldızlar(Zonklayan Yıldızlar)”, Popüler Bilim, sayı 253, sayfa 45

F9- Fehmi Ekmekçi, 2017, “Yalan(Gerçek Dışı Ya Da Gerçek Olmayan) Yaşam”, Popüler Bilim, sayı 258, sayfa 30