ÖĞR. GÖR. SÜHEYLA YEŞİM FERENDECİ    
Adı : SÜHEYLA YEŞİM
Soyadı : FERENDECİ
E-posta : ferendeci@ankara.edu.tr
Tel : 0312-3103280/1717
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 17.01.1972

 . Lisans: 1995, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 . Yüksek Lisans : 2000, Doğu Dilleri ve Edebiyatları A.D., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniverstesi

 

Seçilmiş Çalışmalar

 Çeviri Romanlar:

 

.Govang-Su İ.(2004). Merhametsiz Yaşam. (Çev.S.Yeşim FERENDECİ). İstanbul: Agora Kitaplığı Yayınevi.

 

. İ, Munyol (2006). Değişen Kahramanımız. (Çev.S.Yeşim FERENDECİ ve S. Göksel TÜRKÖZÜ). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

 

Çeviri Şiir:

 

.Keskin, Birhan (2007). Yoncugog (Instrumental-Enstrümantal). (Çev. S. Yeşim FERENDECİ). ASİA Magazine of Asian Literature, Seoul: Vol. 2., No. 2, Summer 2007, 250-251

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı:

 

.FERENDECİ, S.Yeşim(2005). “Türkiye’deki Kore Dili Eğitimi”. The 30th Anniversary of ICKL, Chomsky’s Minimalist Program and OT Applied to Korean. Pagijong Press. Seoul: 357-366

 

Makaleler:

 

.TÜRKÖZÜ,S.Göksel, FERENDECİ,S.Yeşim(2005). “Türkçe ve Korecedeki ‘Baş(Kafa)’ ve Başta Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 44(1), 93-109

.Ferendeci, S. Yeşim (2006). “ Dr. Seong Ju KİM, Dr. Mahmut Ertan GÖKMEN: Korece Dilbilgisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara,2002, IX+259 s.”, NÜSHA Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Ankara: Yıl VI, Sayı 23, Yaz 2006, 185-186

.Ferendeci, S.Yeşim (2009). “Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 49(1), 49-59

 

Bildiriler :

 .Ferendeci, S. Yeşim (2004),  “Türkiye’deki Kore Dili Eğitimi”, ICKL 2004 (Uluslararası Dilbilimi Konferansı-2004 ), Çolaklı ÖRSEM: Antalya

.Ferendeci, S. Yeşim (2008). “ Ankara Üniversitesindeki Kore Dili Eğitimi ” ,  2. Avrupa Kore Dili Eğitimcileri Çalıştayı,  2. Avrupa Kore Dili Eğitimcileri Çalıştayı, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi,  s. 52-60