PROF.DR. FERRUH ERDOĞDU    
Adı : FERRUH
Soyadı : ERDOĞDU
E-posta : ferruherdogdu@ankara.edu.tr, ferruherdogdu@yahoo.com
Tel : 0-312-203-3300/3620
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Gıda Mühendisliği Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ferruh-erdogdu
Kişisel Akademik Bilgiler
Kişisel web sayfam: