PROF.DR. FATMA FÜSUN ERDEN    
Adı : FATMA FÜSUN
Soyadı : ERDEN
E-posta : fferden@ankara.edu.tr, f.fusun.erden@gmail.com
Tel : 03125961484
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ    

 

 

Adı Soyadı: Prof.Dr.F.Füsun ERDEN(TATLIDİL)

 

Doğum Tarihi: 06/01/1963

 

Yabancı Dil:İngilizce(İyi)

 

    Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Ekonomisi

Ankara  Üniversitesi

1984

Y. Lisans

Tarım Ekonomisi

Ankara  Üniversitesi

1987

Doktora

Tarım Ekonomisi

Ankara  Üniversitesi

1992

 

Yüksek Lisans Tezi :

Nazilli İlçesinde Bünyesinde Pamuk Üretimine Yer Veren Tarım İşletmelerinin Optimal İşletme Organizasyonunun Tespiti Üzerine Bir Araştırma.

 

Doktora Tezi:

 Konya İli Sulu ve Kuru Koşullardaki Tarım İşletmelerinde İşgücü, Döner Sermaye ve Traktör Güçlerine Göre Optimal İşletme Büyüklüğünün Tespiti.

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1985-1987

Dr.Ar.Gör.  

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1987-1994

Yar.Doç.

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1994-1997

Doç.Dr.

 Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

1997-2010

Prof.Dr.

İİBF,İktisat Bölümü Karabük Üniversitesi

2010-2011

Prof.Dr.

Ziraat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2011-

 

KATILDIĞI KURSLAR:

 

·         ODTÜ/CHIEAM tarafından ortaklaşa düzenlenen kurs:”Use of GAMS in Agricultural Sector Modelling “ Ankara,Turkiye, 25 Nisan –6 Mayıs ,2001.

 

 • ODTÜ/CHIEAM tarafından ortaklaşa düzenlenen kurs:” Decisions Support Tools and Models for  Agricultural Resource Management “ Ankara, Turkiye, 11-22 Ekim 1999.

 

 • European Comission:DG Information Society and Media tarafından   düzenlenen  eğitim semineri :“The Project Cicle, Technical, Financial and Legal Aspects of FP7 Project preparation and Complation” İstanbul, Türkiye,30-31 Ekim 2006.

 

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI KONGRELER

 

·         4. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, s: 448-458,  İstanbul, 12-14 Mayıs 1993.

 

·         Uluslararası Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi,s: 77-107, 22-27 Haziran 1992, Ankara.

 

·         3rd International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic Aspects”, August 29- September 2, 2006,Lefkada, Greece.

 

·         Balkan Environmental Association’s (BENA)  Conference on” Management and Sustainable Protection of Environment”, May 6-7, 2009, Alba Iulia, Romania.

 

·         Balkan Environmental Association’s (BENA) and Namık Kemal University  Conference on “Sustainable Development in Southeast Europe”, 16- 20 Haziran 2009,Tekirdağ,Türkiye.

 

·         Agricultural Transitions along the Silk Road: Restructuring, Resources and Trade in the Central Asia Region,4-6 April 2016, Almaty,Kazakhistan.

 

 

OTURUM BAŞKANLIĞI

 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve TARİŞ tarafından ortaklaşa 2-3 Ekim 2003 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Türkiye I. Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin” Sempozyumunda oturum başkanlığı.

 

 

 

 

PANEL YÖNETİCİLİĞİ

 

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin AB tarafından desteklenen Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretiminde Kalitenin Artırılması-TR305.02/LD/057- konulu projesi kapsamında 20 Mayıs 2007 tarihinde Merzifon’da düzenlenen “Kırsal Kesimde Kadının Yeri” konulu panelde yöneticilik.

 

     

   PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

 

·         Food Losses and Waste in Turkey,Country Report, FAO, Proje Koordinatörü, 2013.

 

·         Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı Uluslararası Üniversitesi Stratejik Planlama ve Fizibilite Raporu, Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası Vakfı , Araştırmacı, 2013.

 

·         Çankaya Belediyesi Evciler, Kömürcü,Tohumlar, Karahasanlı, Çavuşlu, Yaylaköy, Akarlar, Yakupabdal ve Karataş Mahallelerinin Sosyo Ekonomik Durum Analizi Projesi, Proje Koordinatörü, 2011.

 

·         Demir-Çelik Sektörü Mevcut Durum Analizi Projesi,Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR81/2011/DFD/01-4, Proje Koordinatörü,2011.

 

·         Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı(TOSYÖV), Bilimsel Danışman, 2008.

 

·         Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programları kapsamında desteklenen “Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yoluyla Sütün Kalitesinin Artırılması“ projesi kapsamında Kadın ve Erkek üreticilere yönelik olarak verilen“ Girişimcilik Eğitimi“ Eğitmen, 2007.

 

·         AB Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı Kapsamında Yürütülen UK/06/B/F/PP/162-535 no’lu Tarımsal Pazarlama Projesi, Türkiye Koordinatörü, 2006.  

 

·         Tarım Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen“ Türkiye’nin AB’ne Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi”Projesi, Danışman, 2006. 

 

  

·         Ankara İli’nde Domateste Hasat Öncesi ve Hasat Sırasında Oluşan Ürün Kayıplarının Ekonomik Analizi, TÜBİTAK Projesi,TARP 2387, Proje Yöneticisi, 2003.

 

 

·         Türk Hükümeti/FAO Projesi: Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma,Planlama ve Yatırımların Geliştirilmesinde Konularında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Elemanlarının Kapasitelerinin Artırılması, Ulusal  Danışman, 2002.

 

 

·         Tarım Bakanlığı/Dünya Bankası Projesi: Doğrudan Gelir Desteğinden Orman Köylülerinin Yararlandırılma Olanakları, Danışman, 2001.

 

·         Devlet Su İşleri/JBIC Projesi: Büyük İstanbul İçme Suyu Melen Sistem II.   Merhale Alaçalı Barajı Yeniden Yerleşim Planı, Danışman, 2001.

 

·         GAP Projesi: GAP Master Plan çerçevesinde GAP Bölgesi için Alternatif Yayım Modelleri Araştırmacı, 2001.                 

 

 

İDARİ GÖREVLER :

 

·         Yönetim Kurulu Üyeliği, A.Ü. Ziraat Fakültesi 1995

·         Fakülte Kurulu Üyeliği, A.Ü.Ziraat Fakültesi Şubat–Kasım 1997.

·         İktisat Bölüm Başkanlığı,İİBF Karabük Üniversitesi Şubat - Ekim 2011. 

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

 

·         Tarım Ekonomisi Derneği

·         Balkan Environmental Association(BENA)

 

       ESERLER:

 

        Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 • TATLIDİL,F.F., AKTÜRK,D., Comparative Analysis of Contract and Non-contract Farming Model in Tomato Production, Journal of Agronomy 3(4):305-310. 2004.

 

·         KOÇAK, Ö., TATLIDİL, F.F., Cost Analysis in Gilthead Sea Bream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758) Production in Milas District- Muğla Province, Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume:4, Number: 1, April 2004.

 

·         TATLIDİL, F.F., KIRAL, T., GÜNDOĞMUŞ, E., FİDAN, H., AKTÜRK, D., The Effect of Crop Losses during Pre-Harvest and Harvest Periods on Production Costs in Tomato Production in the Ayaş and Nallıhan Districts of Ankara Province, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Volume 29, Number 6, 2005.

 

·         TATLIDİL, F.F.,  Le cotton: une culture stratégique de l’agriculture turque,Cahiers Agricultures, Volume 15, p :60-64,  Janvier-Février 2006.

 

·         TATLIDİL,F.F., BOZ,İ.,TATLIDİL,H., Farmers’Perception of Sustainable Agriculture and Its Determinants :A Case Study in Kahramanmaraş Province of Turkey, Journal of Environment,Development and Sustainability, Springer Netherlands,2008.

 

·         KESKİN,G., DELLAL,İ.,TATLIDİL,F.F.,DELLAL,G., A Case Study on EconomicClassification of Small Ruminant Farms in Turkey,Journal of Animal and Veterinary Advances, Medwell Journals 7 (12): 1583-1588, 2008.

 

·         AKTURK,D., TATLIDİL,F.F., SAVRAN,F., Determination of Milk Production Costs on the Member Farms of Sheep and Goat Breeders' Association in Çanakkale,  Journal of Animal and Veterinary Advances, Medwell Journals, 8 (3): 526-529, 2009,  ISSN: 1680-5593.             

 

·         TATLIDİL,F.F., DELLAL,İ.,KESKİN,G., A Case Study on The Risk of Rural Poverty in Semi-Arid Region of Turkey:Kırıkkale Province Central District, Journal of Agricultural Sciences, 15(1):74-78, 2009.                

 

·         TATLIDİL,F.F., AKTURK,D.,BAYRAMOGLU,Z., FIDAN,H., Development Trends of Aquaculture in the World, Journal of Animal and Veterinary Advances, Medwell Journals, 8(11)2291-2298,2009.

 

·         TATLIDİL,F.F., AKTURK,D.,BAYRAMOGLU,Z., Animal Manure as One of the Main Biogas Production Resources: Case of Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, Medwell Journals,8(12)2473-2476 ,2009.

 

·         FİDAN,H., TATLIDİL,F.F., Agricultural Performance in Turkey and Some European Countries: An Application Factorial Analysis, Quarterly Journal of International Agriculture, 2009, 48(2):101-111.

 

·         TATLIDİL,F.F., AKTURK,D., Comparative Analysis of Dairy Cattle-Breeding Farms on Member and Non-Member of Breeders’ Association, Agricultural Journal, Medwell Journals, 4 (1): 36-40, 2009.ISSN: 1816-9155.

 

·         AKTURK, D., TATLIDİL, F.F., KONYALI,A., Effizienz der Mitgliedschaft von Milchbetrieben in einer regionalen Rinderzuchtorganisation in der Türkei, Berihte über Landwirtschaft (ISI) , Cilt 87 (3), p:534-542, 2009.

 

 

 • BAYRAMOĞLU,Z., ÖZER,O.O.,GUNDOĞMUŞ,E.,TATLIDİL,F.F., The Impact of Changes in Turkey’s Hazelnut Policy on World Markets, African Journal of Agricultural Research 5(1),p:007-015,2010.

 

 • BAYRAMOĞLU,Z., GUNDOĞMUŞ,E.,TATLIDİL,F.F., The impact of EurepGAP requirements on farm income from greenhouse  tomatoes in Turkey, , African Journal of Agricultural Research 5(5),p:348-355,2010.

 

·         AKTÜRK, D., BAYRAMOĞLU, Z., TATLIDİL, F.F., SAVRAN,F., Effects of Land Cultivation Systems on Wheat production Costs,  8 (2): 515-520, 2010, International Journal of Food, Agriculture & Enviroment- JFAE.

 

·         AKTÜRK, D., BAYRAMOĞLU, Z., SAVRAN,F., TATLIDİL, F.F., The Factors Affecting Milk Production and Milk Production Cost: Çanakkale Case – Biga, 16 (2) : 329-335, 2010,Kafkas Veteriner Fakültesi Dergisi.

 

·         BAYRAMOĞLU, Z., AKTÜRK, D., TATLIDİL, F.F., Kaynakların Rasyonel Kullanımının Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisi: Türkiye’de Kanola Yetiştiriciliği Örneği, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Cilt 24(3)p:62-68 pp.2010.

 

 

 

 • TATLIDİL,F.F., DELLAL,İ., KESKİN,G. Food Sector in Climate Change Squeeze, Balkan Environmental Association’s (BENA)  Conference on” Management and Sustainable Protection of Environment, May 6-7, 2009, Alba Iulia, Romania,Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, No:1,147-150(2011)

 

 • DELLAL,İ,. KESKİN,G., TATLIDİL,F.F., Agriculture:Food or Energy? Balkan Environmental Association’s (BENA)  Conference on” Management and Sustainable Protection of Environment, May 6-7, 2009, Alba Iulia, Romania, Journal of Environmental Protection and Ecology.

   

·         KESKİN,G.,TATLIDİL,F.F., DELLAL,I., An Analysis of Tomato Production Costs and Labor Force Productivity in Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16(No 6), 692-699,2010, Agricultural Academy.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler


·         TATLIDİL, F.F., GÜLÇUBUK, B., ÇELİK, H.  Gelişme Doğrultusunda Türkiye'de Tavukçuluk Politikası.  4. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, s: 439-447,  İstanbul, 12-14 Mayıs 1993.

 

 

·         TATLIDİL, F.F., GÜLÇUBUK, B., ÇELİK, H.  Farklı Gelir Düzeyindeki Ailelerin Tavuk Eti Tüketimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. 4. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, s: 448-458,  İstanbul, 12-14 Mayıs 1993.

 

·         ERKUŞ, A., TATLIDİL, F.F.  Kırsal Kalkınmada Yöneylem Araştırması Teknikleri. Uluslararası Toprak Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi,s: 77-107, 22-27 Haziran 1992, Ankara.


Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

 • ERKUŞ, A., KIRAL, T., TATLIDİL, H., TATLIDİL, F.F. Labor Use on Farms in Dry Farming Areas of Konya Province, Türkiye. Labor, Employment and Agricultural Development in West Asia and North Africa, Kluwer Academic Publishers, p:31-53., Syria,1990

 

·         TATLIDİL,F.F., MUSLUMOV,A., Impact of EU Acession Process to Turkish Small-Medium Sized Enterprises, Advance in Entrepreneurship Research, Publication of Athens Institute for Education and Research,p :269-285, 2008.

 

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

 • BEYRİBEY, M., TATLIDİL, F.F. Ereğli İlçesi İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği'nde Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi, Ziraat Dünyası ,Türkiye Ziraatçılar Derneği, Sayı: 448, s: 28-32, Ankara, Mayıs-Haziran 1999.

 

·         TATLIDİL, F.F.. Beypazarı İlçesinde Havuç Yetiştiriciliğine Yer Veren Tarım İşletmelerinde Uygulanan Farklı Muhafaza Yöntemlerinin Maliyetlere Etkileri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı: 2, 2000, Ankara.

 

 • DEMİRCİ, F., ERDOĞAN, C., TATLIDİL, F.F., Ankara İli Ayaş ve Nallıhan İlçelerinde Domates Üretim Alanlarında Zirai Mücadele Uygulamaları, Tarım Bilimleri Dergisi,  Cilt:11, Sayı:4, 2005.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 • TATLIDİL, F.F., AKTÜRK, D., KASNAKOĞLU, H. Tarımda Etkinlik Ölçüm Yöntemleri. Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, s: 160-175,  İzmir, 8-9 Eylül 1994.

 

 • BÜLBÜL, M., TATLIDİL, F.F. Kredi Kullanımının Tarımsal Yapının İyileştirilmesindeki Etkinliği, s:257-281, Tarım Haftası'94 Sempozyumu, Ankara,12-14 Ocak 1994.

 

 • ERKUŞ,A., ÇETİN,B.,TATLIDİL,F.F.,GÜNDOĞMUŞ,E. Optimal İşletme Büyüklüğünün Saptanması.  Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, s: 115-124,  Ankara, 9-13 Ocak 1995.

 

 • ÖZSAN, M., ERGENE, E., DİNÇ, U., BERKMAN, A., KÖYCÜ, C., ÖZKAYA, T., TATLIDİL, F.F., AKTÜRK, D. Ziraat Mühendisliği ve Lisansüstü Öğrenimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, s:1319-1338,  Ankara, 9-13 Ocak 1995.

 

 • KIRAL, T., AKÜZÜM, T., TATLIDİL, F.F., ÇAKMAK, B., ÇAĞIL, M.  Sulama  İşletmeciliğinde Çiftçi Organizasyonları. Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, s: 258-272, Ankara, 5-7 Haziran 1995.

 

 • KIRAL, T., TATLIDİL, F.F. Avrupa Birliği'nde Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması, Büyüklük ve Gelir ile Bazı Başarı Ölçülerinin Saptanmasında Yeni Kavram ve Yaklaşımlar. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, s: 104-118, Adana, 4-6 Eylül 1996.

 

TATLIDİL,F. F., TALAY,İ., AKTÜRK,D., Sürdürülebilir Tarım Stratejileri-Türkiye Örneği, 3. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi, s: 60-76, Ankara ,7-9 Ekim 1998.

 

Diğer yayınlar :

 

·         KIRAL,T.,  KASNAKOĞLU, H., TATLIDİL,F.F., FİDAN,H., GÜNDOĞMUŞ, E.,  Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 37, Ankara, Aralık 1999.

 

·         ERTÜRK,Y.E., TATLIDİL,F.F., Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde Köy-Tür’e Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Broiler İşletmelerinin Ekonomik Analizi, TKB Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 52,Ankara,2001.

 

·         TATLIDİL,F.F., Bitkisel Üretimde Ürün Kayıplarının Ekonomik Değerlendirilmesi,  14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Tarımda ve Gıda Sektöründe İsraf ve Verimlilik Paneli,  TZOB Yayınları,Yayın No:251, Ankara,  Ağustos 2004.

 

 • ÖZCAN,M.K., TATLIDİL,F.F., Rewiev of  Commodity Trading and Challenges to Viable   Derivatives Contracts in Turkey, Publication of Agricultural Economics Research Institute, No:175, July 2009. ISBN 978-975-407-277-8.