PROF.DR. FAZIL GÖKGÖZ    
Adı : FAZIL
Soyadı : GÖKGÖZ
E-posta : fgokgoz@ankara.edu.tr
Tel : 00903125951337
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İşletme Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fazil-gokgoz
Kişisel Akademik Bilgiler

1974 yılında Ankara'da doğmuştur. 1992 yılında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 1996 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü ve Bölüm Birinciliği Ödülü alarak mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Mühendislik eğitimini tamamlamıştır.2000 yılında Başkent Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda İşletme Doktorası eğitimini tamamlamıştır.

1998-2008 yılları arasında T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda birçok kamu şirketinin birleşme ve devralma ile değerleme işlemlerine yönelik olarak Proje Grup Başkanı V. ve Uzman olarak görev yapmıştır. 2003-2004 yıllarında Inmet Mining Corp.-Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2002 yıllarında ise T. Gübre Sanayi A.Ş.'nde ve 2002-2003 yıllarında ise Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.'nde Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etmiştir.

2005-2008 yıllarında Ankara Üniversitesi SBF ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde misafir Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. 2008 yılından itibaren Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009-2012 yılları arasında Ankara Üniversitesi Yönetim Destek Koordinatörü olarak görev yapmış olup, 2016-2018 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi SBF Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Diğer yandan, 2010-2012 döneminde Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD Başkanı olarak görev yapmaktadır. Diğer yandan, 2016 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Komisyonlarında üye olarak görev yapmaktadır.

2010 yılında Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçent unvanını almıştır. 2015 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümü bünyesinde sayısal yöntemler alanında lisans ve lisansüstü dersleri vermekte olup, finans ve sayısal yöntemler alanında yurtdışı ve yurt içinde akademik eserleri bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.