DOÇ.DR. FERDA GÜRSEL    
Adı : FERDA
Soyadı : GÜRSEL
E-posta : ferz68@gmail.com, fgursel@ankara.edu.tr
Tel : 0312 221 16 01/
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ferda Gürsel

Doğum Tarihi: 24 Kasım 1968

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Beden Eğitimi ve Spor

Gazi  Üniversitesi

1990

Y. Lisans

 Beden Eğitimi ve Spor

Middle East Technical University

1994

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Spor Bilimleri ve teknolojisi

Hacettepe Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı  :

Comparison of the the effects of isokinetic and isotonic training programs on the performances of vertical jump 50 m dash.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. R. Gül Tiryaki

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışmanı :

Ortopedik Engelli Çocuklar ile Engelli Olmayan Çocuklarda Farklı Hedef Belirleme Türlerinin Dart Performansına Etkisi ve Aynı Dönemdeki Psişik Süreçlerin Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ziya Koruç

Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri


YılÖğr. Gör.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


1997-2003Dr.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2003-2008

Yar.Doç. Dr

 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2008-

Doç.

Ankara üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

2013

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

*Amirhandeh, E., H “Kaynaştırma Sınıfları Beden Eğitimi Derslerinde Zihinsel Yetersizlikleri  Olan Öğrencilerle  Çalışan Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Rehber Kitap Hazırlama.” Ankara üniversitesi BESYO,2011

* Çevik, A “ Gönüllü Motivasyon Envanteri: Türk Populasyonuna Uyarlanması” Ankara üniversitesi BESYO,2011

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

*Beden Eğitimi Dersinde Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Modeli ile Kazandırılması: Bir Eylem Araştırması.

*7. Sınıf Beden Eğitimi dersinde Korfbol Öğretiminin Taktiksel Oyun Yaklaşımı Modeli ile verilmesi: Bir eylem Araştırması.

Projelerde Yaptığı Görevler:

* YIA action 1.2 tarafından fonlanan : Engelsiz Spor Okulu, Ulusal Ajans Projesi, TR-31-54-2006-R1,  Proje Sorumlusu, 2006.

*YIA action 4.3 tarafından fonlanan : Inclusion Project Together TR-43-36-2008-R1, Proje eğitimcisi, 2008.

* Uluslararası Alanda-Engeli Olan Bireylerin İstihdamı, Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonunda Uygulamalar Raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi, : İSTKA/2011/ENİ-37 2012, İstanbul kalkınma ajansı Editör, Araştırmacı.

* Türkiye’de Engelli İstihdamı: Mevcut Durum, Eğilimler ve Çözüm Önerileri Raporu, İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi, : İSTKA/2011/ENİ-37 2012, İstanbul kakınma ajansı, Editör, Araştırmacı.

* İstanbul’da Engelli İstihdamı: Mevcut Durum, Eğilimler ve Çözüm Önerileri Raporu,, İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi, : İSTKA/2011/ENİ-37, İstanbul kalkınma ajansı 2012, Editör, Araştırmacı.

* EuropeAid/133144/M/ACT/TR, Örgün Eğitim Kurumlarında “Engelsiz Yaşam Kulüpleri Eğitim Modeli” Uygulamasıyla Toplumsal Entegrasyonun Güçlendirilmesi, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Ulusal ajans,2013-2015, Proje eğitimcisi

*Çocuklar Sporla Geleceğine Koşuyor! Projesi Kapsamında Hizmet Alımı, t.c. istanbul valiliği Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü,  İstanbul Kalkınma ajansı Projesi, TR10/14/GEN/0038, Proje eğitimcisi Modül oluşturuldu. 

 İdari Görevler :

*Bölüm Başkan Yrd.   Ankara Üniversitesi  Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği  Bölümü          2002-2004.

* Bölüm Başkan Yrd.  Ankara Üniversitesi  Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği  Bölümü          2008.

*Yönetim kurulu üyeliği 2010-2013

* Bölüm Başkan Yrd.  Ankara Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi, Beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü 2016- 2016.

* Bölüm Başkan Yrd.  Ankara Üniversitesi  Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği  Bölümü          2017-

 

Milli Takım Antrenörlüğü

*1995-1996 Hentbol Yıldız milli Takım Yardımcı Antrenörlüğü

*2013-2014 Korfbol milli takım antrenörlüğü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Spor Bilimleri Derneği

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döne minde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Açıklama

Teorik

Uygulama

2017

Güz

Engelliler için Beden eğitimi ve spor

2

1

32

zorunlu

2017

Güz

Fiziksel uygunluk

2

2

36

Zorunlu

2017

Güz

Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

31

Zorunlu

2017

İlkbahar

Beden Eğitiminde multi disipliner yaklaşım

2

0

16

Seçmeli

2017

İlkbahar

Özel eğitim

2

36

Zorunlu

2015

İlkbahar

Beden eğitiminde kaynaştırma

3

3

yüksek lisans

2017

Güz

Topluma Hizmet uygulamaları

3

36

Lisans Zorunlu

2015

İlkbahar

Beden Eğitiminde okur yazarlık

3

2

Lisans üstü

2016

İlkbahar

Beden eğitiminde eğitsel stratejiler

3

2

lisans üstü

 Ödüller

* 13. Uluslararası Spor Bilimleri derneği Beden eğitimi spor Alanı sözel sunum 2.lik ödülü

Dergi Hakemlikleri

2008-2015 Spor Bilimleri Dergisi Hakemi

2008-2011 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi Hakemi

2009-2014 Spormetre Dergisi Hakemi

2009- 2011 Journal of School Health Dergisi Hakemi

2015- Perceptual & Motor Skills

2016 özel eğitim dergisi, spormetre, Hacettepe spor bilimleri dergisi

2017 International Journal of Disability, Development and Education

Uluslararası Bilimsel Etkinliğin düzenleme ya da bilimsel değerlendirme komitesinde yer alma

  • 2010 Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi Spor  Kongresi, Konya
  • 2010 Danışma Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi, Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım , Antalya
  • 2012, Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli
  • 2014, Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya
  • 2016  Bilim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya
  • 2017, Bilim Kurulu Üyeliği, 3. Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Spor Konferansı, Konya

Konferanslar /Kurslar/ Kongreler

Eğitmen Olarak Kurs Verme

  • Öğretici. MEB, Formator Beden eğitimi öğretmenleri için Hizmet içi eğitim Kursu Eğitimcisi, (2009). Beden eğitimi Ders Materyali Geliştirme. Mersin, Silifke, 03-07 Ağustos.
  • Öğretici, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, Goalbol III Kademe Antrenörlük Kursu  Eğitimcisi (Teknik Taktik 24 saat), 2009 Aralık.
  • Öğretici, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Ankara, Goalbol V Kademe Antrenörlük Kursu  Eğitimcisi (Teknik Taktik 24 saat), 2011 Aralık.

Alınan Sertifikalar

1.            Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi e-Eğitmen Sertifikası

2.            Sherborne Developmental Movement 1 düzey sertifikası

Davetli Konuşmacı/ Panel Konuşmacısı

Gürsel F., “Spor Bilimleri Fakültesinde Görme Yetersizliği Olan Öğrenci Olmak” 3. Uluslararası Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Spor Konferansı, 20-21 ekim 2017, Konya

Gürsel F., Alagül Ö. (2016). Öğretmen adaylarının teknoloji destekli alan deneyimleri. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya (Panel ).

   Gürsel F., Engelliler ve Spor Paneli, 2013, Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi.

Gürsel F., Engelliler Futbolunda Farkındalığın Artırılması, 2011, III. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Antalya.

Gürsel F.,  Âralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri, 2010, Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı

Gürsel F., Engelliler ve Spor Paneli, 2009, Başkent üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü.

Diğer Etkinlikler

·  İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirilmesi Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı,  MEB, İlköğretim Müdürlüğü, 2008, Ankara,

·  6. Spor Şurası, 2008, Engelliler ve Spor Komisyonu,

·  Spor Pedagojisi, 2010, Bilimsel Bilgi Çalıştayı,

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

F. Gürsel, “ Inclusive Intervention to Enhance The Fundamental Movement Skills of Children Without Hearing:A Preliminary Study” Perceptual and Motor Skills, 118(1), 304-315, 20 . (SCI) (atıf,5).  

Alagül, Ö.; Gürsel, F., Keske, G (2012). “Dance Unit with Physical Literacy”. Procedia Social and Behavioural Sciences, 47, p.:1135 – 1140. (atıf,2).

Amirhandeh, E., H., Gürsel , F., “Development Of A Guide Book For Elementary School Teachers in Inclusionary Physical Education for Students with Mental Retardation” Procedia-Social and Behavioral Sciences 47 (2012), 1174-1178.

 

Uzunosmanoğlu, E., Gürsel, F., Arslan F., “The Effect Of Inquıry-Based Learning Model On Health related Fitness” Procedia-Social and Behavioral Sciences 47 (2012), 1906-1910. (atıf,2).

Keske, G.; Gürsel, F.; Alagül, Ö (2012). “Can You Gain A Healthy Nutritional Habit By Physical Literacy?” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, p.:1097-1102.

14, (SCI). (atıf,5).

 F. Gürsel,  Koruç, Z.(2011). The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica,41(4), 2011.(EBSCO, and Index Copernicus). (atıf,1).

F. Gürsel,  “Attitudes of Physical Education Majors in Turkey towards disability are changed by adaptive physical education training,” Perceptual and Motor Skills, 104, 166-170, 2007. (SCI) (atıf,8).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Çubuk, E., Gürsel F. (2017). Aday Beden Eğitimi Öğretmeninin Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Beden Eğitimi Dersi Için Uygulama Bilgisi 3.Uluslararası Engelliler İçin Beden Eğitimi Spor Bilimleri Kongresi, Konya.

Kılınç, N., Gürsel F. (2017). Görme Engeli Olan Öğrencilerin Akranın Kullanımı İle Derse Katılımlarında Zorlaştırıcıları Ve Kolaylaştırıcıları: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği, VI Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, SEG, Ankara.

Keske, Aksoy, G., Gürsel F. (2017). Orta Öğretimde Hümanistik Felsefe ile Bireysel Ve Sosyal Sorumluluk Modeli, VI Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, SEG, Ankara.

Gürsel F., Alagül Ö. (2016). Öğretmen adaylarının teknoloji destekli alan deneyimleri. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya (Panel tartışması).

Saçmalıoğlu M. G., Gürsel F., Alagül Ö. (2016). Beden Eğitimi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinde Öğretmenlik Uygulamasının rolü: Bir eylem araştırması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.

Yüksel, H. S., Alagül Ö., Gürsel F. (2016). Öğretmen Adaylarının gözünden Öğretmenlik Uygulaması aracılığıyla alan deneyimlerinin ortaya koyulması. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.

Alagül, Ö. , Gürsel, F. (2016). Experienced Physical Education Teacher’ Start Experience Educational Reform in Turkey through Professional Learning Program. Aiesep, International conference, 8-11 JUNE, 2016, Sözel bildiri, Laramie, Wyoming, USA.

 Alagül, Ö. , Gürsel, F.,  Yüksel, H, S. (2015). Transforming of PreService Physical Education Teachers Perspectives' on Individuals with Disabilities. Sözel Bildiri,  AIESEP, International Conference,  8th – 11th July 2015, Madrid,

Alagül, Ö. & Gürsel, F. (2015). Journey from “Like” to “Upload”: Increasing Disability Awareness through Social Media. Sözel Bildiri, ICEFIC ,  Ankara,13-15 May 2015.

Yüksel, H, S;  Gürsel, F. (2014). The study of candidate teachers’ views on the use of Inclusion Style in physical education classes, Sözel Bildiri, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.

Alagül, O; Gürsel F. (2014). “Journey From “talked about” ideas towards “actioned” practices in pedagogical innovations”. Sözel Bildiri, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Konya.

 Alagül, Ö. & Gürsel, F. (2014). “Reading the game in Korfball: Cognitive process and verbalisation through tactical games”. Poster presentation. Aiesep Congress, New Zealand.

Alagül, O; Gürsel F. (2013).  An example of using Blended Learning in Fitness. Paper presented at the British Educational Research Association (BERA) Conference, University of Sussex, United Kingdom.

 Gürsel, F.; Çevik, A. (2013). “Physical Activity Children with Autism” Poster Bildiri, 19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İstanbul.

Çevik, A.; Gürsel, F. (2013). “Starting Dialogue Of Blind People via Bicycle ” Sözel Bildiri, 19. Uluslararası Engelliler için Fiziksel Aktivite Sempozyumu, İstanbul.

Çevik, A.; Gürsel, F. (2012) “Gönüllü Motivasyon Envanteri Türk Popülasyonuna Uyarlanması” Sözel Bildiri, 12. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli.

Alagül, Ö., Gürsel, F., Keske, G. (2012). “Dance Unit with Physıial Literacy” Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus.

Keske, G., Gürsel, F., ALAGÜL, Ö. (2012). “Can You Gain A Healthy Nutritional Habit by Physical Literacy? Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus.

Amirhandeh, E., H., Gürsel , F. (2012). “Development Of A Guide Book For Elementary School Teachers In Inclusionary Physıcal Education for Students with Mental Retardation”Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus, 08-10 February 2012.

 Uzunosmanoğlu, E., Gürsel, F., Arslan F., “The Effect Of Inquıry-Based Learning Model on Health related Fitness” Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus, 08-10 February 2012.

 Arslan F., Uzunosmanoğlu, E., Gürsel, F., (2011) “The effect of Cooperative learning model on health-related fitness”. AIESEP International Conference, Limeric, Ireland.

Gürsel, F. (2011).  “The effect of the movement concepts in the locomotor movement training in the children who are deaf”, The 17th ISAPA International Symposium of Adapted Physical activity. Book of abstracts.p. Gavle, Sweden.

Gürsel, F.,  Koruç, Z. (2008).  “The effects of goal setting and disability in a game of darts”.International  FIEP World congress. Sport Institute of Finland, Vierumaki.

Hünük, D., Gürsel, F., İnce, M. L. (2007). “İlköğretim 5-7. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam Davranışlarının İncelenmesi”. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi. Antalya.

 Gürsel, F. (2006).  “Changing the attitudes of prospective physical education majors in Turkey towards disability”, The 46th ICHPER.SD Anniversary World Congress Congress Proceedings Book, İstanbul, Turkey.

Gürsel, F.,  Diler, S. (2001). “Rehabilitasyon Merkezlerinde Fizyoterapistler ile spor eğitim uzmanları arasında işbirliği”, Uluslararası Özel Eğitim Konferansı. Antalya.

Gürsel, F., Özbek, O., Diler, S. (2001). “Özürlüler için spor merkezi”. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı. Antalya.

 Gürsel, F.,  Koruç, Z. (2000). “Zihinsel engelli bireylerde kısa ve uzun erimli hedeflerin başarı üzerine etkisi”, 6. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gürsel, F.,  Tiryaki, G., Doğu, G. (1998). “İzotonik ve izokinetik antrenman programlarının güç üzerine etkisinin karşılaştırılması”,Sözel bildiri Uluslararası 5. Spor Bilimleri Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Aksoy K. G., Gürsel, F. (2017). Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Modeli. İçinde Mirzeoğlu D. (Ed). (2017).  Model Temelli Beden Eğitimi. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.

Alagül, Ö. & Gürsel, F. (2017). Taktiksel Oyun Modeli. İçinde Mirzeoğlu D. (Ed). (2017). Model Temelli Beden Eğitimi. Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi.

Çevik, A., Perdahlı, C., Hünük, D., Alagül, Ö., Öztürk, P., Müftüler, M., Gürsel, F. & Koca, C. (2016). Amazonlar: kızkardeşlik kayığının kürekçileri. İçinde Koca, C. (Ed). (2016). Sporun Toplumsal Cinsiyet Halleri (S. 150-165).  Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi. ISBN: 978-9944-379-64-9

F. Gürsel (2008). İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretmen Kılavuz Kitabı. (Beden Eğitimi Dersinde Materyal Geliştirme Örnekleri), 52-56 pp., Ankara, Devlet Kitapları müdürlüğü.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Çevik, A., Gürsel, F. (2015) Spormetre, Gönüllü Motivasyon Envanteri,  13 (2), 92

Aksoy, K., G., Gürsel, F. (2015) Modele Dayalı Uygulamada Beden Eğitimi Öğretmenini Güçlendiren ve Yavaşlatan Ögeler. Spormetre, 13 (1), 73-82.

Erkaya, F. Gürsel, F. (2011) “Sınıf Öğretmenleri için Kaynaştırma Sınıfları Beden Eğitimi Derslerinde Otistik Çocuklara yönelik Kılavuz Kitap,” Selçuk üniversitesi Beden eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (ek sayı),13-17.

Çevik, A., Koruç, Z., Gürsel, F. (2008). “Engelli Ve Engelli Olmayan Bireylerde Farklı Orandaki Hedef Artışının Performans Üzerine Etkisi”, Özveri, 5(2), 1267-1278

Diler, S., Tuncel, H. F., Gürsel, F. (2008). “7- 14 Hafif Zihinsel Engelli Çocuklarda Sözel Ve Görsel Geri Bildirimin Öğrenmeye Etkisi”, Özveri, 5(2),1293-1308.

Yıldız, E., Gürsel, F. (2008).”İşitme Engeli Olan Çocuklarda Hareket Eğitim Modeli İle Yer Değiştirme Hareketlerinin İşlenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 19(2),111-124.

Gürsel, F., Yıldız, N. (2008). “Temel Hareketler kontrol Listeleri Güvenirlik Çalışmaları”, Spormetre, 6(4),199-205.

Akbuğa, B., Gürsel, F. (2007). “Bilgilendirme yoluyla beden eğitimi spor yüksekokulu öğrencilerinin engelli bireye yönelik değişen tutumları”, Spormetre, 5(1), 5-8. (atıf,9).

Gürsel, F., Koruç, Z. (2005). “Eğitilebilir zihinsel engelli bireylerde kısa ve uzun erimli hedeflerin başarı üzerine etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 16(1), 30-38. (atıf,2).

Gürsel, F., Koruç, Z. (2004)., “Hedef Belirlenen Engelli olan ve Olmayan Öğrencilerde Antrenman Performans ve Duygusal Durumlar Üzerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 15(3), 137-154. (atıf,3).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Aksoy, K. G., Gürsel, F. (2015) Bireysel ve sosyal sorumluluk modeli ile ders işleme sürecinde karşılaşılan zorluklar ve kolaylaştırıcılar: öğretmen bakış açısı, , V Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, SEG, Ankara.

Gürsel, F., Alagül, Ö. (2013). Beden Eğitimi Öğretmen Eğitiminde Moodle Kullanımı: Eğitici gözünden fiziksel uygunluk dersi, IV Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, SEG, Ankara.

Alagül, Ö., Gürsel, F. (2013). “Beden Eğitimi Öğretmen Eğitiminde Moodle Kullanım süreci: Öğrenci ve Eğitici gözünden fiziksel uygunluk dersi”,  IV Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu Kitabı, SEG, Ankara.

Alagül, Ö., Gürsel, F. (2012). “Beden Eğitimi Okuryazarlığı ile Dans Ediyoruz”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, p 479, İstanbul.

Erkaya, F. Gürsel, F. (2011) “Sınıf Öğretmenleri için Kaynaştırma Sınıfları Beden Eğitimi Derslerinde Otistik Çocuklara yönelik Kılavuz Kitap,” I. Uluslar arası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Mayıs, Konya.

Alagül, Ö., Gürsel, F. (2011). “Jump Jim Joe & Polka- ilköğretim Beden eğitimi derslerinde Dans Etkinliğinin Yeri”, Beden Eğitimi Öğretiminde Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu II.Hacettepe Üniversitesi, ODTU, 21-22 Ocak Ankara. p 31.

Yıldız, N. Gürsel, F. (2011). “Fiziksel Aktivite Ortamlarında Olumlu Davranış Yönetimi Temelli Bir Çalışma”, 3. Beden Eğitimi Öğretiminde, Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu .Hacettepe Üniversitesi, ODTU, Ankara.

Aydoğan, Y., Karahan, K., Gürsel, F. (2011), “Zinde Olduğumu Görmesem de Hissetmek istyorum”, 3. Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, p 34.

Gürsel, F. (2009). “Temel Becerilerin Engelli Bireylerde Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” 2. Yeni ve yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, p.30.

Gürsel, F. (2008). “5-6 Yaş Kaynaştırma Öğrencilerine Hareket eğitim Modeli ile sekme, Kayma Adımı ve Denge Becerisinin Öğretimi”,18.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, p. 94.

Gürsel, F. (2008). “Beden Eğitimi Derslerinin Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerine “Hareket Eğitim Modeli” ile Öğretilmesi, 18.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, p.47.

Diler, M. S., Tuncel, F., Gürsel, F. (2008). “7-14 Hafif Zihinsel Engelli Çocuklarda  Sözel ve Görsel Geri Bildirimin Öğrenmeye Etkisi”, 18.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Konya, p.23

Gürsel, F. (2008). Beden Eğitimi Derslerinin Sınıf Öğretmenlerine “Hareket Eğitim Modeli” ile Öğretilmesi, 5.Eğitimde İyi Örnek Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, p.42.

Gürsel, F.  Avşar, P.  (2008). “Beden Eğitimi Derslerinde Araç Yerine Materyal Kullanılsaydı?” 5. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, p.48.

Hünük, D., Gürsel, F., İnce, M.L. (2007) “ilköğretim öğrencilerinin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk bilgi düzeylerinin incelenmesi”  5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi. Adana, p 211-214.

Boz, M., Gürsel, F., Özbulut, E. (2006).” Materyalle zenginleştirilmiş Beden Eğitimi Dersi”, 3. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. p. 17.

Gürsel, F. (2005). “İlköğretim okulları ilk kademe Beden Eğitimi Dersleri için gelişimsel Beden Eğitimi”, 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Uludağ Üniversitesi, Bursa. p. 253-260.

Gürsel, F., (2005). “Gelişimsel Oyun”. 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu. Uludağ Üniversitesi, Bursa, p.409-411.

Diğer yayınlar

Diler, M. S. (2011). “Engelli Etiketi” Edt F. Gürsel, Ankara.

Gürsel, F. (2010). “Çok Boyutlu Beden İlişkiler Ölçeği (ÇBBİÖ)”, Türkiye’ de Kullanılan Egzersiz ve Spor Psikolojisi Testleri,Edt. Bayar, P, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara.

Çevik, A., Koruç, Z., Gürsel, F. (2007). “Bedensel ve zihinsel engelli bireylerde farklı oranlardaki hedef artışının mekik performansı üzerine etkisi”. Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu,, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gürsel, F., Çevik, A. (2007). “Engelsiz Spor Okulu”, Engellilerde Sanat ve Spor Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gürsel, F. (2001). “Sporda video geri bildirim”, Çağdaş Eğitim Dergisi. 276, 41-44.

Gürsel, F., Tiryaki, G., Doğu, G. (2000). “İzotonik ve izokinetik antrenman programlarının güç üzerine etkisinin karşılaştırılması”, Spor Araştırmaları Dergisi, 4(1) s. 53-61.

Gürsel, F. (1998). “Genç antrenmanlarında bireysel ofansif eğitim”, Yedi metre, 1/2, 8-11. (Çeviri).

Gürsel, F. (1997). “Derinlik sıçrama yüksekliklerinin bireye özgü beklenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi. 27(3), 5-13.

Gürsel, F. (1997). Spora özel kuvvet antrenmanlarında egzersiz seçimi”, Hacettepe Üniversitesi Atletizm Bilim ve Teknolojisi Dergisi.37(1), 39-47.

Gürsel, F.  (1996).“Çocuklarda kuvvet antrenmanları”, Yedi metre, 2/3, 7-9.