PROF.DR. HALİL FİDAN    
Adı : HALİL
Soyadı : FİDAN
E-posta : fidan@agri.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Halil FİDAN

2.      Doğum Tarihi: 1967

3.      Unvanı: Profesör

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Tarım Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

Tarım Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1996

 5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999         

Doçentlik Tarihi                :2004                                               

Profesörlük Tarihi            :2011

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

-Kaygısız Nuh, Sivas  İli  Gemerek İlçesinde Şeker Pancarı Üretim Faaliyetinin  Fonksiyonel Analizi  ve Fiziki Girdi  Kullanım Düzeyinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001(Biti)

-Sivük,Halit., Türkiye’de Tarım Bölgeleri İtibariyle Fenolojik verilere göre Tarla çalışma Günlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 (bitti)

-Uzun, Ömer Hayri. Kırşehir ili Kaman İlçesinde Pazara Yönelik Ceviz Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Fen Bilimleri Enstitüsü , 2005 (bitti)

-Erkoyuncu, Cengiz, Ankara İli Beypazarı İlçesinde Organik ve Geleneksel Olarak Yapılan Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi, 2008 (Bitti)

-Balta,Ozan Barış.,Dönem Projesi(Türkiye’de Tarımsal Pazarlamanın Gelişimi), Tezsiz Yüksek lisans Öğrencisi, 2003 (Bitti)

-Erdem Ülker; Dönem Projesi (Orman Ürünleri Pazarlaması)Tezsiz Yüksek Lisans,2004 (Bitti)

-Salih Karakütük;  Dönem Projesi ( Türkiye’de Organik Ürün Tüketiminin Değerlendirilmesi)Tezsiz yüksek lisan, 2006(Bitti)

-Selda Arslan; Dönem Projesi(Türkiye’de Tarım İlaçlarının Pazarlanması) Tezsiz Yüksek Lisans, 2009 (Bitti)

- OFLAZ, Mustafa Hakan, Dönem Projesi (Türk Tarımında Kredi Kartı Pazarlması) Tezsiz Yüksek Lisans,2010 (bitti)

- TURĞUT, Tolga, Dönem Projesi (Ankara İlinde Süt ve Süt Ürünleri Pazarlamasının Genel Değerlendirilmesi) Tezsiz Yüksek Lisans,2010 (bitti)

         6.2.  Doktora Tezleri

-Cengiz Erkoyuncu ; Doctora(devan ediyor)

-Fethi Şaban Özbek ; Doktora (bitti)

-Derya Evrim Yıldırım; Doktora (bitti)

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

FİDAN,H. Comparison of Citrus Sector competitiveness between Turkey and EU-15 Member Countries, HORTSCIENCE, Volume: 44,Issue: 1,P 89-93, FEB 2009

FİDAN,H., Quality Level And Price In Turkish Durum Wheat Market, Quality & Quantity International Journal of Methodology, (  Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index) Kluwer Academic Publisher,38,319-329-2004.

FİDAN, H., KLASRA, M. A., Seasonality in Household Demand for Meat and Fish: Evidence from an Urban Area, Turk J Vet Anim Sci., 29, (2005), 1217-1224 ( Sciences Science Citation Index Expanded)

FİDAN, H., The Impacts of Beef Prices and VAT on Chicken Meat Consumption: A Partial Equilibrium Approach, Turk J Vet Anim Sci,29 (2005) 1083-1091( Sciences Science Citation Index Expanded)

FİDAN H., SAHİNLİ M.A., The Margin Risk and Price Effects in the Turkish Milk Market, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, Volume: 7,Issue: 11,P 1374-1382 , NOV 2008

VURAL,H.,FİDAN,H., Land marketing and hedonic price model in Turkish markets: Case study of Karacabey district of Bursa province, African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (2), pp. 071-075 February, 2009.

TATLIDİL,F.,AKTÜRK,D.,BAYRAMOĞLU,Z,FİDAN,H., Development Trends of Aquaculture in the world, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 8 (11);2291-2298, 2009.

FİDAN H. , ŞAHİNLİ M. A.,  Profit Level and Price Fixing In Hazelnut Production, The Journal of Animal & Plant Sciences, 20(2), 2010, Page: 117-122 ISSN: 1018-7081

KLASRA, M. A. ,  FİDAN H., Competitiveness of major Exporting Countries and Turkey in the World Fishery Market: A Constant Market Share Analysis, Aquaculture Economics & Management 9:317-330,2005.

FİDAN,H.,TATLIDİL,F., Agricultural performance in Turkey and some European countries: an application factorial analysis, Quarterly Journal of International Agriculture 48 (2009), No. 2: 101-111

FIDAN, H., Citrus Overview of The European Unıon-15 and Turkey, AGRICULTURA TROPICA ET SUBTROPICA, VOL. 41 (4) 2008.

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

FİDAN,H.,BÜLBÜL,M.,” Çorum İlinde Süt Sığırcılığı ve Sığır Besiciliği Yapılan Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Yıllık Ekonomik Faaliyet Sonuçları,Maliyet Unsurları,İnek Sütü  Maliyeti ve Canlı Ağırlık Artış Maliyetleri”,Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi,18(1994)279-285, TÜBİTAK, 1995.

FİDAN,H.,GÜNEŞ,E.,” Broiler (Etlik Piliç) Yetiştiriciliğinde İşgücü Kullanımı ve Üretim Maliyetinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, TÜBİTAK Doğa ve Ormancılık Dergisi ,Cilt:23, Sayı:2,1999.

FİDAN,H.,KOÇ,A., “Dynamic Behavior of Onion Prices in Turkey”, TÜBİTAK Doğa ve Ormancılık Derğisi,25-195-200,2001.

TATLIDİL,F.F., KIRAL,T.,GÜNDOĞMUŞ, E.,FİDAN,H., AKTÜRK,D., The effect of Crop Loses During Pre-Harvest and Harvest Periods on Production in Tomato Production in the Ayaş and Nallıhan Districts of Ankara Province, Turk J.Agric. For. 6:29,(2005) 499-509.

KLASRA, M. A. ,  FİDAN H., Competitiveness and the Trade of Livestock Products: A Comparative Study Between Turkey and its Neighboring Countries, Journal   of Applied Sciences 4 (4): 663-668, ,  ISSN 1607-8926,Pakistan 2004.

 FİDAN H., TANRIVERMİŞ H., The Changes in Production and Foreign Trade of Primary and Processed Tomato: A Comparison of European Union and Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences Year: 2006 Vol: 9 Issue: 5 Pages

 FİDAN, H., Impact of the Real Effective Exchange Rate (Reer) on Turkish Agricultural Trade, International Journal Of Social Sciences Volume 1 Number 2 2007 Issn 1306-973x

ÖZBEK F.Ş., FIDAN H, Estimation of pesticides usage in the agricultural sector in Turkey using Artificial Neural Network (ANN), Journal of Animal & Plant Sciences, 2009. Vol. 4, Issue 3: 373 - 378.Publication date: 18 October 2009, http://www.biosciences.elewa.org/JAPS; ISSN 2071 - 7024

     7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

BÜLBÜL M., PRZEMECK,E., FIDAN,H., Aspekte zur nachhaltigen Nutzung des Produktionsfaktors Boden in der Landwirtschaft der Türkei, Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V. Deutsche- Türkische Agrarforschung 7.Symposium vom 24. März -30. März 2003 an der Ankara Universität, Ankara, Cuvillier Verlag-Göttingen-2004.

BÜLBÜL M., FIDAN H., Organic Farm Products   In Turkey; Approaches about Food Safety and Consumer Attitudes, Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V. Deutsche- Türkische Agrarforschung 8.Symposium vom . Oktober  2005  Almanya.

FİDAN, H. Cattle fattening systems and environmental regulations in Turkey, International e-Conference on Biomedical, Env’t & Nutritional Health Sciences 2009. Page: 1454-1455 ID.206,(Abstract) Journal of Applied Biosciences 25: 1579 – 1584  ISSN 1997–5902 (Proceedings).

FİDAN ,H., SAYIN, C., ÖZKAN ,B., MENCET,  N., , RIPF, K. Z., Avrupa Birliği’nde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Uygulaması, Ortak Tarım  Politikası ve Türkiye / The Farm Accounting Data Network Application in the EU, common Agricultural Policy and Turkey, AB – Türkiye  Sivil Toplum Diyalogunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (International Symposium on the Multifaceted Development of Civil Society Dialogue Between the EU and Turkey, Proceedings ), 5-8 Kasım 2009, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Antalya

FIDAN, H., ŞANLI, H., Green Marketing in Turkey and the Evaluation of place and importance for world Countries, Symposium Uber wissenschaftliche. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universität Aetsportnerschoften in Agrarbereich 9. International Symposium. 2010, Hatay  (Abstract).

FIDAN,H., ŞAHINLI  A., Comparative Analysis of Environment statistic for Turkey and European Union Countries, Symposium Uber wissenschaftliche. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universität Aetsportnerschoften in Agrarbereich 9. International Symposium. 2010, Hatay

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

DEMİREL,R.,FİDAN,H.,”Beyaz Yeni Zelanda, Kaliforniya ve Şinşilla Irkı Tavşanlarda Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Ürenin Ekonomik ve Biyolojik Etkinlik Üzerinde Etkileri”Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi,Cilt:39,Sayı:1 1999.

FİDAN,H., Domates Arz ve Talebi ve Fiyat Dalgalanmaları-Ankara Toptancı Hali Örneği- Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl:6, Sayı:22, Ekim-Aralık 2002.

SİVÜK,H., FİDAN, H., Türkiye’de Tarım Bölgeleri İtibariyle Fenolojik Verilere Göre  Tarla Çalışma Günlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Türk-Koop Ekin Dergisi, Yıl:7, Sayı:26, Ekim- Aralık 2003.

 FİDAN,H., “Türkiye’de İnek Sütü Üretiminin Ekonometrik Analizi”,         Kooperatifçilik, Sayı:127, Ocak-Şubat-Mart 2000, Ankara

FİDAN,H.,GÜVEN,F.,”Türkiye’de Sera Isıtılmasında Jeotermal Enerjinin Kullanımı ve Simav Örneği”, Kooperatifçilik, Sayı:129,Temmuz-Ağustos –Eylül 2000,Ankara.

BÜLBÜL, M., FİDAN, H., Güneydoğu Anadolu Projesine Dahil Olan İllerde Ziraat Odalarının Etkinliği ve Geliştirme İmkanları, MPM Verimlilik Dergisi , ANKARA 1993/3.

FİDAN,H., GAP Alanında Tarım Satış ve Köy(Tarımsal Kalkınma) Kooperatiflerinin Etkinliği ve Geliştirme Olanakları, Kooperatifçilik Dergisi, Sayı 103, Ocak-Şubat-Mart 1994.

BÜLBÜL,M., FİDAN,H., Türk-Alman İşbirliği ile Uygulanan Samsun Sığırcılık Projesi İşletmelerinde İnek Sütü Maliyeti ve Üretimin Fonksiyonel Analizi,Kooperatifçilik, Sayı 105, Temmuz-Ağustos-Eylül 1994.

VURAL,H.,FİDAN,H.,BAYANER, A., Çorum İlinde Buğday Üretiminin Ekonometrik Analizi, Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü Dergisi,Cilt 2, Sayı 4, Ekim 1993.

BÜLBÜL,M.,TURAN,A.,FİDAN,H.,Tarım İşletmeleri İçin Alternatif Finansman ; Leasing,Kooperatifçilik, Sayı 113, Temmuz-Ağustos-Eylül 1996.

FİDAN,H.,” Kanatlı Yem Üretilen Bir Yem Fabrikasında Hammadde Satın Alma Planlaması”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Sayı: 121, Temmuz-Ağustos-Eylül 1998.

VURAL,H.,FİDAN,H.,Türkıyede Hayvansal Üretım ve Hayvancılık İsletmelerinin Özellikleri ,Tarım Ekonomisi Dergisi 2007 13(2) : 49 - 59.

FİDAN,H., Pazarlama Bilgi Sistemi(PBS) Ve Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) nin Pazarlamada Kullanımı, Journal of Yasar University, 4(14), 2151-2171,(http:/joy.yasar.edu.tr)

ÖZBEK F.Ş., FİDAN H, Türkiye Ve Avrupa Birliği’nde Gıda Standartları, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (1): (2010) 92-99  ISSN:1309-0550, www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs.

ÖZBEK F.Ş., FİDAN H,Buğday Üretiminde Kullanılan Tarım İlaçları Seçimine Etki Eden Tüketici Davranışlarının İncelenmesi,Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2014,29(3):211-216,Anadolu J Agr Sci, 2014, 29(3):211-216

ÖZBEK F.Ş., FİDAN H,Buğday Üretiminde Tarım İlaçları Kullanımı: Konya İli Örneği,KSÜ Doğa Bil. Derg., 17(3), 2014, KSU J. Nat. Sci., 17(3), 2014

 KARAGÖZ D.E.,FİDAN, H.,Ankara İli Polatlı İlçesinde Sulama Kooperatiflerine Ortak OlanTarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi,Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(4): 83-90, 2011

FİDAN, H., Türkiye’de Hayvancılık Kooperatifleri ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Hayvancılık Faaliyetleri,Karınca Kooperatif Postası,Sayı 670,Ekim 1992.

FİDAN,H.,TANRIVERMİŞ,H., Türkiye’de Yaş Meyve ve Sebze Üretiminin Ekonomik Önemi Pazarlaması ve Kooperatifçilik , Kooperatifçilik Dergisi, Sayı 98,Ekim-Kasım-Aralık 1992.

BÜLBÜL ,M.,VURAL,H., FİDAN, H., GAP Alanında Tarım Kredi Kooperatiflerinin Etkinliği ve Geliştirme İmkanları, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Cilt  8, Sayı 88-89, Nisan 1992.

FİDAN,H., Süt Sığırı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde İnek Sütü Maliyetinin Hesaplanması, Çiftçi ve  Köy Dünyası Dergisi, Sayı 106-107, Ekim-Kasım 1993.

FİDAN, H., Türkiye’de Hayvansal Gıdaların Üretim ve Tüketim Sorunları,Ziraat Mühendisliği   Dergisi,Sayı 269, Ekim 1993.

FİDAN,H., Türkiye’de Süt ve Et İşlemede Kooperatiflerin Yeri ve Önemi, 92 Kooperatifçilik Yıllığı, TKK Yayınları No :80, ANKARA 1992.

FİDAN,H.,KIRAL,T., Türkiye’de Hayvan Yemi Arz ve Talebi, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı 113, Mayıs 1994.

FİDAN,H., Türkiye’de Koyun Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ziraat Mühendisliği, Sayı 278, Ekim-Kasım 1994.

FİDAN,H., Türkiye’de Hayvan Yetiştiricilerinin Örgütlenmesi,Hayvancılığı İleri Bazı Ülkelerden Örnekler, 93 Kooperatifçilik Yıllığı, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No:84, ANKARA 1993.

FİDAN,H., Tiftik ve Tiftik Keçisi Dış Ticareti, Karınca Kooperatif Postası, Sayı 697, Ocak 1995.

FİDAN,H.,GÜNEŞ,E., Türkiye’de Kanatlı Yetiştiriciliği, Yem Üretimi ve Yem Sanayi Arasındaki İlişkiler, AGROTECH Dergisi, Sayı 12, Temmuz/ Ağustos 1996.

 FİDAN,H., Türkiye’de Süt Üretimi,Tüketimi ve Dış Ticaret Dengesi,Ziraat Mühendisliği,Sayı:320, Nisan 1999.

FİDAN,H., GÜNEŞ,E., Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizinde İşletme Varlıklarının Değerlendirilmesine Yönelik Pratik Yaklaşımlar, Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:169,Ocak 1999,Ankara

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

BÜLBÜL M., PRZEMECK,E., FIDAN,H., Aspekte zur nachhaltigen Nutzung des Produktionsfaktors Boden in der Landwirtschaft der Türkei, Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V. Deutsche- Türkische Agrarforschung 7.Symposium vom 24. März -30. März 2003 an der Ankara Universität, Ankara, Cuvillier Verlag-Göttingen-2004.

BÜLBÜL M., FIDAN H., Organic Farm Products   In Turkey; Approaches about Food Safety and Consumer Attitudes, Verband deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V. Deutsche- Türkische Agrarforschung 8.Symposium vom . Oktober  2005  Almanya.

FİDAN, H. Cattle fattening systems and environmental regulations in Turkey, International e-Conference on Biomedical, Env’t & Nutritional Health Sciences 2009. Page: 1454-1455 ID.206,(Abstract) Journal of Applied Biosciences 25: 1579 – 1584  ISSN 1997–5902 (Proceedings).

FİDAN ,H., SAYIN, C., ÖZKAN ,B., MENCET,  N., , RIPF, K. Z., Avrupa Birliği’nde Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Uygulaması, Ortak Tarım  Politikası ve Türkiye / The Farm Accounting Data Network Application in the EU, common Agricultural Policy and Turkey, AB – Türkiye  Sivil Toplum Diyalogunun Çok Yönlü Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı (International Symposium on the Multifaceted Development of Civil Society Dialogue Between the EU and Turkey, Proceedings ), 5-8 Kasım 2009, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  Antalya

FIDAN, H., ŞANLI, H., Green Marketing in Turkey and the Evaluation of place and importance for world Countries, Symposium Uber wissenschaftliche. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universität Aetsportnerschoften in Agrarbereich 9. International Symposium. 2010, Hatay  (Abstract).

FIDAN,H., ŞAHINLI  A., Comparative Analysis of Environment statistic for Turkey and European Union Countries, Symposium Uber wissenschaftliche. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universität Aetsportnerschoften in Agrarbereich 9. International Symposium. 2010, Hatay (Abstract).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

YENER,M.,AKMAN,N.,KUMLU,S., ÖZDER,M.,ÇAKMAK, N., FİDAN,H.,” Büyükbaş Hayvansal Ürünler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri”,IV Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, 9-13 Ocak 1995.

ÖZÇELİK,A.,ERTUĞRUL,M.,FİDAN,H.,YILMAZ,D.,” Tiftik Pazarlama, Örgütlenme ve Destekleme Politikaları ne Olmalıdır”, Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi,20-21 Ekim 1993.

ÖZÇELİK,A.,FİDAN,H., “Türkiye’de Makarnalık Buğdayın Ekonomik Önemi”, T.C. T.K.B. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü , Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü 30kasım-3 Aralık 1993             ANKARA.

FİDAN,H.,KIRAL,T., ÖZÇELİK,A.,” Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ankara İlinde Tiftik Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı”,Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir 27-29 Eylül 1995.

BÜLBÜL,M.,FİDAN,H., GÜNEŞ,E., “Hayvancılık İşletmelerinde Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi,Sözleşmeli Besicilik Kredi Uygulamaları ve Sonuçları”, Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, İzmir 27-29 Eylül 1995.

GÜNEŞ,E.,FİDAN,H.,” Leasing,Factoring, Risk Sermayesi ve Gelecek Piyasa İşlemlerinin             Tarımsal İşletmelerin Finansmanı Açısından Önemi”,Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi 4-6 Eylül 1996 ADANA.

FİDAN,H.,GÜNEŞ,E., “Türkiye ve AB Ülkelerinde Karma Yem Sanayinin Ekonomik Yapısı,Gümrük Birliğinin Yem Sanayimize Olası Etkileri ve Bunun Hayvancılığa Yansımaları”,Türkiye 2. Tarım             Ekonomisi Kongresi 4-6 Eylül 1996 ADANA

FİDAN,H.,GÜNEŞ,E.,”Karadeniz Bölgesinde Hayvansal Ürünlerin Üretiminde Kaynak Kullanımı ve Hayvansal Ürünleri İşleme Sanayi”, Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim  ve Pazarlama Simpozyumu, 15-16 Ekim 1999, Samsun.

GÜNEŞ,E., FİDAN,H.,”Karadeniz Bölgesi Tarım İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Kredi Kullanımı”, Karadeniz Bölgesi Tarımsal Üretim  ve Pazarlama Simpozyumu, 15-16 Ekim 1999, Samsun.

GÜNEŞ,E.,FİDAN,H., Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Pazara Arzı,Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tarım Hedefleri Sempozyumu, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Diyanet İşleri Vakfı Konferans Salonu Ankara 2001.

FİDAN,H, GÜNDOĞMUŞ,E, ÖZÇELİK,A., Türkiye'de Şeker Fiyatlarındaki Değişimin Olası Etkilerinin Tahmini: Bir Simülasyon Denemesi,4.Tarım Ekonomisi Kongresi.TEKİRDAĞ,2001.(CD Baskılı).

ÖZÇELİK,A.,FİDAN,H., Türkiye’de Şeker Politikalarının Üretici ve Tüketici Refahına Yansımaları, İkinci Ulusal Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, TŞFAŞ Genel Müdürlüğü, 10-11 Eylül 2002, Ankara.

PAKSOY, M., FİDAN,H., Türkiye’de Gıda Sektöründe Franchising Uygulamaları, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum.

FİDAN,H., ÖZÇELİK A., Türkiye Ekonomisi Yönünden Ayçiçeğinin Önemi, Türkiye 1. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri, 22-23  Mayıs 2003, Hilton Convention Center, İstanbul. TEAE Yayınları:107/BYSD:6

 FİDAN,H., Türk Gıda Pazarlarında Fiyat ve Marj Hareketleri, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,Haziran,2008.

FİDAN,H.,Türkiye’de Gıda Sektörü ve Uluslararası Yarışma Olanakları, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,Haziran,2008.

      7.7.  Diğer yayınlar

ARAŞTIRMALAR(kitaplar)

GÜNEŞ,T.,KIRAL, T.,BÜLBÜL M.,TATLIDİL F.F., ALBAYRAK, M., FİDAN, H., ÇETİN B., Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi, TMO Alkasan Matbaası, ANKARA 1990.

KIRAL,T.,ÖZÇELİK,A.,FİDAN,H.,YILMAZ,D., Ankara Tarım İşletmelerinde Tiftik Üretiminin Ekonomik Analizi,ANKARA 1996

KIRAL,T.,KASNAKOĞLU,H., TATLIDİL,F., FİDAN,H., GÜNDOĞMUŞ,E., Tarımsal Ürünler için Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, TEAE, Yayınları,1999 Ankara.

TANRIVERMİŞ,H., GÜNDOĞMUŞ,E.,CEYHAN,V.,FİDAN,H., ÖZÜDOĞRU,H., Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Tarım Kesimine Etkilerinin Değerlendirilmesi, TEAE Yayınları,2000 Ankara.

FİDAN,H., Vişne Üretiminin Ekonomik Analizi ve Pazarlaması-Ankara İli Çubuk İlçesi Örneği,Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları No:206,2001Ankara.

      7.8.  Uluslararası atıflar

Şahin,A., Bülent Miran,B., Yıldırım,İ., Önenç,A., Alçiçek, A., Fattening costs of beef breeds reared under controlled conditions and the determination of optimum fattening period, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2009; 33(6): 485-492

Demircan, V. , Yilmaz, H. , Dernek ,Z. , Bal, T.,  Gul, M,  Koknaroglu, H., Economic Effects of Avian Influenza on Egg Producers in Turkey, BRAZILIAN JOURNAL OF POULTRY SCIENCE    Volume: 11    Issue: 3    Pages: 203-210    Published: JUL 2009.

Engindeniz S, Gul ,A., Economic Analysis of Soilless and Soil-Based Greenhouse Cucumber Production In Turkey, SCIENTIA                                                                                 AGRICOLA    Volume: 66   Issue: 5   Pages: 606-614   Published: 2009 

Akturk, D., Tatlidil, F., Savran ,F., Determination of Milk Production Costs on the Member Farms of Sheep and Goat Breeders' Association in Canakkale, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY  ADVANCES    Volume: 8   Issue: 3   Pages: 526-529   Published: MAR 2009.

Sahin, A., Miran ,B., Yildirim, I., et al., Profit Maximization of Cattle Fattening Breed Based on Characteristics of Producers: An Application of Game Theory, JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY                                   ADVANCES     Volume: 7     Issue: 10   Pages: 1305-1309   Published: OCT 2008.

Yildirim, I., Agar ,S., The Influence of Scale on the Profitability of Honey Beekeeping Enterprises in Eastern Part of Turkey, ASIAN JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES   Volume: 3   Issue: 5   Pages: 314-320   Published: SEP-OCT 2008

 Sayili, M., Akca ,H., Duzdemir, O., Functional analysis of fertilizer use on chickpea (Cicer arietinum) farms: a case study from Turkey, NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE   Volume: 36   Issue: 2   Pages: 131-136   Published: JUN 2008

Engindeniz, S., Economic analysis of agrochemical use for weed control in field-grown celery: A case study for Turkey, CROP PROTECTION   Volume: 27   Issue: 3-5   Pages: 377-384   Published: MAR-MAY 2008 .

Demircan, V., Koknaroglu, H., Yilmaz, H., et al., Economic analysis of beef cattle farms in turkey, JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH   Volume: 31   Issue: 2   Pages: 143-148   Published: JUN 2007.

Sayili, M., Akca, H., Onen, H., Economic analysis of herbicide usage in wheat fields, JOURNAL OF PLANT

DMarini, F.,  Bucci ,R.,  Magri, A.L.,Magri, A.D. , Acquistucci, R., Francisci R., Classification of 6 durum wheat cultivars from Sicily (Italy) using artificial neural networks, CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS,    Vol. 90    Is. 1    P. 1-7 ,JAN 15, 2008 . ISEASES AND PROTECTION   Special Issue: Sp. Iss. 20   Pages: 755-760   Published: 2006 .

Sayili ,M., Akca, H., Esengun, K., Economic analysis of a private cattle fattening farm in Kayseri, Turkey, INDIAN VETERINARY JOURNAL    Vol. 84 ,   Is. 4 ,   P. 377-380  ,   APR 2007. 

Mırzaeı, F., Heıdelbach, O., Production and Trade of Animal Products   In Selected ECO Countries, MPRA Paper No. 241, posted 07. November 2007 / 04.

Dhehibi, B., Frija, A., Impact of Domestic Resource Costs on the Competitiveness of Tunisian Fresh Fruit and Vegetable Products Exports, Paper prepared to be presented to the International Conference “Energy, Climate Change and Sustainable Development”, 15 th -17th June, 2009 Hammamet, Tunisia.

 lin meng yi, 國人前往亞洲國家旅遊需求體系之研究 (A Study on the Demand System of Taiwanese Outbound Tourism in Asia)  林孟宜(Mc Thesis), 亞洲大學 (Asia University),2008.

Yan, L.U., Xian, M. Z., 兔蛋白质氨基酸消化吸收微生物利用营养生理物质基础生命                                    动菌 体蛋白健康生长反刍家畜再利用青饲料小肠体内饲粮生产盲肠,( Protein digestion and absorption of microbial amino acids in rabbit nutrition, physical material basis for the use of bacterial life activity of ruminant protein in the healthy growth of the small intestine in vivo re-use of green fodder production sedum diet, CHINESE JOURNAL OF RABBIT FARMING, 2003 (1) , S829.1

Berta Schnettler M., Roberto Silva E, Néstor Sepúlveda B., Consumo De Carne En El Sur De Chıle Y Su Relacıón Con Las Característıcas Socıodemográfıcas De Los Consumıdores (Beef Consumption In Southern Chile And Its Relation to Consumers Sociodemographic Characteristics), Rev. chil. nutr. v.35  supl.1 Santiago nov. 2008.

8.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

Erkuş,A.,Özçelik,A. Fidan,H., Bölgelere Göre Yeter Gelirli İşletme Büyüklüklerinin Tespiti, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı, 2003(Yardımcı Araştırıcı)

KIRAL,Taner,KASNAKOĞLU,Haluk, TATLIDİL,Füsun, FİDAN,Halil, GÜNDOĞMUŞ,Erdemir, Tarımsal Ürünler için Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi, TEAE Araştırma Projesi,Yardımcı Araştırıcı,1999 .

TANRIVERMİŞ,Harun, GÜNDOĞMUŞ,Erdemir,CEYHAN,Vedat,FİDAN,Halil, ÖZÜDOĞRU,Haşim, Türkiye’de Özelleştirme Uygulamalarının Tarım Kesimine Etkilerinin Değerlendirilmesi, TEAE Araştırma Projesi,Yardımcı Araştırıcı,2000

TATLIDİL,Fisun ,KIRAL,Taner, GÜNEŞ,Aydın,DEMİR,Köksal, GÜNDOĞMUŞ,Erdemir ,FİDAN,Halil, DEMİRCİ,Fikret,EROĞAN,Cem, AKTÜRK, Duygu, Ankara İlinde Domateste  Hasat ve Hasat Sonrasında Oluşan  Ürün Kayıplarının Ekonomik Analizi,TÜBİTAK TARP-2387,Mayıs 2003,ANKARA Projesi,Yardımcı Araştırıcı

Fidan Halil, Tarım Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü AB Tarım ürünleri Projesi( Sofralık üzüm sorumlusu) Devam ediyor

TATLIDİL,Füsun, Ceylan Coşkun, FİDAN,Halil, Leonardo da Vinci, Uluslararası Tarımsal Pazarlama Projesi,

9.    İdari Görevler

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

Türk Kooperatifçilik Kurumu

11.  Ödüller

Bilimsel yayınları teşvik ödülleri

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Danışmanlık Bilimsel Ödülü