PROF.DR. FİKRET ŞAHİN    
Adı : FİKRET
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : fikrets@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fikret-sahin-20386
Kişisel Akademik Bilgiler