PROF.DR. AYHAN FİLAZİ    
Adı : AYHAN
Soyadı : FİLAZİ
E-posta : filazi@veterinary.ankara.edu.tr, afilazi@gmail.com
Tel : +90 312 3170315/4435
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayhan-filazi
Kişisel Akademik Bilgiler
 • Doğum Yeri ve Tarihi: Antakya, Türkiye- 10.12.1967
 • İş adresi: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı 06110-Dışkapı/Ankara-Türkiye Tel: +90-312-3170315/4435.      
 • E-posta: filazi@veterinary.ankara.edu.tr, afilazi@gmail.com

 Mevcut Pozisyonu

·         Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında Profesör

    Eğitim

 • İlkokul:  Şükrü Kanatlı İlkokulu-Antakya-Türkiye-1973 – 1978,            
 • Orta Okul: Antakya Lisesi:  1978-1981
 • Lise: Antakya Lisesi- 1981 – 1984,  
 • Üniversite: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-1989
 • Doktora: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı-1990-1995

 

İş Deneyimi

·         1989-1995: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Araştırma Görevlisi

       1995-1998: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Doktor Araştırma Görevlisi

·         1998-2004: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Doçent Öğretim Üyesi

·         2004- : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Profesör Öğretim Üyesi

·          

Meslek Örgütlerine Üyelik:

 • Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
 • Türk Toksikoloji Derneği
 • Veteriner Farmakoloji  ve Toksikoloji Derneği
 • Veteriner Tavukçuluk Derneği

 

Araştırma Konuları

·        Veteriner Halk Sağlığı

·         Analitik toksikoloji

·         Antibiyotikler

·         Mikotoksinler

·         Pestisitler

·         Veteriner ilaçları

·         Veteriner Toksikoloji

·         Veteriner Farmasötikler

·         Kalıntılar