PROF.DR. FATMA KARAKOÇ    
Adı : FATMA
Soyadı : KARAKOÇ
E-posta : fkarakoc@ankara.edu.tr
Tel : (0312)2126720/1260
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : MATEMATİK BÖLÜMÜ