DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA KENEVİR    
Adı : FATMA
Soyadı : KENEVİR
E-posta : fkenevir@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 212 68 00 (1394)
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fatma-kenevir
Kişisel Akademik Bilgiler