DOÇ.DR. FATMA MIZIKACI    
Adı : FATMA
Soyadı : MIZIKACI
E-posta : fmizikaci@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 363 33 50/3201
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fatma Mızıkacı

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Gazi Eğitim Fakültesi/ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Gazi Üniversitesi

1986

Y. Lisans

 Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İngilizce Öğretimi Programı

Bilkent Üniversitesi

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Program Geliştirme ve Öğretim

Orta Doğu Teknik

 Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Türkçe ve İngilizce Dillerinde Dil Eylemlerinin Sosyo-dilbilimsel Açıdan İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. James Stalker

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Programının Toplam Kalite Yönetimi İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Meral Aksu

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

İngilizce Okutmanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

1987-1998

Öğretim Görevlisi

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

1998-2002

Öğretim Görevlisi

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü

2002-2004

Davetli Araştırmacı

UNESCO-CEPES (Avrupa Yüksek Öğretim Merkezi) Bükreş, Romanya

2004-2005

Yrd. Doç.

Ufuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü

2005-2007

Öğretim Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü İngilizce Öğretmenliği Programı

2007-2008

Öğretim Görevlisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

2008-2010

Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları Bölümü

2011- halen

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Demographics and Higher Education in Europe: an Institutional Perspective, UNESCO-CEPES Yüksek Öğretim Projesi Yüksek Öğretim Uzmanı, 2006-2007, Romanya
 1. Supporting Project Management Capacity of the Union of Municipalities in Turkey (UMT), the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and the Confederation of Turkish Trades and Craftsmen (TESK), Avrupa Birliği Projesi Eğitimci, 2007, Türkiye
 1. Support to Capacity Building in Development of Legal Metrology to the Ministry of Industry, Avrupa Birliği Projesi Eğitimci, 2007, Türkiye
 1. Evaluation of Preparatory Actions B7-667 Cooperation with 3rd countries in the Area of Migration, Avrupa Birliği Değerlendirme Projesi Değerlendirme Uzmanı, 2007, Avusturya
 1. Development of Elements for Quality Assurance within Higher Education under the outlines of the Bologna process and Bruges-Copenhagen process, Avrupa Birliği Yüksek Öğretimde Kalite Projesi, Yüksek Öğretim Uzmanı, 2005- 2007, İspanya
 1. Seniority: An International Study on Seniority, Employment and Education, Stichting Senioriteit, Eğitim Uzmanı, 2005- 2006, Hollanda
 1. Private Higher Education in Europe in the context of the Bologna Process, UNESCO-CEPES, UNESCO Yüksek Öğretim Projesi, Yüksek Öğretim Uzmanı, 2004-2005, Romanya
 1. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimine Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Saptanması Projesi, Eğitim Uzmanı, 2003, Türkiye
 1. New Social Risks in the European Knowledge Society and Higher Education, Avrupa Birliği Socrates Projesi Yaşamboyu Öğrenme Programı, Yüksek Öğretim Uzmanı, 2006-2010, Avusturya
 1. Development of EU Training Courses for Enterprises in Turkey:  Tips and Trick for EU Programs and Tenders, Navreme Knowledge Development, Program Geliştirme Uzmanı, 2006-2009, Türkiye
 1. The Governance and Funding of Higher Education regarding the Bologna Process, Twente Universitesi Yüksek Öğretim Politikaları Merkezi, Yüksek Öğretim Uzmanı, 2009

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER)

European Association of Reasearch on Learning and Instruction (EARLI)

Program for Research on Private Higher Education (PROPHE)

Ödüller:

 1. Higher Eduation in Turkey adlı kitap ile Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Kitap Teşvik Ödülü. 2006, Ankara
 2. “Demography: Risks and Opportunities for European Higher Education” (From Here to There: Mileposts in Higher Education içinde) adlı kitap bölümü ile Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Kitap Bölümü Teşvik Ödülü. 2007, Ankara

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

Teorik

Uygulama

 

2010-2011

Güz

Eğitime Giriş

3

-

35

İlkbahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

3

-

70

Sınıf Yönetimi

3

-

70

2010-2011

Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

-

200

Program Geliştirme

2

 

65

Hemşirelikte Eğitim

4

2

75

Türk Eğitim Sistemi ve Programlar (Erasmus Dersi)

3

 

1

İlkbahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

-

160

Instructional Principles and Methods (ERASMUS dersi)

3

 

1

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Mızıkacı, F. “Isomorphic and Diverse Institutions among Turkish Foundation Universities” Eğitim ve Bilim, 2010: 35 (157), 140-151

Mızıkacı, F. “Prospects for European Integration: Turkish Higher Education” Higher Education in Europe, 2005: 30(1), 67-79                                        

Mızıkacı, F. “Quality Systems and Accreditation in Higher Education: an Overview of Turkish Higher Education” Quality in Higher Education, 2003: 9(1), 95-106

Mızıkacı, F. “A Systems Approach to Program Evaluation Model for Quality in Higher Education" Quality Assurance in Education, 2006: 14(1), 37-53

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Ağazade, A., Mızıkacı, F., Tarhan, Ş. “An evaluation study on the Middle East Technical University Preparatory and Freshman English Programs as Perceived by Students and Teachers” International INGED-METU ELT Conference, 3-4 Ekim1997, Ankara, Turkiye (sözlü sunum) sayfa 1-17.

Mızıkacı, F. “Enhancing Quality through Program Evaluation in Higher Education: A Systems Model for the Evaluation of Total Quality Management in Higher Education” International ASEESA Conference, 10-12 Temmuz 2002, Johannesburg, Güney Afrika (sözlü sunum) sayfa 1-6.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Uluslararası Kitaplar

Mızıkacı, F. Higher Education in Turkey. UNESCO-CEPES European Center for Higher Education: Bükreş, 2006. ISBN 92-9069-83-2

Mızıkacı, F. Total Quality Management in Higher Education: An Evaluation Model for Practitioners. Lambert Academic Publishing: Köln, 2009. ISBN 978-3-8383-0319-2

 

Baumgartl, B., Lorenzoni, M., Mızıkacı, F. Tools for Process Evaluation. Navreme Publications: Kumanovo, 2005. ISBN 9989-50-039-8

Baumgartl, B., Mızıkacı, F., Owen, D. From Here to There: Mileposts of European Higher Education. Navreme Publications: Kumanovo, 2007. ISBN 978-9989-50-049-7

Uluslararası Kitaplarda Bölümler

Mızıkacı, F. “Turkey” The Rising Role and Relevance of Private Higher Education in Europe, Wells, P. J., Sadlak, J., Vlasceanu, L. (Eds.). S. 483-517  UNESCO-CEPES: Bükreş, 2007. ISBN 978-973-610-545-6 

Mızıkacı, F. “Demography: Risks and Opportunities for European Higher Education” From Here to There: Mileposts in Higher Education, Baumgartl, B., Glass, A., Fried, J (Eds.). S. 71-84 Navreme Publications: Kumanovo, Makedonya, 2007. ISBN  9989-50-050-9

Mızıkacı, F.  “Policy in and Prospects for Turkey” From Here to There: Mileposts of European Higher Education, Baumgartl, B, Mızıkacı, F. & Owen, D., (Eds.). S. 31-34 Navreme Publications: Kumanovo, Makedonya, 2007. ISBN 978-9989-50-049-7

Mızıkacı, F. “Demographic Assets in Turkey: A Challenge for Higher Education Institutions” Demographics and Higher Education in Europe- Institutional Perspectives, Vlasceanu, L., Grünberg, L. (Eds.). S. 515-544 UNESCO-CEPES Cluj University Press: Bükreş, 2008. ISBN 978-92-9069-190-7

Mızıkacı, F. “The challenges of Intercultural Understanding in the Central Asia Countries: Achieving Partnership through Higher Education” Eurasian Inter-university Dialogues on Ccooperation for Higher Education Development. Wells, P., Gilder, E. (Eds.). S. 121-138 UNESCO-CEPES Press: Bükreş, 2011. ISBN 978-92-9069-200-3

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Akşit, B., Aksoydan, M., E., Mızıkacı, F. “Yükseköğretimde Toplam Kalite Yönetimi”

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2000: 6(21), 9-19

Mızıkacı, F., Aksu, M. “Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları için bir Değerlendirme Modeli” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2002: 8(29), 101-113

Mızıkacı, F. “Avrupa Okulu ve Türkiye için Çıkarımlar” Milli Eğitim Dergisi, 2005: 33(166), 57-64

Korkut, F., Mızıkacı F. “Avrupa Birliği, Bologna Süreci ve Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitimi” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2008: 14(53), 99-122

Diğer uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

Baumgartl, B., Mızıkacı, F. “Demographic Transformation and Higher Education in Europe” International Higher Education, 2007: 47(2), 15-16

Mızıkacı, F. “Turkish University in the Scope of the Idea of a University” Üniversite ve Toplum www.universite-toplum.org, 2005

Kitap Kritiği

Mızıkacı, F. “Education and Cultural Diversity” Sandu Frunzặ, Micheal and S. Jones eds (ISBN (10) 973-87225-5-1; ISBN (13) 978-973-87225-5- 2 Cluj and Napoca: Provopress, 236 sayfa) Higher Education in Europe 2007: 32(4), 411

 

Mızıkacı, F. “Education in the Muslim World” Rosarii Griffin ed (ISBN 978-1-873927-55-7 Didcot and Oxford: Symposium Books, 344 sayfa) Higher Education in Europe 2007: 32(4), 412

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan, bildiri kitabında yayımlanmayan bildiriler

Mızıkacı, F. “Is Total Quality Management an Appropriate Tool for Higher Education?” International AEA (American Evaluation Association) Conference, 6-7 Kasım 2002, Washington D.C. USA (sözlü sunum). 

Kolodziejak, A., Peil, J. Mızıkacı, F., Postma, E. J. “Graceland: an Evaluation of the Europeanization of Economic Education” International Scientific Symposium: the Knowledge Challenges in the European Integration Context, 13-14 Mayıs 2005, Bükreş, Romanya (sözlü sunum).

Mızıkacı, F. “Evaluation Policies and Strategies in Turkish Education System” First Euro Conference on Evaluation Policy (Spanish Evaluation Society-European Commission), 1-3 Aralık 2002, Barselona, İspanya (sözlü sunum).

Mızıkacı, F. “A Study on the Evaluation of Higher Education Programs in Terms of Total Quality Management” International JURE (Junior Researchers of EARLI) Conference, 19-23 Ağustos 2002, Amsterdam, Hollanda (sözlü sunum) özet kitabı sayfa 29.

Mızıkacı, F. “A Theory-Based Evaluation Model for Quality in Higher Education” International EES (European Evaluation Society) Conference, 10-12 Ekim 2002, Seville, İspanya (sözlü sunum) özet kitabı sayfa 61.                                                   

Mızıkacı, F. “Private Higher Education in Turkey” International Conference on Private Higher Education in Europe and Quality Assurance and Accreditation from the Perspective of the Bologna Process Objectives, 3-5 Kasım 2005, Varşova, Polonya (sözlü sunum).

Mızıkacı, F. “Demographics and Higher Education in Turkey” International Conference on "Demographics and Higher Education in Europe: An Institutional Perspective" 12-13 Ekim 2007, Bükreş, Romanya (sözlü sunum).

Mızıkacı, F. “European Knowledge Society and Higher Education: An Institutional Perspective” 14th World Congress of WCCES, 13-18 Haziran 2010, İstanbul, Türkiye (sözlü sunum).

Mızıkacı, F. “The challenges of Intercultural Understanding in the Central Asia Countries: Achieving Partnership through Higher Education” Eurasian Inter-University Dialogues on Cooperation for Higher Education Development. International Conference, 27-28 May 2011, Bükreş, Romanya (sözlü sunum).

Mızıkacı, F. “The Role of Social Sciences in Re-building Nation States in the Post- Soviet Societies” International Conference on Improving the Contribution of Social Sciences to Minority Issues in Multi-Cultural Post Socialist Societies. 07-10 June 2012, Fribourg, Switzerland.

Mızıkacı, F.  “Equity in Turkish Higher Education” Empower European Universities Conference. 01-02 February 2013, Aarhus, Denmark.

Davetli Konuşmacı

Mızıkacı, F. “Demographic Trends, Employment and Retirement: An Overview of Turkish Case”. EU EQUAL Program on Seniority. Seniority Foundation 22-24 Ocak 2006, Venraj, Hollanda

Mızıkacı, F. “Universality vs. Identity: Universities in front of the Dilemma between Knowledge Society and Knowledge Economy” Transnational NESOR Conference Socrates Project EU Life Long Learning Program, 28-29 Şubat 2008, Budapeşte, Macaristan

Mızıkacı, F. “Policy Recommendation for European Higher Education to EC: New Social Risks and Higher Education”. NESOR Conference, European Commision, 29-30 Ocak 2009, Barselona, İspanya

Uluslararası Konferans Düzenleme

7th Conference of EARLI’S JURE 5-9 Temmuz 2004, İstanbul. “Research: from Theory into Practice” www.earli.org/jure/conferences

 

 

ATIFLAR

 

1.     Atıf yapılan makale:

 

Prospects for European Integration: Turkish Higher Education, Higher Education in Europe, Volume 30, Issue 1, 2005, pages 67-79

 

 

Atıf yapan makaleler:

 

Yasar Kondakci, (2011) Student mobility reviewed: attraction and satisfaction of international students in Turkey. Higher Education 62:5, pages 573-592.

Evrim Cetinkaya-Yildiz, S. Gulfem Cakir, Yasar Kondakci, (2011) Psychological distress among international students in Turkey. International Journal of Intercultural Relations 35:5, pages 534-539.

 

2.     Atıf yapılan makale:

 

Quality Systems and Accredition in Higher Education: An overwiev of Turkish Higher Education, Quality in Higher Education, Volume 9, Issue 1, April 2003, pages 95-106

 

Atıf yapan makaleler:

 

Mosad Zineldin, Hatice Camgoz Akdag & Valentina Vasicheva, (2011) Assessing quality in higher education: new criteria for evaluating students’ satisfaction. Quality in Higher Education 17:2, pages 231-243.

 

Lee Harvey & James Williams, (2010) Fifteen Years of Quality in Higher Education. Quality in Higher Education 16:1, pages 3-36.

 

Erkan Bayraktar, Ekrem Tatoğlu & Selim Zaim, (2008) An instrument for measuring the critical factors of TQM in Turkish higher education. Total Quality Management & Business Excellence 19:6, pages 551-574.

 

Panagiotis Trivellas, Dimitra Dargenidou, (2009) Organisational culture, job satisfaction and higher education service quality: The case of Technological Educational Institute of Larissa. The TQM Journal 21:4, pages 382-399.

Panagiotis Trivellas, Dimitra Dargenidou, (2009) Leadership and service quality in higher education: The case of the Technological Educational Institute of Larissa. International Journal of Quality and Service Sciences 1:3, pages 294-310.
 

3.     Atıf yapılan makale:

 

“A Systems Approach to Program Evaluation Model for Quality in Higher Education" Quality Assurance in Education, 2006: 14(1), 37-53

 

Atıf yapan makaleler:

 

Magdalena Mo Ching Mok (2007) "Quality assurance and school monitoring in Hong Kong", Educational Research for Policy and Practice,

P.B. Sakthivel (2007) "Top management commitment and overall engineering education excellence", The TQM Magazine, Vol.19 No.3

Myra Hodgkinson, Mike Kelly, (2007) "Quality management and enhancement processes in UK business schools: a review", Quality Assurance in Education, Vol. 15 Iss: 1, pp.77 – 91

Moshe Sharabi, (2010) "HR manager leadership in quality improvement in a college environment", Quality Assurance in Education, Vol. 18 Iss: 4, pp.317 – 327

Zelealem T. Temtime, Rebana N. Mmereki, (2011) "Challenges faced by graduate business education in Southern Africa: Perceptions of MBA participants", Quality Assurance in Education, Vol. 19 Iss: 2, pp.110 – 129

Xiang Li, John Wilson, Ed Doran, (2009) "Strategic collaboration in higher education: a Sino-UK case study", Journal of Knowledge-based Innovation in China, Vol. 1 Iss: 3, pp.226 – 242

Farzianpour F. Dargahi H, Eynolahi N, Aghababa S. Internal Evaluation in Department of Health Care management in School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences. Health Information management 2010; 7(3): 348.