PROF.DR. FATMA FEYHAN ÖKTEN    
Adı : FATMA FEYHAN
Soyadı : ÖKTEN
E-posta : fokten@ankara.edu.tr
Tel : 03125082393
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı:FATMA FEYHAN ÖKTEN

 

Doğum Tarihi:11.3.1955

 

Yüksek Lisans:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1972-1978)

 

Tıpta Uzmanlık:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1978-1982)

 

Yardımcı doçentlik: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1988)

Doçentlik: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990)

Prof: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000)

  

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği başkanı

Türkiye Klinikleri Anestezi Dergisi Editörü

  

YAYINLAR:

 

A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. Kurtipek Ö, Oral M, Başar HT, Aşık İ, Ateş Y, Kuzu I, Erdemli E, Okten F,Tüzüner F. Histopathologic changes following repetitive peridural administration of metoclopramid in dogs. Anesthesia &Analgesia 1999, 88;100-102. 

2. Yörükoğlu D, Aşık İ, Okten F. Rocuronium combined with i.v. lidocaine for rapid tracheal intubation. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2003, 47(5): 583-7. 

 1. Ustüner E, Yılmaz A, Ozgencil GE, Okten F, Turhan SCUltrasoundanatomyofthebrachialplexusnervesintheneurovascularbundleattheaxillainpatientsundergoingupper-extremityblockanesthesia.skeletal radiology 2013, 42(5), 707-713.
 2. Mamik FO, Ozcelik M, Ozgencil M, Alanoglu Z, Aybar S, Kalem M, Yazar T, Okten F,Batislam Y.   The efficacy of preemptive epidural levobupivacaine and morphine following the posterior fusion surgery in adolescents patients with congenital scoliosis. Acta Medica Mediterranea 2013, 29: 575-582.
 3. Meco BC, Ozcelik M, Oztuna D, Armangil M, Yıldırım Guclu CY, Turhan SC, Okten F.  Can we gainanadvantage by combining distal median, radial and ulnar nerve blocks with supraclavicular block?Arandomizedcontrolledstudy.JournalofAnesthesia 2015,29(2),217-222.
 4. Turhan KS, Akmese R, Ozkan F, Okten FF. ComparisonofLow-doseSpinalAnesthesiaandSingle-shotFemoralBlockCombinationwithConventionalDoseSpinalAnesthesiainOutpatientArthroscopicMeniscusRepair.EuropeanReview for Medical and Pharmacological Sciences 2015, 19(8), 1489-1497. 
 5. Ozcan M. Soner, Kalem M, Ozcelik M, Sahin E, Cakar Turhan KS, Hayırlı N, Evirgen O, Okten F. The Effect of Intra-articular levobupivacaine on shoulder cartilage at different doses; An experimental study. Braz J Anesthesiol2017; 67(1): 42-49.
 6. Baytan Yıldız HG, Ozgencil GE, Cakar Turhan KS, Okten F, Tuzuner F. Comparison of the effect of noise levels on stress response in two different operation groups in an orthopedic surgery room. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2017; 8 (2): 116-121.
 7. Oral M, Aşık İ, Özdemir A, Ökten F, Tüzüner F: Succes of supraclavicular lateral paravascular nerve block based on site of twitch. The IRCCS Orthopaedıc Anaesthesıa 1st European Congress Bologna - Italy.  Minerva Anestesiologica Vol: 62; Supl:1; 63, 1996
 8. Aşık İ, Yılmaz A, Şahin D, Ökten F. The addition of tramadol to lidocaine for intravenous regional anesthesia. 2nd World Congress of World Institute of Pain, Abstract book pp:307, June 27-30, İstanbul  - Turkey, 2001.
 9. Can Ö.S.,  Erdoğdu P., Özgencil E., Yılmaz A.A., Ökten  F., Tüzüner F. The Infectious Risk of Continious Femoral Block Catheter With Ropivacain and Tramadol After Knee Artroplasty. J Regional Anesth And Pain Med Supplement 2005; (3) 5: s68, p.284.

 

 1. Can Özlem, Özgencil Güngör Enver, Hasdoğan Menekşe, Ökten Fatma Feyhan (2009). Diz artroplastisinde postoperatif ağrı tedavisinde femoral sinir bloğu. Anestezi Dergisi, 17(4), 181-185. (Yayın No: 2755141) 
 2. Özçelik Menekşe, Özalp Şeyda, Kalem Mahmut, Bermede Ahmet Onat, Yazar Tarık, Ökten Fatma Feyhan (2017). Postoperative complications in patients undergoing scoliosis surgery. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 15(1), 24-30. (Yayın No: 2903638) 
 3. Ayan Bekir, Özçelik Menekşe, Uyar Emel, Özdemir Serdar, Özalp Şeyda, Us Ali Kemal, Ökten Feyhan (2017). Posterior Segmental Enstrümantasyon ve Osteotomi Yapılan Ağır Ankilozan Spondilitli Olgu sunumu
 4. Şalvız EA, Can ÖS, Cengiz ÖS, Kalem M, Aydın M, Ökten FF. Anesthesia management in a patient who underwent orthopedic surgery for thirty three times in a period of twenty seven months. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(5):1465-70.
 5. Can ÖS, Özgencil E, Hasdoğan M, Ökten F. Diz Artroplastisinde Postoperatif Ağrı Kontrolünde Femoral Sinir Bloğu. Anestezi Dergisi 2009; 17 (4): 181-185.

 

 A.   Ulusal hakemli dergilerde yay mlanan makaleler:

 

1.    Ökten F. Kas gevşeticilertin göze etkileri  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 Bülteni Cilt :17 Sayı 2 1085

2. Ökten F. Lokal Anesteziklerin kas gevşetici verilmesiyle artyan göz içi basıncına etkileri Atatürk Ünivbersitesi Tıp Fakültesi tıp bülteni Cilt 17 sayı 2 nisan 1985

3. Ökten F, Akdemir D, Yılmaz O. Unutulmuş olay tiroid krizi. Ankara Üniversitesi tıp fak bülteni cilt 20 sayı 2 nisan 1985

4. Özatamer O, Ökten F, Çanakçı N, Kurt İ. Postoperatif analjezi için subaeaknoid fentanil uygulaması .A.Ü tıp fakültesi yayın  organı Cilt 10 sayı 4 1988

5. Demiralp S, Ökten F,Durmaz NK, Sağnak L, Tulunay M. Jinekolojik Laparaskopi vakalarında nitröz oksitin bulantı kusma üzerine etkisi.The Journal of Medicine University of Ankara cilt 42 sayı 2 1989

6. Ökten F,Demiralp S, Tulunay M, Genç AF. Süksinil koline bağlı kas ağrılarının değişik kas gevşeticileri ile önlenmesi .The Journal of The Faculty of Medicine University of Ankara .Cilt :42 Sayı :3 1989

7. Özatamer O, Altay N, Ökten F, Adıyaman S. Femur kırıklarında uygulanan anestezik yöntemle ameliyat sonu konfüzyon ilişkisi.The Journal of The Faculty of Medicine University of Ankara Cilt :42 Sayı 4 1989

8. Ökten F,Demiralp S, Oral M, Keçik Y. Anestezi indüksiyonunda Değişik Ajanlar ile ikinci doz süksinil kolinin kalp ritmine Etkileri .Türkiye Klinikleri Araştırma dergisi Cilt.8 Volum :8 no.5 1990

9. Ökten F, Demiralp S, Ateş A, Tulunay M. Bupivacaine or Bupivacaine and Lidocaine Combination in Brachial Pleksus Blockade Journal Of Ankara Medical Schol Volüm .12.Number :1 1990

10. Demiralp S, Ökten F,Oral M, Keçik Y. Çocuklarda Anestezi premedikasyonunda intranazal ketamin uygulaması. Türk Anest ve Rean. Mec.18:103-104 1990

11. Demiralp S, Ökten F, Kurtipek Ö, Genç AF, İnan Y. Obez hastalarda ketamin infüzyonu Tıp Fakültesi mecmuası Cilt :45 sayı:2 1992

 

12. Ökten F, Genç AF, İnan S, Başar H, Bayar M. Mikrocerrahi ve anestezi. Ankara Tıp Fakültesi mecmuası vol:47:168-172 ,1994

13. Ökten F,Şekerci S, Leblebici F. Küçük cerrahi girişimlerde propofol diazepam ve midazolam sedasyonu. Anest.ve Rean. Cem Mecmuası 21 103-106 1993

14. Ökten F,Oral M, Çanakçı N, Kurtipek Ö, Öztin C, Özatamer O. Polyvinylprolidine-İodine solüsyonunun oluşturduğu anaflaktoid reaksiyon Anest.ve Rean. Cem Mecmuası  21:118-123 1993

15. Ökten F, Saygın B, Şekerci S. Epidural Anestezide Alkalinize Bupivakain Kullanımı .Tıp fakültesi mecmuası Cilt.+5 Sayı 1 1992

16. Ökten F, Kurtipek Ö, Genç AF, İnan Y. Obezite ve anestezik sorunlar. Tıp Fak. Mecmuası. Cilt 45 .Sayı 1. 1992

17. Ökten F,Oral M, Ünal N, Kurtipek Ö. Alt ekstremite sinir blokları .Türkiye Klinikleri  Cerrahi tıp bilimleri .13 1993.

18. Oral M, Ökten F, Aşık İ, Öztin C, Tüzüner F: Kronik spinal kord hasarlı hastalarda anestezi sırasındaki kardiyovasküler komplikasyonlar. Türk Plastik Cerrahi Dergisi  3;183–187, (1995).

 

 1. Oral M, Aşık İ, Ökten F, Özgencil E, Cuhruk H, Koç A, Dünder İ: Doğumda Epidural analjezinin umblikal ve uterin arterler üzerine etkilerinin Doppler USG’de değerlendirilmesi. Türkiye Tıp Dergisi, 4(1); 7–11, (1997).
 2. Aşık İ, Oral M, Ökten F. Resüsitasyon endikasyonları ve DNR emri. Klinik Bilimler  &Doktor, 3(3); 346 – 354, (1997).
 3. Oral M, Aşık İ, Yeğin A, Ökten F, Tüzüner F. Success of supraclavicular lateral paravascular nerve block based on site of twitch. Journal of Ankara Medical School, 20(3);139-142, (1998).
 4. Can ÖSÖkten F. Operasyon Odasında Çalışma Riskleri. Türkiye Klinikleri J Anaesth Rean 2004; 2 (2): 103-112.
 5. Can ÖS,  Genç ST, Ökten F. Geriatrik Ortopedik Cerrahi Hastalarında Anestezi yöntemi: Genel mi? Rejyonel mi? Türkiye Klinikleri J Anaesth Rean 2004; 2 (3): 161-171.
 6. Koçum Aİ,  Can ÖS, Kazak Z,  Hasdoğan M,  Ökten F. Meme Kanseri ve Benign Tiroid Cerrahisinde TİVA ve İzofluran Anestezisinin Antioksidan Etkileri. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2005; 3: 82-91.
 7. Özgencil GE, Hasdoğan M, Can ÖS, Sezer G, Erdoğdu P, Ökten F. Lokal Anesteziklere Bağlı Gelişen Methemoglobineminin Dört Olguda Tartışılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2006; 34(5): 327-332.
 8. Özgencil E, Can ÖS, Turhan KSÇ, Kazak Z, Bermede AO, Kalem M, Dinçer D, Ökten F.  Spinal Kord Nörolojik Monitorizasyon Yöntemleri. Türk Anest Rean Der Dergisi 2008; 36(3): 187-193.
 9. Yılmaz R, Can ÖS, Yılmaz AA, Özgencil E, Sargın F, Cengiz Ö, Adıgüzel E, Ökten F. Diz Artroplastisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü için uygulanan Femoral Sinir Bloğunda %0.5’lik Levobupivakaine Tramodol Eklenmesinin Etkinliği. Anestezi Dergisi 2009; 17(2): 78-85.
 10. Can OS, Ozgencil E, Hasdoğan M, Ökten F. Diz artroplastisinde postoperatif ağrı kontrolünde femoral sinir bloğu. Anestezi dergisi 2009; 17 (4): 181-185.
 11. Yılmaz AA, Ozgencil E, Can OS, Salviz EA, Ozatamer O, Ökten F.Bir pediyatrik hastada yüksek doz emla kullanımına bağlı methemoglobinemi. Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010; 8(3): 246-250.
 12. Turhan KSC, Can OS, Özçelik M, Aydın E, Ökten F.Anestezi asistan eğitimi. Anestezi dergisi 2013; 21(3): 145-150.
 13. Çakar Turhan KS, ÖzçeliM, Koza EA, Adaklı B, ÖktenF.Aksillerbrakialpleksusblokajsonrasgelişenlevobupivakaintoksisitesi. Türkiye klinikleri anesteziyoloji ve reanimasyon dergisi 2014, 12(2), 110-113.
 14. Çakar Turhan KS, Güçlü CY, Özkan F, Aliyev D, Ökten F.Ortopedistlermethemoglobinemiyibiliyorlarmı ?:Vertebroplasti     vefaseteklemblokajyapılanbirolgudamethemoglobinemi.TürkiyeKlinikleriAnesteziyolojive  Reanimasyon dergisi 2015; 13(1), 49-52.
 15. ÇakarTurhan KS, Meco BC, Ökten F.Yaşlılardakalça kırıklarında analjezi ve anestezi yöntemleri. Anestezi dergisi 2015; 23(2), 57-68.
 16. ÇakarTurhanKS, AlkayaSolmazF, VuralC, Ökten F. Comparisonofeffectsofcalciumchannelblockersandbetablockersontourniquet-inducedhypertension duringintravenousregional anesthesia.TürkiyeKlinikleriAnesteziyolojive Reanimasyon dergisi 2015; 13(2): 86-90.
 17. Aydın E, Çakar Turhan KS, Ökten F. Aksiller blokda ideal dozneolmalıdır?. Anestezi dergisi 2015; 23(3): 113-119. 
 18. Ekmekçi Perihan, Yılmaz Ali Abbas, Özgencil Güngör Enver, Hasdoğan Menekşe, Özay Akan, Ökten Fatma Feyhan (2010). Total diz artroplastisi yapılan hastalarda postoperatif ağrı tedavisi amacı ile ropivakaine adjuvan tramadol etkisi. Anestezi Dergisi, 18(4), 194-200. (Yayın No: 2755089) 
 19. Çakar Turhan Keziban Sanem, Özçelik Menekşe, Armağan Koza Enise, Adaklı Barış, Ökten Fatma Feyhan (2014). Aksiller brakial pleksus blokajı sonrası gelişen levobupivakain toksisitesi. Türkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology and Reanimation, 12, 110-113. (Yayın No: 2754718)
 20. Bayramova Gülistan, Özçelik Menekşe, Uyar Emel, Ayan Bekir, Çakar Turhan Keziban Sanem, Ökten Fatma Feyhan (2016). Apert sendromu. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, 14(2), 62-65, Doi: 10.5336/anesthe.2016-50800 (Yayın No: 2754527)
 21. Hasdoğan Menekşe, Yılmaz Ayşe, Ökten Fatma Feyhan (2010). İntra-artiküler lokal anestezikler kondrolizise neden olur mu?. Anestezi Dergisi, 18(2), 63-67. (Yayın No: 2755119) 
 22. AYAN B, Dr. M. ÖZÇELİK, Dr. E. UYAR, Dr S ÖZDEMİR, Dr. Ş. ÖZALP, Dr. A.K US, Dr. Feyhan .  Posterior Segmental Enstrümantasyon ve Osteotomi Yapılan Ağır Ankolizan Spondilitli Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu Anesthetic Management of Patients with Severe Ankylosing Spondylitis During Posterior Segmental Instrumentation and Osteotomy:Case Report .Türkiye Klinikleri 2017; 15 (1): 35-40.

 

c) Kitap çeviri editörlüğü: 

 

1. Sedasyonun İlke ve Uygulamaları. Whitwam JG, McCloy RF (eds). Ökten F, Can ÖS. (Çeviri Editörleri). Ortadoğu Reklam Tanıtım ve Yayıncılık A.Ş. 2004, Ankara.