ARŞ.GÖR. FUNDA SEHER ÖZALP ATEŞ    
Adı : FUNDA SEHER
Soyadı : ÖZALP ATEŞ
E-posta : fozalp@ankara.edu.tr
Tel : 3125958196
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Biyoistatistik
Kişisel Akademik Bilgiler

E-posta: fozalp@ankara.edu.tr

Telefon:3125958196

Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 2. Kat Biyoistatistik AD 06100 Sıhhiye/Altındağ/ANKARA

 

Öğrenim Bilgisi

 

Doktora (2015-)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 

Yüksek Lisans (2011-2015)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 

Tez Adı: ÖLÇEKLERDE YAPI GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FAKTÖR ANALİZİ ve RASCH ANALİZİ YAKLAŞIMLARI (2015) Tez Danışmanı: Doç.Dr.Derya ÖZTUNA

 

Lisans (2005-2009)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 

Görevler:

Araştırma Görevlisi (2015)

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI)

Araştırma Görevlisi (2015-)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI)

Ödüller:

1.    Sözel Sunum Birincilik Ödülü, TAHUD 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi,  2017

 

SCI, SCI-EXPANDED, SSCI ve AHCI Kapsamında Taranan Dergilerdeki Tam Metinli Makaleler

1.      Özgüçlü S, Duman T, Ateş FSÖ, Küçükşahin O, Çolak S, Ölmez Ü., “Serum interleukin-37 level and interleukin-37 gene polymorphism in patients with Behçet disease.”. Clinical Rheumatology. 2018 Sep 18. doi: 10.1007/s10067-018-4288-7.

 

2.      Tayman MA, Kamburoğlu K, Küçük Ö, Ateş FSÖ, Günhan M,” Comparison of linear and volumetric measurements obtained from periodontal defects by using cone beam-CT and micro-CT: an in vitro study.” Clinical Oral Investigations. 2018 Oct 3. doi: 10.1007/s00784-018-2665-x.

 

3.      Erden A., Kuru Öz D., Gürsoy Çoruh A., Erden İ., Özalp Ateş FS., Törüner M., “Backwash ileitis in ulcerative colitis: Are there MR enterographic features that distinguish it from Crohn disease?”. European Journal of Radiology. 2019 January, Volume 110, 212-218. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2018.11.027

 

4.      Çakıcı EK, Gür G.,Yazılıtaş F., Eroğlu FK, Güngör T, Arda N, Orhan D, Özalp Ateş FS, Bülbül M, “A retrospective analysis of children with Henoch-Schonlein purpura and re-evaluation of renal pathologies using Oxford classification”.  Clinical and Experimental Nephrology, 2019 Mar 20, pp:1-9, Doi: 10.1007/s10157-019-01726-5

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.       Yılmaz, M.M., Çullas İlarslan, N.E., Günay, F.,Yılmaz, Ö., Özalp Ateş, F.S., Köse, S.K., Atalay, S., Bilir, P., “Does Late Sleeping Time Results Increased Bedtime Snack? What is the Risk of this in Childhood Obesity?”.57th Annual ESPE, Athens, Greece, 27-29 Sep 2018 (Özet Bildiri/Poster).

 

2.       Sıddıkoğlu,D., Özalp Ateş, F.S., Yavuz, Y., “Tekrarlı Veri Tasarımlarında Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması Hangi Faktörlerden Nasıl Etkilenir”. 18. Ulusal ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 26-29 Ekim 2016(Özet Bildiri/Poster).

 

3.       Özalp Ateş, F.S., Sıddıkoğlu,D., Yavuz, Y., “Kümelenmiş Verilerde İki Oran Testinde Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı ve Küme Büyüklüğü Örneklem Büyüklüğünü Nasıl Etkiler”, 18. Ulusal ve 1. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 26-29 Ekim 2016(Özet Bildiri/Poster).

 

4.       Ak, F., Dağlı, Z., Özalp Ateş, F.S.,Yavuz, Z.,”Homofobia Nos Estudantes Do Departamento De Secretariado E Documentação Médica”.5. Congreso Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria. Lima,Peru,16-19 August 2017(Özet Bildiri/Poster).

 

5.       Sıddıkoğlu,D., Özalp Ateş, F.S., Demir, E., Yavuz, Y., “Bağımlı Değişkenin Sürekli ve Tekrarlı Olduğu Denemelerde Özet İstatistikler Kullanılarak Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması”. 19. Ulusal ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

6.       Özalp Ateş, F.S., Gökmen, D., Elhan A.H., Kutlay, Ş., “Ölçeklerde Yapı Geçerliliğinin Değerlendirilmesi: Faktör Analizi ve Rasch Analizi”. 19. Ulusal ve 2. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, 25-28 Ekim 2017(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7.       Akkaya,Z., Peker, E., Özalp Ateş, F.S., Şahin, G.,”Sacroiliitis due to early ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease and Behçet’s disease: could sacroiliac MRI play a role in differentiation?”, European Congress of Radiology 2018, Vienna, Austria, 28 February-04 March 2018(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

8.       Altıner,S., Gümüşburun, R., Özalp Ateş, F.S.,Bavbek,S.,”Skin testing for drugs used in general anesthesia and factors associated with their positivity”, European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2018, Munich, Germany,26-30 May 2018(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

9.       Tanır,Y., Bayram,E., Özalp Ateş,F.S.,Tıraş Teber,S.,Kılıç,B.G.,”Neurocognitive profile of children with neurofibromatosis Type-1 and developmental dyslexia”, 10th International Congress on Psychopharmacology&6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Belek,Antalya,Turkey,25-29 April 2018(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1.      Özalp, F.S., Öztuna, D.,”Varsayımlar Bozulduğunda ANOVA’ya Alternatif Test İstatistikleri”, Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı P27, sayfa 104, Kayseri, 4-7 Eylül 2012(özet Bildiri/Poster).

 

2.      Ak, F., Dağlı, Z.,Özalp Ateş, F.S.,Yavuz, Z., “Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Tutumları”. TAHUD 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, 26-29 Ekim 2017. En İyi Sözel Sunum Birincilik Ödülü (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

3.      Altıner,S., Gümüşburun, R., Özalp Ateş, F.S., Özbek, E., Bavbek, S..”Genel Anestezide Kullanılan İlaçlarla Deri Testi Pozitifliği ve Etkili Faktörler”. XXIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 18-22 Kasım 2017(Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.      Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bölüm Adı: (Deneysel Araştırmalar)(2018)., Özalp Ateş,F.S., Sıddıkoğlu D., Gökmen D.,Ankara Üniversitesi Basımevi, Editör: Gökmen Derya, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 130, ISBN:978-605-136-384-4, Türkçe (bilimsel Kitap)