PROF.DR. FİLİZ ÖZÇELİK    
Adı : FİLİZ
Soyadı : ÖZÇELİK
E-posta : fozcelik@ankara.edu.tr
Tel : +90-312-2033300/3608
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/filiz-ozcelik
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

 

 

Derece

 

Üniversite

 

Tarih

Lisans

Ankara Üniversitesi

1977

Doktora

Ankara Üniversitesi

1982

 

 

 

 

Terfi Unvan ve Tarihleri

 

 

Unvan

 

Kurum

 

Tarih

          Yard. Doç

  Ankara Üniversitesi

 1987

           Doçent

  Ankara Üniversitesi

 1988

 

         Prof.

Ankara Üniversitesi

2005

 

Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,    Gıda Teknolojisi Derneği

 

Uzmanlık Alanı :

 

Fermentasyon Teknolojisi ve  Mikrobiyolojisi,  Endüstriyel Mikrobiyoloji, Gıda Biyoteknolojisi

 

 

 

Verdiği Dersler

 

Dersin Adı / Kodu

 

Ders (Saat / Hafta)

 

Uygulama (Saat / Hafta)

 

Lisans / Lisansüstü

 Endüstriyel Mikrob. GDM313

2

-

              Lisans

 Gıda Biyoteknol.      GDM314

2

-

Lisans

 Fermantasyon Teknol. GDM407

3

-

Lisans

GM Tasarım Uyg. GDM413-414

2

2

Lisans

 GM Lab. Uyg.      GDM411-412

2

2

Lisans

 Fermantasyon Kinetiği, 809525

3

-

Lisansüstü

Sürekli Fermantasyon,  809530

3

-

Lisansüstü

Uzmanlık Alan Dersi,  809606

8

-

Lisansüstü

 

 

 

Diğer Görevler

 

 

Görev

 

Kurum

 

Tarih

 

   Bölüm Başkan Yard.                               Ankara Üniv.Ziraat Fak.          1997-1999                                                                                       

     Fakülte Kurulu Üyeliği,                           Ankara Üniv. Ziraat Fak.Gıda Müh. Bölümü  2000-2004

      Dekan Yardımcısı                                   Ankara Üniv. Mühendislik Fak.   2010-2013

 Senato Temsilcisi                                        Ankara Üniv.    2013-devam

Yer Aldığı Projeler :

 

 

 

 

Tamamlanmış Projenin a

 

Proje yürütücüsü ve Yardımcı

 

Araştırıcılar

 

Başlama ve bitiş

 

tarihi

 

Destekleyen kuruluş

 

Ko-immobilize Amiloglikozidaz Z. mobilis Hücreleri ile Akışkan Yataklı Biyoreaktörde Nişastadan Etil Alkol Üretimi

 

Filiz ÖZÇELİK

Evrim GÜNEŞ

2003-2006

Ank. Üniv. Biyotekn.Enstitüsü (DPT)

 

İşlenmiş ve İşlenmemiş Mısır Ürünlerinde Genetik Modifikasyonun Tespiti

Filiz ÖZÇELİK

Melike BARAN

2006-2007

TÜBİTAK

Türkiye’de Değişik Şarap Üretim Bölgelerinden İzole Edilmiş Endojen Şarap Mayalarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması

 Filiz ÖZÇELİK
İbrahim ÇAKIR
Simel BAĞDER

2007-2009

TÜBİTAK

Ankara Çubuk Yöresi Turşularından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanmaları, Teknolojik ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Starter Olarak Kullanılma Olanaklarının Değerlendirilmesi

Filiz ÖZÇELİK
Pınar ŞANLIBABA
Mehmet TOKATLI

2008-2011

TÜBİTAK

 

Şarap Üretiminde SO2 Düzeyini Azaltmak Amacıyla Kullanılabilecek Kitosanın Antimikrobiyel Etkinliğinin Araştırılması

 Filiz ÖZÇELİK
Simel BAĞDER
Mehmet TOKATLI

Gökşen GÜLGÖR

 

2010-2012

Ank. Üniv BAP

 

 

 

Tez Daşmanğı Yaptığı  Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Adedi

 

 

 

Yüksek Lisans

 

Doktora

 

Tamamlanmış

13

3

 

Devam eden

1

1

 

Son Yıllarda Yaptığı Yayınlar

 

            BARAN EKİNCİ, M., ve ÖZÇELİK, F. 2009. Qualitative Analysis of GM Maize in Turkey by Two Different  PCR Techniques. 3rd International Congress on Food and Nutritional (22-25 April 2009 Antalya, Turkey, Oral Presentation), Abstract Book, 57.

           SİMŞEK, Ö.,AKKOÇ, N., ÖZCELİK, F., SARIS, P.E.J. ve AKCELİK, M. 2009.Continuous Nisin Production with Lactococcus lactis strains. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 36; 863-871.

            ÖZÇELİK, F., KENTEL, Z. B. ve  BAĞDER, S. 2009. Bozanın Pastörizasyonunda Isı Değişimleri. 2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009 Van, Poster bildiri), Bildiriler Kitabı, 637-640.

            ÖZÇELİK, F. ve TOKATLI, M. 2009. Hıyar Hücre Duvarının Yapısı ve Turşunun Yumuşaması Sırasındaki Değişmeler. 2. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009 Van, Poster bildiri), Bildiriler Kitabı, 641-644.

           BAĞDER, S. ve ÖZÇELİK, F. 2009. Saccharomyces Dışındaki Mayaların Şarap Aromasına Etkileri. Gıda, 34(4), 239-244.

            BAĞDER, S. ve ÖZÇELİK, F. 2009. The Possibility of Using Endogenic Yeasts Isolated From Different Wine Regions in Turkey as Wine Starter. 27th International Specialized Symposium on Yeasts (26-29 Ağustos 2009, Paris, Poster Presentation), Abstract Book, 72.

            TOKATLI, M., DURSUN, D., BAĞDER, S., ŞANLIBABA, P. ve  ÖZÇELİK, F. 2009. Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Pickles in Ankara Çubuk Region. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends ( 27-30 September  2009, Ankara, Turkey, Poster Presentation), Abstract Book, 141.

            GÜNEŞ ALTUNTAŞ, E. ve ÖZÇELİK, F. 2009. Ethanol Production from Starch by Co-Immobilized Amyloglucosidase-Zymomonas mobilis Cells. International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends ( 27-30 September 2009, Ankara, Turkey, Poster Presentation), Abstract Book, 126.

             BAĞDER, S., TOKATLI, M., ÇAKIR, İ., ÖZÇELİK, F. 2010. Identification of indigenous wine yeasts by different molecular methods. (1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya. Poster Presentation), Abstract Book, 100.

            ARSLANKOZ, N., BAĞDER, S., TOKATLI, M., ÖZÇELİK, F. 2010. Antifungal activity of lactic acid bacteria. (1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya, 90. Poster Presentation), Abstract Book, 90.

            BUDAK, H.N., ÖZÇELİK, F. ve GÜZEL-SEYDİM, Z. 2010. Organic Acid and Aroma Compound of Grape Vinegars Produced with Different Techniques. (1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya. Poster Presentation), Abstract Book, 478.

            TOKATLI, M., BAĞDER, S. 2010. Bacteriocins of lactic acid bacteria and their food applications. 1st International Congress on Food Technology, 03-06 November 2010, Antalya,  Poster Presentation, Abstract Book, 91.

            TOKATLI, M., ARSLANKOZ N., BAGDER S., and OZCELIK, F., 2011. The Properties of Pickles Fermented with LAB Isolated From Traditional Pickles in Ankara-Cubuk Region. Fruit and Vegetable Processing 18-21 April 2011, Avignon, France, Poster Presentation. Mic-P09.

            GÜLGÖR, G. ve ÖZÇELİK F. 2011.Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı Kullanımı. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011, Ankara. Sözlü bildiri. Kitaplar serisi:26, 50.

            MIDIK, F.,TOKATLI, M. Ve ÖZÇELİK, F.2011. Laktik Asit Bakterileri Tarafından Üretilen Ekzopolisakkaritler ve Üretimi Etkileyen Faktörler. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi. 24-26 Kasım 2011, Ankara. Poster bildiri. Kitaplar serisi:26, 266.

        TTOKATLI, M., DURSUN, D., ARSLANKOZ, N., ŞANLIBABA, P. ve ÖZÇELİK, F. 2012. Turşu Üretiminde Laktik Asit Bakterilerinin Önemi. Akademik Gıda, 10, 1,70-76.

           ARSLANKOZ, N., TOKATLI, M., BAĞDER, S., ŞANLIBABA, P. ve ÖZÇELİK, F. 2012. Evidence for Proteolytic Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated From Pickles. 23rd International ICFMH Symposium FoodMicro 2012. 3-7 September 2012, İstanbul. Poster Presantation. Global Issues In Food Microbiology Abstract Book, 562.

            ŞANLIBABA, P., BAĞDER, S., TOKATLI, M., ARSLANKOZ, N.ve ÖZÇELİK, F. 2012. Antimicrobial Activity of Lactic Acid Bacteria Isolated From Pickles. 23rd International ICFMH Symposium FoodMicro 2012. 3-7 September 2012, İstanbul. Poster Presantation. Global Issues In Food Microbiology Abstract Book, 775.

            BAĞDER, S., ARSLANKOZ, N., TOKATLI, M., ŞANLIBABA, P., ÖZÇELİK, F. 2012. Laktik Asit Bakterilerinin Antibiyotik Dirençlilik Düzeyleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, p.270. (Poster bildiri).

            ÖZÇELİK, F., TOKATLI, M., ARSLANKOZ, N., ŞANLIBABA, P., BAĞDER, S. 2012. Laktik Asit Bakterilerinin Biyojen Amin Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, p.271. (Poster bildiri).

           TOKATLI, M., ARSLANKOZ, N., BAĞDER, S., ŞANLIBABA, P., ÖZÇELİK, F. 2012. Laktik Asit Bakterilerinin Enzim Profillerinin Belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, p.274. (Poster bildiri).

ŞANLIBABA, P., TOKATLI, M., ARSLANKOZ, N., BAĞDER, S., ÖZÇELİK, F. 2012. Laktik Asit Bakterilerinin Farklı pH   Değerlerinde Gelişme Yetenekleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, p.279. (Poster bildiri).

            ARSLANKOZ, N., TOKATLI, M., ŞANLIBABA, P., BAĞDER, S., ÖZÇELİK, F. 2012. Laktik Asit Bakterilerinin Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Gelişme Yetenekleri. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, p. 280. (Poster bildiri).

             AVŞAROĞLU, M. D., ÖZÇELİK, F. 2012. Kitosanın Antimikrobiyel Etkisi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, p.477. (Poster bildiri).

             BAĞDER, S., TOKATLI, M., DURSUN, D., ARSLANKOZ, N., ŞANLIBABA, P., ÖZÇELİK, F. 2012. Turşudan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Hidrojen Peroksit Üretim Yeteneklerinin Belirlenmesi. 2. Ulusal Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya, Poster bildiri, p. 94.

             ŞANLIBABA, P., TOKATLI, M., ARSLANKOZ, N., BAĞDER, S., ÖZÇELİK, F. 2012. Turşudan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Asit Üretim Yeteneklerinin ve Hızlarının Belirlenmesi. 2. Ulusal Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya, Poster bildiri, p. 126.

            ŞANLIBABA, P., TOKATLI, M., BAĞDER, S., DURSUN, D., ÖZÇELİK, F. 2012. Characterization of Lactic Asid Bacteria Based on Genotypic Analyses. 15. European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, Antalya, Poster Presantation, Abstract Book,p.125.

 ALTUNTAŞ GÜNEŞ, E., OZÇELIK, F. 2013. Ethanol Production From Starch by Co-immobized Amyloglucosidase-Zymomonas mobilis Cells in a Continuous-Stirred Bioreactor. Biotechnol. and Biotechnol. Eq. 27,2013,1.

 BAGDER ELMACI, S., ÖZÇELİK, F., TOKATLI, M. ve ÇAKIR, İ. 2014. Technological Properties of Indigenous Wine Yeast Strains Isolated From Wine Production Regions Of Turkey. Antonie van Leeuwenhoek, 105, 835-847.


GÜLGÖR, G., ÖZÇELİK, F., 2014. Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Probiyotik Amaçlı Kullanımı. Akademik Gıda, 12, 1, 63-68.


BAĞDER ELMACI, S., TOKATLI, M., DURSUN, D., ÖZÇELİK, F., ŞANLIBABA, P. 2015. Phenotypic and Genotypic Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional Pickles of Çubuk Region in Turkey. Folia Microbiologica, 60, 241-251.


BAĞDER ELMACI, S., GÜLGÖR, G., TOKATLI, M., ERTEN, H., İŞÇİ, A., ÖZÇELİK, F. 2015. Effectiveness of Chitosan against Wine-Related Microorganisms. Antonie van Leeuwenhoek, 107, 675–686.


BUDAK, N. H., ÖZÇELİK, F., GÜZEL-SEYDİM, Z. B. 2015. Antioxidant Activity and Phenolic Content of Apple Cider. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 3,6, 356-360.