PROF.DR. FAZLI ÖZTÜRK    
Adı : FAZLI
Soyadı : ÖZTÜRK
E-posta : fozturk@ankara.edu.tr, fzloztrk@gmail.com
Tel : 03125961223
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi ve Yeri : 01/06/1952 - Sivas
Anabilimdalı :Tarımsal Yapılar ve Sulama
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Sulama, Hidroloji, Sulama Yapıları, Havza Yönetimi, Su Koruma

 Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.

1998

Ankara/Ziraat/Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doç. Dr.

1989

Ankara/Ziraat/Kültürteknik

Dr.

1985

Ankara/Ziraat/Kültürteknik

Asistan

1980

Ankara/Ziraat/Kültürteknik

Lisans

1976

Ankara/Ziraat/Kültürteknik

 Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler
Kültürteknik Derneği
World Association for Sedimentation and Erosion Research (WASER)
 
Önceki Çalıştığı Kurumlar:
1976-1977 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa CEYLANPINAR Devlet Üretme Çiftliği
Mart 1979-Haziran 1979 Amasya Gökhöyük Devlet Üretme Çiftliği Yağmurlama Sulama Projesinin Uygulaması
1979-1980 TOPRAKSU Genel Müdürlüğü İstanbul ve Ankara Ekip Başmühendisliği
Verdiği Lisans Dersleri
Ölçme Bilgisi I
Meteoroloji
Hidroloji
Topraksu Yapıları
Zemin Mekaniği
Mukavemet
Drenaj ve Arazi Islahı
İnşaat Bilgisi
Köy Yolları
Su Kaynaklarının Planlanması
Kültürtekniğe Giriş
Proje Hazırlama Tekniği
Analiz-Proje
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Toprak ve Su Koruma Mühendisliği
Sedimentasyon
Yüzey Hidrolojisi
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Murathan Korkmaz, 2015. Türkiye'de Sulama Yatırımlarına Verilen Destekler.
 • Seyhan Büyükbörekçi, 2015. Ağrı Yazıcı Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi.
 • İlknur Cebeci, 2013. Ankara Yenimahalle Güvenç Havzası Yağış, Aşındırıcı Güç ve Kuraklık İndisleri ve Kurak Dönemlerin Belirlenmesi.
 • İlknur Bayraktar, 2013. Burdur Karamanlı İlçesi Kağılcık - Bademli Arazi Toplulaştırma Projesi.
 • Ayça Kodal. 2012. Damla Sulamada Farklı Projeleme Kriterlerinde Sistem Tertibinin Değerlendirilmesi.
 • Ercan Güneş. 2009. Karaman Sudurağı Arazi Toplulaştırma Projesi.
 • Münevver Çınar. 2003. Ançeva Rekreasyon Alanı Yağmurlama Sulama Sistemi Projelendirilmesi.

 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • İncigül Erdeviren. 2010. Sakarya havzasında akarsu debisi ile sediment miktarı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi.
 • Pakize Sema Kurucu. 2008. Sakarya havzasındaki bazı akarsularda debi eğilimlerinin belirlenmesi.
 • Hakan Sarıalioğlu. 2001. Sohu deresi havzası su bütçesinin coğrafi bilgi sisteminden yararlanarak belirlenmesi.
 • Murat Çınar. 2001. Sulama işletmelerinde bitki desenindeki değişimin su talebine etkisi.
 • Ertuğrul Karaş. 1996. Kurukavak deresi havzasında su verimi ve taşkın debisinin belirlenmesi.
 • Halit Apaydın. 1995. Sulama şebekelerindeki sanat yapılarının yeterliliğinin belirlenmesi.
 • Mehmet Karabağ. 1995. Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenilir yağışın belirlenmesi.
 • Demet Alınoğlu. 1994. Çukurova yöresindeki sulama işletmelerinde bitki desenindeki değişimin su isteğine etkisi.

 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Alper S. Anlı, 2009.Ankara’da Meydana Gelen Yağmurların L moment Yöntemleri ile Bölgesel Frekans Analizi
 • Mohammad T. Sattari. 2009. Eleviyan sulama rezervuarında veri madenciliği yaklaşımları ile işletme kurallarının belirlenmesi.
 • Ertuğrul Karaş. 2005. Küçükelmalı ve Güvenç havzalarının su ve sediment verimlerine göre sürdürülebilir yönetimi.
 • Halit Apaydın. 2002. Yüzey akış ve sediment modellerinin coğrafi bilgi sistemi yardımıyla uygulanması.
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Sohu Deresi havzasında yapay sinir ağları yardımıyla kısa süreli yağış-akış ilişkisinin modellenmesi
  Destekleyen : TUBITAK (2008-2009)
 • GAP Bölgesinin bugünkü ve gelecekteki iklim durumunun incelenmesi
  Destekleyen : Diger (2001-2003)
 • GAP bölgesi su bütçesinin CBS yardımıyla belirlenmesi
  Destekleyen : TUBITAK (1999-2000)
 • Yüzey akış ve sediment miktarının AGNPS modeli ile belirlenmesi
  Destekleyen : BAP (1998-1999)
 • Dalaman tarım işletmesinde sulama zamanı planlaması
  Destekleyen : Diger (1990-1992)
 • Virginia ve Burley tütünlerinin Türkiye'nin çeşitli yörelerinde yetiştirilme imkanlarının araştırılması projesinin iklim çalışması
  Destekleyen : TUBITAK (1989-1991)
 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisinde uygun karık uzunlukları ve karıklarda sediment taşınımı
  Destekleyen : BAP (1987-1989)

 • Yayınlar

 • Anli, A. S., Öztürk, F., Apaydın, H., Polat, H. E. ve Selenay, M. F. 2014. Kuraklığın Değerlendirmesi Açısından SPI (Standart Yağış İndeksi) ve SPEI (Standart Yağış Evapotranspirasyon İndeksi) Yöntemlerinin Ege Bölgesi Şehirlerinde Karşılaştırması. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Sattari, M.T., Apaydin, H. and Özturk, F. 2013.  Stochastic operation analysis of irrigation reservoir in low-flow conditions: a case study from Eleviyan Reservoir, Iran. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(5):613-622.
 • Sattari, M.T., Pal, M. Apaydin, H. and Ozturk, F. 2013. M5 model tree application in daily river flow forecasting in Sohu Stream, Turkey. Water Resources, 40(3):233-242.
 • İ. Cebeci,F. Öztürk, F. Sarısamur ve H. Cebel, 2013. Güvenç havzası aşındırıcı güç indisleri ve kurak dönemlerin belirlenmesi.. Soil-Water Journal, topraksu dergisi, cilt 2, sayı 1, 15-22, ISSN, 2146-7072.
 • Sattari, M.T., Apaydin, H.,Öztürk, F. and Baykal, N. 2012. Application of a data mining approach to derive operating rules for the Eleviyan irrigation reservoir. Lake and Reservoir Management, 28(2):142-152.
 • Sattari, M.T., Apaydin, H. and Öztürk, F.2012. Flow estimations for the Sohu Stream using artificial neural networks.Environmental Earth Sciences, 66(7):2031-2045.
 • Apaydin, H. Anli, A. S., and Öztürk, F., 2011. Evaluation of topographical and geographical effects on some climatic parameters in the Central Anatolia Region of Turkey. International Journal of Climatology. 31(9):1264-1279.
 • Anlı, A. S.ve Öztürk, F., 2011. Ankara İlinde Ölçülen Maksimum Yağmurların Bölgesel Frekans Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 61-71.
 • Oğuz,İ., K. Yürekli ve Öztürk, F.. 2011. Tokat İlinde Yağış Erozyon İndeksinin (R Faktör) Frekans Analizi. TABAD, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4(2), 23-26. Özet/ Abstract.
 • Oğuz İ., K.Yürekli ve F. Öztürk, 2010.Tokat Uğrak Havzası Günlük Akımlarının Modellenmesi. TABAD, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 7-11. Özet/Abstract.
 • Apaydin, H., Ozturk F. 2010. “Performance Evaluation of AGNPS Model on Steep Slopes by means of GIS” 4th BALWOIS Conference on water observation and information system for decision support, 25-29 May, Ohrid, Republic of Macedonia.
 • Anlı, A. S., Apaydın, H. ve Oztürk, F. 2009. Trabzon İlinde Gözlenen Yıllık Maksimum Yağışların Bölgesel Frekans Analizi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15(3):240-248, Ankara.
 • Sattari, M.T. , Apaydin, H. and Ozturk, F. 2009 Operation analysis of Eleviyan irrigation reservoir dam by optimization and stochastic simulation. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 23(8):1187-1201
 • Anlı, A.,S., Öztürk F., ve K. Yürekli, 2008. Ankara İlinin Yıllık Toplam Yağmur Miktarlarına Göre Bölgesel Kuraklık Analizi. Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bildiri Kitabı, 15-16 Mayıs 2008, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, V. Bölge Müdürlüğü, Ankara, 172-183.
 • Anlı, A.,S., K. Yürekli ve Öztürk F., 2008. Tokat ilinde Saptanan Kurak Sürelerin L Moment Tekniği ile Bölgesel Frekans Analizi. Küresel İklim Değişimi ve Türkiye, TMMOB İklim Değişimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 13-14 Mart 2008, Ankara, 85-98.
 • Sattari, M. T., F., Salmasi ve Öztürk F. 2008. Sulama Amaçlı Hazne Kapasitesinin Belirlenmesinde Çeşitli Yöntemlerin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (1), 1-7. Özet/Abstract.
 • Öztürk F., Yurekli, K. and Apaydin H., 2008. Stochastic Modeling of Suspended Sediment from Yesilirmak Basin, Turkey. International J. of Natural and Engineering Sciences, 2(1):21-27.
 • Yürekli, K., A. S. Anlı, ve Öztürk F., 2007. Standart Süreli Maksimum Yağmurların L Moment Yaklaşımı ile Bölgesel Frekans Analizi. V. Ulusal Hidroloji Kongresi Bildiriler Kitabı, ODTÜ, 5-7 Eylül 2007, 229-238, Ankara.
 • Sattari, M. T., A. Fakher-Fard, M. Docherkhesaz ve Öztürk F., 2007. Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Savalan Sulama Rezervuarının Simülasyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (4), 337-345.
 • Anli, A.S., Apaydin H. and Öztürk F., 2007. Regional Flood Frequency Estimation For the Göksu River Basin Through L-Moments. International Congress on River Basin Management, Chapter IV River Basin Flood Mamagement, Flood Forecasting Models Integrated Flood Management Applications, 424-438. 
 • Apaydin, H., Ozturk, F. and Merdun, H. 2007. Evaluation of Flow and Water Quality Monitoring Network Design by Using Digital Elevation Model (DEM) in the GAP Region of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 16(3):272-277.
 • Sattari, M.T., Kodal, S.and Öztürk F. , 2006. .Application of Deterministic Method in Optimizing Small Irrigation Reservoir Capacity Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Journal of the Faculty of Agriculture, 19(2), 261-267.
 • Anli, A.S., Apaydin H. and Ozturk F. , 2006. Advanced Methods Applied In Regional Flood Frequency Analysis. The 3rd International Conference on the Water Resources in the Mediterranean Basin (WATMED 3) 1-3 November 2006, Tripoli, Lebanon. Özet/Abstract.
 • Okman, C., Öztürk F., F. ve Apaydın, H. 2006. Rize’de İklimin Tarımsal Yönden Özellikleri. 1. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006, Rize.  Özet/Abstract.
 • Anlı, A.S., Apaydın H. ve Öztürk F., 2006.  Aksu Havzası Taşkın Debilerinin Tekrarlanma Süreleri. I Ulusal Taşkın Sempozyumu, Tebliğler Kitabı,10-12 Mayıs 2006, DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Ankara, 365-370. Özet/Abstract.
 • Apaydin, H., Ozturk F., Merdun H., and N.M. Aziz, 2006. Determination of the Drainage Basin Characteristics Using Vector GIS.Nordic Hydrology, IWA Publishing, Vol 37, No 2, pp 129-142.
 • Yurekli, K, A. Kurunç ve Öztürk F. 2005. Application of Linear Stochastic Models to Monthly Flow Data of Kelkit Stream. Elsevier, Ecological Modelling 183 (2005) 67-75. 
 • Kurunç A., K., Yurekli ve Öztürk F., 2005. Effect of Discharge Fluctuation on Water Quality Variables from the Yeşilırmak River. Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, ISSN 1300-7580, 11 (2), 189-195. 
 • Yurekli, K, A., Kurunç ve Öztürk F., 2005. Testing the Residuals of an ARIMA Model on the Çekerek Stream Watershed in Turkey. TÜBITAK, Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, ISSN 1300-0160, 29 (2005) 61-74.
 • Apaydın H. ve Öztürk F., 2003. Hidrolojik Modelleri. 2. Ulusal Sulama Kongresi, 16-19 Ekim 2003, Kuşadası - Aydın, Bildiriler Kitabı, 155-163. Özet/Abstract.
 • Öztürk F., F. K.Sönmez, Y.E.Yıldırım, İ.Bayramin, H. Apaydın ve E.Karaş, 2003. Kurukavak Deresi Havzasında Yüzeyakış ve Sediment Miktarının AGNPS Modeli ile Tahmini. Tarım Bilimleri Dergisi, ISSN 1300-7580, 9 (3), 344-351, Özet/Abstract.
 • Apaydın H. ve Öztürk F., 2003. Yüzey Akış ve Sediment Modellerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Uygulanması. Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, ISSN 1300-7580, 9 (4), 381-389.  Özet/Abstract.
 • Yürekli, K., Öztürk F., and M. Balçın, 2003.Determination of Variation in Soil Water Storage Capasity on Watershed.Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, ISSN 1300-7580, 9 (4), 486-490.
 • Öztürk F. ve A. Ünlükara, 2003. Erozyon-Nedenleri ve Etkileri. Türk-Koop EKİN Dergisi, Yıl 7, Sayı 23, Ocak-Mart 2003, 92-96, Ankara.
 • Yürekli, K. ve Öztürk F., 2003. Stochastic Modeling of Annual Maximum and Minimum Streamflow of Kelkit Stream. Water International, Official of the Journal Water Resources Association (IWRA), Volume 28, Number 4, Pages 433–441, December 2003 
 • Öztürk F. ve A. Ünlükara, 2002. Erozyon Kontrolünde Su ve Sediment Tutma Havuzları. Türk-Koop EKİN Dergisi, Yıl 6, Sayı 19, Ocak-Mart 2002, 57-61, Ankara.
 • Karaş, E. ve Öztürk F., 2001. Havza Yönetimi. Türk-Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Yayın Organı, Yıl 5, Sayı: 15, Ocak-Mart 2001, 53-58, Ankara.
 • Öztürk F., H. Apaydın ve D. E. Walling, 2001. Suspended Sediment Loads Through Flood Events For Streams of Sakarya River Basin. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi, TUBİTAK. Vol. 25, No 6, 643-650.  Özet/Abstract.
 • Yürekli, K. ve Öztürk F., 2000. Tokat-Uğrak Havzasında Erozyona Sebep Olan Yağmurların İncelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (1): 67-72, Ankara.
 • Öztürk F. ve H. Apaydın, 1999. Sakarya Havzasında Akarsu Debisi ve Taşınan Süspanse Sediment Miktarının Mevsimlere Göre Değişimi. VII. Kültürteknik Kongresi, 11-14 Kasım 1999, Kapadokya, 279-291, Ankara.
 • Öztürk F. ve H. Apaydın, 1998. .Estimating Pan Evaporation from Limited Meteorological Observations from Turkey. Water International, Official of the Journal Water Resources Association (IWRA), Vol. 23 No. 3, September 1998, 184-189. 
 • Öztürk F., 1998. Su Hayattır. Türk-Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Yayın Organı, Yıl 2, Sayı:6, Ekim-Aralık 1998, 32-37, Ankara.
 • Öztürk F., 1998. Kirleticilerin Dönüşümünde ve Taşınmasında Yağış-Akış Olaylarının Rolü. TOPRAKSU Dergisi, 98/1-2, Ankara, 9-14.
 • Öztürk F. ve H. Apaydın, 1997. Açık Drenaj Kanalı Proje Debisinin Belirlenmesinde Kullanılan yöntemlerin Karşılaştırılması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 104-112, Ankara.
 • Apaydın, H. ve Öztürk F., 1997. Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Üniversal Toprak Kaybı Eşitliğindeki Topografik Faktörün Hesaplanması. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 113-119, Ankara.
 • Apaydın, H. ve Öztürk F., 1997. Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 417-426, Ankara.
 • Öztürk F., 1997. Türkiye’nin Su ve Toprak Kaynakları Konusundaki Önemli Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk-Koop Ekin Dergisi, Tarım Kredi Kooperatifleri Yayın Organı, Yıl 1 (2) Sayı:2, Mayıs-Ağustos 1997, 19-27.
 • Öztürk F. ve B. Çakmak, 1997. Su ve Medeniyet. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, 5-8 Haziran 1997, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Kültürteknik Derneği, Ankara Üniversitesi Basımevi, 8-14, Ankara.
 • Öztürk F., 1997. Sakarya Havzasında Akarsu Debisi İle Sediment Miktarı Arasındaki İlişkiler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1489, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 816, 98, Ankara.
 • Apaydın, H. ve Öztürk F. 1997. Sulama Şebekelerindeki Sanat Yapılarının Yeterliliğinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, 3 (2): 52-58, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara.
 • Apaydın, H., Öztürk F. ve F. K. Sönmez, 1996. Sakarya ve Kızılırmak Havzalarının Sulama Suyu Kalitesi ve Sediment Verimlerinin CBS Ortamında İncelenmesi. Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu "Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı" Bildiri Kitabı, 13-15 Mayıs 1996, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 317-326, Mersin.
 • Aküzüm, T. ve Öztürk F., 1996. Topraksu Yapıları. Genişletilmiş II. Baskı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. 1448, Ders Kitabı 428, 521, Ankara.
 • Öztürk F., 1996. Suspended Sediment Yield of Rivers in Turkey. Erosion and Sediment Yield: Global and Regional Perspectives, Edited by D. E. Walling and B. W. Webb, International Association Hydrological Sciences (IAHS) Publication No. 236, 65-71, Great Yarmouth, UK.
 • Öztürk F., 1996. Su Kaynaklarının Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:112, 47-50, Ankara.
 • Özturk F. , M.F.Selenay ve E.Yurtseven, 1996. Ölçme Bilgisi Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1457, Uygulama Kılavuzu: 245, 38, Ankara.
 • Öztürk F., 1995. Sulanan Arazilerde Erozyon ve Sedimentasyon Sorunu ve Kontrol Önlemleri. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2 Nisan 1995 Kemer-Antalya, Armoni, Ankara, 547-561.
 • Çakmak, B. ve Öztürk F., 1995. Sulamanın Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2 Nisan 1995 Kemer-Antalya, Armoni, Ankara, 585-599.
 • Kodal, S., Öztürk F., M. F. Selenay, F. K. Sönmez, ve H. Apaydın, 1995. Sulama Suyu Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2 Nisan 1995 Kemer-Antalya, Armoni, Ankara, 641-659.
 • Alınoğlu, D. ve Öztürk F., 1995. Bitki Desenindeki Değişimin Sulama İşletmelerinin Su İhtiyacına Etkisi. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2 Nisan 1995 Kemer-Antalya, Armoni, Ankara, 283-299.
 • Sönmez, K., Kodal, S. ve Öztürk F., 1995. Sulamada Güvenilir Yağış ve Hesaplanması. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 30 Mart-2 Nisan 1995 Kemer-Antalya, Armoni, Ankara, 673-682.
 • Öztürk F., 1995. Türkiye'nin Toprak ve Su Koruma Sorunları. Kültürtekniğe Giriş, Editör A. Balaban, A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1402, Ders Kitabı: 404, 148-165, Ankara.
 • Girgin, İ., M. Tankut, N. Söğüt, S. Kodal, Öztürk F., M. Beyribey, F. K. Sönmez, M. Oğuz, H. Apaydın, M. Yıldırım, H. V. Kebeli, N. Öcalan, 1995. GAP Agroklimatolojik Veri Tabanı Oluşturulması. Türkiye İkinci Arc/İnfo ve Erdas Kullanıcıları Grubu Toplantısı Bildiriler, 19-20 Haziran 1995, Ankara.
 • Öztürk F., 1994. Düşük Maliyetli Su Hasat Şekilleri.Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı 99, Ankara, 14-15.
 • Yıldırım, O., Z. Erözel, M. A. Tokgöz, Öztürk F.ve Y. E. Yıldırım, 1994. Yeterli ve Kısıtlı Sulamanın Fasulye Verimine Etkileri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1340, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 741, Ankara, 64.
 • Kodal S., M. A. Tokgöz, M. Olgun, Öztürk F., F. Selenay ve M. Beyribey, 1992. Yağış, Toprak ve Bitki Deseninin Sulama Suyu Miktarı ile Sistem Kapasitesine Etkisi. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Erzurum, 15-24.
 • Öztürk F., 1992. Su Toplama Havzalarından Akarsular ile Taşınan Sediment Miktarları. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Erzurum, 596-607.
 • Öztürk F. ve M. R. Çanga, 1992. Oyuntu Erozyonu ile Meydana Gelen Arazi Kaybı ve Sediment Miktarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Bildirileri, 24-26 Haziran 1992, Erzurum, 640-652.
 • Öztürk F., 1992. Toprakların Hidrolojik Sınıflandırılmasında Green - Ampt İnfiltrasyon Modeli Parametrelerinin Kullanılması. TOPRAKSU Dergisi, Yıl 1, Sayı 4, Aralık 1992, Ankara, 14-18.
 • Öztürk F., 1991. Karık Sekilerinin Su Korunumundaki Önemi. T. C. Ziraat Bankası Dergisi, Mart 1991, Ankara, 9.
 • Benli, E., A. Balaban, S. Kodal, M. A. Tokgöz, M. Olgun, Öztürk F., F. Selenay, Y. E. Yıldırım ve L. Şaylan, 1990. Türkiye Buğday Üretiminin Tahmini. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1191, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 654, Ankara, 52.
 • Yıldırım,O., S. Kodal, M. A. Tokgöz ve Ozturk F. , 1990. Ölçme Bilgisi Uygulama Kılavuzu. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1167, Uygulama Kılavuzu: 233, Ankara.
 • Öztürk F., 1989. Karıklarda Sulama ile Taşınan Sediment Miktarının Tahmininde Matematiksel Bir Modelin Kullanılma Olanağı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1130, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 618, Ankara, 13.
 • Öztürk F., M. A. Tokgöz ve O.Yıldırım, 1989. Karık Sulamada Sediment Taşınımı. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1136, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 624, Ankara, 18.
 • Erözel, Z. ve Öztürk F., 1989. Su Depolama Yapılarında Kullanılan Dolgu Toprağında Farklı Mühendislik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1133, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 621, Ankara, 41.
 • Yıldırım, O., M. A. Tokgöz ve Öztürk F., 1989. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Arazisinde Uygun Karık Uzunlukları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yay. 1131, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 619, Ankara, 23.
 • Öztürk F., 1988. Sulanan Arazilerde Erozyon ve Sedimentasyon. T.C. Ziraat Bankası Dergisi, Sayı 44, 3-5.
 • Öztürk F., 1988.Çölleşme Sebepleri ve Alınması Gereken Önlemler. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, TOK, Sayı 31, 16-20.
 • Öztürk F., 1988. İklim Değişimleri ve Çevreye Etkileri. Meteoroloji Dergisi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Sayı 36, Eylül 1988, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 59-63.
 • Öztürk F., 1988. Erozyon ve Sedimentasyona Etkili Önemli Faktörler. Hasad Dergisi, Sayı 43, 21-22.
 • Öztürk F.1988. Havza Su Veriminin Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması. Meteoroloji Dergisi, Sayı 37, Aralık 1988, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 33-46.
 • Öztürk F.ve S. Kodal, 1988. Ova Çayında Ortalama Debi ile Sediment Miktarı Arasındaki İlişkinin saptanması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39, Fasikül 1988/1-2, Ankara, 89-99.
 • Öztürk F.ve C. Okman, 1988. Su Toplama Havzalarının Sediment İletim Oranının Bulunması. III. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Cilt 2, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No 19, Adana, 761-769.
 • Öztürk F.ve N. B. Girgin, 1988. Sulama Sularının Sınıflandırılmasında Yeni Yaklaşımlar. Hasad Dergisi, Sayı 37, 13-14.
 • Aküzüm, T. ve Öztürk F., 1988. Topraksu Yapıları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. 1105, Ders Kitabı 316, 377, Ankara.
 • Öztürk F. ve C. Okman, 1987. Su Toplama Havzalarında Meydana Gelen Sediment Miktarının Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Ova Çayı Eybek Havzasında Uygulanması ve Karşılaştırılması. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı-1986, Cilt 37, Fasikül 2, Ayrı Basım, 138-148.
 • Okman, C. and Öztürk F., 1987. Economical Cultivation Limit of Tea Plant with Regard to Climatic Factors. International Tea Symposium Papers, TÜBİTAK Yay. No 636, TOAG Seri No 123, 9-15.
 • Girgin, İ. ve Öztürk F., , 1987. Yüzeyaltı Barajlar. Ziraat Mühendisliği, Sayı 195, 29-33.
 • Okman, C. ve Öztürk F., 1987. Çay Bitkisinin İklim İsteklerine Göre Ekonomik olarak Gelişme Bölgesi. Uluslararası Çay Sempozyumu Bildiriler, TÜBİTAK Yay. No 638, TOAG Seri No 124, 9-16.
 • Öztürk F., F. ve N. B. Girgin, 1987. Yüzey Suları Sediment Ölçmelerinde Radyoizotopların Kullanılması. Radyoizotopların Tarımsal Hidrolojide Kullanılması, Kurs Notları, ANTAM, 78-110, Ankara
 • Ayyıldız, M., Y. Güngör, T. Aküzüm, Z. Erözel, O. Yıldırım, A. N. Evsahibioğlu, S. Kodal, A. Tokgöz, F. Öztürk, F. Selenay, N. B. Girgin, 1986. Güneydoğu Anadolu Projesinde Uygulanabilecek Sulama Teknolojileri. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu (Ayrı Basım), 18-21 Kasım 1986, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, TÜBİTAK, T. C. Ziraat Bankası, s. 305-328, Ankara.

 • Diğer
  EKİN Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, 1997-2004
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanlığı (Mart 2013 - Şubat 2016)
  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkan yardımcılığı (Şubat 1998-Mart 2005)
  Kamuda Kontrol Mühendisi Olarak Çalıştığım Bazı Projeler
  1. Amasya Gökhöyük Devlet Üretme Çiftliği Yağmurlama Sulama Projesi 1979
  2. İstanbul-Şile-Karamandere Köyü Sulama Kanalı Projesi 1979 
  3. İstanbul- Beykoz Cumhuriyet Köyü Sulama Göleti Projesi 1979-1980
  4. Ankara-Nallıhan- Uluköy Bağlama Projesi 1980