PROF.DR. AYŞE FULYA TEKŞEN    
Adı : AYŞE FULYA
Soyadı : TEKŞEN
E-posta : fteksen@medicine.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 595 80 74
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ