UZMAN FERDA TOPAL ÇELİKKAN    
Adı : FERDA
Soyadı : TOPAL ÇELİKKAN
E-posta : ftopal@ankara.edu.tr, ferdatopal@gmail.com
Tel : 03125958205
Ünvan : UZMAN
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı