PROF.DR. EMİNE FERYAL TURAN    
Adı : EMİNE FERYAL
Soyadı : TURAN
E-posta : fturan@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1677
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim:

Kurum

Elde edilen derece veya diploma

Northeastern University, Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü,  Boston, ABD

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,  Ankara

Doktora öğrencisi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,  Ankara

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü,  Ankara

Lisans

 

 

Mesleki Deneyim:

Tarih

Yer

Pozisyon

Kurum

2009-

Ankara

Doçent

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2009-

Ankara

Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi- Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

2007-

Ankara

Anabilim Dalı Başkanlığı

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı, DTCF

2004-2009

Ankara

Yar. Doç.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

1994-1995 

ABD

Öğretim Elemanı

   Northeastern University, University  College

1997-2004 ve

1987-1991

Ankara

Araştırma Görevlisi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 

 

 

Uzmanlık Alanları

Çevre Sosyolojisi, Doğal Kaynak Yönetimi, Sosyal Değişme, Sosyal Etki Değerlendirmesi, Teknoloji, Azgelişmişlik.

 

Verdiği  Dersler                   

Lisans:

Çevre Sosyolojisi, Sosyal Değişme ve Teknoloji, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Düşünceler Tarihi

 

Yüksek lisans ve doktora:

Çevre ve Toplum, Doğal Kaynak Yönetimi ve Azgelişmişlik, Teknoloji ve Çevre,

Sosyal Değişme ve Teknoloji

 

Dil:  (1= çok iyi , 5= temel )

Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

İngilizce

1

1

1

 

 

Üye Olunan Dernekler

Sosyoloji Derneği

Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği

 

Diğer Özellikler: MS Office  (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint); SPSS

 

Yayınlar ve Konferans Katılımı

  • F. Turan. “Environmental Citizenship and Struggle for Nature” in Societal Peace and Ideal Citizenship for Turkey, Lexington Books, 2011.

  • A. Kasapoğlu, E.Kuş, N. Çabuk Kaya ve F. Turan “AIDS Related Stigma in Social Relations:A Qualitative Study in Turkey” Journal of Qualitative Report , 16: 6, (ile), (2011).

·         F. Turan ve Ö. Bayram. “E-State Practices in Turkey: Evaluation of Governmental Web Sites,” Electronic Journal of Academic and Special Librarianship. Vol..10,  No.2 (Summer 2009).

 

·         Ö. Bayram ve F. Turan. “Öğrencilerin İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği” XV Türkiye’de İnternet Konferansı 2-4 Aralık, İTÜ Ayazağa Kampüsü .

 

·         Drowning the Poor: The Social and Ecological Costs of Water Development in Turkey, Verlag, 2009.

 

·         A. Kasapoğlu, F. Turan ve A. Dönmez. “Impacts of Disasters: Comparisons of Several Worries in Turkey,” Stress and Health, 2009, Vol.25, N.1,pp. 63-70.

 

·         H. Erbaş ve F. Turan. “The 2001 Economic Crisis, Its Impacts and Evaluations: The Case of Workers and Small Employers in Ankara” The Review of Radical Political Economics. Vol.41, No.1,pp.79-107.2009.

 

·         A. Kasapoğlu ve F. Turan. “Attitude- Behavior Relationship in Environmental Education: A Case Study From Turkey”, International journal of Environmental Studies, Vol. 65, 2008.

 

 

·         F. Turan ve S. Turan. “Sabiha Gökçen Havaalanı Örneğinde Havalanlarının Sosyal Etkileri”  V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 2008. 

 

·         “Turkey: A Pilot Study of Elder Mistreatment in a Convenience Sample,” Journal of Elder Abuse and Neglect, 18:2-3, 2007 (Yalçınkaya and Mandıracıoğlu ile).

 

·         F. Turan. “Yeni Umut, Yeni Din¨Yeni Çağ Düşüncesi”, İnsancıl,  sayı:17, 2007.

 

·         “Türkiye’de E-devlet Uygulamaları: Devlet Web-Sitelerinin Değerlendirilmesi” XI. Türkiye’de İnternet Konferansı (Ö. Bayram ile), Ankara, 2006.

 

·         F. Turan. “Çevre Sosyolojisi” Felsefe Ansiklopedisi, Ed. A. Cevizci, Babil Yayınevi, Ankara, 2005.

 

·         N. Çabuk ve F. Turan. “Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Bilgi ve Duyarlılıkları: Ankara’da Resmi ve Özel İlköğretim Okulları Örneğinde Bir Çalışma”. Eğitim Araştırmaları Dergisi. Vol. 21, 2005.

 

·         H. Erbaş ve F. Turan. “2001 Ekonomik Krizinin Tüketim, Eğitim ve Sağlık Alanlarında Ücretli ve Esnaf Kesimlere Yansıması. Ekonomik Yaklaşım. Vol.50, 2004.

 

·         F. Turan.”Baraj Karşıtı Hareketin Öyküsü”. İnsancıl, Sayı.1, 2004.

 

·         F. Turan. ”Kadın, Doğa ve Dayanışmanın Felsefesi: Ekofeminizm”. Düşünen Siyaset. Sayı:13, 2003.

 

·         F. Turan. “Azgelişmişlik ve Çevre” Kırsal Çevre Yıllığı 2003, Ankara, 2003.

 

·         F. Turan. ”Ekoanarşizm: Yeşil Alternatif”. Düşünen Siyaset. Sayı:11, 2002.

 

·         N. Çabuk Kaya ve F. Turan. “Socio-economic Consequences of Irrigation within the Rural Development Project of Southeastern Anatolia”, Conference on Globalisation and Competitiveness, Prag, Eylül, 2000.

 

 

·         N. Çabul Kaya ve F. Turan. “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Alt Yapı Koşullarının İnsan ve Çevre Üzerine Etkileri”, Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm Konferansı, 21. Yüzyılda Türkiye, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000.

 

·          Güneydoğu Anadolu’da Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması, “Hasankeyf’te Alternatifler Neler? Danışma Toplantısı, Batman, 2000.

 

·         Yalçınkaya, A., Turan, F. and Rapoza, K. “North American and Turkish Young Adults’ Attitudes Towards Elder Abuse” Poster, presented at the meeting of the American  Psychological  Association,  Washington, D.C., Agustos 2000.

·         F. Turan “Çevre Krizi: Kapitalizmin İkinci Çelişkisi”, 6.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 1999.

 

·         N. Çabul Kaya ve F. Turan “Güneydoğu Anadolu Projesinin  Sosyal Hareketliliğe Olan Etki Değerlendirmesi”. Sosyal Hizmet Sempozyumu’99: Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet Sempozyumu, Diyarbakır, 1999.

 

 

Ders Kitabı

  • Turan, F. Teknoloji ve Sosyal Değişme. Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi, 2010.

 

  • Turan, F. Aile ve Değişme”, Editör: Aytül Kasapoğlu ve Nadide Karkıner Aile Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi, 2011.

 

  • Turan, F “Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma” Editör: Çiğdem Kırel ve Zerrin Sungur. Davranış Bilimleri 1. Anadolu Üniversitesi, 2012.

Çeviri

·         Sosyoloji, J. Macionis, Bölüm 20: Eğitim.  Nobel Yayıncılık, 2012.