PROF.DR. FÜGEN YÖRÜK    
Adı : FÜGEN
Soyadı : YÖRÜK
E-posta : fyoruk@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD
Kişisel Akademik Bilgiler