DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜRAY AKDOĞAN    
Adı : GÜRAY
Soyadı : AKDOĞAN
E-posta : gakdogan@agri.ankara.edu.tr, akdogangur@yahoo.com
Tel : +90 312 5961023
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/guray-akdogan
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite / Enstitü

Yıl

Doktora

Applied Life Science

Osaka Prefecture University, Graduate School of Life and Environmental Science

2006-2011

Yüksek Lisans

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2001-2004

Lisans

Tarla Bitkileri

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1996-2001


Araştırma Alanları

 • Serin İklim Tahılları Yetiştirme ve Islahı
 • Sıcak İklim Tahılları Yetiştirme ve Islahı
 • Bitki Moleküler Genetiği ve Biyoteknolojisi
 • Moleküler Bitki Islahı

Projelerde Yaptığı Görevler

 • Yaralanmayla Aktif Olan Aopr1 Promotörü Ile Gereksiz Cry Endotoksin Üretiminin Transgenik Patateste Engellenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2012-2015
 • Yeni Nesil Dizileme İle Zeytin'in (Olea Europaea L.) Tüm Genom Ve Transkriptom Dizilemesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2013 - 2016

Ödüller

 1. MONBUKAGAKUSHO:MEXT Scholarship, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , JAPONYA, 2006
 2. Onur Listesi, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2001 


Eğitim Kursları

 1. Introductory Gene Manipulation and Bioinformatics for Agriculture, JICA - Osaka Prefecture University, 21.08.2005 -21.12.2005, Osaka Japonya
 2. Training Course on High-Throughput Wheat Phenotyping. Wheat Initiative – Bologna University. 17-18 Eylül 2018, Bologna Italya.  
 3. Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı. Ankara Üniversitesi. 02 Mayıs – 06 Haziran 2017. Ankara

Eserler

A.    SCI, SCI-Exp Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.    Ahmed, H.A.A., Barpete, S., Akdogan, G., Aydın, G., Sancak, C., Özcan, S. 2018. Efficen regeneration and mediated genetic transformation of potato (Solunum tuberosum L.).  Fresenius Environmental Bulletin. 27(5), 3020-3027 (SCI Exp.)

2.     Özaktan, H., Çiftçi, C.Y., Kaya, M.D., Uzun, S., Uzun, O., Akdogan, G. Chloride salts inhibit emergence and seedling growth of chickpea rather than germination (2018) Legume Research, 41 (1), pp. 60-66. (SCI-Exp)

3.    Ahmed Ahmed, H.A.A., Onarıcı, S., Bakhsh, A., Akdoğan, G., Karakoç, Ö.C., Özcan, S.F., Aydın, G., Aasım, M., Ünlü, L., Sancak, C., Naimov, S., Özcan, S. (2017). Targeted expression of insecticidal hybrid SN19 gene in potato leads to enhanced resistance against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) and tomato leafminer (Tuta absoluta Meyrick).  Plant Biotechnology Reports, 11(5), 315-329., Doi: 10.1007/s11816-017-0453-8 (SCI-Exp)

4.    Takagi, H., Suzuki, S., Akdogan, G., Kitamura, S.(2017).  Surface structure and water adsorption behavior of   waxy/amylose extender (wx/ae) double-mutant rice starch. Starch - Stärke, 69(11-12), 1600374, Doi: 10.1002/star.201600374 (SCI)

5.    Akdogan, G., Tufekci, E.D., Uranbey, S., Unver, T. (2016). miRNA based drought regulation in wheat. Functional & Integrative Genomics, 16(3), 221-233., Doi: 10.1007/s10142-015-0452-1 (SCI-Exp)

6.     Erayman M, Turktas M, Akdogan G, Gurkok T, Inal B, Ishakoglu E, Ilhan E and UNVER T (2015). Transcriptome Analysis of Wheat Inoculated with Fusarium graminearumFront. Plant Sci6:867. DOI: 10.3389/fpls.2015.00867(SCI Exp)  

7.    Kaya, M.D., Özcan, S.F., Day, S., Bayramin, S., Akdogan, G., İpek, A. (2013).  Allelopathic role of essential oils in sunflower stubble on germination and seedling growth of the subsequent crop.  International Journal of Agriculture and Biology, 15(2), 337-341. (SCI Exp)

8.    Kubo A., Akdogan, G., Nakaya, M., Shojo, A., Suzuki, S., Satoh, H., Kitamura, S. (2010).  Structure  Physical and Digestive Properties of Starch from wx ae   Double Mutant Rice.  Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(7), 4463-4469., Doi: 10.1021/jf904074k (SCI)


B. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.    Akdogan, G., Kubota, J., Kubo, A., Takeshi, T., Kitamura, S. (2011). Expression and Characterization of Rice Disproportionating Enzymes.  Journal of Applied Glycoscience, 58(3), 99-105., Doi: 10.5458/jag.jag.JAG-2010_026 

2.    İpek, A., Uzun, S., Uranbey, S., Kaya, M.D., Gürbüz, B., Arslan, N., Sancak, C., Akdogan, G., Ozcan, S. (2009).  In vitro bulblet production from immature embryos of ornamental plant Ornithogalum platyphyllum boiss.  Research Journal of Biotechnology, 4(4), 25-29. 

3.    Guler, M., Gul, I., Yılmaz, S., Emeklier, H.Y., Akdogan, G. (2008).  Nitrogen and Plant Density Effects on Sorghum.  Journal of Agronomy, 7(3), 220-228., Doi: 10.3923/ja.2008.220.228 (Yayın No: 1599482)


C. ULAKBİM Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.   Uranbay, S., Köm, D., Akdoğan, G., Ahmed, H. A. A., Koçak Şahin, N., Kara, M. E. (2017).  Tuz stresinin patateste stoma dayanıklılığı ile ilgili Asg1 geni ifade düzeyine etkileri.  Mediterranean Agricultural Sciences, 30(3), 235-238., Doi: 10.29136/mediterranean.359854

2.    Uranbey, S., Ahmed, H. A. A., Akdoğan, G., Köm, D., Koçak Şahin, N. (2017).  Patateste tuz stresi altında in vitro mikroyumru üretimine yönelik karbon kaynağı tiplerinin etkilerinin araştırılması.  Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22(1):48-53


Bildiriler

A.    Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1.     Karakaya, A., Celik Oguz, A., Akdogan, G. 2018. Assessment of the seedling reactions of some six rowed barley landraces to Pyrenophora teres f. teres. International Conference on Advances in Plant Science. April 25-27, 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Sözlü Bildiri)  

2.    Celik Oguz, A., Karakaya, A., Akdogan, G. 2018. Determination of seedling reactions of some six-rowed barley landraces to spot blotch disease. International Conference on Advances in Plant Science. April 25-27, 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Sözlü Bildiri)

3.    Yıldız, A., Derelli Tüfekçi, E., Ahmed, H.A.A.,Akdoğan, G., Uranbey, S. (2018).  IN VITRO SCREENING OF COTTON CULTIVARS (GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) UNDER SALT STRESS.  Uluslarası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi. 26-28 Ekim 2018, Aydın, Türkiye.

4.    Derelli Tüfekçi, E., Akdoğan, G., Uranbey, S., Yaman, C., Ahmed,  H.A.A. (2018). Development of High Frequency Adventitious Shoot Regeneration System for Efficient Genetic Transformation of Potato. International Congress on Engineering and Life Sciences. 26-29 Nisan 2018, Kastamonu, Türkiye.

5.    Bakhsh, A., Anayol, E., AHMED, H.A., Onarıcı, S., Akdoğan, G., Karakoç, Ö.C., Aasim, M., Khabbazi, S., Özcan, S.F., Barpete, S., Sancak, C., Bhatti, K.M.K., Önal, B.,Köm, D., Ünlü,  L., Özcan, S. (2017).  Confining insecticidal gene expression to insect wounding parts in transgenic plants. Sino-Pak International Conference on Innovations in Cotton Breeding  and Biotechnology, 26-27 Kasım 2017, Multan, Pakistan. 

6.    Ahmed, H.A.A., Uranbey, S., Akdoğan, G., Köm, D., Onarıcı, S. (2017).  Development of Efficient and Genotype Depended Agrobacterium-MediatedTransformation System in Cotton Using Mature Embryos.  lnternational  Conference plant Transformation and Biotechnology lV, P:28, 29-30 Haziran 2017, Vienna, Avusturya.

7.    Akdoğan, G., Ünver, T., Türktaş, M., Derelli Tüfekçi, E., Gürkök, T., Özdemir, B., Çıkıllı, Y., Köm, D., Özcan, S.F., Babaoğlu, G., İpek, A. (2016). Transcriptomic and metabolic responses of bread wheat against heat and drought stress.  2nd General Meeting of COST Action FA1306 The quest for tolerant varieties - Phenotyping at plant and cellular level, P:13-13. 18-20 Nisan 2016, Copenhagen, Danimarka.

8.    Özcan, S., Ahmed, H.A.A., Karakoç, Ö.C., Onarıcı, S., Akdoğan, G., Ünlü, L., Sancak, C. (2016).  A New Approach for the Production of Insect Resistant Transgenic Potato  Restriction of Cry Endotoxin Proteins to the Insect Bite Sites.  The Annual Conference on Life Sciences and Engineering, P:19-20. 2-7 Temmuz 2016, Seul, Güney Kore.


B.    Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

1.   Derelli Tüfekçi, Ebru., Ahmed, H.A.A, Akdoğan, G., Uranbey, S. (2018). KANOLA (BRASSİCA NAPUS L.) BİTKİSİNDE KURAKLIK STRESİ İLE İLİŞKİLİ TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİNİN PROFİLLENMESİ.  Uluslarası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi. 26-28 Ekim 2018, Aydın, Türkiye.

2.   Derelli Tüfekçi, E., Akdoğan, G., Uranbey, S., Ahmed, H.A.A. (2018).  Role of miRNAs in abiotic stress responses of plants and its use in plant breeding. International Congress on Engineering and Life Sciences. 26-29 Nisan 2018, Kastamonu, Türkiye.

3.   Akdogan, G. (2015).  BREEDING OF CROPS WITH IMPROVED FUNCTIONALITIES.  2. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi ve EUCARPIA - Yağ ve Protein Bitkileri Konferansı, 276-276. 01-05 Kasım 2015, Antalya, Türkiye.

C.     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1.    Akdoğan, G., Özdemir, B., Çıkılı, Y., Ahmed, H.A., İpek, A., Özcan, S.F., Öz, A., Ünver, T. (2015).  Tane Dolum Döneminde Oluşan Kuraklık ve veya Yüksek Sıcaklık Stresinin Ekmeklik Buğdayda  Triticum aestivum L   Verim Öğelerine Etkisi.  TÜRKİYE 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, 42-42. 7-11 Eylül 2015, Çanakkale.

2.    Açar, E., Akdoğan, G., Gürkök, T., Türktaş, M., Ünver, T. (2015).  Kuraklık Stresine Dayanıklı Buğday Çeşitlerinin Moleküler Markörler Kullanılarak Belirlenmesi.  4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 17-17. 21-24 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye

3.    Derelli Tüfekçi, E., Akdoğan, G., Ünver, T. (2015). miRNome Analizi ile Ekmeklik Buğdayda Kuraklık Stresi ile İlişkili miRNA ların Profillenmesi.  4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 15-15. 21-24 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye

4.    Akdoğan, G., Emeklier, H.Y. (2007).  Türkiye Tarımında Biyokütle (Biyomas) Enerji Kaynakları. Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu, 31-47. 12-13 Aralık 2007, Ankara, Türkiye

5.    Gül, İ., Güler, M., Akdoğan, G., Yılmaz, Ş., Emeklier, H.Y. (2003).  Diyarbakır Koşullarında Azotlu Gübre Dozları ve Bitki Sıklıklarının İkinci Ürün Yemlik Sorgumun  Sorghum spp  Morfolojik ve Agronomik Özelliklerine Etkisi.  TÜRKİYE 5. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ. 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Türkiye

6.    Yılmaz, Ş., Güler, M., Akdoğan, G., Gül, İ., Emeklier, H.Y. (2003).  Hatay Koşullarında Azotlu Gübre Dozları ve Bitki Sıklıklarının II  Ürün Yemlik Sorgumun  Sorghum spp   Morfolojik ve Agronomik Özelliklerine Etkisi.  TÜRKİYE 5. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ. 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Türkiye 

7.    Güler, M., Yılmaz, Ş., Gül, İ., Akdoğan, G., Emeklier, H.Y. (2003).  Azotlu Gübre Dozları ve Bitki Sıklıklarının Ankara Koşullarında Silaj Sorgumun Bazı Morfolojik ve Agronomik Özelliklerine Etkisi.  TÜRKİYE 5. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ. TÜRKİYE 5. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ. 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, Türkiye


Uluslararası Bilimsel Dergilerdeki Hakemlikler

·      PLoS ONE (SCI-Exp)

·      BMC Genomics (SCI-Exp)

·      Acta Physiologiae Plantarum  (SCI-Exp)

·      Turkish Journal of Biology (SCI-Exp)