ARŞ.GÖR. GÜLİN AMASYA    
Adı : GÜLİN
Soyadı : AMASYA
E-posta : gamasya@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 31 63
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı: Gülin AMASYA

Adres: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara

E-mail: gamasya@pharmacy.ankara.edu.tr

 ÖĞRENİM DURUMU

2014 - .. Doktora Sonrası Araştırmacı 

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara 

2019-2014  Doktora

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara 

Tez Başlığı: Deri Kanserlerinin Tedavisinde Uygulanmak Üzere 5-Florourasil İçeren Lipid Nanopartiküllerin Tasarımla Kalite Çalışmaları ve Değerlendirilmeleri

Danışman: Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI

2005-2008 Yüksek Lisans                           

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara  

Tez Başlığı: Ağız İçi Ülserlerinin Tedavisinde Kortikosteroit İçeren Mukoadezif İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SCI Expanded)

Badilli U., Amasya G., Ozkan S., Tarimci N. (2013). Simultaneous determination of Clobetasol Propionate and Calcipotriol in a novel fixed dose emulgel formulation by LC-UV. Chromatographia, 76:(3-4), 133-140.

Badilli U., Amasya G., Sen T., Tarimci N. (2014). Topical emulgel formulation containing inclusion complex of calcipotriol with cyclodextrin.  Journal of  Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. 78:(1-4), 249-255.

Badilli U., Onay-Besikci A., Amasya G., Sen T., Tarimci N. (2015). Calcipotriol–captisol inclusion complex and corticosteroid in a novel fixed dose combination: evaluation on human epidermal keratinocyte cells. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry; 83 (3): 363-368

Amasya G., Sandri G., Onay-Besikci A., Badilli U., Caramella C., Bonferoni M.C., Tarimci N. (2016). Skin Localization of Lipid Nanoparticles (SLN/NLC): Focusing The Influence of Formulation Parameters. Current Drug Delivery, 13(7): 1100 – 1110.

Amasya G., Badilli U., Aksu B., Tarimci N. (2016). Quality by design case study 1: Design of 5-fluorouracil loaded lipid nanoparticles by the W/O/W double emulsion- solvent evaporation method. European Journal of Pharmaceutics. 84: 92-102.

Gumustas M., Turk C.T., Badilli U., Amasya G., Ozkan S., Tarimci N. (2017). Optimization Of Stability Indicating LC Method For The Sensitive In Vitro Determination From Solid Lipid Nanoparticles And Ex Vivo Analysis From Rat Skin Of Etofenamate. Current Pharmaceutical Analysis. 13 (1): 63-71.

Badilli U., Turk C.T., Amasya G., Tarimci N. (2017). Novel drug delivery system for dermal uptake of etofenamate: semisolid SLN dispersion. Current Drug Delivery. 14(3): 386-393. 

Amasya G., Gumustas M., Badilli U., Ozkan S., Tarimci N. (2018). Development of a HILIC method for the determination of 5-fluorouracil from nano drug delivery systems and rat skin extracts. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 30(154): 285-293.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Amasya G., Karavana S.Y., Sen T., Baloglu E., Tarimci N. (2012). Bioadhesive and mechanical properties of triamcinolone acetonide buccal gels. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 9 (1), 1-12.

Sen T., Amasya G., Tarımcı N. (2015). Triamcinolone acetonide buccal discs for treatment of errosive oral lichen planus: Design and in vitro characterization. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 12(2):137-146.