DOÇ.DR. GÖZDE AYDOĞDU TIĞ    
Adı : GÖZDE
Soyadı : AYDOĞDU TIĞ
E-posta : gaydogdu@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720/1170-1023
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1.      Adı Soyadı                   : Gözde AYDOĞDU TIĞ

2.      Doğum Yeri ve Tarihi   : Aydın 01.01.1987     

3.     Öğrenim Durumu

Derece

Alan

Üniversite

Yılı

Lisans

Kimya

Ankara Üniversitesi

2005 – 2009

Yüksek Lisans

Kimya

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2009 – 2011

Doktora

Kimya

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2011 – 2015

Kurum

Bölüm

Ünvan

Yılı

Ankara Üniversitesi

Kimya

Arş. Gör. Dr.

2009-2018

Ankara Üniversitesi

Kimya

Doç. Dr.

2018-devam ediyor

4.         Yabancı Dili                : İngilizce       

 

5. Araştırma Deneyimleri

2014-Şubat-2014 Mayıs Prof. Dr. Giovanna Marrazza, University of Florence, Italy, Pestisit Tayinleri İçin Biyomimetik Temelli Biyosensörler. 

 6. Projeler

2017-Haziran-devam ediyor Karaciğer Kanserinin Teşhisine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi, Yürütücü, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2017 Nisan-devam ediyor "Hepatoselüler Kanserde Lipokalin-2 Tayini için Sandviç Tabanlı Aptasensörlerin Geliştirilmesi" Yürütücü, TÜBİTAK fonu.

2016 Kasım-devam ediyor "Organofosfor Pestisitlerin Tayini İçin Tek Kullanımlık Aptasensörlerin Geliştirilmesi" YürütücüAnkara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2016 Kasım-devam ediyor "Çeşitli Nanomateryal Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve Askorbik asit  Dopamin ve Ürik Asitin Eş zamanlı Tayini", Araştırmacı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2015 Mart-2016 Eylül Pestisit Tayini için Aptamer Temelli Elektrokimyasal Biyosensörlerin Geliştirilmesi, Araştırmacı, TÜBİTAK fonu.

2014 Aralık-2015 Aralık Asetilkolin Tayini için Nanomateryal Temelli Elektrokimyasal Biyosensörlerin Geliştirilmesi, Araştırmacı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2014 Şubat-2016 Haziran İletken Polimer ve Nanoparçacık Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve dsDNA-İlaç Etkileşiminin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi Araştırmacı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2012 Mart-devam ediyor: “DNA-İlaç Etkileşimlerine Dayanan Elektrokimyasal DNA Biyosensörlerinin Geliştirilmesi” Araştırmacı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

2009 Eylül-2011 Eylül: “Elektrosprey İyonizasyon Kuadropol Time-of-Flight Kütle Spektrometresi Kullanarak Çarpışma-İndüklü Dissosiyasyonla Yapılan Fragmantasyona Peptitlerin İkincil Yapısının Etkisi” Araştırmacı, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

7. Yayınlar

7.1.  Uluslararası bilimsel dergilerde basılan makaleler (SCI ve SCI-Expanded)

G. Aydogdu Tığ, D. Koyuncu Zeybek, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı, Interaction of prednisone with dsDNA at silver nanoparticles/poly(glyoxal-bis (2-hydroxyanil))/dsDNA modified electrode and its analytical application Bioelectrochemistry Volume 126, April 2019, Pages 56-63.

 G. Aydoğdu Tığ, Development of electrochemical sensor for detection of ascorbic acid, dopamine, uric acid and l -tryptophan based on Ag nanoparticles and poly( l -arginine)-graphene oxide composite, Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 807, 15 December 2017, Pages 19-28.

 G. Aydoğdu Tığ, Highly sensitive amperometric biosensor for determination of NADH and  ethanol based on Au-Ag nanoparticles/poly(L-Cysteine)/reduced graphene oxide   nanocomposite, Talanta, Volume 175, 1 December 2017, Pages 382-389.

G. Aydoğdu Tığ, G. Gunendi, Ş. Pekyardımcı, A selective sensor based on Au nanoparticles-graphene oxide-poly(2,6-pyridinedicarboxylic acid) composite for simultaneous electrochemical determination of ascorbic acid, dopamine, and uric acid, Journal of Applied Electrochemistry, May 2017, Volume 47, Issue 5, pp 607–618

E. Ö. Bolat, G. Aydoğdu Tığ, Ş. Pekyardımcı, Fabrication of an amperometric acetylcholine esterase-choline oxidase biosensor based on MWCNTs-Fe3O4NPs-CS nanocomposite for determination of acetylcholine, Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 785, 15 January 2017, Pages 241–248.

G. Aydoğdu, G. Gunendi, T. Ertan Bolelli, İ. Yalçın, Ş. Pekyardımcı Study on interaction between the 2-(2-phenylethyl)-5-methylbenzimidazole and dsDNA using glassy carbon electrode modified with poly-3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol Journal of Electroanalytical Chemistry, 776, 9-17.

G. Aydoğdu Tığ, D. Koyuncu Zeybek, Ş. Pekyardımcı, Fabrication of amperometric cholesterol biosensor based on SnO2 nanoparticles and Nafion-modified carbon paste electrode, Chemical Papers 70 (6) 695–705 (2016).

G. Aydogdu Tığ, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı, Electrochemical DNA biosensor based on poly(2,6-pyridinedicarboxylic acid) modified glassy carbon electrode for the determination of anticancer drug gemcitabineTalanta, Volume 154, 1 July 2016, Pages 312-321.

G. Aydoğdu, G. Günendi, D. Koyuncu Zeybek, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı A novel electrochemical DNA biosensor based on poly  5-amino 2-mercapto 1,3,4 thiadiazole  modified glassy carbon electrode for the determination of nitrofurantoin.  Sensors and Actuators, B: Chemical, 197(5), 211-219.

C. Erdem, D. Koyuncu Zeybek, G. Aydoğdu, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı, E. Kılıç Electrochemical glucose biosensor based on nickel oxide nanoparticle modified carbon paste electrode, Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology: An International Journal Volume 42, Issue 4, 2014, 237-244.

G. Aydoğdu, D. Koyuncu Zeybek, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı Electrochemical sensing of NADH on NiO nanoparticles-modified carbon paste electrode and fabrication of ethanol dehydrogenase-based biosensor Journal of Applied Electrochemistry May 2013, Volume 43, Issue 5, pp 523-531 DOI 10.1007/s10800-013-0536-3.

G. Aydoğdu, D. Koyuncu Zeybek, Ş. Pekyardımcı, E. Kılıç A novel amperometric biosensor based on ZnO nanoparticles-modified carbon paste electrode for determination of glucose in human serum Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 41 (5) 332-338 DOI:10.3109/21691401.2012.744994.

7.2.  Ulusal bilimsel dergilerde basılan makaleler

G. Aydoğdu Tığ, Gold nanoparticle and poly(arginine) modified GCE for simultaneous determination of hydrquinone and cathecol, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2018, 45(3), 443–451.

G. Aydoğdu TığE. Ö. Bolat, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı, Hesperidin-dsDNA Interaction Based on Electrochemically Reduced Graphene Oxide and Poly-(2,6-Pyridinedicarboxylic Acid) Modified Glassy Carbon Electrode, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2016, 44 (4), 487–497.

7.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler

G. Aydoğdu Tığ, “Hidrokinon ve Katekol Tayini için Altın nanopartikül-Poli(L-Arjinin) nanokompozit temelli voltametrik sensör geliştirilmesi”, 29. Ulusal Kimya Kongresi, 10-14 Eylül 2017, [S.], ODTÜ, Ankara, Türkiye.

G. Aydoğdu Tığ, E. Ö. Bolat, Ş. Pekyardımcı “Acetylcholinesterase Choline Oxidase Biosensor Based on Multi Walled Carbon Nanotubes  Iron Oxide Nanoparticles Chitosan Nanocomposite” 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, [S.] Mersin, Türkiye.

G. Aydoğdu, D.K. Zeybek, E. Kılıç, Ş. Pekyardımcı “Glukoz Tayini için ZnO Nanopartikül Modifiye Amperometrik Karbon Pasta Elektrot Geliştirilmesi” 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27.06-02.07.2011,[P.], Erzurum, Türkiye.

7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler

G. Aydoğdu Tığ, “Simultaneous sensing of ascorbic acid, dopamine, uric acid and L-tryptophan using AgNPs, graphene oxide and poly(L-Arginine) composite”, 8th Annual Congress on Analytical and Bioanalytical Techniques, August 28-30, 2017, [S.] Brussels, Belgium.

G. Aydoğdu Tığ, D. K.Zeybek, B. Zeybek, Ş.Pekyardımcı, “Interaction of dsDNA with prednisone at poly(glyoxal-bis(2-hydroxyanil)) modified GCE” Advances in Functional Materials, 14-17 Aug. 2017, [P.] University of California, LA, USA.

G. Aydoğdu Tığ, M. B. Koçer, G. Günendi, Ş. Pekyardımcı “A disposable voltammetric aptasensor based on sandwich assay for pesticide detection” BIOMED 2017, 12-15 May 2017, [P.] Ankara, Turkey.

G. Aydoğdu Tığ, G. Günendi, Ş. Pekyardımcı,“Simultaneous Electrochemical Determination of Ascorbic acid  Dopamine and Uric Acid Based on Gold Nanoparticles Graphene oxide Poly(2,6 Pyridinedicarboxlic Acid) Modified Electrode” 3rd International Congress on Biosensors, 05-07 October 2016, [S.] Ankara, Turkey.

G. Aydoğdu Tığ, M. B. Koçer, Ecem Özlem Bolat, Şule Pekyardımcı “Development of electrochemical biosensors based on aptamer for pesticide detection” BIOSENSORS 2016, 25-27 May 2016, [P.] Gothenburg, Sweden.

G. Aydoğdu Tığ, Ş. Pekyardımcı “An electrochemical DNA biosensor for nitrofurantion determination based on poly(2,6-pyridinedicarboxylic acid) coated glassy carbon electrode” BIOSENSORS 2016, 25-27 May 2016, [P.] Gothenburg, Sweden.

G. Aydogdu, Ş. Pekyardımcı DNA-functionalized electrochemical biosensor based on poly-(2,6-pyridine dicarboxylic acid) coated glassy carbon electrode for the study of anticancer drug gemcitabine, 6th International Conference and Exhibition on Analytical & Bioanalytical Techniques, September 01-03, 2015 [P.] Valencia, Spain

G. Aydogdu, G. Günendi, Ş. Pekyardımcı, T. Ertan Bollelli, İ. Yalçın, Poly-3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol modified glassy carbon electrodes for DNA and DNA-antibacterial agent interaction, 11 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 11) 9-12 June 2015 [P.] Ankara Turkey.

R. Rapini, G. Aydoğdu, G. Marrazza, DNA technology for small molecules sensing: a new approach for pesticide detection, XXV Congreso Nazionale della Societa Chimica Italiana, 2014 [P.] 7-12 Sep 2014 [P.] Calabria, Italy.

R. Rapini, G. Aydoğdu, G. Marrazza, A novel DNA-aptamer based array for pesticide detection, Functional DNA Nanotechnology, 19-20 June 2014, Rome, Italy.

H. Şen, G. Aydoğdu, Ş. Pekyardımcı, Electrochemical sensing of furosemide and its interaction with dsDNA by using grapnene oxide modified glassy carbon electrode, 10th European Symposium on Biomedical Engineering Sciences&6th International Forum on Industrial Bioprocesses, 7-10 Sep 2014 [P.] Lillie, France.

E. Yalım, G. Aydoğdu, Ş. Pekyardımcı, Disposable electrochemical DNA biosensor for the study of unexplored benzoxazoles-DNA interaction, 10th European Symposium on Biomedical Engineering Sciences&6th International Forum on Industrial Bioprocesses, 7-10 Sep 2014 [P.] Lillie, France.

G. Aydogdu, G. Günendi, D. Koyuncu Zeybek, B. Zeybek, A novel electrochemical DNA biosensor based on poly-(5-amino-2-mercapto-1,3,4-thiadiazole) for assaying of antibacterial drug nitrofurantoin , Biosensors 2014, 27-30 May 2014 [P.] Melbourne, Australia.

C. Erdem, D. K. Zeybek, G. Aydoğdu, B. Zeybek, Ş. Pekyardımcı, E. Kılıç ”A practical glucose biosensor based on NiO nanoparticles modified-carbon paste electrode” 8th İnternational Conferance on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, 15-19 Sep 2013 [P.] Thessaloniki, Greece.

G. Aydoğdu, D. K. Zeybek, B. Zeybek, Ş.Pekyardımcı “Electrocatalytic oxidation of NADH based on NiO nanoparticles modified carbon paste electrode” 8th İnternational Conferance on Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, 15-19 Sep 2013, [P.] Thessaloniki, Greece.

G. Aydoğdu, D. Koyuncu, Ş. Pekyardımcı, E. Kılı砓Amperometric Glucose Biosensor Based on Carbon Paste Electrode Modified Zinc Oxide Nanoparticles and Various Mediators”, EUROanalysis 16 (Challenges in Modern Analytical Chemistry)” European Conference on Analytical Chemistry, 11-15 Sep 2011, [P.], Belgrade, Serbia.

G. Aydoğdu, D. Koyuncu, E. Kılıç, Ş. Pekyardımcı “A new carbon paste electrode based on SnO2 nanoparticles for cholesterol determination” 9th Internaional Electrochemistry Meeting in Turkey, 25-29 Sep 2011, [P.] Çeşme, İzmir.