PROF.DR. GÜLFEM ELİF ÇELİK    
Adı : GÜLFEM ELİF
Soyadı : ÇELİK
E-posta : gcelik@medicine.ankara.edu.tr, gulfemcelik@gmail.com
Tel : 5957155
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ