PROF.DR. GÜRSEL DURSUN    
Adı : GÜRSEL
Soyadı : DURSUN
E-posta : gdursun@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr.Gürsel Dursun

 

 

 

GÖREV ÜNVANI:
Profesör Doktor
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


EĞİTİMİ :

 

İlköğrenim

Ankara Maltepe ve Ulubatlı Hasan İlkokulları, 1966-1971

 

Orta öğrenim

T.E.D. Ankara Koleji, 1971-1978

 

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi, 1978-1984

 

Uzmanlık Eğitimi

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1986-1991

 

Uzmanlık Sonrası Eğitimi

* Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

* "Ses Hastalıkları"; The Voice Foundation, Philadelphia, A.B.D.

 


MESLEKİ GELİŞME :

1984-1986

Sağlık Bakanlığı Sakarya İli Merkez Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim, Sakarya Valiliği Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü, Sakarya İli Merkez İlçe Sağlık Grup Başkanı olarak devlet hizmeti yükümlülüğü.

 

1986-1991

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi.
Uzmanlık tezi: 1985-1990 Yılları Arasında Kliniğimizde Ameliyatla Tedavi Edilen Larenks Kanserli Hastalarda Elde Edilen Sonuçlar.

 

1993

Samsun 100 Yataklı Asker Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Kliniğinde askerlik hizmeti yükümlülüğü.

 


MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM :

1993

Larenjektomi sonrası trakeoözofageal fistül ve prostetik ses restorasyonu.
International Center For Post-Laryngectomy Voice Restoration,
Indianapolis, A.B.D.

 

1994

Profesyonel ses ve ses bozukluklarının tedavisi.
The American Institute for Voice and Ear Research Center,
Philedelphia, A.B.D.

 

 

 

 

 

 

1994

Otoloji ve Temporal Kemik Diseksiyon Kursu.
Thomas Jefferson Üniversitesi KBB - Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniği,
Philadelphia, A.B.D.

 

1995

CO2 lazerin KBB'de klinik kullanımı ve güvenliği.
Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi,
Little Rock, A.B.D.

 

1996

1. Uluslararası "KBB'de Lazer Kullanımı Kursu.
Free Üniversitesi K.B.B. Kliniği,
Berlin, Almanya.

 


AKADEMİK GELİŞİM :

1991-1996

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında uzman.

 

1996-2002

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında Doçent.

 

2002-

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında Profesör.

 


ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR:

* Türk Otolarengoloji Derneği
* Kulak-Burun-Boğaz - Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara)
* Otorinolarengoloji ve Maksillofasial Cerrahi Derneği (Ankara)
* Voice Foundation (ABD)
* American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery (ABD)
* Larengoloji Derneği (Kurucu Üye) (Ankara)
* Profesyonel Ses Derneği (Başkan ve kurucu üye) (Ankara)
* International Association of Phonosurgeons


YAYIN KURULLARINDA GÖREV ALDIĞI SÜRELİ YAYINLAR:

* T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi- Ankara
* Kulak Burun Boğaz Klinikleri- İstanbul
* Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi-Ankara
* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi- Ankara
* Türk Otorinolaringoloji Arşivi- İstanbul
* Sağlık Magazini- Ankara
* Türkiye Klinikleri ( yayın kurulu )
* Turkish Journal of Medical Sciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI SCIENCE CITATION INDEX VE BENZERİ İNDEKSLERDE KAYITLI OLAN YAYINLAR:

 • OYGÜR T., DURSUN A., ULUOĞLU Ö., DURSUN G.: Oral congenital dermoid cyst in the floor of the mouth of a newborn. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 74:627-630, 1992.
 • DURSUN G., SAK S.D., AKYOL G., DURSUN A., EREKUL S., DEMİRELLER A., AKINER M.: Overexpression of p53 in laryngeal carcinoma: clinicopathological implications. Ear Nose & Throat Journal 74:645-648, 1995
 • DURSUN G., SATALOFF R.T., SPIEGEL J.R., MANDEL S., HEUER R.J., ROSEN D.C.: Superior laryngeal nerve paresis and paralysis. Journal of Voice 10:206-21 1 , 1996.
 • DURSUN G., ACAR A., TURGAY M., ÇALGÜNER M.: Human Leucocyte Antigens (HLA) in tympanosclerosis. Clinical Otolaryngology 22:62-64, 1997.
 • DURSUN G., KESER R., AKTÜRK T., AKINER M., DEMİRELLER A., SAK S.D.: The significance of preepiglottic space invasion in supraglottic larynx carcinoma. European Archives of Otorhinolaryngology, 254(Suppl I):110-112, 1997.
 • HEUER RJ., SATALOFF RT., EMERICH K., RULNICK R., BAROODY M., SPIEGEL JR., DURSUN G., BUTLER J.:Unilateral recurrent laryngeal nerve paralysis: The importance of "preoperative" voice therapy. Journal of Voice 11:88-94, 1997.
 • ACAR A., DURSUN G., AYDIN Ö., AKBAŞ Y.: J incision in neck dissections. J Laryngol Otol, 1 12:55-60, 1998.

 


YURT İÇİ VE DIŞI HAKEMLİ DERGİLERDE BULUNAN YAYINLAR:

 • GERÇEKER M., ESMER N., AKTÜRK T., AKINER M.,DURSUN G., AKIN İ. Cerrahi tedavi gören periferik fasial paralizili 22 vakanın incelenmesi Otorinolarengoloji ve Stomatoloji Dergisi 2:1 13-1 15, 1988.
 • KESER R., TULUNAY Ö., DURSUN G. : Nazal kavitede ossifying fibroma Otorinolarengoloji ve Servikofasial Cerrahi Dergisi 3:72-74, 1989.
 • AKTÜRK T., AKINER M., TEKELİ E., DURSUN G., SAATÇİ M., KARAGÜL S., KURT H.: Comparison of surface and core cultures in chronic tonsillitis. Pakistan Journal of Otolaryngology 7:158-160, 1991 .
 • ESMER N., DEMİRELLER A., DURSUN G., BULAY O.: Dil leiomyosarkomu Tiirk Otolarengoloji Arşivi 29:14-15, 1991 .
 • IŞIK A.Ü., AVUNDUK M.C., DURSUN G., CİVELEK B., ESMER N. : Malignant fibrous histiocytoma of larynx. Journal of Ankara Medical School 14:411-416, 1992.
 • YORULMAZ İ., DEMİRELLER A., DURSUN G., AKTÜRK T., AKBAY C., SAYIN N.: Travmatik zar perforasyonlarında hyaluronik asit (Deneysel çalışma). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45:161-168, 1992.
 • ESMER N., GERÇEKER M., AKTÜRK T., DURSUN G.: Larenks kanserlerinde uzak metastazlar. Klinik Gelişim Dergisi 5:2164-2166, 1992.
 • GERÇEKER M., AKTÜRK T., DURSUN G.: Peristomal rekürrens paratrakeal lenf metastazı mı ? KBB Postası 1 :13-16, 1992.
 • YILMAZ O., CUHRUK Ç., DURSUN G., EREKUL S.: Parotis bezinde aktinomikoz. Türk Otolarengoloji Arşivi 30:180-183, 1992.
 • YORULMAZ İ., OLGAY G., DURSUN G., ÇALGÜNER M.: Timpanoskleroz cerrahisinde stapedektomi ve miringoplasti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 45:549-554, 1992.
 • DURSUN G., KURT H., BEDER E., TEKELİ E., SAATÇİ M., ANADOLU Y.: Kronik nonpürülan maksiller sinüzitlerde bakteriyoloji. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1 :60-63, 1993.
 • DEMİRELLER A., DURSUN G., YORULMAZ İ., TATARAĞASI A.: Total larenjektomide trakeo-özefageal fistül ve konuşma protezi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2:74-82, 1994.
 • YORULMAZ İ., KÜÇÜK B., DURSUN G., DEMİRELLER A., CUHRUK Ç.: İnsan kulak zarı perforasyonlarında topikal uygulanan hyaluronik asit solüsyonunun etkinliği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2:15-20, 1994.
 • DURSUN G., AKPOLAT I., AKYOL G., DURSUN A., KÜÇÜK B., CUHRUK Ç.,DEMİRELLER A.,EREKUL S.: Nazofarenks karsinomlarında p53 ekspresyonu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2:319-321 , 1995.
 • DURSUN G., AKYOL G., DURSUN A., KÜÇÜK B., AKPOLAT İ., CUHRUK Ç., DEMİRELLER A., EREKUL S.: Tükrük bezi neoplazmalarında p53 ekspresyonu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2:341-343, 1995.
 • KÜÇÜK B., VURAL E., YORULMAZ İ., DURSUN G., ANADOLU Y., AKINER M., CUHRUK Ç.: Endolarengeal mikrocerrahide küçük çaplı tüp ile entübasyon tekniği obstrüktif akciğer hastalarında uygulanabilir mi ? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3:30-34, 1995.
 • KÜÇÜK B., YORULMAZ İ., KOÇAK İ., DURSUN G., ANADOLU Y., SAATÇİ M., BEDER E.: Kolesteatomlu kronik otitlerde tek kademede modifıye radikal mastoidektomi, timpanoplasti, arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyon tekniği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2:31 1-314, 1995.
 • KESER R., DURSUN G., AKYOL G., MÜFTÜOĞLU S.: Osteogenesis impertekta ve otosklerozun stapes tabanında oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3:95-98, 1995.
 • SAATÇİ R.M., ESMER N., GERÇEKER M., DURSUN G., SUNGUROĞLU K.: Larenks kanserinde serum retinol ve beta karoten düzeylerinin prognostik önemi. Türk Otolarengoloji Arşivi 33:68-74, 1995.
 • KÜÇÜK B., YORULMAZ İ., DURSUN G., KOÇAK İ., VURAL E., ÇALGÜNER M., ESMER N.: Radikal kavite cerrahisinde arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyon tekniği. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3:105-109, 1995.
 • DURSUN G., DEMİRELLER A., BABADEMEZ MA, KOÇAK İ: Parsiyel larenks cerrahisi uygulanan hastalarda post-operatif ses kalitesinin spektrografık değerlendirilmesi. Türk Otorinolarengoloji Arşivi 33:244- 249,1995.
 • DURSUN G., DEMİRELLER A., TATARAĞASI A., KÜÇÜK B., YORULMAZ İ., KOÇAK İ.: Özofageal konuşma ve protezli ses restorasyonunda ses kalitesinin kıyaslanması. Türk Otolarengoloji Arşivi 33:260-262, 1995.
 • DURSUN G., ACAR A., CUHRUK Ç.: Shepard ventilasyon tüplerinin uzun dönem sonuçları. Türk Otolarengoloji Arşivi 33:273-277, 1995.
 • ESMER N., DURSUN G., ACAR A.: Ani işitme kayıplarında Apokardiolipin. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3:188-190, 1995.
 • DURSUN G., DEMİRELLER A., KOÇAK İ., SELÇUKİ D., ACAR A., DEMİRCI S.: Larengeal elektromiyografı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3:253-261 , 1995.
 • DURSUN G., ACAR A., AKYOL G., SEZER C., AKINER M.N., AKTÜRK T.: Nazal polip etyopatogenezinde allerjinin rolü: Tip 1 hipersensitivite reaksiyonu. Ankara Patoloji Bülteni 13:44-47, 1996.
 • DURSUN G., KÜÇÜK B., DEMİRELLER A., CUHRUK Ç.: Kas gerilim disfonileri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 4:162-167, 1996.
 • ANADOLU Y., AKINER M., AKTÜRK T., DEMİRELLER A., DURSUN G., ACAR A., VURAL E.: Paranazal sinüslerin kemik ve mukoza düzeyindeki anatomik varyasyonlarının endoskopik sinüs cerrahisi açısından bilgisayarlı tomografi ile analizi. Türk Otolarengoloji Arşivi 34:329-333,1996.
 • VURAL E., SAATÇİ M., DURSUN G., DEMİRELLER A.: Vertikal parsiyel larenjektomilerin epiglottik pull-down ve rotary door flep ile rekonstrüksiyonu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 3:670-673, 1996.
 • DURSUN G., ACAR A., SARGON M., AKYOL G., CUHRUK Ç.: The effect of astemizole in salivary glands of rats: a light and electron microscopy study. Türkiye Tıp Dergisi 4:3-6, 1997.
 • ACAR A., DURSUN G., AKTÜRK T.: Adenotonsiller hastalığı bulunan çocuklarda tonsillektomi ve adenoidektominin serum immünglobulin E düzeyine etkileri. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5:5-8, 1997.
 • DURSUN G., ASLAN G.: Erken glottik kanserlerde radyoterapinin vokal kord fonksiyonları üzerine etkisi: Videolarengostroboskopik bulgular. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5:217-221 , 1997.
 • ACAR A., TAŞÇILAR N., DURSUN G., AKBAŞ Y., YÜCEMEN N.: Diagnostik amaçla yapılan lomber ponksiyonun odituar fonksiyonlar üzerine etkileri. Kulak Burun Boğaz Bülteni 4:50-54,1997.
 • KÖKSAL D., ACICAN T., DURSUN G., ATAOĞLU Ö., ÇOBANLI B.: Akciğer tüberkülozuna sekonder gelişen dil tüberkülozu. Tüberküloz ve Toraks 47:228-230,1999.
 • UZUN L., DURSUN G., BİR F.: Bazaloid tip yassı hücreli larenks kanseri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53: 305-307,2000.

 


KİTAP BÖLÜMÜ:

 • BEDER E. DURSUN G.: Functional neck dissection indications. Functional Neck Surgery In Larynx Cancers Course Textbook p: 40-45, Tissamat Press, 1994, Ankara.
 • KESER R. Ed.: Diseases of larynx. Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery p:293-320, Antıp Press, 1999, Ankara.

 


TEBLİĞLER:

TAM METNİ YAYINLANMIŞ ULUSLARARASI TEBLİĞLER

 • KESER R., BEDER E., GERÇEKER M., AKINER M., DEMİRELLER A., DURSUN G., ANADOLU Y.: Supraglottik larenks kanserlerine yaklaşımımız. International Symposium on Parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy,12-14 Haziran 1991 , Ankara. Sempozyum Kitabı s:149-154, Nurol Matbaası, Ankara, 1991.
 • AKTÜRK T., ÖKTEN İ., AKINER M., DURSUN G., ANADOLU Y.: Gastric transposition in carcinomas of the post-cricoid region. XV. World Congress of ORL Head and Neck Surgery, 20-25 Haziran 1993, İstanbul, Türkiye. Proceedings Volume III s: 891-894. Editors: O. Sunar, T. Altuğ, İ. Devranoğlu. Multi Science Publishing Co. Ltd., Essex , England, 1993.
 • DURSUN G., SAK S.D., BEDER E., AKTÜRK T.: The prognosis of histopathologic parameters in squamous cell carcinoma of the larynx. XV. World Congress of ORL Head and Neck Surgery, 20-25 Haziran 1993, İstanbul, Türkiye. Proceedings Volume II. s:732-735. Editors: O. Sunar, T. Altuğ, İ. Devranoğlu. Multi Science Publishing Co. Ltd., Essex , England, 1993.
 • AKINER M, BEDER E, DEMİRELLER A, DURSUN G, KESER R. Supraglottic Horizontal Laryngectomy - Ankara University Experience. XV. World Congress of ORL Head and Neck Surgery, 20-25 Haziran 1993, İstanbul, Türkiye. Proceedings Volume II. s: 729-731. Editors: O. Sunar, T. Altuğ, İ. Devranoğlu. Multi Science Publishing Co. Ltd., Essex , England, 1993.

TAM METNİ YAYINLANMIŞ ULUSAL TEBLİĞLER

 • CUHRUK Ç., AKTÜRK T., AKINER M., AKYAR S., YILMAZ O., DURSUN G., YORULMAZ İ., AKAN H., TÜRKYILMAZ A.: Parotis kitlelerinin tanısında BT ve DSS'nin değeri. Türk Otorinolarengoloji XX.Ulusal Kongresi Kitabı, Erol Ofset s:8-9, Girne, 1989.
 • BEDER E., EKİNCİ C., YILMAZ O., SAATÇİ M., DURSUN G.: Nazofarenks kanseri tanısında aspirasyon sitolojisi. Türk Otorinolarengoloji XX.Ulusal Kongresi Kitabı, Erol Ofset s:45-46, Girne, 1989.
 • YILMAZ O., DURSUN G., BEDER E., KUMBASAR H., DOĞAN Y.B.: Alkol bağımlılığı sendromunda koku ve tad alma bozuklukları. Türk Otorinolarengoloji XX.Ulusal Kongresi Kitabı, Erol Ofset s: 47-49, Girne, 1989.
 • CUHRUK Ç., CUHRUK H., DEMİRELLER A., YILMAZ O., DURSUN G., YORULMAZ İ.: Anterior nazal tamponun arteryel kan gazları üzerine etkisi. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 9-13 Ekim 1989, Girne, Kıbrıs. Kongre Kitabı, Erol Ofset s:78-79, Girne, 1989.
 • BEDER E., DOĞAN Y.B., TATARAĞASI A., DURSUN G., YILMAZ O., KUMBASAR H.: Alkol bağımlılığı sendromu olan hastalarda odyolojik incelemeler. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 9-13 Ekim 1989, Girne, Kıbrıs. Kongre Kitabı s:167-168, Erol Ofset İstanbul, 1989.
 • KESER R., DEMİRELLER A., YORULMAZ İ., DURSUN G.: Larenks kanserlerinde fonksiyonel boyun diseksiyonu ( 142 olguda 5 yıllık sonuçlar). XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Manavgat- Antalya. Kongre Kitabı s:656-661, Erol Ofset, İstanbul, 1994.
 • ACAR A., DURSUN G., ÇALGÜNER M., TURGAY M., TOKGÖZ G., BABADEMEZ M.A.: Otosklerozda HLA Klas I ve II antijenleri. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya. Kongre Kitabı s:331-334, Erol Ofset, İstanbul, 1996.
 • AKBAŞ Y., DURSUN G., YORULMAZ İ., KOÇAK İ., DEMİRELLER A.: Total larenjektomili hastalarda Blom-Singer protez uygulamaları ve sonuçları. XXIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya. Kongre Kitabı s:659-662, Erol Ofset, İstanbul, 1996.
 • DURSUN G.: Pediatrik üst solunum yolları enfeksiyonlarında cerrahi tedavi. XXXV. Türk Pediatri Kongresi, 19-23 Mayıs 1999, Ankara. Kongre Kitabı s: 229-235, Öncü Limited Matbaası, Ankara,1999.

ÖZETİ YAYINLANMIŞ ULUSLARARASI KONGRE TEBLİĞLERİ

 • CUHRUK Ç., AKTÜRK T., AKINER M., ÇAKMAK A., ÖZGİRGİN N., YILMAZ O., SAATÇİ M., DURSUN G.: 1er Congres Europeen D'Oto-Rhinolaryngologie Et De Chirurgie Ceıvico-Faciale, 26-29 Eylül 1988. Tebliğ özeti : Revue de laryngologie otologie rhinologie 109 ( Suppl.) p:71,1988.
 • DEMİRELLER A., KESER R., DURSUN G., YORULMAZ İ., SAATÇİ M., KOCATÜRK S.: Subtotal reconstructive laryngectomy ( Poster ). Fourth Research Workshop on the Biology, Prevention and Treatment of Head and Neck Cancer, 8-11 Eylül 1994, Arlington, A.B.D.
 • DURSUN G., KOÇAK İ., YORULMAZ İ., DEMİRELLER A.: Direct visual biofeedback treatment of conversion aphonia and mutational falsetto with laryngostroboscopy. First World Voice Congress, 9-13 Nisan 1995, Oporto, Portekiz.
 • DURSUN G., KOÇAK İ., YORULMAZ İ., DEMİRELLER A.: Medialization laryngoplasty ( thyroplasty type I ) with adjustable gold-silastic laryngeal implant. First World Voice Congress, 9-13 Nisan 1995, Oporto, Portekiz.
 • KESER R., DURSUN G., Sak S.D.: The effect of lymph node reaction pattern on prognosis in laryngeal carcinoma. 3. EUFOS Kongresi, 9-14 Haziran 1996, Budapeşte, Macaristan.
 • AKINER M., AKTÜRK T., DURSUN G.: Indication and technique of total laryngopharyngectomy in post-cricoid region carcinomas. International symposium on surgery reconstruction in the upper esophagus and postcricoid region cancer and lymphonode management in head and neck cancer, 4 Eylül 1992, Ferrara, İtalya.
 • BOZKURT M.K., DURSUN G., YORULMAZ İ., KÜÇÜK B., UZUN L.: Gastroözofajial reflü sendromu. XXIV. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, Antalya.
 • UZUN L., DURSUN G., BOZKURT M.K., YOSUNKAYA T.: Larenks kanserlerinde fizik muayene, videolarengostroboskopi, BT bulguları ve operasyon spesmenlerinin karşılaştırılması. XXIV. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, Antalya.
 • UZUN L., DURSUN G., YORULMAZ İ., KÜÇÜK B., BOZKURT M.K., YOSUNKAYA T.: Videolarengostroboskopi klinik uygulamaları. XXIV. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, Antalya.
 • ÇAYLAKLI F. DURSUN G., KÜÇÜK B., YORULMAZ İ.: Vertikal larenjektomiden sonra plastismafasial transpozisyon flebi ile rekonstrüksiyon. XXIV. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, Antalya.
 • BOZKURT M.K., UZUN L., DURSUN G., KÜÇÜK B., YORULMAZ İ.: C02 lazer miringotomi. XXIV. Ulusal Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997, Antalya.
 • DURSUN G., YOSUNKAYA T., AKBAŞ Y., YALNIZ Ö., KUMBASAR H., YARAR G.: The effect of personality to management of vocal nodules. International Symposium on Care of The Professional Voice and Phonosurgery, 25 Eylül 1997, Atina, Yunanistan.

 


KATILDIĞI KONGRE, KURS ve BiLiMSEL TOPLANTILAR:

YURT DIŞI

 • International Symposium on Surgery Reconstruction in The Upper Esophagus and Postcricoid Region Cancer and Lymphonode Management in Head and Neck Cancer, 4 Eylül 1992, Ferrara, İtalya (Tebliğli).
 • 97th Annual Meeting of American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 2-5 Ekim 1993, Minneapolis, ABD.
 • Fourth Research Workshop on The Biology, Prevention and Treatment of Head and Neck Cancer, 10-12 Eylül 1994, Arlington, ABD (Tebliğli).
 • 98th Annual Meeting of American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 18-21 Eylül 1994, San Diego, ABD.
 • Current Concepts in Head and Neck Surgery, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 19-20 Kasım 1994, New-York, ABD.
 • First World Voice Congress, 9-13 Nisan 1995 , Oporto, Portekiz (Tebliğli).
 • 99th Annual Meeting of American Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 17-20 Eylül 1995, New Orleans, ABD.
 • 3rd EUFOS Congress, 9-14 Haziran 1996, Budapeşte, Macaristan (Tebliğli).
 • International Course on "Laser use in ENT", 27-30 Kasım 1996, Berlin, Almanya.
 • International Symposium on Care of the Professional Voice and Phonosurgery, 25-27 Eylül 1997, Atina, Yunanistan (Tebliğli).
 • 28th Annual Symposium of Voice Foundation, 2-6 Haziran 1999, Philadelphia,USA.
 • 4th EUFOS Congress, 13-18 Mayıs 2000, Berlin, Almanya.
 • 4th Salzburg International Symposium: Vocal arts medicine and voice care.. 5-8 Ağustos 2000, Salzburg Avusturya.


YURTiÇi

 • XIX. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 15-20 Haziran 1987, Erzurum (Tebliğli).
 • Symposium on Chronic Otitis Media and Its Treatment, Ankara Otorinolaringoloji Derneği 1.Uluslararası Sempozyumu, 8-11 Mayıs 1988, Ankara.
 • Larenks Tümörlerinde Cerrahi Tedavi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 19-21 Haziran 1989, İstanbul.
 • International Symposium on Vertigo and Its Treatment, Ankara Otorinolaringoloji Derneği, 16-19 Mayıs 1990, Ankara.
 • Endoskopik Nazal ve Paranazal Sinüs Cerrahisi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara Otorinolaringoloji Derneği, 31 Mayıs-1 Haziran 1991, Ankara.
 • Intemational Symposium on Parotid Gland Tumors and Functional Laryngectomy, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-14 Haziran 1991, Ankara (Tebliğli).
 • XXI. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991 , Antalya (Tebliğli).
 • Parsiyel Larenjektomiler Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalları Ortak Toplantısı, 23-24 Nisan 1992, Adana.
 • Başağrısı Sempozyumu, Hekimler Birliği Vakfı, 7-8 Mayıs 1992, Trabzon.
 • Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 13-15 Mayıs 1992, İstanbul.
 • XV.World Congress of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 20-25 Haziran 1993, İstanbul (Tebliğli).
 • Total Larenjektomide Trakeoözefageal Fistül ve Konuşma Protezi Uygulaması, Ankara Otorinolarengoloji Derneği 1993-1994 Bilimsel Eğitim Toplantıları No:2, 23 Aralık 1993, Ankara (Panelist).
 • Larenks Kanserlerinde Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5-6 Mayıs 1994, Ankara (Tebliğli).
 • Akustik Nörinoma ve Kafa Kaidesi Yaklaşımları Sempozyumu, Ankara Otorinolarengoloji Derneği, 14 Mayıs 1994, Ankara.
 • Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 31 Mart-1 Nisan 1995, İstanbul.
 • Profesyonel Ses Sempozyumu, Ankara Üniversitesi 25 Mayıs 1995, Ankara (Konuşmacı)
 • Baş ve Boyun Cerrahisinde Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1-3 Haziran 1995, Ankara (Medializasyon larengoplasti konusunda konuşmacı).
 • Birinci Videolaringostroboskopi (VLS), Larengeal Elektromyografı (LEMG) ve Fonocerrahi Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24-25 Haziran 1995, Ankara (Konuşmacı).
 • İkinci Videolaringostroboskopi (VLS), Larengeal Elektromyografı (LEMG) ve Fonocerrahi Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4-5 Kasım 1995, Ankara (Konuşmacı).
 • Birinci Ses ve Ses Hastalıkları Simpozyumu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 17-18 Kasım 1995, İstanbul.
 • Larenks Kanserlerinde Parsiyel Cerrahi Teknikler Paneli, K.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, 29 Şubat 1996, Ankara (Glottik kanserler konusunda panelist).
 • Türkiye'de Dünden Bugüne Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Sempozyumu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 11 Mayıs 1996, Ankara (Panelist ).
 • Functional Endoscopic Sinus Surgery, The Past, Present and Future. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. 27-28 Mayıs 1996, Ankara.
 • First International Voice Symposium, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 24-26 Ekim 1996, Ankara ( Panelist ).
 • Profesyonel Sesin Korunması, Ankara Devlet Opera ve Balesi, 5 Aralık 1996 (Konuşmacı).
 • Profesyonel Sesin Korunması, Selçuk Üniversitesi Konservatuar Bölümü, 19 Mart 1997, Konya ( Konuşmacı ).
 • 1.Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, Larengoloji Derneği, 4-7 Mayıs 1997, Antalya.
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi ve Fasial Paralizide Sorunlar ve Çözümleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 11 Aralık 1997, Ankara.
 • Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uluslarası Sempozyumu: Son Gelişmeler ve Kadavra Diseksiyonu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 24-26 Eylül 1998, İstanbul.
 • Larenks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, Larengoloji Derneği, 8-10 Ekim 1998, Ankara.
 • Larenks Kanserleri. Ankara Patoloji Derneği. 7 Kasım 1998, Ankara ( Panelist ).
 • Larengeal hastalıklarda videolarengoskopik görüntüler, Osmangazi Üniversitesi, 24 Şubat 1999, Eskişehir, (Konuşmacı).
 • 35. Ulusal Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Kurumu, 19-23 Mayıs 1999, Ankara. (Panelist).
 • 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir (Tebliğli, Eğitimci, Panelist).
 • Supraglottik ve glottik larenks kanserlerinde parsiyel fonksiyonel cerrahi teknikler ,25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Kurs uygulayıcısı).
 • Ses hastalıklarının tanı ve tedavisinde son yenilikler, 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 18-22 Eylül 1999, İzmir. (Kurs uygulayıcısı).
 • Ses hastalıklarında tanı ve tedavi kursu, 28-30 Haziran 1999, Ankara, Ankara Tıp Fakültesi. (Düzenleyici ve kurs uygulayıcısı).
 • Ses hastalıkları ve tedavi prensipleri, Ankara Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 16 Aralık 1999, Ankara (Panelist).
 • Temporal kemik diseksiyonu ve kulak cerrahisi kursu, 14-17 Nisan 2000, Ankara Tıp Fakültesi , Ankara (Kurs uygulayıcısı).
 • Sesimi Seviyorum,KBB Hastalıklarında mezuniyet sonrası eğitim toplantısı, 28-30 Nisan 2000, Kapadokya (Eğitici).
 • Uluslararası Ankara KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Toplantısı, 1-4 Haziran 2000, Ankara.
 • Voice 2000. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 1-3 Ekim 2000, Ankara (Konuşmacı).
 • Larenks kanser cerrahisinin bugünü, Larengoloji Derneği, 26-28 Ekim 2000, İstanbul (Panelist).


ATIFLAR :

SCIENCE CITATION INDEX ( SCI)'DE KAYITLI ATIFLAR

 • Yayın Adı : OYGÜR T., DURSUN A., ULUOĞLU Ö., DURSUN G.: Oral congenital dermoid cyst in the floor of the mouth of a newborn. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 74: 627-630, 1992.
  Atıfta bulunulan yayınlar
  * GORLIN RJ., MYERS SL.: Gastrointestinal cyst of the tongue: a possible duplication cyst of foregut origin discussion. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 55 : 629-630, 1997.
  * CRAMER H., LAMPE H., DOWNING P.: Dermoid cyst of the floor of the mouth diagnosed by fine-needle aspiration cytology- a case report. Acta Cytologica 40: 319-326, 1996.
  * CITARDI MJ., TRAQUINA DN., EISEN R.: Primitive foregut cysts - a cause of airway obstruction in the newborn. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 111: 533-537, 1994.
 • Yayın adı : DURSUN G., SAK SD., AKYOL G., DURSUN A., EREKUL S., DEMİRELLER A., AKINER M.: Overexpression of p53 in larengeal carcinoma: clinicopathological implications. Ear Nose & Thorat Journal 74: 645-648, 1995.
  Atıfta bulunulan yayınlar:
  * PAI HH., ROCHON L., CLARK B., BLACK M., SHENOUDA G.: Overexpression of p53 protein does not predict local-regional control or survival in patients with early stage squamous cell carcinoma of the glottic larynx treated with radiotherapy. Int J of Radiation Oncology Biology Physics 41: 37-42, 1998.
  * KOCH WM., BRENNAN JA., ZAHURAK M., GOODMAN S.N., WESTRA WH., SCHWAB D., YOO GH., LEE DJ., FORASTIERE AA., SIDRANSKY D.: P53 mutation and locoregional treatment failure in head and neck squamous cell carcinoma. J of the National Cancer Institue 88: 1580-1586, 1996.
  * AKYOL MU., DURSUN A., AKYOL G., EDALI N.: Proliferating cell nuclear antigen immunoreactivity and the presence of p53 mutation in basaloid squamous cell carcinoma of the larynx. Oncology 55: 382-383, 1998.
  * IOACHIM E., ASSIMAKOPOULOS D., PESCHOS D., ZISSI A., SKEVAS A., AGNANTIS NJ.: Immunohistochemical expression of metallothionein in benign premalignant and malignant epithelium of the larynx. Correlation with p53 and proliferative cell nuclear antigen Pathol Res Pract 195 : 809-814, 1999.
  * PULKKINEN JO., KLEMI P., MARTIKAINEN P., GRENMAN R.: Apoptosis in situ, p53, bcl-2 and Agnor counts as prognostic factors in laryngeal carcinoma. Anticancer Research 19: 703-707, 1999.
  * IOACHIM E., ASSIMAKOPOULOS D., AGNANTIS N.J., PESCHOS D., ZISSI A., SKEVAS A.: Altered patterns of retinoblastoma gene product expression in benign, premalignant and malignant epitelium of the larynx. An immunohistochemical study including correlation with p53, bcl-2 and proliferating indices. Anticancer Reserch 19: 541-545, 1999.
  * de LIMA AP., BELLOTTI MS., ELSNER B., CAMINOA A., HORTAS A.: Prognostic factors in supraglottic squamous cell carcinoma. International Journal of Surgical Pathology 7: 97-104, 1999.
 • Yayın adı : DURSUN G., SATALOFF RT., SPIEGEL JR., MANDEL S., HEUER RJ., ROSEN DC.: Superior laryngeal nerve paresis and paralysis. Journal of Voice 10: 206-211, 1996.
  Atıfta bulunulan yayınlar:
  * WOO P.: Laryngeal electromyography is a cost-effective clinicaly useful tool in the evaluation of vocal fold function. Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 124: 472-475, 1998.
  * HONG KH., KIM YK.: Phonatory characteristics of patients undergoing thyroidectomy without laryngeal nerve injury. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 117: 399-404, 1997.
  * KOUFMAN JA., POSTMA GN., CUMMINS MM., BLALOCK PD.: Otolaryngology Head Neck 112: 537-541, 2000 Vocal fold paresis
  * KOCAK S., AYDINTUĞ S., ÖZBAŞ S., KOCAK İ., KÜÇÜK B., BASKAN S.: Evaluation of vocal cord function after thyroid surgery. European Journal of Surgery 165: 183-186, 1999.
  * STEMPLE JC., GLAZE LE, KLABEN BG. Clinical Voice Pathology: Theory and Management. 3rd Edition. Singular Publishing Group, 2000, Canada.
 • Yayın adı : DURSUN G., KESER R., AKTÜRK T., AKINER M., DEMİRELLER A., SAK SD.: The significance of preepiglottic space invasion in supraglottic larynx carcinoma. European Archives of Otolaryngology 254 (Suppl 1) : 110-112, 1997.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * GÜNEY E., YİĞİTBAS DG., Management of No neck in T1-T2 unilateral supraglottic cancer. Ann Oto Rhino Larynx 108: 998-1003, 1999.

DİĞER ATIFLAR

 • Yayın adı : DURSUN G., SAK SD., AKYOL G., DURSUN A., EREKUL S., DEMİRELLER A., AKINER M.: Overexpression of p53 in laryngeal carcinoma: clinicopathological implications. Ear Nose & Throat Journal 74. 645-648, 1995.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * ÇAKMAK HÖ., AKYOL MU., HOŞAL Ş., SUNGUR A., KAYA S.: Parotis kanserlerinde p53 ekspresyonu: klinik ve histopatolojik parametreler ile ilişkisi ve prognoza etkileri. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 4: 247-253, 1996.
 • Yayın adı : KESER R., TULUNAY Ö., DURSUN G.: Nazal kavitede ossifying fibroma. Otorinolarengoloji ve Servikofasial Cerrahi Dergisi 3: 72-74, 1998.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * BEDER E., ANADOLU Y., EKİNCİ C.: Ossifying fibroma. Ankara Tıp Mecmuası 45: 169-174, 1992.
 • Yayın adı : GERÇEKER M., AKTÜRK T., DURSUN G.: Peristomal rekürrens paratrakeal lenf metastazı mı? KBB Postası 1: 13-16, 1992.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * HOŞAL Ş., ÖĞRETMENOĞLU O., AKYOL U., TURAN E., HOŞAL N.: Peristomal rekürrensin önlenmesinde retrosternal diseksiyon. Türk ORL Arşivi 33: 236-238, 1995.
 • Yayın adı : KÜÇÜK B., YORULMAZ İ., KOÇAK İ., DURSUN G., ANADOLU Y., SAATÇİ M., BEDER E.: Kolesteatomlu kronik otitlerde tek kademede modifiye radikal mastoidektomi, timpanoplasti, arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyon tekniği. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2: 311-314, 1995.
  Atıfta bulunulan yayın :
  * ŞAPÇI T., TÜRKMEN M., GÖKDEMİR Ö., AKBULUT U.G.: Kronik otitis media cerrahisinde açık kavite timpanomastoidektomi ve kemikçik zincir rekonstrüksiyonunun post operatif sonuçları. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 4: 210-215, 1996.
 • Yayın adı : KÜÇÜK B., YORULMAZ İ., DURSUN G., KOÇAK İ., VURAL E., ÇALGÜNER M., ESMER N.: Radikal kavite cerrahisinde arka duvar rekonstrüksiyonu ve mastoid obliterasyon tekniği. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3: 105-109, 1995.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * HOŞAL Ş., SENNAROĞLU L., ÖĞRETMENOĞLU O., TURAN E., HOŞAL N.: Kronik otit cerrahisinde arka duvar rekontrüksiyonu ve kavite obliterasyonu. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3: 202-206, 1995.
 • Yayın adı : DURSUN G., AKYOL G., DURSUN A., KÜÇÜK B., AKPOLAT İ., CUHRUK Ç., DEMİRELLER A., EREKUL S.: Tükrük bezi neoplazmalarında p53 ekspresyonu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2: 341-343, 1995.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * ÇAKMAK HÖ., AKYOL MU., HOŞAL Ş., SUNGUR A., KAYA S.: Parotis kanserlerinde p53 ekspresyonu: klinik ve histopatolojik parametreler ile ilişkisi ve prognoza etkileri. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 4: 247-253, 1996.
 • Yayın adı : Keser R., DEMİRELLER A., YORULMAZ İ., DURSUN G.: Larenks kanserlerinde fonksiyonel boyun diseksiyonu ( 142 olguda 5 yıllık sonuçlar ). Türk Otorinolarengoloji XXI. Kongresi, Manavgat, Antalya, 1991.İstanbul, Erol Ofset, sayfa; 656-61, 1994.
  Atıfta bulunulan yayın:
  * Köybaşıoğlu A., İleri F., Kemaloğlu YK., İnal E., Ataoğlu Ö., Güngör CT., Yılmaz M. Larenks kanserlerinde lenfatik metastaz bölgeleri. Türk Otorinolarengoloji Arşivi 38: 73-79, 2000.