PROF.DR. HALİT VASFİ GENCER    
Adı : HALİT VASFİ
Soyadı : GENCER
E-posta :
Tel : 596 13 68
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DURUMU


Derece

Yıl

Üniversite (Bölüm/Program)

Lisans

1982-1986

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Hazırlık Okulu

1986-1987

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Dil Okulu

Yüksek Lisans

1987-1989

A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

Doktora

1989-1996

A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim DalıTEZLER


Yüksek Lisans

Yapay Olarak Döllenmiş Ana Arıların Sperma Keselerine Ulaşan Sperma Miktarına Ana Arı Yaşının Etkisi

Doktora

Orta Anadolu Bal Arısı (A. m. anatoliaca) Ekotiplerinin ve Bunların Çeşitli Melezlerinin Yapısal ve Davranışsal Özellikleri Üzerinde Bir AraştırmaGÖREVLER


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ziraat Mühendisi

Türkiye Kalkınma Vakfı, Entegre Arıcılık Projesi, Kazan

1988

Araştırma Görevlisi

A.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara

1989-1996

Dr. Araştırma Görevlisi

A.Ü. Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Ankara

1996-2000

Yardımcı Doçent

A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara

2000-2005

Doçent

A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara

2005-2010

Profesör

A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ankara

2010-KURULUŞLARA ÜYELİKLER


International Bee Research Association (IBRA)

European Association for Bee Research (EurBee)

TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası

Ankara Zootekni Derneği (ANZODER)

 

YÖNETİLEN TEZLER

 

Öğrenci (Derece)

Yıl

Tezin Başlığı

Ömer Arıbaş

(TYL)

2005

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerini Kışlatma Yöntemleri

Mete Güçbilmez

(YL)

2005

Broiler Damızlık Sürülerinde Kümesler Arasında Horoz Değişiminin Döllülük Oranı Üzerine Etkisi

Yasin Kahya

(YL)

2006

Ana Arılarda (Apis mellifera L.) Farklı Dönem Canlı Ağırlıkları ve Üreme Özellikleri

Oğuzhan Ulucan (TYL)

2012

Bal Arılarının Beslenmesinde Polenin Yeri

Siamak Hamednia

(YL)

2012

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Erkek Arılarının Üreme Özelliklerinde Yaşa Bağlı Değişim

Belgin Günbey

(D)

2015

Karadeniz Bölgesindeki Bazı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Morfolojik Özellikleri ve Karadeniz Bölgesindeki Performansları

Yasin Kahya

(D)

2017

Ana arı (Apis mellifera L.)’nın yumurta kanallarından sperm torbasına sperm göçü sürecinde sperm rekabetinin pirosekanslama tekniği ile analizi

 

PROJE GÖREVLERİ


Kuruluş

Proje Adı

Görev / Yıl

TÜBİTAK

Türkiye’de Paket Arıcılık Sisteminin Geliştirilmesi

Yardımcı Araştırıcı

1998-2001

TÜBİTAK

Banka Kovanlarında Uzun Süreli Kitlesel Ana Arı Depolama Olanakları

Proje Yöneticisi

1999-2001

TÜBİTAK

Çeşitli Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarında RAPD (Rasgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA) Polimorfizmi

Yardımcı Araştırıcı

2003-2006

DPT

Türkiye Bal Arısı Populasyonlarının Mitokondriyal ve Çekirdek DNA PCR-RFLP (Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi) Tekniği ile Tanımlanarak Gen Kaynaklarını Koruma Stratejilerinin Oluşturulması

Yardımcı Araştırıcı

2005-2008

TÜBİTAK

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ana Arılarının Çiftleşme Uçuşu ve Yumurtlamaya Başlaması Üzerine Juvenil Hormon (JH) Uygulamasının Etkisi

Proje Yöneticisi

2007-2008

TÜBİTAK

Yalancı Ana Arılı Koloni ve Normal Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) Sperm Rekabeti

Proje Yöneticisi

2009-2010

A.Ü. BAP

Normal ve Yalancı Ana Arılı Koloni Erkek Arılarının (Apis mellifera L.) Sperm Özellikleri

Proje Yöneticisi

2009-2010

TÜBİTAK

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ana Arılarında Sperm Depolama İşleminin Real-time PCR ile Analizi

Proje Yöneticisi

2012-2013

TAGEM

Damızlık Ana Arı Üretim İşletmelerinde Morfometrik ve Mikrosatellit DNA Varyasyonunu Belirleme ve Damızlık İşletmeleri İzleme Sistemi Oluşturma

Proje Yöneticisi

2015-2018

TÜBİTAK

Balarısı Zehir Bileşeni Melittinin Rekombinant Üretimi

Danışman

2016-2017

TAGEM

Türkiye’ de Ana Arı Üretim İşletmelerinde Kullanılan Damızlık Kolonilerin Genetik Yapısının Belirlenmesi

Danışman

2016-2018

TAGEM

.Kısa Mesafe Kablosuz Ağ ve GSM Tabanlı Koloni Takip Sistemi

Yardımcı Araştırmacı

2016-2019

 

YAYINLAR

SCI VE SCI-EXPANDED KAPSAMINDA YER ALAN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

GENÇER, H V; FIRATLI Ç (1999) Morphological characteristics of the Central Anatolian (A. m. anatoliaca) and Caucasian (A. m. caucasica) honey bees. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(Supplement 1): 107-113.

GENÇER, H V (2003) Overwintering of honey bee queens en mass in reservoir colonies in a temperate climate and its effect on queen performance. Journal of Apicultural Research, 42(4): 61-64.

GENÇER, H V; FIRATLI, Ç (2005) Reproductive and morphological comparisons of drones reared in queenright and laying worker colonies. Journal of Apicultural Research, 44(4): 163-167. (DOI: 10.3896/IBRA.1.44.4.06)

GENÇER, H V; WOYKE, J (2006) Eggs from Apis mellifera caucasica laying workers are larger than from queens. Journal of Apicultural Research, 45(4): 173-179. (DOI: 10.3896/IBRA.1.45.4.02)

ADL, M B F; GENÇER, H V; FIRATLI Ç; BAHREINI, R (2007) Morphometric characterization of Iranian (Apis mellifera meda), Central Anatolian (Apis mellifera anatoliaca) and Caucasian (Apis mellifera caucasica) honey bee populations. Journal of Apicultural Research, 46(4): 225-231. (DOI: 10.3896/IBRA.1.46.4.03)

KAHYA, Y, GENÇER, H V; WOYKE, J (2008) Weight at emergence of honey bee (Apis mellifera caucasica) queens and its effect on live weights at the pre and post mating periods. Journal of Apicultural Research, 47(2): 118-125. (DOI: 10.3896/IBRA.1.47.2.06)

GENÇER, H V; KAHYA, Y (2011) Are sperm traits of drones (Apis mellifera L.) from laying worker colonies noteworthy? Journal of Apicultural Research, 50(2): 130-137. (DOI: 10.3896/IBRA.1.50.2.04)

GENÇER, H V; KAHYA, Y (2011) The viability of sperm in lateral oviducts and spermathecae of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee (Apis mellifera L.) queens. Journal of Apicultural Research, 50(3): 190-194. (DOI: 10.3896/IBRA.1.50.3.02)

GENÇER, H V; KAHYA, Y; WOYKE, J (2014) Why the viability of spermatozoa diminishes in the honeybee (Apis mellifera) within short time during natural mating and preparation for instrumental insemination. Apidologie, 45(6): 757-770. (DOI: 10.1007/s13592-014-0295-0)


ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

GENÇER, H V; SHAH, S Q; FIRATLI, Ç (2000) Effects of supplemental feeding of queen rearing colonies and larval age on the acceptance of grafted larvae and queen traits. Pakistan Journal of Biological Sciences, 3(8): 1319-1322.


ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

GENÇER, H V (1998) Bal arılarında yapay tohumlama. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 8(1-2): 39-51.

GÜREL, F; GENÇER, H V; EFENDİ, Y; TALAY, R (1998) Antalya ve çevresindeki seralarda kullanılan bombus (B. terrestris) kolonilerinin performanslarının belirlenmesi. Derim, 154(4): 150-161.

GENÇER, H V; FIRATLI, Ç (1999) Bir ve iki gün yaşlı larvalardan yetiştirilen ana arıların (A. m. anatoliaca) çeşitli yapısal özelliklerinin karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(3): 13-16.

GENÇER, H V; KARACAOĞLU, M (2003) Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas ırkı ile Anadolu arısı-Ege ekotipi (Apis mellifera anatoliaca)’nin karşılıklı melezlerinin Ege Bölgesi koşullarında yavru yetiştirme etkinlikleri ve bal verimleri. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1): 61-65.

KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V; KOÇ, A U (2003) Ege Bölgesi koşullarında ek beslemenin bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin yavru üretimi ve bal verimi üzerine etkileri. Hayvansal Üretim, 44(2): 47-54

GENÇER, H V; BAŞPINAR, E; FIRATLI, Ç (2004) The graphic evaluation of morphological characters in honey bees (Apis mellifera L.) by Chernoff faces. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3): 245-249.

KILINÇER, N; GENÇER, H V (2008) İnsanlarda allerjiye neden olan sokucu iğneli böcekler. Dahili Tıp Bilimleri-Allerji, Böcek Allerjileri Özel Sayısı, 1(1): 5-14.


ULUSLARARASI BİLDİRİLER

YILDIZ, M A; OZDIL, F; GENÇER, H V (2005) The evaluation of Turkish honeybee populations by using mitochondrial DNA PCR-RFLP markers. 39th Apimondia International Apicultural Congress, August 21st-26th 2005, Dublin, Ireland. p. 105.

YILDIZ, M A; OZDIL, F; MEYDAN, H; GENÇER, H V (2006) Genetic variability in Turkish honeybee populations with RAPD method. Second European Conference of Apidology, 10th -14th September, 2006, Prague, Czech Republic. (supplemental page).

OZDIL, F; YILDIZ, M A; MEYDAN, H; GENÇER, H V (2006) Genetic structure of Turkish honeybee populations based on RAPD and mtDNA RFLP markers. Second European Conference of Apidology, 10th -14th September, 2006, Prague, Czech Republic. p. 53.

KAHYA, Y; GENÇER, H V (2006) The weight changes and reproductive traits of honey bee queens (A. m. caucasica). Second European Conference of Apidology, 10th -14th September, 2006, Prague, Czech Republic. p. 56.

KAHYA, Y; GENÇER, H V (2007) The honey bee queen (A. m. caucasica) weight at emergence and its effect on live weights at pre and post mating periods. Bees under the Midnight Sun IBRA International Conference on Recent Trends in Apicultural Science, 10-14 June, 2007, Mikkeli, Finland. p. 134.

GENÇER, H V; KAHYA, Y (2010) Differences in sperm traits of drones from queenright and laying worker colonies. Fourth European Conference of Apidology, 7-9 September, 2010, Ankara, Turkey. p. 149.

GENÇER, H V; KAHYA, Y (2010) The viability of sperm in reproductive organs of instrumentally inseminated and naturally mated honey bee queens. Fourth European Conference of Apidology, 7-9 September, 2010, Ankara, Turkey. p. 150.

GENÇER, H V; HAMEDNIA, S; KAHYA, Y (2012) The age dependent variation of reproductive organs of honeybee drones. Fifth European Conference of Apidology, 3-7 September, 2012, Halle an der Saale, Germany. p. 192.

GENÇER, H V; KAHYA, Y (2012) The effect of drone type on sperm competition in honeybees (Apis mellifera). Fifth European Conference of Apidology, 3-7 September, 2012, Halle an der Saale, Germany. p. 192.

HAMEDNIA, S; GENÇER, H V; KAHYA, Y (2012) Do the number and viability of sperm in drone honey bees depend on drone age? Third International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-4 November, 2012, Mugla, Turkey. p. 347.

WOYKE, J; GENÇER, H V; KAHYA, Y (2014) Dlaczego żywotność nasienia zmniejsza się w czasie naturalnego i sztucznego unasieniania matek pszczelich (Why the viability of sperms in honey bee drones and queens diminishes within short time during natural and instrumental insemination). 51 Naukowa Konferencja Pszczelarska, 11-13 Marca 2014, Szczyrk, Polska. p. 34.

KAHYA, Y; GENÇER, H V (2017) The analysis of sperm competition during sperm storage process in honeybee (Apis mellifera L.) queens by pyrosequencing technique. 45th Apimondia International Apicultural Congress, September 29- October 4, 2017, Istanbul, Turkey. p. 47.

GENÇER, H V; KAHYA, Y; DEMİR, S; KIZILTEPE, M B (2017) The behaviour of honeybee colonies during cleaning and restoring extracted honeycombs. 45th Apimondia International Apicultural Congress, September 29-October 4, 2017, Istanbul, Turkey. p. 202.

KAHYA, Y; GENÇER, H V; KIZILTEPE, M B; DEMİR, S (2017) The analysis of the honey extraction of the harvested honeycombs. 45th Apimondia International Apicultural Congress, September 29-October 4, 2017, Istanbul, Turkey. p. 203.

GENÇER, H V; KAHYA, Y; DEMİR, S; KIZILTEPE, M B (2017) The use of standard and geometric morphometry for discrimination of the honeybee queens from two (A. m. caucasica and A. m. ligustica) subspecies. 45th Apimondia International Apicultural Congress, September 29-October 4, 2017, Istanbul, Turkey. p. 203.


ULUSAL BİLDİRİLER

FIRATLI, Ç; GENÇER, H V (1995) Dünya arıcılığı ve Türkiye’nin yeri. Türkiye 2. Teknik Arıcılık Kongresi, 8-9 Şubat 1994, Ankara. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 28, s. 20-28.

FIRATLI, Ç; GENÇER, H V; GÜREL, F; KARACAOĞLU, M; KARA, M; AKSOY, V (1995) Arıcılıkta ve ipekböcekçiliğinde tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Ankara. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, s. 789-807.

GENÇER, H V; GÜREL, F; KARACAOĞLU, M (1998) Bombus arısı (Bombus spp.) ve yetiştiriciliği. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, s. 688-696.

KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V; GÜLER, F (1998) Türkiye arıcılığı için yeni bir seçenek paket arıcılığı. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, s. 697-705.

FIRATLI, Ç; GENÇ, F; KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V (2000) Türkiye arıcılığının karşılaştırmalı analizi, sorunlar-öneriler. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak 2000, Ankara, s. 811-826.

KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V; FIRATLI, Ç (2003) Türkiye’de paket arıcılık sistemini geliştirme olanakları. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan 2003, Yalova, s. 72.

FIRATLI, Ç; KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V; KOÇ, A (2005) Türkiye arıcılığına ilişkin değerlendirmeler ve öneriler. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 03-07 Ocak 2005, Ankara, s. 743-752.

YILDIZ, M A; ÖZDİL, F; GENÇER, H V (2005) Mitokondriyal DNA PCR (restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi) markerleri kullanılarak Türkiye bal arılarının tanımlanması. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 31 Ağustos-02 Eylül 2005, Eskişehir, s. 69-73.

FIRATLI Ç; KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V; GÜREL, F; KOÇ, A U (2010) Türkiye arıcılığının yapısal analizi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara, s. 707-717.

BAŞAR, C; KAHYA, Y; GENÇER, H V (2013) Kastamonu İli Abana İlçesi arıcılığının analizi. 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Erzurum, s.124-130.

GENÇER, H V (2017) Arı yetiştiriciliği ve arı ürünleri. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durum ve Gelecek) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.


DİĞER YAYINLAR

GENÇER, H V (1991) Bal arılarında çiftleşme davranışı. Teknik Arıcılık, Sayı: 33, 26-28.

KARACAOĞLU, M; GENÇER, H V (1998) Arıcılık ve çevre. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı: 6, 38-42.

GENÇER, H V, KARACAOĞLU, M (1999) Rakamlarla dünya arıcılığı ve Türkiye’nin durumu. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı: 7, 36-39.

GENÇER, H V (1999) Bal arılarında oğul verme. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı: 8, 60-63.

FIRATLI, Ç; GENÇER, H V (2003) Türkiye’de bal arısı populasyonları ve ıslah olanakları. Teknik Arıcılık, Sayı: 79, 2-7.

GENÇER, H V (2003) Ege Bölgesi’nde arıcılık. Teknik Arıcılık, Sayı: 80, 7-10.

KOÇ, A U; GENÇER, H V (2003) Ege Bölgesi koşullarında nitelikli ana arı yetiştiriciliği. Teknik Arıcılık, Sayı: 82, 2-7.

GENÇER, H V (2005) Avrupa’da arıcılığın genel durumu, ıslah etkinlikleri ve ana arı yetiştiriciliği. Teknik Arıcılık, Sayı: 87, 8-13.

FIRATLI Ç; GENÇER, H V; (2011) Arı Yetiştirme. Hayvan Yetiştirme (Editör: M. Ertuğrul). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, No: 1252, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, s. 196-221.

GENÇER H V; JONES, R (2014) Turkey’s honey bee stamps. Bee World, 91(3): 79.