PROF.DR. DEVRAN GERÇEKER    
Adı : DEVRAN
Soyadı : GERÇEKER
E-posta : gerceker@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312/5958120
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIIBBİ MİKROBİYOLOJİ