PROF.DR. DEVRAN GERÇEKER    
Adı : DEVRAN
Soyadı : GERÇEKER
E-posta : gerceker@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312/5958120
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  TIP  FAKÜLTESİ

AKADEMİK PERSONEL WEB BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

ADI SOYADI:

Devran Gerçeker

 

 

 

FOTOĞRAF

 

DİPLOMA DERECESİ:

Tıp Doktoru, Doktora

AKADEMİK ÜNVANI :

Prof. Dr.

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İngilizce

DOĞUM TARİHİ ve YERİ:

05.11.1960, Ankara

MEDENİ HALİ :

Evli

AKADEMİK BİRİMİ :

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı

YERLEŞKE :

Morfoloji Binası  3. Kat

İŞ ADRESİ:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı- Morfoloji  Binası  3.Kat , 06100, Sıhhiye , Ankara

 

İŞ TEL :

 0312 595 81 99

FAKS NO:

0312 3106373

CEP TELEFONU :

 

E-MAİL :

gerceker@medicine.ankara.edu.tr

KİŞİSEL WEB SAYFASI  :

-

KISA ÖZGEÇMİŞ:

 

 

 

 

 

1960  yılındaBursa’da doğdum. İlk, orta ve lise  öğretimini   Mimar Kemal İlkokulu ile TED Ankara Kolejinde,  yüksek öğrenimimi  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladım. Mezuniyetimden sonra  zorunlu hizmet yükümlülüğünü  Elazığ Devlet hastanesi acil servisinde  ve Ankara 2 no’lu AÇSAP’da yerine getirdim. 1990 yılında  A.Ü.T.F. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında başlayan Doktora eğitimimi 1995 yılında tamamladım.   Halen aynı kurumda öğretim üyesi olarak görev yapıyorum.  Evli ve bir çocuk annesiyim.

 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK

GELİŞİM :

 

1987: Lisans. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995 : Doktora. A.Ü.T.F Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1995-1996: Misafir Araştırmacı. The Hebrew University  Hadasaah  Medical  School  Department of Membrane and Ultrastructure Research  Kudüs, İsrail                                                                                                                                                                                                                                             

1995 :Öğretim Görevlisi.

A.Ü.T.F.  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2000: Yardımcı Doçent .

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2001: Doçent

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2010: Profesör

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

DİPLOMALAR :

 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)

 

A.Ü.T.F.  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Doktora)

 

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 

Ankara Mikrobiyoloji Derneği

 

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ( ESCMID )

 

BİLİMSEL DERGİLERDE

 HAKEMLİK:

 

 

ARAŞTIRMA ALANLARI:

Genel Mikrobiyoloji

 

Bakteriyoloji

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

Erdem B, Yağcı S, Gerçeker D, Baltacı S, Yağcı C: Perkutan nefrostomi uygulanan hidronefrozlu hastaların pelvis renalisinden alınan idrar örneklerinin mikrobiyolojik incelenmesi . Ankara Üniversitesi  Araştırma Fonu ( Proje  No :96 09 11)

 

Gözdaşoğlu G, Gerçeker D, Şahin F, Özsan M, Genç Ö, Karasartova D,  Uysal Z, Ezer Ü, Ertem M, Azık F: Çocukluk çağı Akut Lösemilerinde Mikoplazmanın varlığı ve  EBV ile kanser etyolojisindeki sinerjistik etkinin araştırılması.  (TUBİTAK Proje No: SBAG – AYD 463 ), 2004.

 

Şahin F, Kuzu I, Gerçeker D,Torbenson M, Taşdemir M:  M,P13K/PTEN/Akt/HIF-1 Sinyal İletim Yolunun Kanser İlaçlarına Direnç Gelişimindeki Rolü.  (Kariyer Geliştirme Programı),2004 TUBİTAK Proje No:SBAG -K -37 (104 S 249),2005. Rektörlük No:  104 S 249-16

 

Gerçeker D, Şahin F, Genç Ö, Saatçi M.R, Tezcaner Z.Ç, Sak Dizbay S, Öztürk S: Kronik adenotonsillit etyolojisinde Chlamydia pneumonia’nın yeri.(TUBİTAK Proje No: SBAG – AYD 478 ), 2005.

 

Şahin F, Gerçeker D, Sunguroğlu A, Karasartova D, Taşpınar M, Özsan M, Torbenson M :  “ siRNA eksprese eden lentivirüs sistemi kullanılarak Pl3K sinyal yolundaki moleküllerin inhibisyonu (kanser tedavisinde bir alternatif “  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP), (Proje No: 2005 0809 223),  2005.  

 

Suskan E, Tekin D, Şahin F, Gerçeker D, Karasartova D: No’lu ..“Akut Bronşiolit Atakları İçin Risk Faktörleri -12 Aylık İzlem”.  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü (BAP), (Proje No: 2006 0809 231),2006 

 

Orhon F.Ş Beğde F, Ulukol B, Gerçeker D: Yaşamın  İlk  2 yılında maternal Hepatit  A ve Suçiçeği antikor düzeylerinin Belirlenmesi.

Ankara Üniversitesi BAP.  2012.

 

 

 

ULUSLARARASI YAYINLAR :

 

Gerceker D.      Ekte gönderildi

ULUSAL YAYINLAR :

 

Gerçeker D       Ekte gönderildi

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

Ustaçelebi Ş, Mutlu G, İmir T, Cengiz AT,Tümbay E, Mete Ö, ed.Temel ve Klinik Mikrobiyoloji .Ankara; Güneş Kitabevi Ltdti.1999,715-719.

Cengiz A.T,ed. Mikrobiyoloji Pratik Kitabı. Ankara; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Antıp A.Ş.Yayınları.2001

KLİNİĞİNİZLE İLGİLİ TANITIM AMAÇLI FOTOĞRAFLAR:

 

GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Ünitesi Sorumlu Öğretim Üyesi,   Mart 2009- Kasım2015

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeliği,   Mayıs  2009-2015