ARŞ.GÖR. GÜLTAÇ EROĞLU İNAN    
Adı : GÜLTAÇ
Soyadı : EROĞLU İNAN
E-posta : geroglu@ankara.edu.tr
Tel : 2126720/1415
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

I. KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı Soyadı

:

Gültaç EROĞLU İNAN

Doğum Tarihi

:

05.06.1980

Ünvanı

:

Araş.Gör.Doktor

Uyruğu

:

T.C.

Medeni Durumu

:

Evli- 1 çocuk annesi

Yabancı dil

:

 

İngilizce –iyi    (  70 KPDS  )


Adres

:

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

İstatistik Bölümü Tandoğan/ANKARA

Telefon (iş)

:

(90) 312 212 67 20 / 1415

Fax

:

(90) 312 223 32 02

e-posta

:


geroglu@ankara.edu.tr

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. ÖĞRENİM DURUMU

 

İlk Öğretim

:

 Ahiler İlkokulu 1991, 

Çankaya Kocatepe

 Mimar Kemal   Ortaokulu 1994

 

Lise

:

Çankaya 50.Yıl Süper Lisesi  

1994-1998


Yüksek Öğrenim

:

Ankara Üniversitesi, 

İstatistik Bölümü, İstatistik Lisans

1999-2003

Bilim Uzmanlığı

:

Ankara Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü,

İstatistik Anabilim Dalı,     

 2003-2006

 

Bilim Uzmanlığı Tezi

:

Bulanık  Portföy  Analizi

Doktora

:

  2013 Temmuz

Doktora Tezi

:

Dayanıklı   Portföy  Optimizasyonu

 

III. GÖREVLERİ*Resmi Görevleri

1.      Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü Araştırma Görevlisi (Aralık 2005-Temmuz 2013) 

2.      Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü Dr. Araştırma Görevlisi (Temmuz 2013-Şubat 2016) 

3.      Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü  Dr.Öğretim Görevlisi (Şubat 2016) 

4. Türk İstatistik Derneği ( The Turkish Statistical Association, TURKEY) Yönetim Kurulu görevi  ( Aralık 2012-Halen )

 

5. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Kadın Platformu Koordinatörlüğü Çalışma Grubu görevi  (2013-Halen ) ,

6.Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü İstatistik Topluluğu, Sorumlu Çalıştırıcı  (2012-2013-2014 )

 

 *Bölüm İçi Sosyal Görevleri:

 

1. Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü Tanıtım Sorumlu Asistan, Rektörlük İlk Kayıt Masası (2011-2012-2013)

 

2.Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü Mezuniyet  Sorumlu Asistan (2010-2011-2013)

 

3.Kayıt işlemleri Danışman Yardımcı Asistan (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Levent Özbek)

 

4.Bölüm Fonu ve Bütçe İşlemleri Sorumlu Asistan (2009-2010-2011);

 

5.Doçentlik Sınavı , Toplantı , Seminer , Organizasyon vb. Sorumlu Asistan ( Misafir Hoca Karşılama-Seminer Odası Sorumlu-Projeksiyon ve sunum ; 2009-2010-2011) 


 IV. ARAŞTIRMA KONULARI

*Yöneylem Araştırması, Optimizasyon, Finansal Matematik

1. Opsiyon Sözlemeleri (Option Contracts)

2. Karesel Opsiyon Koruma  (Quadratic Option Hedging)

3. Dayanıklı  Karesel Opsiyon Koruma  (Robust Quadratic Option Hedging)

4. Dayanıklı Optimizasyon (Robust Optimization-Minmax Optimization

5.  Dayanıklı  Portföy Optimizasyonu (Robust Portfolio Optimization)

6. Finansta Optimizasyon Yöntemleri (Optimization  Methods in Finance)

7. Finansta Belirsizlik  Altında  Optimizasyon  Yöntemleri (Optimization  Methods in Finance under Ambiguity)

8. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

9. Bulanık  Portföy Optimizasyonu (Fuzzy Portfolio Optimization) 


V. ÜYELİKLERİ 

1. Türk İstatistik Derneği ( The Turkish Statistical Association) Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

2.Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü Çalışma Grubu Üyesi

3. 11.Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu Düzenleme Kurulu Üyesi

4. The Bernoulli Society  ( Netherlands )

5. Bulanık Sistemler Derneği ( Fuzzy Systems Association, Turkey )

6. Ankara Üniversitesi Hayvan Dostları Topluluğu


V. AKADEMİK ÇALIŞMALARI

 

Öğretim Deneyimleri

    İST 140 Biyoistatistik ( Biyoloji Bölümü )

2.      'DİS 161 Biyoistatistik ( Diş Hekimliği Bölümü )

3.      JFM 227 Olasılık ve İstatistik ( Jeofizik Mühendisliği Bölümü )

4.      İST 101 Olasılık ve  İstatistik 1

5.      İST 102 Olasılık ve  İstatistik  2

6.      İST 225 İstatistik I   ( Matematik  Bölümü)

7.      İST  203  Doğrusal  Programlama

8.      İST  204  Optimizasyon

9.      İST 301 Çok  Değişkenli  İstatistik  ve  Sonuç  Çıkarım

10.  İST 303  Örnekleme  Yöntemleri

11.  İST 307   Regresyon  Analizi

12.  İST 308  Zaman  Serileri  Analizi

13.  İST 310  Sayısal  Analiz 

14.  İST 304   Oyun   Teorisi

15.  İST 433  Yöneylem  Araştırması

16.  İST 434 Çok Ölçütlü  Karar Verme

17.  İST 424 Aktüeryal Risk Analizi

18.  İST 425 Güvenilirlik Analizi

19.  İST 419 Çok Değişkenli Zaman Serileri

20.  STAT 251 Probability and Statistics  ( Department of Computer Engineering )

 

Danışmanlıklar

1.Türk İstatistik Derneği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik Bölümü ve Topluluğu tarafından 15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenen 7.İstatistik Öğrenci Kolokyumunda öğrenci danışmanı ve oturum başkanı

 

Konu: Watada Bulanık Portföy Seçim Modeli

Öğrenciler : Zeliha Özturan, Zeynep Boztepe, Ayşe Çalışkan

 2.Türk İstatistik Derneği ve Elazığ Üniversitesi İstatistik Bölümü ve Topluluğu       tarafından 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenen 9.Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumunda öğrenci danışmanı ve oturum başkanı

 

Konu: Opsiyon Sözleşmeleri

Öğrenciler: Esra Esnemez, Sema Kaya


3.Türk İstatistik Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü ve Topluluğu tarafından 18-19 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen 10.Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumunda öğrenci danışmanı ve oturum başkanı

 

Konu: Türkiyede Devlet Üniversitelerinde İstatistik Bölümleri Giriş Puanları ve Kontenjanlarına Genel Bir Bakış

Öğrenci: Hilal Vargün


Bildirileri:

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildirileri:

1. Apaydın, A., Eroğlu, G. “Bulanık Portföy Analizi” 4. İstatistik Kongresi 08-12 Mayıs 2005, Antalya, Bildiri ve Poster Özetleri Kitabı, sayfa 46. ( Poster Çalışması)

 

2.Eroğlu İnan, G., Apaydın, A. “Finans  Analizinde Robust Optimizasyon Modelleri Üzerine Bir Çalışma ” 6. İstatistik Kongresi , 29 Nisan-03 Mayıs 2009, Antalya, Tam Metinli Bildiriler Kitabı sayfa 536-546.

 

3. Eroğlu İnan, G., Apaydın, A.“Natamam Piyasada Tek  Periyotlu Durumda  Oynaklık ve Sapmanın  Birlikte Belirsizliği Altında Dayanıklı Karesel Riskten Korunma Problemi ve Bir Uygulaması” Başkent Üniversitesi 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 6-7 Haziran 2013 Sheraton Hotel–Ankara, Tam Metinli Bildiriler Kitabı sayfa 250-256.


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildirileri:

1.    İnan Eroğlu, G., Apaydın, A., Pınar M.Ç.“Tek Periyot için Karesel Opsyion Koruma Probleminde Paremetrelerin Belirsziliği Altında Dayanıklı Optimizasyon Yaklaşımı” 7. Uluslararası İstatistik Kongresi 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 134

 

2.    Inan Eroglu, G., Apaydin, A.“Robust Quadratic Hedging Problem in Incomplete Market Under Parameter Uncertainty: For One Period and Exponential Asset Price Model” 2nd.International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 26-29 August 2013 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Proceeding Abstracts Book, page 329.

 

3.     Apaydin, A., Baser F., Inan Eroglu, G. “A Clustering Method For Risk Classification in Insurance” 2nd.International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 26-29 August 2013 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Proceeding Abstracts Book, page 324.

 

4.     Inan Eroglu, G., Apaydin, A.“Robust Quadratic Hedging Problem: in Incomplete Markets” 8nd.International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013 Kemer-Antalya, Abstracts Book, pages  167-168.

5.    Pekin Alakoc, N., Inan Eroglu, G., Apaydin, A.“Fuzzy Linear Programming:An Application” 8nd.International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013 Kemer-Antalya, Abstracts Book, pages  56-57.

6.    Kemaloglu Acik, S., Inan Eroglu, G., Apaydin, A. “Robust Portfolio Selection using Risk Aversion Formula” 9nd.International Statistics Congress, 28 Ekim -1Kasım 2015 Kemer-Antalya, Abstracts Book, pages  59-61.

( Corresponding Author)

 

Yayınları:


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

 

1.      İnan Eroğlu, G., Apaydın, A., Pınar M.Ç. 2012  “Tamam Olmayan Piyasada Tek Periyot Karesel     Riskten Korunma Probleminde Paremetrelerin Belirsizliği Altında Dayanıklı Optimizasyon Yaklaşımı”, İstatistik Araştırma Dergisi Özel Sayı 2012, Cilt 09, Sayı 2 , pp 65-76.  ( Türk İstatistik Derneği 7. Uluslararası İstatistik Kongresi Bildirileri ) INDEX: Asos

 

( Inan Eroglu, G., Apaydin, A. and Pınar, M.C. Robust Optimization Approach for One Period Quadratic Option Hedging Problem Under The Uncertainty of Parameters in Incomplete Market. Journal of Statistical Research Special Issue 2012, Vol 9, Number 2, page 65-75, INDEX: Asos )   ( Corresponding Author )

 

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

 

1.   Inan Eroglu, G., Apaydin, A. 2013.  “Watada’s Fuzzy Portfolio Selection Model and It’s Application”, Communication Faculty of Sciences University of Ankara, Vol: 62, Number 2, pages: 17-27, ISSN:1303-5991, INDEX: MathSciNet -Mathematical Reviews

( Corresponding Author )

 

2.    Inan Eroglu,G.Apaydin. A. 2015. ”Robust Quadratic Hedging Problem in Incomplete Market: For One Period and Exponential Asset Price Model” Selcuk Journal of Applied Mathematics, Vol:16 Number:2 pages: 13-26, INDEX: Zentralblatt MATH, Mathematical Reviews and TUBITAK-ULAKBIM

  ( Corresponding Author )

 3.   3.  Kemaloglu Acik, S., Inan Eroglu, G., "Robust Portfolio Selection using Risk Aversion Formula" 2016. Communication Faculty of Sciences University of Ankara. 

( 20** ( 2016 Ekim kabul edildi düzeltme var ) 


4. Alparslan C., Erbaşar  Hasanoglu, G.N., Inan Eroglu, G., "Can I  NTI-tss device be effective as a first line treatmwent in patient with TMD  myofascial pain?" 

 Journal of Oral Rehabilitation  (SCI-Expanded) 


Article ID: JOOR12524

Article DOI: JOOR1252410.1111/joor.12524

Internal Article ID:

14264943


** ( 17.05.2017  kabul edildi ) 

 


Seminerleri :

1. Bulanık Portföy Analizi ( Yüksek Lisans Aşaması, 2005 ) Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü

2. Portföy Analizinde Bulanık Programlama ( Doktora Aşaması, 2008 ) Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü


Katıldığı ve Görev Aldığı Çalıştaylar ( Workshops )

1. International Workshop in Honor of  Professor Omer L.Gebizlioglu on his 60. Birth Anniversary and his Retirement, 14-15 June 2012, Ankara University, TURKEY

as the programme presenter

 

Apaydın A. : Prof.Dr. Ayşen APAYDIN   (Ankara Üniversitesi İstatistik Bölümü –Tez Danışmanı)

 

Pınar  M.Ç. :  Prof.Dr. Mustafa Çelebi PINAR ( Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri  Mühendisliği  Bölümü , Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı)

 

(Doktora  tez  çalışmasında dayanıklı optimizasyon ve opsiyon fiyatlama konularında yardımcı olmaktadır.Doktora savunması jüri üyesi)