PROF.DR. GÜRCAN GÜRGEN    
Adı : GÜRCAN
Soyadı : GÜRGEN
E-posta : ggurgen@ankara.edu.tr
Tel : 3123633350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gurcan-gurgen
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

YAYINLAR

 

SSCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış Makaleler

1 Türkoğlu,N.,Çiçek,İ., Gürgen, G.”Analysis of Effect of Meteorological Factors on Air Pollutantns                         In Ankara,  Turkey”.Il Nuovo Cimento, Vol:27 C,N.4,pp 347-358. Bologna  2004.

2 Akkemik,Ü., Türkoğlu,N., Poole,I.,Çiçek,İ.,Köse,N., Gürgen,G. “Woods of a Miocene Petrified Forest Near Ankara, Turkey” Turkish Journal of Agriculture and Forestry.Volume:33,Issue:1.Ankara, 2009

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1 Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F. “Glacial Morphology of Eastern Black Sea Mountains (Turkey)” Caucasian Geographical Review No:4  Tbilisi 2004

 

2 Gürgen,G.,Çalışkan,O.”Arazi Çalışmalarında Güvenlik Sağlık Risklerinin Analizi ve Yönetimi (Management and Analysis of Security-Safety Risk in Fieldwork)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:4, Number:3, s:70-82,Article Number:4A0010, (2009)

 

3 Türkoğlu.N.,Gürgen,G.,Çiçek.”Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam Koşulları ve Jeomiras Bakımından Önemi (Natural Enviromental Conditions of Çamlıdere Fossil Forest and  its İmportance as a Geological Heritage)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:4, Number:3,s:147-156, Article Number:4A0010, (2009)

 

4 Gürgen, G.”Anzer-Kemer-Orsor Dağları Kuzeyinin (Rize) Glasyal Morfolojisi (Glacial Morphology of the Northern Part of Anzer-Kemer-Orsor Mountains)”  e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:4, Number:4, s:175-190, Article Number:4A0012, (2009)

 

5 Gürgen,G.,Çalışkan,O.,Yılmaz,E.,Yeşilyurt,S.”Döküntü Örtülü Buzullar ve Kaya Buzulları (Debrıs-Covered Glacıers and Rock Glacıers)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:5, Number:1,s:32-45, Article Number:4A0019, (2010)

 

6 Gürgen,G.,Çalışkan,O.,Yılmaz,E.,Yeşilyurt,S.” Yedigöller Platosu ve Emli Vadisinde (Aladağlar)  Döküntü Örtülü Buzullar (Debrıs-Covered Glaciers  in Yedigoller Plateu And Emli Valley  (Aladağlar/Turkey)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:5, Number:2,s: 98-116, Article Number:4A0023, (2010)

 

7 Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S.”Debris-Covered Glaciers in Aladağlar Mountains (Turkey)” Transactions, Japanese Geomorphological Union. Volume:32,Number:2, p:121-128. (2011)

 

8  Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S.” Bolkar Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal  

            Morfolojisi ve Döküntüyle Örtülü Buzulları” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9  

            Sayı:1 (2012)  

 

9 Gürgen, G. “Impact of acid precipitation on historical monuments and statues”. Global Journal of Arts Education. Volume:7, Number:1, p:02-06 (2017)

 

10 Gürgen, G. Caves and Cave Art. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 6(4), pp 100-105 (2019).

 

 

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Gürgen G,. “Çapans Dağları Kuzeyinin (Rize) Glasyal Morfolojisi” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:23,  S:2003–3, s:159–175, ANKARA, (2003)

 

2 Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Gürgen G. “Ankara’da Hava Kirliliğinin İstatistiksel Analizi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ, (2004)

 

3 Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Doğu, A.F., “Doğu Karadeniz Dağlarında Yaylacılık” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ, (2004)

 

4 Gürgen G,. “Doğu Karadeniz Bölümünde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:24,  S:2004–2, s:79–92, ANKARA, (2004)

 

5 Gürgen G. Türkoğlu, N., Çiçek, İ., “Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzası’nda Yağış ve Akım Üzerine Etkileri” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:15, S2, ELAZIĞ, (2005)

 

6 Gürgen G. “Üçdoruk-Dilek Dağları Güneyinin Glasyal Morfolojisi” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:4,Sayı:2. ANKARA (2006)

 

7 Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Gürgen G.”Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi”

Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1. S:21–38, ANKARA (2008)

 

8 Gürgen, G. “Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:29,  S:2009–2, s:311–331, ANKARA, (2009)

 

9 Gürgen, G., Yeșilyurt, S. “Karçal Dağı Buzulları (Artvin)”. Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s:91-104, ANKARA (2012)

 

10 Gürgen, G. “Tatos Gediği Buzulu (Rize). Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, s:161-171 ANKARA, (2015)

 

11 Gürgen, G. “Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları). Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, s:57-69 ANKARA, (2016)

 

12 Gürgen, G. “Çatakkaya Döküntü Örtülü Buzulu (Tatos Dağları). Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, s:217-236 ANKARA, (2019)

 

 

 Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

1-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G. “23 Haziran 1988 Çatak Heyelanı (Trabzon-Maçka)” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, s:103-107, ANKARA, (1989).

 

2-Gürgen, G. ”Çağlayık Boğazı” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S:3, s:159-172, ANKARA, (1991)

 

3-Gürgen, G, ”Temelli Gölü” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:1, s:127-136,ANKARA, (1992)

 

4-Gürgen, G. ”Kırbaşı Platosu Güneyinde Granit Topoğrafyası Örnekleri” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:35, S:1, s:131-140, ANKARA, (1992)

 

5-Gürgen, G. ”Kırbaşı Platosunun Jeomorfolojisi ve Araziden Yararlanma Arasındaki İlişkiler” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:289-307,ANKARA, (1993)

 

6-Akkan, E., Gürgen, G. ”Gaga Gölü” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:241-249, ANKARA, (1993).

                        

7-Akkan, E., Gürgen, G., Doğu, A.F., Yiğitbaşıoğlu, H., Çiçek, İ., Somuncu, M. “Uzungöl” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:251-262, ANKARA, (1993).

 

8-Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen G. “Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:157-183, ANKARA , (1993).

 

9-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Somuncu, M. “Göller (Hunut) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:195-218, ANKARA, (1995)

 

10-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Orta Toroslarda (Seydişehir-Gülnar) Karstlaşma Tipleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:130-139, ANKARA, (1995)

 

11-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G. “Borabay Gölü (Amasya)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:243-254, ANKARA, (1995)

 

12-Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M., “Periliin Mağarası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:291308, ANKARA, (1995)

 

13-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G Tunçel, H. “Üçdoruk (Verçenik) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:29-51, ANKARA, (1996)

 

14-Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M., “Periliin Mağarası” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S:4, s:131-144, ANKARA, (1996)

 

15-Gürgen,G.,”Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 149-161, ANKARA, (1998)

 

16-Doğu, A.F., Çiçek, i., Gürgen, G., Tunçel, H., “Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 63-92, ANKARA, (1998)

 

17-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Ayıini Mağarası (Kayseri)  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:39, S:1-2, s:335-345 ANKARA, (1999) .

 

18-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen, G., “Akdağ’ın Jeomorfolojisi ve Bunun Beşeri Faaliyetler Üzerine Etkisi (Fethiye- Muğla)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:95-120, ANKARA, (1999)

 

19-Gürgen, G. ”Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Bölge İklimine Etkisi” Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:4, s:127-152,  DİYARBAKIR, (2001)

 

20-Gürgen, G. ”Karadağ (Gümüşhane) Çevresinin Glasyal Morfolojisi ve Turizm Potansiyeli” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s:109-131, ANKARA,(2001)

 

21-Gürgen, G. ”Eğitim-Öğretimde Etkili Bir Yöntem Olarak OKUL GEZİLERİ” Öğretmen Dünyası, Yıl:37,Sayı:437, ANKARA, 2016

 

 

 

Kitaplar:

1-Gürgen,G.1999.Ordu-Giresun Çevresinde Doğal Ortam Koşulları ve Turizm Olanakları.

                       D.Ü.Eğitim Fak. Yay. Dicle Üniversitesi Basımevi, DİYARBAKIR

 

2-Gürgen,G.2002.Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi.

                        D. Ü.Ziya Gökalp Eğt. Fak. Yay. No:12. DİYARBAKIR     

 

Kitap Bölümü:

1-Gürgen, G. 2009. Uygarlık Tarihi. (Uygarlık ve Uygarlık Tarihi Öncesi)

                        Editör: İ.Güven, Pegem Akademi, ANKARA

 

2-Gürgen, G. 2017. Memleket Pusulası Ordu. (Ordu İlinin Jeolojik-Jeomorfolojik Özellikleri) Babil Basım Yayıncılık. (ISBN 978-605-81989-4-4)  İSTANBUL

 

3-Gürgen, G. 2017. Memleket Pusulası Ordu. (Ordu İlinin Hidrografyası) Babil Basım Yayıncılık. (ISBN 978-605-81989-4-4)  İSTANBUL

 

4- Çiçek, İ.,  Gürgen, G., Tunçel, H., Doğu, AF.;  Kurdoğlu, O.  2019. Glacial Landscape and Old-Growth Forests of the Mount Kaçkar National Park (Eastern Black Sea Region) - Landscapes and Landforms of Turkey, Editors: Kuzucuoğlu, C., Çiner, A., Kazancı, N. (Eds.) Springer International Publishing. eBook ISBN 978-3-030-03515-0 – Hardcover ISBN: 978-3-030-03513-6

DOI:10.1007/978-3-030-03515-0 - Series ISSN:2213-2090.

 

 

 

 

Kitap editörlüğü:

1-Gürgen. G.2014. “Öğretim Birliği Yasasının 90.Yılı” Paneli. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fak. Yay. ISBN.978-605-136-177-2. Ankara

 

Projeler:

“Ordu-Giresun Çevresinde Doğal Ortam Koşulları ve Turizm Olanakları” 1993:Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Münferit Araştırma Projesi,

 (Proje Araştırıcısı).

 

“Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleojeomorfolojisi” 2003: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Proje No: 20030901013 (Proje Araştırıcısı)

 

“Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanım Yönetimi Modeli-Ekosistem Bilinçlendirme Programı” 2015: (Avrupa Birliği Projesi, Toplam Bütçesi:1344782,42 EU.) Proje Alan Koordinatörü.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1 Gürgen G., Türkoğlu, N., .Çiçek, İ.Ceylan.,A.2006:”Effects of North Atlantic oscilations on            

   Precipitation  and stream Flow at Buyuk Menderes Basin”  Conferance on water observation     

   and information system for  decision support. Balwois, 23–26 May 2006 Ohrid, Republic of  

   Makedonia.

 

2 Gürgen,G.2003: ”Karadağ’ın (Gümüşhane) Glasyal Morfolojisi ”

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (9–13 Haziran 2003). ”Pleistosen ve   

   Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar, s:89–100 VAN, (2006).

 

3 Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Doğu, A.F.,”Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Morfolojisi”

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (9–13 Haziran 2003).”Pleistosen ve

   Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar, s:28–42 VAN, (2006).

 

4 Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Doğu, A.F., “Doğu Karadeniz’de Yaylacılık”

   Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (9–13 Haziran 2003).”Pleistosen ve    

   Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar, s:66–83 VAN, (2006).

 

5 Gürgen, G.2011:”Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Program Eğilimleri ve Öğretmen Yetiştirme                 

   Açısından Önemi” I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü  

   Eğitimin Durumu ve Geleceği. 13-14 Nisan 2011, Bişkek -Kırgızistan.

 

6 Gürgen, G.” Risks and Safety Measures Encountered in Nature Education” 4th WORLD   

   CONFERENCE on DESIGN and ARTS WCDA-2015 26-28 June, 2015, (Abstracts  Book) 

   St. Petersburg, Russia.

 

7 Gürgen, G.”Impact of Acid Precipitation on Historical Monuments and Statues”  5th WORLD 

   CONFERENCE on DESIGN and ARTS, May 26, 2016 – May 28, 2016,Skopje, Macedonia

 

8 Gürgen,G. “Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları). Uluslararası Coğrafya Sempozyumu,13-14 Ekim  

   2016, Ankara-Türkiye

 

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan Posterler

1 Türkoğlu,N.,Çiçek,İ., Gürgen, G.,Gürer,İ. ”Recent Flood Disasters at Eastern Black Sea Region of                                                                                    Turkey”    European  Geophysical  Society.  Geophysical Research. Vol: 5.14568. Nice/ France (2003)

2 Gürgen, G.,Çalışkan, O., Yeşilyurt, S. ve Yılmaz, E.” Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü         

  Buzulu Yedigöller (Aladağlar) Debris-Covered Glacier” 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan    

  2010, MTA, Ankara

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

     a)Tam metni yayımlananlar

1 Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Akdağ’ın Buzul ve Karst Jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla)”Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s:371–385 ANKARA, (2000).

 

2 Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi” Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s:387–399 ANKARA, (2000)

 

3 Gürgen,G., Çalışkan,O.,Yılmaz.E., Yeşilyurt.S,”Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu ve Buzul Üstü Gölleri” VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:277-285, ANKARA (2011)

 

4 Gürgen, G.2009: “Lisansüstü Tezlerin Topluma Yararlılık İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19-21 Ekim 2009, Ankara.

 

5 Gürgen, G. 2012 “Eğitim Süreçleri ve Çevre Etkinliklerinin Sigara Kullanımı Üzerindeki Etkisi” V. Sigara veya Sağlık Sempozyumu, 04 Nisan 2012, Ankara.

 

6 Gürgen,G.2014 “Verçenik Dağı Buzulları (Rize Turkey)” VIII Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Bildiriler Kitabı, s:73-86, ANKARA (2015)

 

   b) Özleri yayımlananlar

 

1 Gürgen, G. ”Temelli Gölü” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi I. Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1991).

2 Gürgen, G. ”Gaga Gölü” Coğrafya Meslek Haftası, İZMİR (1991).

3 Gürgen, G. ”Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller” Ankara Üniversitesi, Türkiye                                                     

       Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

4 Doğu, A.F. Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Ayıini Mağarası” (Kayseri)  Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası  Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

5 Gürgen. G, Çiçek, İ. ”13 Temmuz 1995 Isparta Çamur Akması” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

6 Doğu, A.F. Çiçek, İ., Gürgen, G.,Tunçel. H. ”Kaçkar Dağlarında Rhododendron Caucasicum’um (Kafkas Ormangülü) Alpin Kattaki Dağılışı” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996)

 

Tezler:

 

Gürgen,G.1988:Sakarya-Ankara Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi.

                          Ankara Üniversitesi,  Sos. Bil. Enst. Coğ. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi               

                          (Basılmamıştır). ANKARA

 

Gürgen,G.1993:Bolaman Çayı-Melet Irmağı Arasında Perşembe Yarımadasının Uygulamalı                 

                           Fiziki Coğrafyası.

                           Ankara Üniversitesi,  Sos. Bil. Enst. Coğ. Anabilim Dalı. Doktora Tezi                

                          (Basılmamıştır). ANKARA

 

 

Konferans, Sempozyum ve Bildiriler:

 

1 Gürgen,G.1991: ”Temelli Gölü”

   A.Ü. Türkiye Coğ. Uyg. ve Araşt. Merk. I. Coğ. Sempozyumu, (29 Nisan-1 Mayıs 1991) ANKARA

 

2 Gürgen, G. vd.1991: ”Periliin Mağarası”

   A.Ü. Türkiye Coğ. Uyg. ve Araşt. Merk. I. Coğ. Sempozyumu, (29 Nisan-1 Mayıs 1991) ANKARA

 

3 Gürgen, G.vd.1991: ”Uzungöl (Trabzon)”

   Coğrafya Meslek Haftası,(20–24 Kasım 1991). İZMİR

 

4 Gürgen, G.vd.1991: ”Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm”

   Coğrafya Meslek Haftası,(20–24 Kasım 1991). İZMİR

 

5  Gürgen,G.1991: ”Gaga Gölü”

Coğrafya Meslek Haftası,(20–24 Kasım 1991). İZMİR

 

6  Gürgen, G.vd.1993: ”Göller (Hunut) Dağının Buzul Jeomorfolojisi”

A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

 

7  Gürgen, G.vd.1993: ”Göller (Hunut) Dağında Yaylacılık ve Turizm”

A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

 

8  Gürgen, G.vd.1993: ”Borabay Gölü (Amasya)”

A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

 

9  Gürgen, G.vd.1993: ”Orta Toroslarda(Seydişehir-Gülnar) Karstlaşma tipleri”

A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

 

10 Gürgen, G.vd.1994: ”Verçenik Dağları ve Çevresinde Glasyal Jeomorfoloji Araştırmaları”

A.Ü.D.T.C.Fak. VIII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(20–22 Nisan 1994). ANKARA

 

11 Gürgen, G.vd.1994: ”Doğu Karadeniz Dağlarında Yaylacılık ve Turizm”

A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(20–22 Nisan 1994). ANKARA

 

12 Gürgen, G.vd.1996: ”Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri”

A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15–19 Nisan 1996). ANKARA

 

13 Gürgen, G.vd.1996:  “Ayıini Mağarası”

A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

 

14 Gürgen, G.,Çiçek, İ.1996: ”14 Temmuz 1995 Senirkent (Isparta) Çamur Akması”

A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

 

15 Gürgen, G.vd.1996: ”Bulut-Altıparmak Dağlarında Yaylalar ve Turizm”

A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

 

16 Gürgen,G.1996: ”Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller”

A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

 

17 Gürgen, G.vd.1998: ”Akdağ’ın(Fethiye-Muğla)Glasyal ve Karst jeomorfolojisi”

Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA (2–6 Kasım 1998) ANKARA

 

18 Gürgen, G.vd.1998: ”Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Jeomorfolojisi”

Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA (2–6 Kasım 1998) ANKARA

 

19 Gürgen, G.vd.1998: ”Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi”

Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA (2–6 Kasım 1998) ANKARA

 

20 Gürgen, G.vd.2003: ”Doğu Karadeniz Dağları’nın Glasyal Morfolojisi”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları.”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar (9–13 Haziran 2003) VAN

 

21 Gürgen, G.vd.2003: ”Doğu Karadeniz Dağları’nda Yaylacılık”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları.”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar (9–13 Haziran 2003) VAN

 

22 Gürgen,G.2003: ”Karadağ’ın (Gümüşhane) Glasyal Morfolojisi ”

Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları.”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar (9–13 Haziran 2003) VAN

 

23 Gürgen,G.2008: ”Coğrafya ve Doğa Eğitimi ” 7.Öğretmen Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği Kdz. Ereğli. 18 Ekim 2008.

 

24 Gürgen, G. 2009: “Lisansüstü Tezlerin Topluma Yararlılık İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19-21 Ekim 2009, Ankara.

 

25 Gürgen, G.2010: ”Sosyal Alanlar Öğretimde Sanal Gözlem Gezileri” Öğretmen Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği, Aydın. 6 Mart 2010.

 

26 Gürgen, G.vd.2010:”Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu ve Buzul Üstü Gölleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğ. Araşt. ve Uyg. Merk. VI. Ulusal Coğ. Sempozyumu (3-5 Kasım 2010) Ankara.

 

27 Gürgen, G. vd.2010:”Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında Yağış ve Akım Üzerine Etkileri ” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğ. Araşt. ve Uyg. Merk. VI. Ulusal Coğ. Sempozyumu  (3-5 Kasım 2010), Ankara.

 

28 Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E. ve Yeşilyurt, S.2010:“Debris-Covered Glaciers in Aladağlar Mountains (Turkey)” International Conference on Geomorphological Processes and Their Evolutions Along Alpine and Himalayan Zone, 12-13 September 2010.

 

29 Gürgen, G.2011:”Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Program Eğilimleri ve Öğretmen Yetiştirme                 

Açısından Önemi” I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği. 13-14 Nisan 2011, Bişkek -Kırgızistan.

 

30 Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E. ve Yeşilyurt, S. 2011:”Toros Dağlarında Döküntüyle Örtülü Buzullar” 64.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, Ankara.

 

32 Gürgen,G. 2012 “Eğitim Süreçleri ve Çevre Etkinliklerinin Sigara Kullanımı Üzerindeki Etkisi” V.Sigara veya Sağlık Sempozyumu, 04 Nisan 2012, Ankara.

 

33 Gürgen, G. 2015: ”Derslik Dışı Eğitim Etkinlikleri ” 12.Öğretmen Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği Kdz. Ereğli. 18 Nisan 2015.

 

34 Gürgen, G. 2015: ”Derslik Dışı Etkinliklerin Eğitim Etkinlikleri İçerisindeki Uygulama Alanları” 12.Öğretmen Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği Kdz. Ereğli. 18 Nisan 2015.

 

35 Gürgen, G. 2015, ”Risks and Safety Measures Encountered in Nature Education” 4th WORLD   

CONFERENCE on DESIGN and ARTS WCDA-2015 26-28 June, 2015, St. Petersburg, Russia.

 

36 Gürgen, G. 2016, ”Impact of Acid Precipitation on Historical Monuments and Statues”  5th    

 World Conference on Design and Arts, May 26, 2016 – May 28, 2016,Skopje, Macedonia

 

37 Gürgen, G. 2016  “Çinaçor Buzulu (Tatos Dağları). Uluslararası Coğrafya Sempozyumu,13-14    

     Ekim 2016, Ankara-Türkiye

 

38 Gürgen, G. (2017) “Sculptures as witnesses of history” 6th World Conference on Design and Arts,  29 June – 01 July 2017, Zagreb – Croatia

 

39 Gürgen, G. (2017) “Çatakkaya Debris-Covered Glacier (Tatos Mountains-Turkey)      

     International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical  Society. 8-10 November   

     2017, Ankara

40 Gürgen, G. (2018) “The Colored World of Stone Mosaics” 7th World Conference on Design and  

    Arts,  28-30 June, Berlin – Germany

 

41 Gürgen, G. (2019) “The Caves and cave art” 8th World Conference on Design and Arts,  27-29 June, Tirana – Albany