PROF.DR. GÜRCAN GÜRGEN    
Adı : GÜRCAN
Soyadı : GÜRGEN
E-posta : ggurgen@ankara.edu.tr
Tel : 3123633350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

YAYINLAR

 

SSCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makaleler

1.      Türkoğlu,N.,Çiçek,İ., Gürgen, G.”Analysis of Effect of Meteorological Factors on Air Pollutant Concentrations İn Ankara,  Turkey”.Il Nuovo Cimento, Vol:27 C,N.4,pp 347-358. Bologna  2004.

2.      Akkemik,Ü., Türkoğlu,N., Poole,I.,Çiçek,İ.,Köse,N., Gürgen,G. “Woods of a Miocene Petrified Forest Near Ankara, Turkey” Turkish Journal of Agriculture and Forestry.Volume:33,Issue:1.Ankara, 2009

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.      Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F. “Glacial Morphology of Eastern Black Sea Mountains (Turkey)” Caucasian Geographical Review No:4  Tbilisi 2004

2.      Gürgen,G.,Çalışkan,O.”Arazi Çalışmalarında Güvenlik Sağlık Risklerinin Analizi ve Yönetimi (Management and Analysis of Security-Safety Risk in Fieldwork)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:4, Number:3, s:70-82,Article Number:4A0010, (2009)

3.      Türkoğlu.N.,Gürgen,G.,Çiçek.”Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam Koşulları ve Jeomiras Bakımından Önemi (Natural Enviromental Conditions of Çamlıdere Fossil Forest and  its İmportance as a Geological Heritage)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:4, Number:3,s:147-156, Article Number:4A0010, (2009)

4.      Gürgen, G.”Anzer-Kemer-Orsor Dağları Kuzeyinin (Rize) Glasyal Morfolojisi (Glacial Morphology of the Northern Part of Anzer-Kemer-Orsor Mountains)”  e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:4, Number:4, s:175-190, Article Number:4A0012, (2009)

5.      Gürgen,G.,Çalışkan,O.,Yılmaz,E.,Yeşilyurt,S.”Döküntü Örtülü Buzullar ve Kaya Buzulları (Debrıs-Covered Glacıers and Rock Glacıers)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:5, Number:1,s:32-45, Article Number:4A0019, (2010)

6.      Gürgen,G.,Çalışkan,O.,Yılmaz,E.,Yeşilyurt,S.” Yedigöller Platosu ve Emli Vadisinde (Aladağlar)  Döküntü Örtülü Buzullar (Debrıs-Covered Glaciers  in Yedigoller Plateu And Emli Valley  (Aladağlar/Turkey)” e-Journal of New World Sciences Academy. Volume:5, Number:2,s: 98-116, Article Number:4A0023, (2010)

7.      Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S.”Debris-Covered Glaciers in Aladağlar Mountains (Turkey)” Transactions, Japanese Geomorphological Union. Volume:32,Number:2, p:121-128. (2011)

8.      Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E., Yeşilyurt, S.” Bolkar Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi ve Döküntüyle Örtülü Buzulları” Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9 Sayı:1 (2012)

 

9.   Gürgen G.Yeşilyurt,S. “Karçal Dağı Buzulları (Artvin)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:10,Sayı:1. ANKARA (2012)

 

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.      Gürgen G,. “Çapans Dağları Kuzeyinin (Rize) Glasyal Morfolojisi” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:23,  S:2003–3, s:159–175, ANKARA, (2003)

2.      Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Gürgen G. “Ankara’da Hava Kirliliğinin İstatistiksel Analizi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ, (2004)

3.      Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Doğu, A.F., “Doğu Karadeniz Dağlarında Yaylacılık” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ, (2004)

4.       Gürgen G,. “Doğu Karadeniz Bölümünde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:24,  S:2004–2, s:79–92, ANKARA, (2004)

5.      Gürgen G. Türkoğlu, N., Çiçek, İ., “Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzası’nda Yağış ve Akım Üzerine Etkileri” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:15, S2, ELAZIĞ, (2005)

6.      Gürgen G. “Üçdoruk-Dilek Dağları Güneyinin Glasyal Morfolojisi” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:4,Sayı:2. ANKARA (2006)

7.      Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Gürgen G.”Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:1. S:21–38, ANKARA (2008)

8.      Gürgen, G. “Altıparmak Dağları Kuzeydoğusunun Glasyal Morfolojisi” Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:29,  S:2009–2, s:311–331, ANKARA, (2009)

 

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

1.      Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “23 Haziran 1988 Çatak Heyelanı (Trabzon-Maçka)” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, s:103-107, ANKARA, (1989).

2.      Gürgen,G.,”Çağlayık Boğazı” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S:3, s:159-172, ANKARA, (1991)

3.      Gürgen,G.,”Temelli Gölü” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:1, s:127-136,ANKARA, (1992)

4.      Gürgen,G..”Kırbaşı Platosu Güneyinde Granit Topoğrafyası Örnekleri” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:35, S:1, s:131-140, ANKARA, (1992)

5.      Gürgen,G..”Kırbaşı Platosunun Jeomorfolojisi ve Araziden Yararlanma Arasındaki İlişkiler” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:289-307,ANKARA, (1993)

6.      Akkan, E., Gürgen,G.,”Gaga Gölü” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:241-249, ANKARA, (1993).

7.      Akkan, E., Gürgen, G., Doğu, A.F., Yiğitbaşıoğlu, H., Çiçek, İ., Somuncu, M.,“Uzungöl” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:251-262, ANKARA, (1993).

8.      Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen G. “Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:157-183, ANKARA , (1993).

9.      Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Somuncu, M., “Göller (Hunut) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:195-218, ANKARA, (1995)

10.  Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Orta Toroslar (Seydişehir-Gülnar) Karstlaşma Tipleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:130-139, ANKARA, (1995)

11.  Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Borabay Gölü (Amasya)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:243-254, ANKARA, (1995)

12.  Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M., “Periliin Mağarası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:291308, ANKARA, (1995)

13.  Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G Tunçel, H. “Üçdoruk (Verçenik) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:29-51, ANKARA, (1996)

14.  Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M., “Periliin Mağarası” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S:4, s:131-144, ANKARA, (1996)

15.  Gürgen,G.,”Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 149-161, ANKARA, (1998)

16.  Doğu, A.F., Çiçek, i., Gürgen, G., Tunçel, H., “Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 63-92, ANKARA, (1998)

17.  Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Ayıini Mağarası (Kayseri)  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:39, S:1-2, s:335-345 ANKARA, (1999) .

18.  Doğu, A.F., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen, G., “Akdağ’ın Jeomorfolojisi ve Bunun Beşeri Faaliyetler Üzerine Etkisi (Fethiye- Muğla)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:95-120, ANKARA, (1999)

19.  Gürgen,G.,”Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Bölge İklimine Etkisi” Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi .S:4, s:127-152,  DİYARBAKIR, (2001)

20.  Gürgen,G.,”Karadağ (Gümüşhane) Çevresinin Glasyal Morfolojisi ve Turizm Potansiyeli” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s:109-131, ANKARA,(2001)

 

Kitaplar

1.      Gürgen,G.1999.Ordu-Giresun Çevresinde Doğal Ortam Koşulları ve Turizm Olanakları. D.Ü. Eğitim Fak. Yay. Dicle Üniversitesi Basımevi, DİYARBAKIR

2.      Gürgen,G.2002.Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi. D. Ü.Ziya Gökalp Eğt. Fak. Yay. No:12. DİYARBAKIR

 

Kitap Bölümü

1.      Gürgen, G. 2009. Uygarlık Tarihi. (Uygarlık ve Uygarlık Tarihi Öncesi) Editör: İ.Güven, Pegem Akademi, ANKARA

 

Projeler

1.      “Ordu-Giresun Çevresinde Doğal Ortam Koşulları ve Turizm Olanakları” 1993:Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Münferit Araştırma Projesi, (Proje Araştırıcısı).

2.      “Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleojeomorfolojisi” 2003: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Müdürlüğü, Proje No: 20030901013 (Proje Araştırıcısı)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

1.      Gürgen G., Türkoğlu, N., .Çiçek, İ.Ceylan.,A.2006:”Effects of North Atlantic oscilations on Precipitation  and stream Flow at Buyuk Menderes Basin”  Conferance on water observation and information system for  decision support. Balwois, 23–26 May 2006 Ohrid, Republic of Makedonia.

2.      Gürgen,G.2003: ”Karadağ’ın (Gümüşhane) Glasyal Morfolojisi ” Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (9–13 Haziran 2003). ”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar, s:89–100 VAN, (2006).

3.      Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Doğu, A.F.,”Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Morfolojisi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (9–13 Haziran 2003).”Pleistosen ve  Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar, s:28–42 VAN, (2006).

4.      Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Doğu, A.F., “Doğu Karadeniz’de Yaylacılık” Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları (9–13 Haziran 2003).”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar, s:66–83 VAN, (2006).

5.      Gürgen, G.2011:”Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Program Eğilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Açısından Önemi” I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği. 13-14 Nisan 2011, Bişkek -Kırgızistan.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan posterler

1.      Türkoğlu,N.,Çiçek,İ., Gürgen, G.,Gürer,İ. ”Recent Flood Disasters at Eastern Black Sea Region of Turkey” European  Geophysical  Society.  Geophysical Research. Vol: 5.14568. Nice/ France (2003)

2.      Gürgen, G., Çalışkan, O., Yeşilyurt, S. ve Yılmaz, E.” Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu Yedigöller (Aladağlar) Debris-Covered Glacier” 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, MTA, Ankara

3.      Çalışkan O. Gürgen G. Yılmaz E. Yeşilyurt S. Bolkar Dağlarında Döküntü Örtülü Buzullar. 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran 2013 Kemer/Antalya.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

a)Tam metni yayımlananlar

1.      Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Akdağ’ın Buzul ve Karst Jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla)”Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s:371–385 ANKARA, (2000).

2.      Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi” Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı I, s:387–399 ANKARA, (2000)

3.      Gürgen,G., Çalışkan,O.,Yılmaz.E., Yeşilyurt.S,”Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu ve Buzul Üstü Gölleri” VI.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:277-285, ANKARA (2011)

4.      Gürgen, G.2009: “Lisansüstü Tezlerin Topluma Yararlılık İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 19-21 Ekim 2009, Ankara.

5.      Gürgen,G. 2012 “Eğitim Süreçleri ve Çevre Etkinliklerinin Sigara Kullanımı Üzerindeki Etkisi” V.Sigara veya Sağlık Sempozyumu, 04 Nisan 2012, Ankara.

 

b) Özleri yayımlananlar

1.      Gürgen,G.,”Temelli Gölü” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi I. Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1991).

2.      Gürgen,G.,”Gaga Gölü” Coğrafya Meslek Haftası, İZMİR (1991).

3.      Gürgen,G.,”Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası   Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

4.      Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Ayıini Mağarası” (Kayseri)  Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası  Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

5.      Gürgen.G, Çiçek, İ.,”13 Temmuz 1995 Isparta Çamur Akması” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

6.      Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G.,Tunçel.H.”Kaçkar Dağlarında Rhododendron Caucasicum’um (Kafkas Ormangülü) Alpin Kattaki Dağılışı” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu,  ANKARA (1996).

 

Tezler

1.      Gürgen,G.1988:Sakarya-Ankara Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi. Ankara Üniversitesi,  Sos. Bil. Enst. Coğ. Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamıştır). ANKARA

2.      Gürgen,G.1993:Bolaman Çayı-Melet Irmağı Arasında Perşembe Yarımadasının Uygulamalı Coğrafyası. Ankara Üniversitesi, Sos. Bil. Enst. Coğ. Anabilim Dalı. Doktora Tezi (Basılmamıştır). ANKARA

 

Konferans, Sempozyum ve Bildiriler

1.      Gürgen,G.1991: ”Temelli Gölü”    A.Ü.Türkiye Coğ.Uyg.ve Araşt. Merk. I. Coğ. Sempozyumu, (29 Nisan-1 Mayıs 1991) ANKARA

2.      Gürgen, G. vd.1991: ”Periliin Mağarası”    A.Ü.Türkiye Coğ.Uyg.ve Araşt.Merk.I.Coğ.Sempozyumu, (29 Nisan-1 Mayıs 1991) ANKARA

3.      Gürgen, G.vd.1991: ”Uzungöl (Trabzon)”    Coğrafya Meslek Haftası,(20–24 Kasım 1991). İZMİR

4.      Gürgen, G.vd.1991: ”Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm”    Coğrafya Meslek Haftası,(20–24 Kasım 1991). İZMİR

5.      Gürgen,G.1991: ”Gaga Gölü” Coğrafya Meslek Haftası,(20–24 Kasım 1991). İZMİR

6.      Gürgen, G.vd.1993: ”Göller (Hunut) Dağının Buzul Jeomorfolojisi” A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

7.      Gürgen, G.vd.1993: ”Göller (Hunut) Dağında Yaylacılık ve Turizm” A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

8.      Gürgen, G.vd.1993: ”Borabay Gölü (Amasya)” A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

9.      Gürgen, G.vd.1993: ”Orta Toroslarda(Seydişehir-Gülnar) Karstlaşma tipleri” A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(12–16 Nisan 1993). ANKARA

10.  Gürgen, G.vd.1994: ”Verçenik Dağları ve Çevresinde Glasyal Jeomorfoloji Araştırmaları” A.Ü.D.T.C.Fak. VIII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(20–22 Nisan 1994). ANKARA

11.  Gürgen, G.vd.1994: ”Doğu Karadeniz Dağlarında Yaylacılık ve Turizm” A.Ü.D.T.C.Fak. VII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu,(20–22 Nisan 1994). ANKARA

12.  Gürgen, G.vd.1996: ”Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri” A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15–19 Nisan 1996). ANKARA

13.  Gürgen, G.vd.1996:  “Ayıini Mağarası” A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

14.  Gürgen, G.,Çiçek, İ.1996: ”14 Temmuz 1995 Senirkent (Isparta) Çamur Akması” A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

15.  Gürgen, G.vd.1996: ”Bulut-Altıparmak Dağlarında Yaylalar ve Turizm” A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

16.  Gürgen,G.1996: ”Şebinkarahisar-Alucra Çevresinde Volkanik Şekiller” A.Ü.Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk. III. Coğ. Sempozyumu “21.Yüzyıla Doğru Türkiye” (15-19 Nisan 1996). ANKARA

17.  Gürgen, G.vd.1998: ”Akdağ’ın(Fethiye-Muğla)Glasyal ve Karst jeomorfolojisi” Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA (2–6 Kasım 1998) ANKARA

18.  Gürgen, G.vd.1998: ”Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Jeomorfolojisi” Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA (2–6 Kasım 1998) ANKARA

19.  Gürgen, G.vd.1998: ”Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi” Cumhuriyetin 75.Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, MTA (2–6 Kasım 1998) ANKARA

20.  Gürgen, G.vd.2003: ”Doğu Karadeniz Dağları’nın Glasyal Morfolojisi”  Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları.”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar (9–13 Haziran 2003) VAN

21.  Gürgen, G.vd.2003: ”Doğu Karadeniz Dağları’nda Yaylacılık”  Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları.”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar (9–13 Haziran 2003) VAN

22.  Gürgen,G.2003: ”Karadağ’ın (Gümüşhane) Glasyal Morfolojisi ” Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Uluslararası Coğrafya Çalışmaları.”Pleistosen ve Günümüzde Anadolu ve Kafkaslarda Yüksek Dağlık Alanlar (9–13 Haziran 2003) VAN

23.  Gürgen,G.2008: ”Coğrafya ve Doğa Eğitimi ” 7.Öğretmen Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği Kdz. Ereğli. (18 Ekim 2008).

24.  Gürgen, G.2009: “Lisansüstü Tezlerin Topluma Yararlılık İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (19-21 Ekim 2009) Ankara.

25.  Gürgen,G.2010: ”Sosyal Alanlar Öğretimde Sanal Gözlem Gezileri” Öğretmen Sempozyumu. Türk Eğitim Derneği,  (6 Mart 2010) Aydın.

26.  Gürgen, G.vd.2010:”Yedigöller (Aladağlar) Döküntü Örtülü Buzulu ve Buzul Üstü Gölleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk.VI.Ulusal Coğ.Sempozyumu (3-5 Kasım 2010) Ankara.

27.  Gürgen, G.vd.2010:”Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında Yağış ve Akım Üzerine Etkileri ” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğ.Araşt. ve Uyg.Merk.VI.Ulusal Coğ.Sempozyumu     (3-5 Kasım 2010), Ankara.

28.  Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E. ve Yeşilyurt, S., “Debris-Covered Glaciers in Aladağlar Mountains (Turkey)” International Conference on Geomorphological Processes and Their Evolutions Along Alpine and Himalayan Zone, (12-13 September 2010) Ankara.

29.  Gürgen, G.2011:”Sosyal Bilgilerde Lisansüstü Program Eğilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Açısından Önemi” I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği. (13-14 Nisan 2011) Bişkek -Kırgızistan.

30.  Çalışkan, O., Gürgen, G., Yılmaz, E. ve Yeşilyurt, S.”Toros Dağlarında Döküntüyle Örtülü Buzullar” 64.Türkiye Jeoloji Kurultayı, (25-29 Nisan 2011) Ankara.

31.  Gürgen,G. 2012 “Eğitim Süreçleri ve Çevre Etkinliklerinin Sigara Kullanımı Üzerindeki Etkisi” V.Sigara veya Sağlık Sempozyumu (04 Nisan 2012) Ankara.

32. Gürgen G.2013: “Karçal Dağı Buzulları" Kuvaterner Bilimleri Çalıştayı. (10 Mayıs 2013) Bilecik.

33.Türkoğlu,N.,Çiçek.İ, Gürgen,G.:2013 “Manavgat Ovasının Paleojeomorfolojik Gelişimi” Kuvaterner Bilimleri Çalıştayı. (10Mayıs 2013) Bilecik.