ÖĞR. GÖR. DR. GÖKHAN KARAOSMANOĞLU    
Adı : GÖKHAN
Soyadı : KARAOSMANOĞLU
E-posta : gkaraosmanoglu@ankara.edu.tr, gkaraosmanoglu@gmail.com
Tel : 0(312) 316 4920
Ünvan : ÖĞR. GÖR. DR.
Birim : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel Sanat Eğitimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gokhan-karaosmanoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Yabancı Dil                : İngilizce

Lisans                        : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - 2004

Yüksek Lisans           : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programı- 2015

Tez Konusu : Yaratıcı drama yönteminin 6. sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi alan

öğrencilerin ders başarılarına etkisi

Doktora                      Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı- 2019

Tez Konusu   : Drama, çatışma ve siber zorbalık: Ergenlerin siber zorbalığı ve çatışma

çözme biçimlerini anlamaya yönelik bir çalışma

Çalışma Alanları      : Yaratıcı drama, siber zorbalık, çevrimiçi drama, sanat eğitimi