ARŞ.GÖR. GÜL SÖNMEZ    
Adı : GÜL
Soyadı : SÖNMEZ
E-posta : glsonmez@ankara.edu.tr, gysnmz@gmail.com
Tel : 0312 2965634
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
ABS Adresi:
Kişisel Akademik Bilgiler

2010  Özel Yüce Fen Lisesi

2015 Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Lisans mezunu

2016  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi  

 

 BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneğİ

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

1.      Proje Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülteleri Ortaklığı. İmplant hastalarında iki farklı KIBT cihazı ve Ultrasongrafi ile implant bölgesi yumuşak dokuların değlendirilmesi.”Assessment of implant soft tissues by using 2 different CBCT units and Ultrasonography”.

2.       Ankara Üniversitesi BAP Proje 18B0234001Kalsifiye Kanallarda Rehber Plaklar Yardımıyla Endodontik Giriş Kavitesi Hazırlanması ve Kök Kanallarının Lokalizasyonu: Ex vivo ağız içi tarayıcı ve KIBT çalışması (Access cavity preparation and lokalization of root canals by using guides in calcified root canals: an ex vivo oral scanner and CBCT study.

 

ESERLER

E. Yazılan Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler:

E1. Sönmez G, Evli C, Kamburoğlu K. Veteriner diş hekimliği ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi. Kamburoğlu K, editör. Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.166-9.

A.ULUSLARARASI YAYINLAR:

1      A1. Kamburoğlu K., Sönmez G., Berktaş Z.S.,Kurt H., Özen D. Effects of various cone-beam computed tomography settings on the detection of recurrent caries under restorations in extracted primary teeth. Imaging Sci Dent2017;47:109–115. doi: 10.5624/isd.2017.47.2.109.

      A2. Koç C, Sönmez G, Yılmaz F, Karahan S, Kamburoğlu K. Comparison of the accuracy of periapical radiography with CBCT taken at 3 different voxel sizes in detecting simulated endodontic complications: An ex vivo study.Dentomaxillofac Radiol. 2018 May 47(4) 20170399. doi: 10.1259/dmfr.20170399.

A3.Sönmez G, Koç C, Kamburoğlu K. Accuracy of linear and volumetric measurements of artificial ERR cavities by using CBCT images obtained at 4 different voxel sizes and measured by using 4 different software: An ex vivo research. Dentomaxillofac Radiol. 2018 May 20170325. doi: 10.1259/dmfr.20170325.

A4. Koç C, Kamburoğlu K, Sönmez G, Yılmaz F, Gülen O, Karahan S. Ability to detect endodontic complications using three different CBCT units with and without artefact reduction modes: an ex vivo study. Int Endod J. 2018 Dec 2. doi: 10.1111/iej.13051. [Epub ahead of print].


A5.  Sonmez G, Kamburoğlu K, Yilmaz F, Koc C, Baris E, Tuzuner A. Versatility of high resolution ultrasonography in the assessment of granulomas and radicular cysts: a comparative in vivo study.Dentomaxillofac Radiol. 2019 Jun 12:20190082. doi: 10.1259/dmfr.20190082. [Epub ahead of print].

A6Orhan BK, Sonmez G, Ozemre MO, Koseoglu Secgin C, Kamburoğlu K, Gulsahi A. The Effects of Different Variables on Marginal Bone Loss around Dental Implants West Indian Med J, DOI: 10.7727/wimj.2018.068. 


A7. Yilmaz FSonmez GKamburoglu K, Koc COcak MCelik HH. Accuracy of CBCT images in the volumetric assessment of residual root canal filling material: Effect of voxel size. Niger J Clin Pract. 2019 Aug;22(8):1091-1098. doi: 10.4103/njcp.njcp_678_18

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1.     
Orhan Büyük K., Sönmez G., Kamburoğlu K. Effects of different variables on marginal bone loss around dental implants. 15th European Academy of Dentomaxillofacial Radiology Congress, Cardiff, 15-18th June 2016.

2.      Sönmez G., Kamburoğlu K. Assessment of external root resorption by using CBCT with different voxel sizes: A comparative ex vivostudy. The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

3.      Koç C., Sönmez G., Yılmaz F., Gulen O., Kamburoglu K. CBCT aided diagnosis and treatment of limited dentoalveolar trauma cases. The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

4.      Orhan Büyük K., Sönmez G., Kamburoğlu K. Assessment of marginal bone loss around dental implants: Pre- and post-operative evaluation. The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

5.      Sönmez G., Kamburoğlu K., Sancak K., Rübendüz M., Akal ÜK. Volumetric evaluation of  amount of bone necessary for grafting cleft lip and palate. The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

6.      Sönmez G., Kamburoğlu K., Özen T. Extranodal non-Hodgkin lymphoma mimicking periapical lesion: A case report.The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

7.      Koç C., Sönmez G., Yılmaz F., Kamburoglu K. CBCT aided treatment of a huge radicular cyst of maxilla. The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

8.      Sönmez G., Kamburoglu K., Orhan Büyük K. Diffuse sclerosing osteomyelitis: A case report with CBCT findings. The 11th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology,The Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand, November 10-12, 2016.

 

9.      Sönmez G., Koç C., Kamburoğlu K. Quantitative linear and volumetric measurement of chemomechanically created external root resorption by using CBCT images obtained at 4 voxel sizes by using 4 different softwares: an ex vivo study on extracted teeth. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017 (2nd runner up best presentation award).

10.  Yılmaz F., Koç C., Sönmez G., Kamburoğlu K. Use of cone beam computed tomography in endodontics: an update. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017.

11.  Koç C., Sönmez G., Kamburoğlu K. İnternal kök rezorpsiyonu vakasının KIBT rehberliğinde teşhis ve tedavisi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017.

12.  Kamburoğlu K., Sönmez G. Terahertz Imaging in Dentistry. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017.

13.  Süngü M., Sönmez G., Saat O., Kamburoğlu K. Konvansiyonel görüntülemede izlenemeyen radyoopak entitenin KIBT ile tespit edilmesi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017.

14.  Sezer MB., Sönmez G., Kamburoğlu K. Gorlin-Goltz Syndrome: A New Case with CBCT Findings. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017.

15.  Saat O., Sönmez G., Süngü M., Kamburoğlu K. İki farklı implant markasında marjinal kemik kaybının ölçülmesi: pilot çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı (Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2.nd International Congress 7th Scientific Meeting). Eskişehir, Turkey, 13-15 April, 2017.

16.  .

17.  Koç C., Sönmez G., Yılmaz F., Kamburoğlu K. “A comparison of the accuracy of conventional radiography with CBCT in detecting simulated endodontic complications.”The 21th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26-29 April, 2017.

18.  Sönmez G., Kamburoğlu K., Berktaş Z.S., Kurt H., Özen D. “Effect of various CBCT settings in detection of recurrent caries under amalgam.” The 21th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26-29 April, 2017.

19.  Koç C., Sönmez G., Kamburoğlu K. “CBCT follow up of huge periapical pathology along with maxillary sinus mucosal thickness.” The 21th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26-29 April, 2017.

20.  Koç C., Sönmez G., Kamburoğlu K. “Detection of simulated endodontic complications in root filled teeth from CBCT images using different artifact reduction algorithms.” The 21th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26-29 April, 2017.

21.  Koç C., Sönmez G., Kamburoğlu K. “CBCT aided outcome assessment of endodontic treatment.” The 21th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26-29 April, 2017.

22.  Koç C., Sönmez G., Yılmaz F., Kamburoğlu K. “Guided endodontics in calcified root canals of extracted human teeth by using CBCT: Pilot study.” The 21th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology, Kaohsiung, Taiwan, 26-29 April, 2017.

23.  Koç C., Saat O., Sönmez G., Kamburoğlu K. “Assessment of a patient with an endodontically treated tooth by CBCT.” 22ndBaSS Congress, Contemporary Challenges in Dentistry, Thessaloniki, Greece, 4-6 May, 2017. 

24.  Koç C., Sönmez G., Yılmaz F., Kamburoğlu K.  Assessment of endodontic complications by using intraoral radiography and a CBCT System with the application of three different artifact reduction modes: an ex vivo study. “18th European Endodontics Society (ESE) Biennial Congress, Brussels, Belgium, 14-16 September, 2017.

 

25.  Sönmez G., Altındağ A., Naifoğlu E., Kamburoğlu K. “Diffuse Chronic Scleorising Osteomyletis.” 23rd International Turkish Dentists Association Congress, İstanbul, Turkey, 21-24 September 2017.

 

 

26.  Kamburoğlu K., Sönmez G., Yılmaz F. “Outcome assessment of treated periapical lesions by using ultrasonography.” 68th Annual Session American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, St.Louis, MO, US, 4-7 October, 2017.

 

27.  Kamburoğlu K., Sönmez G., Eren H., Yılmaz F., Tütüncüler K., Tüzüner A. “Assessment of periapical lesions by using CBCT and ultrasonography” 68th Annual Session American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, St.Louis, MO, US, 4-7 October, 2017.

28.  B114. Murat S., Kamburoğlu K., Sönmez G. “Implant Complications on Postimplantation CBCT” 10th Annual International Symposium of Advanced Protocols in Oral Implantology PIEG DIA Antalya, Turkey, 10-13 May 2018.

29.  B115. Yılmaz F., Sonmez G., Kamburoglu K.,Koc C. Comparison of volumetric measurement of  residual filling material in maxillary molar teeth using a CBCT system: An ex vivo study using microcomputed tomography. 16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lucerne, Switzerland, 13-16 June 2018.

 

 

30.  Kamburoglu K., Koc C., Sonmez G., Elbahary S., Rosen E., Tsesis I. Endodontic three dimensional radiography: Who’s reading the cone beam computed tomography ? 16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lucerne, Switzerland, 13-16 June 2018.

 

31.  Sönmez G., Yilmaz F., Koc C., Barış E., Kamburoglu K. Assessment of periapical lesions by using periapical radiography. Assessment of periapical lesions by using periapical radiography, CBCT and ultrasonography. 16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lucerne, Switzerland, 13-16 June 2018.

 

32.  Gülen O., Sönmez G., Tütüncüler M., Tütüncüler K., Kamburoğlu K. Pleomorphic  adenoma of parotid gland: Case report with US and MRI findings. 16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lucerne, Switzerland, 13-16 June 2018.

33.  Sönmez G., Gülen O., Tütüncüler K.,Kamburoğlu K. Ultrasound and CBCT aided diagnosis of odontogenic keratocyst in the maxillary sinus : Case report. 16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lucerne, Switzerland, 13-16 June 2018.

 

34.  Kamburoglu K., Koc C., Sonmez G. CBCT aided management of external root resorption in an ankylotic tooth in relation to mandibular canal : A case report. 16th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Lucerne, Switzerland, 13-16 June 2018.  

 

35.  Sönmez G, Kamburoğlu K. CBCT Evaluation of Rosenmuller Fossa: A Retrospective Study. 12th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology and 5thGreen Health Conference, Mumbai, India, 6-9 September, 2018.

 

36.  Sönmez G, Hacıosmanoğlu N, Hakiki H, Kamburoğlu K. Incidental Diagnosis of a patient with AIDS. 12th Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology and 5thGreen Health Conference, Mumbai, India, 6-9 September, 2018.

 

37.  Kamburoğlu K, Sönmez G, Yılmaz F. Evaluation of bone healing after apical resection by ultrasonography. 69th Annual Session American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology Congress, San Antonio, TX, US, 12-15 September, 2018. 

 

38.  Kamburoğlu K, Sönmez G, Nalçacı R, Yurttutan E, Tüzünel ÖA. Ultrasonographic evaluation of the masseter muscle before and after botulinum toxin injection in patients with bruxizm. 69th Annual Session American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology Congress, San Antonio, TX, US, 12-15 September, 2018. 

    Koc C., Gülşahı K., Sonmez G.,Kamburoglu K. “Limitli dentoalveolar travma vakasının tedavisi: olgu sunumu. Management of limited dentalveolar trauma: a case report.” “24th International Turkish Dentists Association Congress, Ankara, Turkey, 27-30 September 2018.”

2.      Sönmez G, Yurttutan E, Kamburoğlu K, Tüzünel ÖA, Nalçacı R. “Botulinum toksin enjeksiyonu sonrası masseter kasın ultrasonografik değerlendirilmesi.” “Ultrasonographic evaluation of the masseter muscle after botulinum toxin Injection.” “24th International Turkish Dentists Association Congress, Ankara, Turkey, 27-30 September 2018.”

3.     Samunahmetoğlu E., Sönmez G.,Kamburoğlu K. “İki Farklı dijital görüntüleme sisteminin subjektif görüntü kalitesi zaman ve hasta konforu açısından karşılaştırılması.” “Comparison of two different Imaging systmes in terms of subjective imaging quality , time and patient comfort.” “24th International Turkish Dentists Association Congress, Ankara, Turkey, 27-30 September 2018.”

4.      Tsesis I, Özşahin A, Rosen E, Sönmez G, Öztan MD, Kamburoğlu K.Characteristic features and pulp-tooth volume ratio of C-shaped canals evaluated by CBCT. “The 11th IFEA World Endodontic Congress, Coex, Seoul, South Korea, 4-7 October 2018.”

5.      

6.     Koc C., Kamburoglu K, Sonmez G, Capci A. Clinical application of 3D technology in endodontics. “The 11th IFEA World Endodontic Congress, Coex, Seoul, South Korea, 4-7 October 2018.” 

Koç C., Üngör M., Önay E.O., Kamburoglu K., Sönmez G., Çubuk S. CBCT Aided Surgical or Non-surgical Endodontic Retreatment. “The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation and The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society, Istanbul, Turkey, 24-27 April 2019. 

 Cakmak EE, Eratam N, Sönmez G, Kamburoğlu K. Assessment of cortical bone thickness in artificial bone lesions by using ultrasonography and cone beam computed tomography. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology”, 20-25 August, Philedelphia, USA.” 

 

 Cakmak EE, Eratam N, Sönmez G, Kamburoğlu K. High resolution ultrasound aided diagnosis of intraoral soft tissue lesions: case series. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology”, 20-25 August, Philedelphia, USA.”


 Eratam N, Cakmak EE, Kamburoğlu K, Sönmez G. Multiple external apical root resorption. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology, 20-25 August, Philedelphia, USA.”

 

Yılmaz F, Sonmez G, Baltacıoğlu İ, Ayyıldız S, Kamburoğlu K. Effects of magnetic resonance imaging on the microleakage of five different restorative materials: An in vitro study. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology, 20-25 August, Philedelphia, USA.”

 

 Koç C, Sönmez G, Kamburoğlu K. 3-dimensional printed guiding template and donor tooth replica for autotransplantation: a case report. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology, 20-25 August, Philedelphia, USA.”

 

Sönmez G, Kamburoğlu K. Accuracy of high resolution ultrasound for soft  tissue thickness measurement in edentulous patients prior to implant placement. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology, 20-25 August, Philedelphia, USA.”

Sönmez G, Kamburoğlu K. Acoustic radiation force impulse imaging (ARFI) aided diagnosis of cervical lymphadenopathy: a case report. “22nd International Association Of Dentomaxillofacial Radiology Congress and 70th Annual Session Of American Academy Of Oral And Maxillofacial Radiology, 20-25 August, Philedelphia, USA.”

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.      Sönmez G., Berktaş Z.S., Kamburoğlu K. İmplant Radyolojisi Özel Sayısı: İmplant Planlaması ve Güncel Yazılımlar (Implant Planning and Contemporary Softwares). Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics 2017;3(2):127-32.

 

2.      Berktaş Z.S., Sönmez G., Kamburoğlu K. İmplant Radyolojisi Özel Sayısı: Cerrahi Rehberlik (Surgical Guidence). Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics 2017;3(2):133-5.