PROF.DR. ERTEN GÖKÇE    
Adı : ERTEN
Soyadı : GÖKÇE
E-posta : gokce@education.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DURUMU

1983-1987   : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

                        Programları ve Öğretim Bölümü. Lisans Mezunu

1987-1989 : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller

                       Yüksek Okulu Master Hazırlık Programı Mezunu

1991-1994 : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

                      Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Yüksek

                      Lisans Programı Mezunu

1995-1999  : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

                      Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Doktora  

                      Programı Mezunu

İŞ YAŞAMI

1988-1989  :  İngiliz Dili Eğitim Merkezi'nde Program Hazırlama

                        ve Geliştirme Uzmanı.

1990-1999  : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

                       Eğitim Programları ve Öğretim Bölümünde

                       Araştırma Görevlisi.

1999 - 2001: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim

                       Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Dr. Öğretim

                       Elemanı.

2002-2005:Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı.


2002 - ... :Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.


DOKTORA TEZ : Gökçe, E. (1999) İlköğretim Öğretmenlerinin Yeterlikleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.