PROF.DR. ALİ HAKAN GÖKER    
Adı : ALİ HAKAN
Soyadı : GÖKER
E-posta : goker@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 3013
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ali-hakan-goker-11754
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi ve Yeri : 20 Aralık 1958, Merzifon

Medeni Durumu :  Evli, 2 Çocuklu


AKADEMİK AŞAMALARI 

1980:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  lisans mezuniyeti

1985:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya  (Doktora)

1987:  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya  (Y. Doç)

1990: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya  (Doçent)

1996: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya  (Profesör)


POZİSYONU 

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD Profesör Öğretim Üyesi

Merkez II Laboratuvarı sorumlu öğretim üyesi (NMR, HPLC/MS, elementel analiz)


UZMANLIK KONULARI  

Yeni Bazı  Benzopyran-4-on türevlerinin tasarım sentez, yapı aydınlatılması,  antiaggregan ve  spasmolitik aktivitelerinin incelenmesi, 

Yeni Bazı Benzimidazole, Benzoxazin, Imidazopyridine türevlerinin tasarım sentez, yapı aydınlatılması, ve antibakteriyel, antifungal ve antiparasitik ve  antikanser aktivitelerinin incelenmesi,  

İlaç araştırmalarında ileri NMR-Spectroskopik Metodlar,

Gıda takviyelerindeki illegal kimyasalların NMR ve LC-MS methodları ile araştırılması,

Fraksiyonlanmamış Heparin (UHF)  ve düşük molekül ağırlıklı heparinlerin  (LMWH)  NMR  analizleri, 

LC-MS ve NMR ile ilaç etken ve yardımcı madde miktar tayinleri, 

Bağımlılık yapan morfin ve benzerleri ile Bonzai türü (Sentetik İndol türevi kannabioidlerin)  instrumental  her  türlü  analizleri


AKADEMİK KARİYERİ 

1981 -     Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Arş. Görevlisi 

Haziran 1987   Araştırmacı,  Knoll İlaç Fabrikası, Ludwigsfahen,  Germany. 

Haziran-Ekim 1994  Araştırmacı, Tokushima University, Tokushima, Japan. 

Ağustos 1998 - Mayıs 1999  Araştırmacı, Georgia State University, Atlanta, U.S.A. 

Temmuz - Eylül 2000,   Araştırmacı, Georgia State University, Atlanta, U.S.A. 

Temmuz - Ağustos 2001, Araştırmacı, Georgia State University, Atlanta, U.S.A.


ÖDÜLLER

Novartis  (Farmasötik ve Medisinal Kimya, 2007, Birincilik Ödülü)

Novartis  (Farmasötik ve Medisinal Kimya, 2011, İkincilik Ödülü)

Bioorganic & Medicinal Chemistry (Elsevier),  En çok citasyon alma Ödülü  (2005-2008)

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (Elsevier)  En çok citasyon alma Ödülü  (2003-2008) 


Chemical Biology & Drug Design (Wiley) Reviewer Certificate, (June 2017).


H Indexi   Mart 2020 itibariyle

Web of Science        :     19      Alıntı sayısı :  1426

https://publons.com/researcher/1196124/hakan-goker/

Scopus                      :    21      Alıntı sayısı :  1528

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003507624

Google Academic   :      23    Alıntı sayısı :   2005

https://scholar.google.com/citations?user=onD9c0oAAAAJ&hl=tr&oi=ao


ULUSLARARASI YAYINLARI  
1. M.Ertan, R.Ertan, H.Göker , U.Pindur., Studies on the Synthesis of Some Flavonoid DerivativesPossessing Spasmolytic Activity V. Arch.Pharm. (Weinheim) , 320, 1132,  1987.
2. R.Ertan, H.Göker, M.Ertan, U.Pindur., Synthesis of New Annulated Flavonoid DerivativesPossessing Spasmolytic Activity VII. Arch.Pharm (Weinheim), 322, 237,  1989. 
3. H.Göker, R.Ertan., Studies on the Synthesis of Some Biologically Active Flavonoid Derivatives, Die Pharmazie, 45, 734, 1990.
4. H.Göker, R.Ertan, H.Akgün, N.Yulug., Synthesis and Antifungal Activity of Some New Benzimidazole Derivatives, Arch.Pharm (Weinheim) 324, 283, 1991.
5. R.Ertan, H.Göker, M.Ertan, A.Beretz, J.P.Cazenave, M.Haag, R.Anton,Synthesis of Some FlavoneDerivatives : Potent Inhibitors  Human Platelet Aggregation, Eur. J. Med. Chem, 26,735,1991.
6. H.Göker, M.Tunçbilek, G. Leoncini, E.Buzzi, M. Mazzei, Y. Rolland, R. Ertan, Synthesis and Inhibitory Activities on Platelet Aggregation of Some Flavonoid Analogues, Arznm.Forschung,  45(1), 2, 150-155,  1995 .
7. H. Göker, C. Kus, U. Abbasoglu, Synthesis of 1,2,5(6)-Trisubstituted Benzimidazoles and Evaluation  of Their Antimicrobial Activities, Arch.Pharm (Weinheim) 328, 425-430 (1995). 
8. H. Göker, G. Ayhan., M. Tunçbilek, R. Ertan., G. Leoncini, R. Garzoglio., M. Mazzei. Synthesis and Antiaggregator Activity of Some New derivatives of 4H-1-benzopyran-4-one, Eur J Med Chem, 30, 561-567, 1995.
9. H. Göker, S. Ölgen, R. Ertan, H. Akgün, S. Özbey, E. Kendi, G. Topçu. Synthesis of Some New Benzimidazole-5(6)-carboxylic Acids, J. Hetereocyclic Chem. 32, 1767-1773,  1995.
10. H. Göker, E. Tebrizli, U. Abbasoglu. Synthesis of 1,2-disubstituted Benzimidazole-5(6)-carboxamides and Evaluation of Their Antimicrobial Activity, Farmaco, 51, 53-58, 1996.
11. C. Kus, H. Göker, G. Ayhan, R. Ertan, N. Altanlar, A. Akin. Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New Piperidinylbenzimidazoles, Farmaco, 51, 6, 413-417, 1996. 
12. M. Tuncbilek, H. Goker, R. Ertan, R. Eryigit, E. Kendi, N, Altanlar. Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New Anilino Benzimidazoles, Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., 330,     372-376, 1997.
13. S. Ozbey, E. Kendi, H. Goker, R. Ertan. {2-(2-Ethoxycarbonyl)-1,4-benzodioxan-7-yl}-4H-1-benzopyran-4-one. Acta Crystallogr. C53, 1981-1983, 1997.
14. E. Kendi, S. Ozbey, M. Tuncbilek, H. Goker . 1-Benzyl-2-(2,6-dichloro-1-anilinomethyl)-1H-benzimidazole. Acta Crystallogr. C54,  854-856 ,1998.
15. H. Goker, M. Tuncbilek, G. Ayhan, N. Altanlar. Synthesis of Some New Benzimidazole Carboxamides and Evaluation of Their Antimicrobial Activity. Farmaco, 53, 415-420,  1998. 
16. S.Ozbay, E. Kendi, H.Goker, M. Tuncbilek. The structure of 1-(p-fluorophenylmethyl)-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-1H-benzimidazole hydrogen fumarate. J.Chem. Crystallogr.,  28(6), 461-464, 1998.              
17. E.Kendi, S.Ozbay, H.Goker. 2,5-Dichloro-1-(p-chlorobenzyl)-1H-benzimidazole. Acta Crystallogr.C55,  243-245, 1999. 
18. M.M. Candan, E. Kendi and H. Göker 4-Chloro-N-(p-fluorobenzyl)-2-nitroaniline. Acta Crystallogr.C55,  825, 1999. 
19. H. Göker, G. A.Kilcigil,  M.  Tuncbilek,   C. Kus,  R. Ertan,  E. Kendi,  S. Özbey, M. Fort, C. Garcia,and A. J. Farré. Synthesis  and Antihistaminic H1-Activity of 1,2,5(6)-Trisubstituted   Benzimidazoles.  Heterocycles,  51(11), 2561-2573, 1999.
20. G. A.Kilcigil,  M.  Tuncbilek, N. Altanlar, H. Göker, Synthesis and antimicrobial activity of some new benzimidazolecarboxylates and carboxamides. Farmaco, 54, 562-565, 1999.
21. S. Özcan, E. Kendi, M. Tunçbilek, H. Göker,  Methyl -(4-chlorobenzyl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazole-5-carboxylate hemihydrateActa Cryst. C56, 459-460, 2000.
22.  S. Özden,  A.M. Öztürk, H. Göker, N. Altanlar, Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New 4-Hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones.  Farmaco 55(11-12), 715-718, 2000.
23. H. Göker , S. Süzen, C. Kus, D.W. Boykin .  Synthesis of New 2-aryl-4H-4-oxo-1-Benzopyran  oxime Ethers. Hetereocyclic Communications  6, 385-390, 2000. 
24. H Göker, M. Tunçbilek, S. Süzen, C. Kus, N. Altanlar,  Synthesis and Antimicrobial Activity of  Some New 2-Phenyl-N-substituted Carboxamido-1H-benzimidazole Derivatives, Arch. Pharm.  Pharm. Med. Chem 334, 148-152 , 2001.
25. S. Özbey, C. Kus, H.Göker , Crystal structure of 1-Cyclopropyl-2-ethyl-5-fluoro-6-(4-methyl-piperazin -1-yl)-1H-benzimidazole,   Analytical Sciences, 17(8), 1019-1020, 2001 . 
26. C. Kus,  H.Göker ,  N. Altanlar, Synthesis and Antimicrobial Activities of 5-Fluoro-1,2,6-Trisubstituted  Benzimidazole Carboxamide and Acetamide Derivatives,  Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem,  334, 361-365,  2001. 
27.  D.W. Boykin, H.Göker ,  Ring Cleavage of   bis-cyanosubstituted benzimidazoles by DIBAL,  Hetereocyclic Communications, 7, 529-534, 2001.
28.  H. Göker, C. Kus, D.W. Boykin, S. Yildiz, N. Altanlar,  Synthesis of some new 2-substituted-phenyl-1H- benzimidazole-5-carbonitriles and their potent activity against Candida species,  Biorg.  Med. Chem. 10, 2589-2596, 2002.
29. C. Kus, H Göker,  D.W. Boykin,  Synthesis of Some New N-Isopropylamidinobenzimidazoles as potential topoisomerase inhibitors,   Hetereocyclic Communications. 8, 215-220,  2002.
30. S. Özbey, F.B. Kaynak, C. Kus, H. Göker, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-5-fluoro-6-morpholin-4-yl-1H-benzimidazole monohydrate, Acta Cyrst. E 58, o1062-o1064, 2002.
31. M.D.Givens, C.C.Dykstra, K.V.Brock, D.A.Stringfellow, A.Kumar,  C.E.Stephens,  H. Göker,  D.W.Boykin,  Detection of inhibition Bovine Viral Diarrhea Virus by Aromatic Cationic Molecules,  Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(7), 2223-2230, 2003.
32. C.Kazak, H.Göker and S. Ide   2-Acetylphenyl 5-methylthiophene-2-carboxylate  Acta Cryst.,  2003. E59, o1362-o1363.
33. C. Kazak, V. Yilmaz, H. Göker, C. Kus 1-n-Butyl-2-(4’-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-6-carbonitrile,   Acta Cryst. 2004. E60, m819-m821.
34. S. Özden., H. Karatas., S. Yildiz., H. Goker.  Synthesis and Potent Antimicrobial Activity of  Some Novel 4-(5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-yl)-N-substituted benzamides,  Arch. Pharm.  Pharm. Med. Chem. 2004, 337, 556-562. 
35. B. Arslan, C. Kazak, H. Göker,  2,6-Dimethyl-4H-1-benzopyran-4-one, Acta Cryst.,  2004.  E60, o2238-o2240.
36. S. Özbey, F.B. Kaynak., H. Göker, C. Kus. Synthesis and crystal structure elucidation of  1- (4-fluorobenzyl)-2-(4-cyanophenyl)-1H-benzimidazole-5-carbonitrile, J. Chem. Cryst. 34 (12),  2004.
37. H. Göker.,  D. Boykin., S. Yildiz.  Synthesis and Potent Antimicrobial activity of Some Novel  2-Phenyl  or  Methyl-4H-1-Benzopyran-4-ones carrying  amidinobenzimidazoles,  Bioorg. Med. Chem,  13, 2005, 1707-1714.
 38. S. Özden., D. Atabey,  S.Yildiz, H. Göker,  Synthesis and Potent Antimicrobial activity of Some Novel  Methyl or Ethyl 1H-Benzimidazole-5-carboxylates derivatives carrying amide or amidine  groups,   Bioorg. Med. Chem. 13, 2005, 1587-1597.
 39. H. Göker ,  S. Ozden,  S. Yildiz,  D. Boykin,   Synthesis and Potent Antibacterial Activity against MRSA of Some Novel  1,2-Disubstituted-1H-Benzimidazole-N-alkylated-5-carboxamidines,  Eur. J. Med. Chem , 40,  2005,  1062-1069.
40. H. Göker,  M. Alp,S.Yildiz, Synthesis& Potent Antimicrobial Activity of Some Novel N-(Alkyl)-2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-carboxamidines, Molecules, 2005,10,1377-1386.
41. Z. Ates-Alagöz,  M. Alp, C. Kus,  S. Yildiz, E. Buyukbingöl, H. Göker,   Synthesis and Potent Antimicrobial  Activities of Some Novel Retinoidal Monocationic Benzimidazoles, Arch. der. Pharm. 2006, 339, 74-80.
42. C. Kazak, V.T. Yilmaz, H. Göker, C. Kus, Synthesis and molecular structures of 1-n-butyl-2-(3'-chlorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carbonitrile hemihydrate and 1-n-butyl-2-(3',4'-dimethoxyphenyl) -1H-benzimidazole-5-carbonitrile, Cryst. Res. Technol. 2006, 41, 528-532.
43. Ö.Ö.Güven, T. Erdogan, H.Göker, S.Yildiz, Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers,  Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007,17,  2233-2236. 
44. Ö.Ö.Güven, T. Erdogan, H. Göker, S.Yildiz, Synthesis and antimicrobial activity of some novel Some Novel Furyl and benzimidazole substituted  benzyl ethers, J.   Heterocyclic   Chem.,   2007, 44,  731-734.
45. S. Ozden, D. Atabey, S. Yildiz, H. Göker, Synthesis, Potent anti-Staphylococcal Activity and QSARs of Some  Novel 2-Anilinobenzazoles, Eur. J. Med. Chem. 2008, 43, 1390-1402.
46. M. Alp, H. Göker, R. Brun, S. Yildiz,  Synthesis and antiparasitic and antifungal evaluation of 2'-Arylsubstituted-1H,1'H- [2,5']bisbenzimidazolyl-5-carboxamidines, Eur. J. Med. Chem.,2009,  44, 2002-2008.
47.  H. Göker, M. Alp, Z. Ates-Alagöz, S.Yildiz, Synthesis and Potent Antifungal Activity against Candida species of Some Novel 1H-benzimidazoles,  J. Hetereocyclic Chem. 2009, 46, 936-948.
48.  M.O. Püsküllü, S. Yıldız, H. Göker,  Synthesis and Antistaphylococcal Activity of N-substituted-1H-benzimidazole-sulphonamides,  Archiv der Pharmazie, 2010, 343, 31-39.49.  H. Göker, M.Coşkun, M.Alp,  Isolation and identification of a new acetildenafil analogue used to adulterate a dietary supplement: dimethylacetildenafil, Turkisch J. Chem., 2010, 34, 157-164.
50.  S. Özden, F. Usta, N. Altanlar, H. Göker, Synthesis of Some New 1H-Benzimidazole-2-carboxamido derivatives and their antimicrobial activitiy, J. Heterocyclic  Chem., 2011, 48, 1317-1322.

51.  H. Karataş, M. Alp, S.Yildiz, H. Göker, Synthesis and Potent in vitro activity of Novel 1H-Benzimidazoles as anti-MRSA agents.  Chem Biol Drug Des 2012; 80: 237–244.

52.  H. Göker, C.Karaaslan, S. Yildiz, Synthesis, Potent Antifungal and Antistaphylococcal Activities of Some New 2-Anilinobenzimidazoles,  Z. Naturforsch. 2012; 67c, 486 − 494..
53.  M. Alp, M.Coskun, H. Göker,   Isolation and identification of a new Sildenafil analogue adulterated in Energy Drink : Propoxyphenyl Sildenafil , J. Pharm. & Biomed. Anal. 2013, 72, 155-158.
54.  M. Alp, H. Göker, T. Ozkan, A. Sunguroglu, Synthesis and Cytotoxic Evaluation of Novel N-Substituted Amidino-1-hydroxybenzimidazole   Derivatives,  Archiv.  Pharmacal.  Research  2014,   37(5),  580-587.
55.  M. Alp,  H. Göker, N. Altanlar,  Synthesis and antimicrobial activity of novel-2-[4-(1H-benzimidazol-1-yl)phenyl]-1H-benzimidazoles,  Turkisch J. Chem.,  2014, 38,  152-156.
56.  M.O.Püsküllü, S. Yildiz, Y. Duydu, A. Üstündag, H. Göker,  Synthesis and potent antistaphylococcal activity  of some new 2-[4-(3,4-dimethoxy-phenoxy)phenyl]-1,N-disubstituted-1H-benzimidazole-5-carboxamidines,  J Enzym  Inhib. Med. Chem. 2015, 30, 173-179. 
57.  C.A. Rice, B.L. Colon, M. Alp, H. Göker, D.W. Boykin, D.E. Kyle,    Bis-Benzimidazole Hits against Naegleria fowleri Discovered with New High-Throughput Screens,  Antimicrob. Agents  Chemother,   2015,  59, 2037-2044.
58.  A.S. Gurkan,  H. Göker, M. Alp, T. Ozkan, A. Sunguroglu,  Synthesis and anticancer effects of some novel 2-(4-phenoxy-phenyl)-1H-benzimi-dazole  derivatives on K562 cell line,  Archiv.  Pharmacal.  Research  2015, 38, 650-658.
59.  M.O. Püsküllü, C. Karaslan, F. Bakar,  H. Göker,  Synthesis and potent cytotoxicity of some novel imidazopyridine derivatives against MCF-7 human breast adenocarcinoma cell line,  Chem. Heterocyclic Comp. 2015, 51(8), 723-733.
60.   H. Göker, C. Karaslan, M.O. Püsküllü, S. Yildiz, Y. Duydu, A. Ustun-dağ,  C.O.Yalçın,    Synthesis and in Vitro Activity of Polyhalogenated           2-phenylbenzimidazoles as a New Class of anti-MRSA and Anti-VRE Agents. Chem Biol Drug Des,  2016, 87, 57-68.  
61.  F. Doganc, M. Alp,   H. Göker,  Separation and identification of the mixture of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-n-propyl or (4-chlorobenzyl)-5 and (6)-1H-benzimidazolecarbonitriles,  Magnetic resonance in Chemistry. 2016, 54, 851-857. 
62.    C. Karaslan, M. Kaiser, R. Brun,  H. Göker,   Synthesis and Potent Antiprotozoal Activity  of  Mono/Di amidino Anilinobenzimidazoles versus Plasmodium falciparium and Trypanosoma brucei rhodesiens.     Bioorg. Med. Chem.   2016, 24, 4038-4044.  
63.  C. Karaslan,  H. Göker,   Total  Structural Elucidation  of Erlotinib  and Gefitinib by Mainly 2D-Rotating Frame Overhauser Effect Spectroscopy (2D ROESY MR). Chemical Science Transactions, 2017, 6(2), 189-198.
64. Y.D. Aracagök, H. Göker, N. Cihangir,  Biodegradation of micropollutant naproxen with a selected fungal strain and identification of metabolitesZeitschrift für Naturforschung C, 2017, 72,173-179. 
65. C. Karaaslan, F. Bakar and H. Goker* Antiproliferative activity of synthesized some new benzimidazole carboxamidines against MCF-7 breast carcinoma cells, Zeitschrift für Naturforschung C, 73,137-145, 2018. 
66. Y.D. Aracagök, H. Göker, N. Cihangir, Biodegradation of diclofenac with fungal strains. Archives of Environmental Protection, 44(1),   54-61, 2018.
67. C. Karaaslan, Y. Duydu, A. Ustundag, C.O.Yalçın, B. Kaşkatepe, H. Göker. Synthesis and anticancer Evolution of new substituted 2-(3,4-di-methoxy)benzazoles,  Med. Chem (Bentham), 2019, 15, 287-297. 
68.  H. Göker, S. Özden.  Regioselective N-alkylation of 2-(3,4-dimethoxy-phenyl)imidazo[4,5-b] and [4,5-c]pyridine oxide derivatives : Synthesis and
structure elucidation by NMR. J. Mol. Structure, 2019, 183-195.
69.  C. Karaslan, F. Doganc, M. Alp, A. Koc, A.Z. Karabay H. Göker. Regioselective N-alkylation of some imidazole-containing heterocycles and their in vitro anticancer evaluation J. Mol. Structure, 2020, in press
Kitap Bölümü
H. Göker, M. Coşkun. G:Ayhan-Kilcigil,  Chromatography and its applications  Section 3 : Chromatographic seperation of Sildenafil and Yohimbine Analogues Illegally Added  in Herbal Supplements, 2012 , 51-68  (Intech Press)