PROF.DR. MUAMMER GÖNCÜOĞLU    
Adı : MUAMMER
Soyadı : GÖNCÜOĞLU
E-posta : goncu@veterinary.ankara.edu.tr
Tel : (312) 3170315-4267
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Uzmanlık alanları:

Gıda mikrobiyolojisi,

Moleküler mikrobiyoloji,

Antimikrobiyel direnç,

Halk sağlığı

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Veteriner Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1998

Doktora

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora Tezi :

Vakumlanmış Beyaz Peynirlere Değişik Isı işlemleri Uygulayarak Raf Ömürlerinin Uzatılması.

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

1999-2003

Araş. Gör. Dr.

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2003-2011

Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2011-

Projelerde Yaptığı Görevler :

Tamamlanmış Projeler

 

1- Escherichia coli O157:H7’ nin Sığırlardaki Prevalansı ve Karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Proje No: 2001K 120- 240, Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.02.2004 - 29.01.2008, Yardımcı Araştırıcı.

2-Escherichia coli O157:H7’nin Koyunlardaki Prevalansı ve Genomik Karakterizasyonu, TÜBİTAK, Proje No: 107 T 612, Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.10.2007-01.10.2009,    Yardımcı Araştırıcı.

3-  Piliç karkas, kanat ve karaciğerlerinde Salmonella Typhimurium DT 104 varlığı, antibiyotik direnç profili ve genomik tiplendirilmesi. TÜBİTAK, Proje No: 108 T 653, Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:15.01.2009 – 25.01.2012,   Yürütücü.

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kasımoğlu, A., Goncuoglu, M., Akgün, S., “Probiotic white cheese with Lactobacillus acidophilus”, International Dairy Journal, 14(12): 1067-1073 (2004).

A2. Özdemir, H., Yıldırım, Y., Küplülü, Ö., Koluman, A., Göncüoğlu, M., İnat, G., “Effects of lactic acid and hot water treatments on Salmonella Typhimurium and Listeria monocytogenes on beef”, Food Control, 17(4): 299-303 (2006).

 A3. Küplülü, Ö., Göncüoğlu, M., Özdemir, H., Koluman, A., “Incidence of Clostridium botulinum spores in honey in Turkey”, Food Control, 17(3): 222-224 (2006).

A4.  Göncüoğlu, M., “Effect of heating at different temperatures to extend the shelf life of vacuum-packed white cheese”, Journal of Food Processing and Preservation, 31(3): 356-366 (2007).

A5. Şireli, U.T., Göncüoğlu, M., Pehlivanlar, S., “Growth of Listeria monocytogenes in çiğ köfte (raw meat ball)”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 55(2): 83-87 (2008).

A6. Erol, I., Goncuoglu, M., Ayaz, N.D., Ormanci, F.S.B., Hildebrandt G., “Molecular typing of Clostridium perfringens isolated from turkey meat by multiplex PCR”, Letters in Applied Microbiology, 47(1): 31-34 (2008).

A7. Göncüoğlu, M., Ormancı, F.S.B., Doğru, A.K., “Beyaz peynir üretiminde Enterococcus faecium’un starter kültür olarak kullanılması”,  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(4): 249-254 (2009).

A8. Erol, I., Hildebrandt, G., Goncuoglu, M., Ormanci, F.S.B., Yurtyeri, A., Kleer, J., Kuplulu, O., “Incidence and serotype distribution of Salmonella in spices retailed in Turkey”, Fleischwirtschaft International, 24(6): 50-52 (2009).

A9. Goncuoglu, M., Erol, I., Ayaz, N.D., Ormancı, F.S.B., Kaspar, C.W., “Isolation and genomic characterization of Escherichia coli O157:H7 in bile of cattle”, Annals of Microbiology, 60(2): 293-297 (2010).

A10. Goncuoglu, M., Erol, I., Ayaz, N.D., Ormancı, F.S.B., “Antibiotic resistance of Escherichia coli O157:H7 isolated from cattle and sheep” Annals of Microbiology, 60(3): 489-494 (2010).

A11. Erol, I., Hildebrandt, G., Goncuoglu, M., Kleer, J., “Verteilung der Salmonella-Serotypen in Schlachtkörpern und essbaren Innereien von türkischen Broilern - Serotype distribution of Salmonella in broiler carcasses and edible offal in Turkey” Fleischwirtschaft, 90(9): 106-109 (2010).  

A12. Goncuoglu, M., Ayaz, N.D., Ellerbroek, L., Bilir Ormanci, F.S., Uludag, M., Erol, I., “phoPQ carrying Salmonella in bile of cattle” Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(2): 123-128 (2013).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Erol, I., Kaspar, C.W., Goncuoglu M., Ormanci, F.S.B., Ayaz , N.D., “Prevalence and characterization of Escherichia coli O157:H7 isolated from cattle”, 12 th World Congress on Public Health. April 27-  May 1, 2009, İstanbul, Turkey. (Poster-150.03, Thursday, April 30, 2009, Sadrivaan A and B, The Hilton Istanbul Hotel ). 

B2. Erol, I., Goncuoglu M., Ayaz , N.D., Ormanci, F.S.B., Kaspar, C.W., “Detection and characterization of E. coli O157:H7 in bile of cattle at slaughter level in Turkey”, 29th World Veterinary Congress. p: 1376, July 27-31, 2008, Vancouver, BC, Canada. (Poster). 

B3.  Şireli, U.T., Göncüoğlu, M., Pehlivanlar, S., “Growth of L. monocytogenesin çiğ köfte (raw meat ball)”, 5th International Congress on Food Technology. p: 266-271, March 9-11, 2007, Thessaloniki, Greece.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Göncüoğlu, M., “Kasaplık hayvanlarda antibiyotik kullanımı ve kalıntı riski”, Yem Magazin, 34: 52-60 (2003).

C2. Şireli, U.T., Göncüoğlu, M., “Anthrax (Şarbon)”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 76(2): 39-43 (2005).

C3. Göncüoğlu, M., “Orotik asit”, Akademik Gıda, 18: 47-50 (2005).

C4.  Şireli, U.T., Göncüoğlu, M., Yıldırım, Y., Gücükoğlu, A., Çakmak, Ö., “Assessment of heavy metals (cadmium and lead) in vacuum packaged smoked fish species (mackerel, Salmo salar and Oncorhynhus mykiss) marketed in Ankara (Turkey)”, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4): 353-356 (2006).

C5. Çadırcı, Ö., Göncüoğlu, M., “Balıkların raf ömürlerinin uzatılmasında uygulanan teknikler”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 79(4): 23-28 (2008).

C6. Göncüoğlu, M., “Patojen Bakterilerde Antibiyotik Direnç Profili”, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Antibiyotik ve Vitamin Kullanımı Özel Sayısı, 3: 77-83 (2012).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Özdemir, H., Yıldırım, Y., Küplülü, Ö., Koluman, A., Göncüoğlu, M., İnat, G., “Laktik asit ve sıcak su uygulamalarının sığır etlerinde Salmonella Typhimurium ve Listeria monocytogenes üzerine etkisi”, 1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 75-82, 29 Eylül- 1 Ekim 2004, Ankara. (Poster). 

D2. Göncüoğlu, M., “Vakumlanmış beyaz peynirlere değişik ısı işlemleri uygulayarak raf ömürlerinin uzatılması”, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 286-293, 18-20 Eylül 2006, İstanbul. 

D3. Şireli, U.T., Göncüoğlu, M., Pehlivanlar, S., “Çiğ köftelerde L. monocytogenes’in yaşamsal etkinliğinin belirlenmesi”, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 467-472, 18-20 Eylül 2006, İstanbul. (Poster). 

D4. Kasımoğlu, A., Göncüoğlu, M., Akgün, S., “ Lactobacillus acidophilus ile probiyotik beyaz peynir üretimi”, 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi (Uluslararası katılımlı), 604-619, 18-20 Eylül 2006, İstanbul. (Poster). 

D5. Göncüoğlu, M., Erol, İ., Ayaz, N.D., Ormancı, F.S.B., Kaspar, C.W., “Sığır safrasında Escherichia coli O157:H7 ‘nin varlığı ve genomik karakterizasyonu”, 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 46-51, 14-16 Mayıs 2009, Bursa. 

D6. Ormancı, F.S.B., Göncüoğlu M., Ayaz , N.D., Erol, I., “Sığır safrasında Salmonella spp. varlığı ve izolatlarda phoP/Q geninin tespiti”, 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 95-103, 13-16 Ekim 2011, Antalya.  

D7. Göncüoğlu, M., Ormancı, F.S.B., “ Piliç karkas, kanat ve karaciğerlerinde Salmonella Typhimurium varlığı ve antibiyotik direnç profili”, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, 37-38, 3-6 Nisan 2013, Antalya.

 

E. Diğer yayınlar :

E1. Göncüoğlu, M., “Fermente sucuk saklanma süresini uzatıyor”,  Tarım ve Hayvancılık, 21: 6 (2006).

E2. Göncüoğlu, M., Ormancı, F.S.B., Akgün, S., “Peynirin Değeri Proteinde Gizli”,  Tarım ve Hayvancılık,28: 5 (2006).

E3. Göncüoğlu, M., Kurban kesimi için veteriner hekim önerileri.” 23 Kasım 2009. Personel Sağlık net. Erişim adresi: http://www.personelsaglik.net/haber/8799/kurban-kesimi-icin-veteriner-hekim-onerileri-haberi.html.

E4. Göncüoğlu, M., İçme Sütü – Bir Bardak Sütte Kopan Fırtına”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 533: 68-71 (2012).