PROF.DR. GÜLBİN ÖZÇELİKAY    
Adı : GÜLBİN
Soyadı : ÖZÇELİKAY
E-posta : gozcelikay@ankara.edu.tr
Tel : 3122033005
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

ADI                                                  : GÜLBİN

SOYADI                                          : ÖZÇELİKAY

MEDENİ DURUMU                       : EVLİ, 2 ÇOÇUKLU

TELEFON                                        : İŞ: 2033005

ÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE                                      : 1985 / Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

YÜKSEK LİSANS                               : 1988 / Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                                      Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

DOKTORA                                          : 1993 / Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

                                      Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

DOÇENTLİK                                        : 3.11.1997/ Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

PROFESÖRLÜK                                 : 13.5.2003/Ankara Üni. Eczacılık Fak.

 

BİLİMSEL YAYINLARI

Yurt Dışı Hakemli Diğer Dergideki Yayınları 

1. ŞAR, S., SÜVEREN, K., ASİL, E., ÖZÇELİKAY, G., A study on the Medicinal Formules Used in the Treatment of Dental Diseases, Recorded in Avicenna's Aqrabadhin with Respect to Today’s   Pharmacy. Hamdard Medicus, Vol:XXXVII (2), 5-16 (1994).

2. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., ŞAR, S., SÜVEREN, K., A Study on Prescription Samples Prepared in Ottoman Empire Period. Hamdard Medicus, Vol : XXXVII, (3), 28-35 (1994).

3. ÖZÇELİKAY, G., ŞİMŞEK, I., NEBİOĞLU, D., The Role of Cost Effective Clinical Pharmacy Services on The Expiry Date of Drugs, Progres in Clinical Pharmacy, Future Therapies and Clinical Pharmacy, Proceeding of the 26th European Symposium on Clinical Pharmacy. Edited by M.C. Husson, F.J. Batel Margues, D.K. Luscombe, 415-416, (1998).

4. KAHYA, E., ÖZÇELİKAY, G., Herba Thyme as A Drug, 39th  International Congress on the History of Medicine, Baly, Italy,  Proceedings book 403,408, 2004.

5. İLBARS,H., ÖZÇELİKAY, G., Turkey’s trial status, Good Clinical Practice Journal, 12(7), 17-19, July 2005.

6. İlbars, H., ÖZÇELİKAY,G  A Study on The Utilization of Pharmacoeconomy by Drug Companies in Turkey, Journal of Pharmacovigilance&Drug Safety, Vol. 4. 2007.

7. GÜRSON,O.,ÖZÇELİKAY,G Drug Data Exclusivity in Turkey from the Perspective of Pharmacuetical Companies, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol:5,No:3,2008

 Yurt İçi Dergide Yayınları 

1.ASİL, E., ŞAR, S., DEMİR, G., YÜCEL, C., Eczacılıkta Yeni Bir Bilim Dalı:Sosyal Eczacılık, Eczacılıkta Yenilikler, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No: 60,  236-242, (1987) .

2. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E.,  Reçete Tarihçesi.  Ankara Eczacı Odası Dergisi, 13 (1), 34 -40 (1991).

3. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., A Study on Drug Use of Personnel and Student of Ankara University. J. Fac. Pharm, Gazi, 8(1), 41-61, (1991).

4.ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Türkiye de İlaç Ruhsatlandırılması Üzerinde Bir Çalışma. Tıbbi Etik Dergisi, 2(1), 42-46, (1994).

5. CANEFE, K., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., İlaç Sanayiimizin Geçirdiği Aşamalara Genel Bakış.Güncel Eczacılık Dergisi, 12, Nisan, 9-14,  (1994).

6. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin İlaç Prospektüslerini Anlama Düzeyi Üzerinde İstatistik Bir Çalışma.  İlaç Forumu, Ankara Eczacı Odası Yayınları, 16(1), 34-36,(1994).

7. ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., ASİL, E., Fatih Sultan Mehmet İçin Hazırlanan Macun Terkibi Üzerinde Bir Çalışma,  I. Edirne Sarayı Sempozyumu Bildirileri, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:16, 211-214, Edirne, (1995).

8. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., KÖSE, K., Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Doktora Gitme ve Doktora Başvurmadan İlaç Kullanma Alışkanlıkları Üzerinde Bir Çalışma. Ankara Üniversitesi  Eczacılık Fakültesi Dergisi  24 (1), 21-31, (1995).

9ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., ŞAR, S.,  Türkiye’de 1986 -1995 Yılları Arasında Verilen İlaç Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25 (1), 15-21 (1996)  .

10. ŞİMŞEK, I., ÖZÇELİKAY, G., NEBİOĞLU, D., BİLİR, N., Halkın İlaçların Son Kullanma Tarihine İlişkin Bilgi ve Tutumları Üzerinde Bir Araştırma. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi  53 (1) , 35-37, (1996).

11. ÖZÇELİKAY,G.,ŞİMŞEK,G., ASİL,E., Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25 (2), 43-48, (1996).

12. ÖZCÖMERT, G.H., ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Eczacılık Hizmetleri ve Etik. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 4 ( 2 ), 52-54  (1996).

13. ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., ÖZCÖMERT, G. H., ASİL, E., Hastane Eczacılığı ve Etik. Türkiye Klinikleri Tibbi Etik Dergisi 5(2), 68-72,(1997).

14. ÖZCÖMERT, G. H., ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., 2000’li Yıllara Girerken Yeni Bir Eczacılık Hizmeti. Aktüel Dergisi, 35(4), 15-19, (1997).

15. ÖZÇELİKAY, G., ÖZCAN, G., ŞAR, S., ASİL, E., A Study on a Health Project Applied by Unicef, Acta Pharmaceutica Turcica, XXXIX (1), 11-14  (1997 ).

16. ÖZÇELİKAY, G., ÖZCÖMERT, G. H., ŞAR, S., ASİL, E., Eczane Eczacılığı ve Etik. Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 5 ( 1 ), 6-9 ( 1997 ) .

17. ÖZÇELİKAY,G.,ÇOK, F., Ankara’ daki Eczane Eczacılarının HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Eğitim Gereksinmeleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26 (1), 13-21, (1997).

18. ÖZÇELİKAY, G., ÖZCÖMERT, G. H., ŞAR, S., ASİL, E., Eczane Eczacılarının Ötenazi Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerinde Bir Ön Çalışma. İlaç Forumu, Ankara  Eczacı Odası Bülteni, 17 (2), 38-39, (1997).

19. ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., ASİL, E., 1989-1995 Yılları Arasında Sağlık Bakanlığı Tarafından Bitkisel İlaçlar İçin Verilen İthal ve Üretim Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma. XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları  No: 75,  482-490, Ankara (1997 ).

20.ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Eczane Eczacılarının HIV/AIDS Hastalarına Karşı Tutumları Üzerinde Bir Çalışma, III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Yayınları No:3, 247-251, (1998).

21.ÖZCÖMERT, G.H., ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Ankara İl Merkezindeki Hastanelerde  Çalışan Eczacıların Eczacılık Etiği ile İlgili Sorunlara Yönelik Tutumları Üzerinde Bir Çalışma, III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Biyoetik Yayınları No:3, 333-337, (1998).

22.ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E. Nasrullah Oğlu Salih’in Gayetülbeyan Fi Tedbiri Bedenil İnsan Adlı Eseri Üzerinde Bir İnceleme, IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No: 15, 249-260, (1998).

23.ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E, Türkiye’de Başlangıçtan Günümüze Kadar Eczacılık Tarihi ve Deontoloji Öğretimi, V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 553-558, (1998).

24.ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E. ŞAR, S., HEPKAYA, S., Nasrullah Oğlu Salih’in Gayetülbeyan Fi Tedbiri Bedenil İnsan Adlı Eserinde Ağrı Kesici Olarak Verilen İlaç Formülasyonları Üzerinde Bir Çalışma, VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı (Baskıda).

25. ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., ÖZCÖMERT, G. H., ASİL, E., A Study on the Distribution of Pharmacies in Turkey for the 1990-1996 Period, FABAD, J. Pharm. Sci., 23, 43-52, (1998).

26.  ÖZÇELİKAY, G., İlaçta Reklam . Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 6(1), 33-39,(1998).

27. ÖZÇELİKAY, G., AIDS ve Etik, Türk Eczacıları Birliği Haberler Dergisi, Mart-Nisan , 26-27, (1998).

28. ÖZCÖMERT, G.H., ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Pharmacists' Role in Patient Counseling, FABAD J. Pharm. Sci., 24, 7-11,(1999).

29. ÖZCÖMERT, G.H., ŞAR, S., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., A Study on Non-Prescription Drugs From the View of the Pharmacists and the Patients in Turkey, FABAD J. Pharm. Sci., 24, 1-5,(1999).

30.ÖZÇELİKAY, G., ÖZCÖMERT, G. H., ŞAR, S., ASİL, E., Eczacılık Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam Üzerinde Bir Çalışma, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 8(1), 28-31,(2000).

31. ÖZCÖMERT, G. H., ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., ASIL, E., Yararlılık ve Zarar Vermeme İlkelerinin Eczacılık Etiği Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Tıbbi Etik Dergisi, 8(2), 101-104,(2000).

32. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Osmanlı İmparatorluğunda Eczacılık, Osmanlı Devleti’nde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Kitabı, 205-213, (2000).

33. ÖZÇELİKAY, G., HEPKAYA;S., ŞAR, S., Yaşlı Hastaların Tedavisinde Eczacının Rolü, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, 72-79, (2001).

34. ÖZÇELİKAY, G., Deontoloji, Ahlak ve Etik, Nevzat Ecza’nın Yeni Sesi, 3, 4, (2001).

35. ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik ve Modern Eczacılık Eğitim ve Öğretimi, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri, İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi, 437-445, (2001).

36.ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., Türkiye’de Eczacılık Eğitimi ve Öğretiminin Son 10 yıllık Gelişimi, V. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı (Baskıda).

37.ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., ASİL,E., 1955-2000 Yılları Arasında Edirne’deki Eczanelerin Dağılımı Üzerinde Bir Çalışma, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 42, I.Edirne Tıp Tarihi Günleri Bildiri Kitabı, 374-388, (2001).

38.ÖZÇELİKAY, G., HEPKAYA,S., ASİL, E Türkiye’de Eczacılık Etiği Eğitimi, II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, 61-71, (2001).

39.ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E Bursa’daki Eczanelerin Yıllara Göre Dağılımı Üzerinde Bir Çalışma, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, 69-80,Uludağ Üniversitesi RektörlüğüYayınları, (2002).

40. SONER,O., ÖZÇELİKAY, G., ASİL, E., Baharat ve Geleneksel İlaçlardaki Yeri, Tıp Etiği-Hukuk-Tarihi,10 (1), 39-43, (2002).

41. ÖZÇELİKAY, G., Akılcı İlaç Kullanımı Üzerinde Bir Pilot Çalışma, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 30(2), 9-18, (2001).

42. ÖZÇELİKAY, G., İlaç Sanayiinde Çalışan Tıbbi Mümessiller Üzerinde Bir Örgütsel İletişim Araştırması, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,31 (2), 51-71, (2002).

43.ÖZÇELİKAY, G., Serbest Eczane Atıkları ve Yönetimi Üzerinde Bir Çalışma, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 59 (1),13-20, (2002).

44. KUZ, F., ÖZÇELİKAY, G., Eczacılık Eğitiminde Toplam Kalite Yönetimi Uygulanabilirliği-I Ankara’daki Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Eğiticiler ve Eğitim Programları Hakkında Değerlendirmeleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi , 31 (3), 133-155, (2002).

45. KUZ, F., ÖZÇELİKAY, G., Eczacılık Eğitiminde Toplam Kalite Yönetimi Uygulanabilirliği-II Ankara’daki Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Ortamı, Fakülte Şartları ve Üniversite Bilinci Hakkında Değerlendirmeleri, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 31(4), 231-250, 2002. 

46.ÖZÇELİKAY, G., Türkiye’de 1982-2001 Yılları Arasında Verilen İlaç Ruhsatları Üzerinde Bir Çalışma, Türkiye Klinikleri, Tıp Etiği, Hukuku, Tarihi Dergisi, 11(3),178-183, 2003.

47. MAHANOĞLU, E., ÖZÇELİKAY, G., A Study on Customer Satisfaction in Pharmaceutical Distribution Channels, FABAD J.Pharm.Sci., 28,141-148,2003.

48.ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., ÖZCÖMERT, G. H., ASİL, E., Bazı Reçete ve Reçete Kayıt Defterleri Üzerinde Bir Çalışma, IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları,VII.Dizi,sayı 131, 367-475. 2003.

49.ÖZÇELİKAY, G., Anadolu Medeniyetler Müzesinde Eczacılık Tarihi Açısından İncelemeler, Eczacılık Tarihi Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 80, 35-44, 2003.

50.BİLGENER,E., ASİL,E.,ÖZÇELİKAY,G., The role of promotion on Marketing in Turkish Drug Industry, Turkish journal of pharmaceutical Sciences, Vol 1(2), 87-103,2004.

51. YEGENOGLU,S., ÖZÇELİKAY,G., Counselling of Pharmacists to Community on Issues other than Drug Purchasing and Drug Related Information: A survey in Ankara, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2(3), 83-91,(2005).

52. GÜRSON,O., ÖZÇELİKAY,G., ASİL,E., A Study on Medicinal Herb Trading Applications in Ankara, J.Med. Ethics 13(3), 191-194, (2005).

53. PİRHAN,  R., ÖZÇELİKAY,G., Role of The Pharmacist in Pediatric Medicine Use, J.Fac.Pharm.Ankara, 34 (2), 95-105, (2005).

54ÖNCEL,C., BÜYÜKÖZTÜRK; Ş.,ÖZÇELİKAY,G., Time Management of Community Pharmacists, J.Fac.Pharm.Ankara, 34 (3), (2005).

55. ÖZÇELİKAY,G., KONUKLUGİL, B., Günümüzde ve Tarih Boyunca Centiyane Kökü, Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı Cilt:1, 273-285, 2005, Bursa.

56GÜRSON,O., ÖZÇELİKAY,G., ASİL,E. Türkiye’de İlaçta Veri İmtiyazı, Türkiye Klinikleri J Med Ethics,14:107-110,2006.

57. GÜRSON,O., ÖZÇELİKAY,G Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin Kuruluşundan Bugüne Kadar Emeği Geçen Hekimler, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, 587-598, Editörler Esin Kahya, Sevgi Şar, Adnan Ataç, Mümtaz Mazıcıoğlu, Kayseri, 2006.

58.GÜRSON,O., ÖZÇELİKAY,G Salih bin Nasrullah’ın Gayetülbeyan Fi Tedbiri Bedenil İnsan Adlı Eserinde Kullanılan Hayvansal Droglar, I.Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s:121-132, Editör Doç D. Abdullah Özen, Elazığ, 2006.

59. ÖZÇELİKAY,G Farmakovijilans ve Eczacı Sorumluluğunun Etik Boyutu, Uluslararası Katılımlı 2. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyumu Bildiri Kitabı, 335-347, 2006, İstanbul.

60. GÜRSON,O., ÖZÇELİKAY,G Tarçın’ın Tarih Boyunca ve Günümüzde Kullanımı, OTAM Dergisi (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi) sayı 18, 171-184, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006.

61.BİLGENER,E.,ÖZÇELİKAY,G  A Survey to Evaluate the Turkish Physicians’ Opinions on Bioequivalence,Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences,  4(2), 79-87, 2007.

62.YEĞENOĞLU,S.,  ÖZÇELİKAY,G., Lokman Hekimin Halk Tıbbındaki Yeri Ve Lokman Hekim Web Sitelerinin İnternette Sağlık Vakfı Kriterleri Yönünden Değerlendirilmesi, 38.ICANAS Bildiri Özetleri Kitabı, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 2007 Ankara.

63. GÜRSON,O., ÖZÇELİKAY,G., Eczane Eczacılarının Etik Sorunlara Bakış Açısının Değerlendirilmesi, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildirileri Kitabı, ODTÜ Felsefe Bölümü Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Katkılarıyla, 778-785, 2007.

64ÖZÇELİKAY,G., ÖZÇELİKAY,G., İbn-İ Sina’nın El Kanun Fi’t- Tıbb Adlı Çeviri Eserinde Yer Alan Hayvansal Droglar, 427-437, II. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya, 2008.

65. ÖZÇELİKAY,G.,  İbn-i Sina’nın El-Kânun Fi’t-Tıbb Eserindeki Drogların Tasnif Edilişlerinin Günümüz Açısında Değerlendirilmesi,Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, İslam Felsefeciler Derneği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 22-24 Mayıs 2008, İstanbul.

66.ÖZÇELİKAY,G., 84 Yılda Eczacılık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi Eki, 48(1), 2009.

67. ÖZÇELİKAY,G.,  Türkiye’de Eczacılık Programlarında  Lisansüstü Eğitim, J.Fac.Pharm.Ankara, 36 (4), 203-221, (2007). (2009 da basıldı).

 68. ÖZÇELİKAY,G.,  İlaç Kullanımı Sonucu Ortaya Çıkan Zararlarda Eczacı Sorumluğunun Etik Boyutu, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukukusal Yönler, 2. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Editörler; Ayşegül Demirhan Erdemir, Sezer Eser, Öztan ÖNCEL, 373-382,

69. ALBAYRAK,E.,ÖZÇELİKAY,G.,  Dermokozmetik Kullanımı ve Etik Açıdan Eczacı Sorumluluğu, 21. Yüzyıl Başında Yaşama Destek Tedavileri Etik ve Hukuksal Yönler, 2. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Editörler; Ayşegül Demirhan Erdemir, Sezer Eser, Öztan ÖNCEL 4-7 Kasım 2009, Bursa, 383-400.

70.  ŞANAL, A.,C., ÖZÇELİKAY, G., Yatan Hasta Tedavisinda Kullanılacak İlaçların Sağlanması ile İlgili Politikalar ve Etik Açıdan Değerlendirilmesi , 2. Uluslar arası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Editörler; Ayşegül Demirhan Erdemir, Sezer Eser, Öztan ÖNCEL 4-7 Kasım 2009, Bursa, 383-400.

 71. ÖZÇELİKAY, G., ŞAR, S., Cumhuriyet Döneminde Eczacılık (1923-1938), Eczacılıkta Yenilikler 2, Editör: Feyyaz Onur, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:99, s. 213-224, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010.

72. TEKİNER H.,ÖZÇELİKAY,G., Yeni Belgeler Işığında Osmanlıdan Günümüze Tahdit Uygulaması, Eczacılıkta Yenilikler 2, Editör: Feyyaz Onur, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:99, s. 213-224, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2010.

73. ÖZÇELİKAY,G. Serbest Eczane Eczacısının Yaşadığı Etik İkilemlere Örnekler,5.Balkan Tup Tarihi ve Etiği Kongresi Özet ve Bildiri Kitabı,s: 606-616,  Editörler; A.,Demirhan Erdemir, S.Erer, Ö., Usmanbaş, B., Akgün, ISBN: 978-975-420-871-9, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011, İstanbul.                                                      

74. AYKAÇ, G., ÖZÇELİKAY,G. Türkiye’de Jenerik İlaç Pazarlama Stratrjilerine Etik Açıdan Bakış, 5.Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi Özet ve Bildiri Kitabı,s: 1110-1119,  Editörler; A.,Demirhan Erdemir, S.Erer, Ö.,Usmanbaş, B., Akgün, ISBN: 978-975-420-871-9, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011, İstanbul. 

75. ÖZÇELİKAY, G., İlaçta Reklam ve Etik Boyutu, 10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Geleceği Tartışıyoruz, 30 Eylül-3 Ekim 2010, Ankara, Mattek Matbaacılık, Ankara, s.148-165, 2010.

76. ÖZKAN, M., ÖZÇELİKAY, G., The Role Of Communıty Pharmacısts On The Life Style of Diabetic Patients Turk J. Pharm. Sci. 9(2), 231-240, 2012.              

BÖLÜM YAZILARI
1.ÖZÇELİKAY, G.,
 ASİL, E., Osmanlı İmparatorluğu’nda Eczacılık, Yeni Türkiye Yayınları, Osmanlı Ansiklopedisi, 8. Bilim cildi, 595-600, Ankara 1999

2. ÖZÇELİKAY,G., Reçete ve Etik Sorunlar, Çağdaş Tıp Etiği, Editörler; Demirhan A.,E.,Öncel,Ö.,Aksoy Ş.,Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, Nobel Tıp Kitapevi, 2003.

 KİTAP

1.ÖZÇELİKAY,G., TEKİNER,H., Türkiye’de Eczacılık İnsan Gücünün Değerlendirilmesi ve Eczane Dağılımları.Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, 2007, Ankara.

2.SAR,S., ÖZÇELİKAY,G.,YEGENOGLU,S.,Yasa Yönetmelik ve Etik, Eczane Çalışanı Eğitimi Eğitici El Kitabı, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, 2008 Haziran,Ankara.

3. ÖZÇELİKAY,G., TEKİNER,H., Türk Eczacılık Tarihi Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (1927-2008) Ankara Üniversitesi Basımevi,2009.

4. ŞAR,S., ÖZÇELİKAY,G.,YEGENOGLU,S.,DEMİR,T.,Eczane Hizmetleri, Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloji. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2047, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1083, Editör: Ümit Uçucu, ISBN: 978-975-06-0730-1, 2010, Eskişehir.