PROF.DR. SELMA GÜL ÖZTAŞ    
Adı : SELMA GÜL
Soyadı : ÖZTAŞ
E-posta : goztas@science.ankara.edu.tr
Tel : 1040
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/selma-gul-oztas
Kişisel Akademik Bilgiler