DOÇ. DR. GİZEM SEYHAN ÖZTEPE    
Adı : GİZEM
Soyadı : SEYHAN ÖZTEPE
E-posta : gseyhan@ankara.edu.tr, gizemseyhan@gmail.com
Tel : 0 312 212 67 20/ 1240
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Matematik Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gizem-seyhan-oztepe-30746
Kişisel Akademik Bilgiler


KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı                  : Gizem SEYHAN ÖZTEPE

Tel (İş)                        : 0 (312)  2126720/ 1240

E-mail                         : gseyhan@ankara.edu.tr / gizemseyhan@gmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora: (2009-2013) Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD

Tez Adı: Parçalı Sürekli Argümentli Impulsive Diferensiyel Denklemler

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin BEREKETOĞLU

Yüksek Lisans: (2006-2009) Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD

Tez Adı: Parçalı Sürekli Argümentli Diferensiyel Denklemler

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin BEREKETOĞLU

Lisans: (2001-2005) Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM:

 • (2017-...) Yard. Doç. Dr. / Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
 • (2013-2017) Dr. Araştırma Görevlisi / Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
 • (2008-2013) Araştırma Görevlisi / Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
 •  (2014-2015) Misafir Araştırmacı / University of Central Florida, Department of Mathematics, Orlando-Florida (12 ay süreli)

ARAŞTIRMA ALANLARI:

Parçalı Sürekli Argümentli Diferensiyel Denklemler, Impulsive Diferensiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve bu denklemlerin kalitatif incelemeleri.

VERİLEN DERSLER:

 • Temel Matematik
 •  Diferensiyel Denklemler
 •  Kısmi Türevli Denklemler
 •  Differential Equations
 • Calculus

 BURS VE ÖDÜLLER:

 • 2210 TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu
 • 2211 TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu
 • 2219 TUBİTAK-  Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı (12 ay süreli (Şubat 2014-Şubat 2015) 
YABANCI DİL:
 • 2006 ÜDS (Sonbahar dönemi)-76.25
 • 2015 YDS (İlkbahar dönemi)- 80
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK:
 • Türk Matematik Derneği
 • American Mathematical Society

 ESERLER:

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

A1. F. Karakoc, H. Bereketoglu and  G. Seyhan. Oscillatory and periodic solutions of impulsive differential equations with piecewise constant argument. Acta Appl. Math. 110 (2010), no.1, 499–510. (SCI-Exp)

A2. H. Bereketoglu, G. Seyhan and A. Ogun. Advanced impulsive differential equations with  piecewise constant arguments. Math. Model. Anal.  15  (2010 ) no. 2, 175–187. (SCI-Exp)

A3. H. Bereketoglu, G. Seyhan and F. Karakoc. On a second order differential equation with piecewise constant mixed arguments. Carpathian J. Math. 27 (2011), no. 1, 1-12. (SCI-Exp)

A4. G. S. Oztepe and H. Bereketoglu. Convergence in an impulsive advanced differential equations with piecewise constant arguments. Bulletin. Math. Anal. Appl. Vol.4, Issue 3 (2012), 57-70. (Alan Indeksli, Hakemli)

A5. H. Bereketoglu and G. S. Oztepe. Convergence of the solution of an impulsive differential equation with piecewise constant arguments. Miskolc Math. Notes. Vol. 14 (2013), No. 3, 801–815. (SCI-Exp)

A6. H. Bereketoglu and G. S. Oztepe. Asymptotic constancy for impulsive differential equation with piecewise constant arguments. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie Tome 57(105) No. 2, (2014), 181-192. (SCI-Exp)

A7. Gizem S. Oztepe, S. Roy Choudhury and Ashish Bhatt. Multiple scales and energy analysis of coupled Rayleigh-Van der Pol oscillators with time-delayed displacement and velocity feedback: hopf bifurcations and amplitude death. Far East J. Dyn. Syst. Vol 20, Issue 1 (2015), 31-59. (Alan Indeksli-Hakemli)

A8. H. Bereketoğlu, M. E. Kavgaci, G. S. Oztepe. Asymptotic convergence of solutions of a scalar q-difference equation with double delays. Acta Math. Hungar. 148, no. 2 (2016), 279-293 (SCI-Exp)

A9. Gizem S. Oztepe. Convergence of solutions of an impulsive differential system with a piecewise constant argument. Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Sér. A1 Math. Stat. 66 (2017), no. 2, 115–129. (ESCI)

A10H. Bereketoğlu, M. Lafci, Gizem S. Oztepe. Qualitative properties of a third-order differential equation with a piecewise constant argument. Electron. J. Differential Equations 2017, Paper No. 193, 12 pp. (SCI-Exp)

A11. H. Bereketoğlu, M. Lafci, Gizem S. Oztepe. On the oscillation of a third order nonlinear differential equation with piecewise constant arguments. Mediterr. J. Math. 14 (2017), no. 3, Art. 123, 19 pp. (SCI-Exp)

A12. Gizem S. Oztepe. Existence and qualitative properties of solutions of a second order mixed type impulsive differential equation with piecewise constant arguments. Hacettepe J.l of Math. and Stat. Vol. 46 (6) (2017), 1077 – 1091.(SCI-Exp)

A13. Gizem S. Oztepe, F. Karakoc and H. Bereketoglu. Oscillation and periodicity of a second order impulsive delay differential equation with a piecewise constant argument. Commun. Math. 25 (2017), 89-98.(Alan Indeksli-Hakemli)


B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

B1.  A. Öğün, G. Seyhan, H. Bereketoğlu. Some results on an advanced impulsive differential equation with piecewise constant argument. International Conference of Mathematical Sciences, 04-10 August 2009, Maltepe Üniversitesi,  İstanbul.

B2.  G. Seyhan, H. Bereketoğlu and F. Karakoç. On a second order differential equation with piecewise constant mixed arguments. The 6th International Conference: Dynamical Systems and Applications, 10-14 July 2010, Antalya, Turkey.

B3.  F. Karakoç, H. Bereketoglu and G. Seyhan. Oscillation of impulsive differential equations with piecewise constant argment. Joint Mathematics Meetings, 6-9 January 2011, New Orleans, USA.

B4.  Gizem Seyhan. Advanced impulsive differential equations with piecewise constant arguments. The International Conference on the Theory, Methods and Applications of Nonlinear Equations, 17-21 December 2012, Texas A&M University, Kingsville-TX/ USA.

B5.  M. Lafcı and G.S. Öztepe. Oscillation of mixed type third order nonlinear differential equation with piecewise constant arguments. International Conference on Pure and Applied Mathematics (ICPAM 2015), 25-28 August 2015, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Turkey.

B6.  Gizem S. Öztepe, Fatma Karakoç and Hüseyin Bereketoğlu. Oscillation of a second order impulsive delay differential equation with a piecewise constant argument. International Conference on Applied Mathematics and Analysis (ICAMA 2016), In memory of Prof. Hüseyin Şirin Hüseyin, 11-13 July 2016, Atılım University, Ankara, Turkey.

B7.  Mehtap Lafcı, Huseyin Bereketoglu, Gizem S. Oztepe. Some results on a third order differential equation with a piecewise constant argument. The 11th  AIMS Conference Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, 1-5 July 2016, Orlando, Florida, USA.

B8. Mehtap Lafcı, Hüseyin Bereketoğlu and Gizem S. Öztepe, “Oscillation of a Third Order Nonlinear Differential Equation with Piecewise Constant Arguments”, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Turkey, 11-13 May 2017.

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C1. H. Bereketoğlu, G. Seyhan. İkinci basamaktan parçalı sürekli argümentli bir diferensiyel denklemin salınımlı ve periyodik çözümleri üzerine. 3. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi.

C2. Gizem Seyhan Öztepe ve Hüseyin Bereketoğlu. Parçalı sürekli argümentli diferensiyel denklemlerin çözümlerinin yakınsaklığı üzerine. 8. Ankara Matematik Günleri, 13-14 Haziran 2013, Çankaya Üniversitesi.

C3. Gizem Seyhan Öztepe ve Hüseyin Bereketoğlu. İleri tipten parçalı sürekli argümentli impulsive denklemlerin çözümlerinin yakınsaklığı. 11. Ankara Matematik Günleri, 26-27 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi.

VERİLEN SEMİNERLER

 1. Gizem Seyhan Öztepe. Parçalı Sürekli Argümentli İmpulsive Diferensiyel Denklemler. 23.10.2013, Matematik Bölüm Semineri, Ankara Üniversitesi.
 2. Gizem Seyhan Öztepe. Çoklu Ölçek Metodu ve Enerji Analizi. 04. 11. 2015, Matematik Bölüm Semineri, Ankara Üniversitesi.

BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE ALDIĞI GÖREVLER

 1. International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations: Recent Developments and Applications, Ankara Üniversitesi Manavgat-ÖRSEM, 27-30 Mayıs 2014. (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 2. Uygulamalı Matematik Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Matematik Bölümü, 01-03 Şubat 2016, Ankara. (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 3. 11. Ankara Matematik Günleri., Ankara Üniversitesi, Matematik Bölümü, 26-27 Mayıs 2016, Ankara. (Düzenleme Kurulu Üyesi)
ATIFLAR

https://scholar.google.com.tr/citations?user=V3o35SkAAAAJ&hl=TR